Ordbog

Automatisk dokumentføder (ADF)

Akronym for automatisk dokumentføder. Scannerens input-enhed, der indfører flere sider ad gangen.

applikation; app

Forbedring eller genvej, der udfører en funktion for brugeren. Sammenlign med løsning.

bakke

Indsamlingssted til papir, der kommer ud af printeren. Sammenlign med arkføder og skuffe.

kort

Lille, flad enhed, der indsættes i et systemkort eller motherboard for at forbedre printerens funktionalitet. Kan være forudinstalleret, eller kan købes og installeres separat som ekstraudstyr.

sorter

Printerfunktion, der gør det muligt for brugerne automatisk at udskrive en komplet kopi af et dokument med flere sider, inden den næste kopi begynder.

Fortrolig udskrivning

Printerfunktion, der gemmer et job i printeren, indtil brugeren logger på og enten frigiver eller sletter det.

systemkort

Stort, komplekst printkort, der kommunikerer med printhovedet og printerens kontrolpanel for at koordinere funktionerne på en printer. Kaldes også et "systemkort" eller "motherboard".

fremkalderenhed

Mekanisme til billeddannelse, der omdanner den elektrostatiske ladning i en fotoledertromle til et billede.

dupleks

Udskrevet, scannet eller kopieret på begge sider.

Økotilstand

Printerfunktion, der minimerer forbruget af energi, papir eller specialmedier.

eSF

Akronym for Embedded Solutions Framework. Software, der gør det muligt for Java-baserede applikationer at køre direkte på multifunktionsprodukter fra Lexmark.

EWS

Akronym for Embedded Web Server. Software, der er indbygget i en printer, som giver et kontrolpanel til konfiguration af enheden fra enhver webbrowser.

arkføder

Papirindføringsenhed, der er adskilt fra printerens interne papirfremførings-/styremekanisme. Eksempler: MP-føder, manuel arkføder, konvolutføder. Se også skuffe.

efterbehandlingsenhed

Funktion, der udfører post-udskrivningsfunktioner, f.eks. hæftning, hulning, foldning eller sortering.

flashdrev

Hukommelsesdrev, der bruges som bærbart lagermedie. Kaldes også for et "USB-drev" eller "miniaturedrev".

flatbed

Scannertype, der bruger en flad glasoverflade til scanning af dokumenter.

FTP

Akronym for filoverførselsprotokol. System til overførsel af computerfiler.

fuser

Den del af en laserprinter, der smelter toneren fast på papiret.

harddisk

Disk, der kan bruges til at gemme en stor mængde oplysninger.

tilbageholdt job

Udskriftsjob, der er sendt til printeren, men som ikke udskrives, før brugeren indtaster en PIN-kode.

Dvaletilstand

Printerfunktion, der reducerer energiforbruget til mindre end én watt. Sammenlign med Slumringstilstand.

hulningsboks

Efterbehandlingsbeholder, hvori 'hullerne' indsamles.

billedsæt

billedenhed eller fremkalderenhed sælges sammen i en "kurv".

billedenhed

Farvespecifik, udskiftelig mekanisme, der omfatter en fotolederenhed, fremkalderenhed, og toner.

IP-adresse

Unik adresse, der bruges til at finde og identificere en enhed via et netværk.

postkasse

Funktion, der giver yderligere output-kapacitet og flere output-destinationer.

manuel føder

En åbning i printeren, hvor brugerne kan indsætte ét stykke papir ad gangen.

MFP

Akronym for multifunktionsprodukt. En enkelt enhed, der kan betjene flere funktioner, herunder udskrivning, scanning, faxning og kopiering.

mono

Kort form af monokrom. Brug af eller visning af kun sort/hvid og gråtoner.

MPF

Akronym for MP-arkføderen. Indføringsmekanisme til papir, hvor der indføres flere ark ikke-standardpapir.

netværksinstallationsside

Udskrivningsvenlig side med oplysninger om alle konfigurerede netværks- og trådløse indstillinger på en printer.

uddelingskopier

En printersoftwareindstilling, der gør det muligt at udskrive flere ("N") sider af et dokument på et enkelt ark papir.

OCR

Akronym for Optical Character Recognition. Maskingenkendelse af udskrevne tegn.

ozonfilter

Kulfilter, der er designet til at neutralisere virkningerne af ozon.

side

Digitalt område hvor indholdet udskrives. Sammenlign med ark og side.

fotoledertromle

Den roterende, ladte del af en fotolederenhed , der opfanger toner.

fotolederenhed

Printerdel, som laseren skriver på, som opfanger toner fra fremkalderenheden, og som derefter overfører toner på papiret. Indeholder fotoledertromle.

forhåndsdelt nøgle

Godkendelsesmetode, der omfatter en hemmelig verificeringsproces, som tidligere er delt mellem to parter. Nøgler kan have form af adgangskoder, adgangssætninger og strenge af tal og bogstaver.

blækpatron

Udtagelige beholder, der indeholder (1) blæk eller toner og (2) billedkomponenter, f.eks. en fotoleder eller et printerhoved. Sammenlign med tonerkassette.

printerdriver

Softwarerutine, der konverterer et programs udskrivningsanmodning til det sprog, printeren forstår.

Udskriftsfrigivelse

Løsning, som brugerne kan bruge til at sende udskriftsjob fra arbejdsstationer eller mobile enheder, og derefter hente eller frigive dokumenterne fra en hvilken som helst enhed til frigivelse af udskrivning.

printserver

En enhed, brugerne kan bruge til at styre og overvåge udskriftsjob på flere printere og computere på et netværk. Printerservere kan være interne eller eksterne, kablede eller trådløse, kan have forskellige størrelser og udformninger, og ligner nogen gange netværksadaptere.

Lydløs tilstand

Printerfunktion, som markant reducerer de lyde, der produceres under et udskriftsjob, ved at køre printermotoren ved en lavere hastighed.

Sikker tilstand

Printertilstand, hvor brugerne kan fortsætte med at bruge minimal funktionalitet, selvom der er opstået en enhedsfejl.

scannerens glasplade

Gennemsigtigt glasunderlag, hvorpå dokumenterne placeres, mens sensorer registrerer indholdet på dokumenterne under scanningsprocessen.

ark

Et stykke papir, især et, der er fremstillet til udskrivning. Sammenlign med side og side.

side

En af et papirarks overflader. Sammenlign med side.

skævt

Udskrevet billede, der er skævt eller i en vinkel.

Slumringstilstand

Strømbesparende printertilstand, hvori enheden forbliver fuldstændig tilgængelig for brugeren. Sammenlign med Dvaletilstand.

løsning

Kombination af software og/eller hardware og professionelle tjenester, der leveres af enten Lexmark eller en partner, for at skræddersy tilbudet til kundens specifikke behov. Sammenlign med applikation; app.

specialmedier

Alle typer udskriftsmedier udover almindeligt papir.

tonerkassette

Udtagelige beholder, der indeholder toner, som er et sort eller farvet pulver, der bruges til at fremkalde et billede på et stykke papir.

Overførselsmodul

Billedformningsenhed, hvis brede rem overfører et billede fra en fotoledertromle til papir.

skuffe

Indføringsenhed, der indeholder papir til udskrivning. Sammenlign med bakke.

skuffesammenkædning

Printerfunktion, hvor skuffer, der indeholder papir af samme størrelse og type, fungerer som en enkelt papirkilde.

Var denne artikel nyttig?
Top