Slovník

ADF

Zkratka pro automatický podavač dokumentů (automatic document feeder). Vkládací zařízení skeneru, které podává několik stránek najednou.

aplikace

Vylepšení nebo zjednodušení, které slouží uživateli. Alternativa řešení.

přihrádka

Místo sběru papíru, který vyšel z tiskárny. Alternativa podavač a zásobník.

karta

Malé, ploché zařízení, které po zasunutí do systémové či základní může zlepšit funkčnost tiskárny. Může být předinstalovaná, nebo může být dokoupena a nainstalována jako volitelný doplněk.

skládání kopií

Jedna z funkcí tiskárny, která umožňuje uživatelům automaticky vytisknout úplnou kopii dokumentu obsahujícího více stránek a poté vytisknout další kopii.

Důvěrný tisk

Možnost tisku, která uloží úlohu v tiskárně dokud se uživatel nepřihlásí a neuvolní ji, či ji nevymaže.

řídicí deska

Velká, složitá sestava el. desky, která je propojena s tiskovou hlavou a ovládacím panelem tiskárny a řídí funkce tiskárny. Někdy nazývaná systémová nebo základní deska.

developerová jednotka

Obrazový mechanismus, který přeměňuje elektrostatický náboj na buben fotoválce na obrázek.

oboustranný tisk

Tisk, sken či kopie na obou stranách.

Úsporný režim

Vlastnost tiskárny, která minimalizuje spotřebu energie, papíru nebo speciálních médií.

eSF

Zkratka pro rámec integrovaných řešení Lexmark. Software, který umožňuje Java aplikacím běžet přímo na multifunkčních zařízeních Lexmark.

EWS

Zkratka pro server Embedded Web Server. Software zabudovaný v tiskárně, který poskytuje ovládací panel pro nastavování zařízení z kteréhokoliv webového prohlížeče.

podavač

Vstupní zařízení pro papír, které je oddělené od vnitřního podávacího a vodicího mechanismu tiskárny. Příklady: univerzální podavač, ruční podavač, podavač obálek. Viz také zásobník.

finišer

Doplněk zajišťující funkce po tisku jako např. sešívání, děrování, stohování nebo skládání kopií.

jednotka paměti flash

Paměťová jednotka určená pro přenosné ukládání dat. Někdy nazývaná „USB disk“ nebo „fleška“.

plochý skener

Druh skeneru, který užívá skleněnou plochu pro skenování dokumentů.

FTP

Zkratka pro protokol FTP (File Transfer Protocol). Systém pro přenos počítačových souborů.

zapékač

Součást laserové tiskárny, která zapéká toner do papíru.

pevný disk

Disk, na který lze ukládat velké množství informací.

pozdržené úlohy

Tisková úloha, která byla odeslána do tiskárny, ale která nebude vytisknuta, dokud uživatel nezadá PIN.

Režim hibernace

Vlastnost tiskárny, která snižuje spotřebu energie na méně než jeden watt. Alternativa Režim spánku.

nádobka děrovače

Nádoba finišeru, ve které se hromadí odpad z děrovaného papíru.

obrazová sada

obrazová jednotka nebo developerová jednotka jsou prodávány společně v balíčku.

obrazová jednotka

Vyměnitelný mechanismus specifické barvy, který zahrnuje jednotka fotoválce, developerová jednotkaa toner.

adresa IP

Jedinečná adresa používaná k lokalizaci a identifikaci zařízení na síti.

schránka

Možnost, která poskytuje přídavnou kapacitu a více cílových umístění výstupu.

ruční podavač

Slot tiskárny, který uživatelům umožňuje podávání jednotlivých listů papíru.

MFP

Zkratka pro multifunkční zařízení. Jediné zařízení, které dokáže plnit několik funkcí včetně tisku, skenování, faxování a kopírování.

jednobarevně

Černobílý tisk. Použití nebo zobrazení pouze černých a bílých odstínů šedi.

MPF

Zkratka pro univerzální podavač (multipurpose feeder). Vstupní mechanismus tiskárny, který podává více listů nestandardního papíru.

stránka s nastavením sítě

Vytisknutelná stránka s informacemi o všech nakonfigurovaných sítích a bezdrátovém nastavení tiskárny.

Více stránek na list

Software tiskárny umožňující vytisknout více stránek dokumentu na jeden list papíru.

OCR

Zkratka pro software optického rozpoznávání znaků (optical character recognition). Strojové rozpoznávání vytisknutých znaků.

ozónový filtr

Čistič s aktivním uhlím navržený pro neutralizaci účinků ozónu.

stránka

Digitální oblast, na kterou je tisknut obsah. Alternativa list a strana.

buben fotoválce

Rotující, nabitá část jednotka fotoválce která sbírá toner.

jednotka fotoválce

Součást tiskárny, na kterou zapisuje laser, sbírá toner z developerové jednotky a potom přenáší toner na papír. Obsahuje buben fotoválce.

sdílený klíč

Ověřovací metoda, která zahrnuje tajný ověřovací proces předtím sdílený mezi dvěma stranami. Klíčem mohou být hesla, heslové fráze, nebo řetězec čísel a písmen.

tisková kazeta

Vyměnitelná nádoba, která obsahuje za prvé inkoust nebo toner a za druhé obrazové komponenty jako fotoválec nebo tiskovou hlavu. Alternativa tonerová kazeta.

ovladač tisku

Standardní program, který převádí tiskový požadavek aplikace do jazyka, kterému tiskárna rozumí.

uvolnění tisku

Řešení, které uživateli umožní poslat úlohy tisku z pracovní stanice nebo mobilního zařízení a poté načíst – nebo uvolnit – dokumenty z kteréhokoliv zařízení s režimem uvolnění tisku.

tiskový server

Zařízení, které umožňuje správu a sledování tiskových úloh mezi několika tiskárnami a počítači na síti. Tiskové servery mohou být interní nebo externí, drátové nebo bezdrátové, mohou mít různý tvar a velikost a někdy připomínají síťové adaptéry.

tichý režim

Funkce tiskárny, která výrazně redukuje zvuky vytvářené během tisknutí tím, že zpomalí chod motoru tiskárny.

nouzový režim

Stav tiskárny, který umožňuje uživateli pokračovat s minimem funkcí i přes poruchu zařízení.

skleněná plocha skeneru

Průhledné skleněné podloží, na které se pokládají dokumenty, zatímco senzory detekují detaily dokumentu při procesu skenování.

list

Kus papíru, zvláště ten vyrobený pro tisk. Alternativa strana a stránka.

strana

Jedna ze dvou stran listu papíru. Alternativa stránka.

zkosení

Vytisknutý obrázek, který je pokřivený nebo skloněný pod úhlem.

Režim spánku

Úsporný režim tiskárny, ve kterém je zařízení plně dostupné pro uživatele. Alternativa Režim hibernace.

řešení

Kombinace softwaru a/nebo hardwaru s profesionálními službami společnosti Lexmark nebo partnera, která upravuje nabídku na míru zákazníkovým specifickým potřebám. Alternativa aplikace.

zvláštní média

Libovolný typ tiskového média krom obyčejného papíru.

tonerová kazeta

Odstranitelná nádoba obsahující toner, tj. černý či barevný prášek užívaný k vytisknutí obrázku na papír.

přenosový modul

Obraz-vytvářející jednotka, jejíž široký pás přenáší obraz z buben fotoválce na papír.

zásobník

Vkládací zařízení, které obsahuje papír pro tisk. Alternativa přihrádka.

spojování zásobníků

Funkce tiskárny, u které zásobníky se stejnou velikostí i typem papíru fungují jako jediný zdroj papíru.

Byl tento článek užitečný?
Top