Sanasto

ADF

Asiakirjansyöttölaitteen lyhenne. Laite, joka syöttää skanneriin useita sivuja peräkkäin.

sovellus

Laajennus tai pikavalinta, joka suorittaa toiminnon käyttäjän puolesta. Eri asia kuin ratkaisu.

alusta

Osa, johon tulostimesta tuleva paperi kerätään. Eri asia kuin syöttölaite ja lokero.

kortti

Pieni, litteä laite, joka liitetään emolevyyn parantamaan tulostimen käyttömahdollisuuksia. Se voi olla valmiiksi asennettu tai sen voi ostaa ja asentaa erikseen.

lajittelu

Tulostimen asetus, jonka avulla käyttäjä voi automaattisesti tulostaa monisivuisen asiakirjan kopion kokonaisena ennen kuin seuraavan kopion tulostaminen aloitetaan.

Luottamuksellinen tulostus

Tulostusvaihtoehto, joka säilyttää työtä tulostimessa, kunnes käyttäjä kirjautuu sisään ja vapauttaa tai poistaa työn.

emolevy

Laaja ja monimutkainen painettu piirilevykokonaisuus, joka on yhteydessä tulostuspäähän ja tulostimen ohjauspaneeliin ja koordinoi tulostimen toimintoja. Englanniksi esimerkiksi controller board, system board tai motherboard.

kehitysyksikkö

Kuvantamiskoneisto, joka muuntaa sähköstaattisen varauksen valojohderumpu kuvaksi.

kaksipuolinen

Tulostaminen, skannaus tai kopiointi paperin molemmille puolille / molemmilta puolilta.

Säästötila

Tulostimen ominaisuus, joka minimoi virran, paperin ja erikoismateriaalin kulutuksen.

eSF

Upotettujen ratkaisujen kehyssovelluksen (Embedded Solutions Framework) lyhenne. Ohjelmisto, joka sallii Java‑pohjaisten sovellusten käytön suoraan Lexmarkin monitoimilaitteissa.

EWS

Embedded Web Server -palvelimen lyhenne. Tulostimen sisäinen ohjelmisto, jonka avulla laitteen asetuksia voi muuttaa missä tahansa verkkoselaimessa.

syöttölaite

Paperin syöttölaite, joka ei kuulu tulostimen sisäiseen paperin syöttö- ja ohjauskoneistoon. Esimerkkejä: monisyöttölaite, käsinsyöttöaukko, kirjekuoren syöttölaite. Katso myös lokero.

viimeistelijä

Lisävaruste, joka suorittaa tulostuksen jälkeiset toiminnot, kuten nitomisen, rei’ittämisen, taittamisen ja lajittelun.

flash-asema

Muistiasema, jolla tiedot saadaan kannettavaan muotoon. Kutsutaan myös USB-asemaksi tai muistitikuksi.

taso

Skannerityyppi, jossa asiakirjat skannataan tasaisella lasipinnalla.

FTP

File Transfer Protocol -tiedonsiirtomenetelmän lyhenne. Tiedostojen siirtojärjestelmä.

kiinnitysyksikkö

Lasertulostimen osa, joka sulattaa väriaineen paperiin.

kiintolevy

Levy, johon voi tallentaa suuren määrän tietoja.

pidossa oleva työ

Tulostustyö, joka on lähetetty tulostimeen mutta jota ei tulosteta, ennen kuin käyttäjä antaa PIN-koodin.

Horrostila

Tulostimen ominaisuus, joka pienentää energiankulutuksen alle yhteen wattiin. Eri asia kuin Lepotila.

rei'ittimen laatikko

Viimeistelijän säiliö, johon rei’itetyistä papereista syntyvä lävistysjäte kerätään.

kuvansiirtopaketti

kuvayksikkö tai kehitysyksikkö yhdessä paketissa myytynä.

kuvayksikkö

Värikohtainen, vaihdettava mekanismi, johon kuuluu kuvansiirtoyksikkö, kehitysyksikköja väriaine.

IP-osoite

Yksilöivä osoite, jonka avulla verkossa olevan laitteen voi paikantaa ja tunnistaa.

postilaatikko

Lisävaruste, joka lisää vastaanottokapasiteettia ja mahdollistaa useiden vastaanottokohteiden käytön.

käsinsyöttöaukko

Tulostimen aukko, josta käyttäjä voi syöttää yksittäisiä papereita.

MFP

Monitoimilaitteen lyhenne. Yksi laite, jolla voi suorittaa monia toimintoja, esimerkiksi tulostaa, skannata, faksata ja kopioida.

MV

Mustavalkoisen lyhenne. Vain mustan, valkoisen ja harmaiden värisävyjen käyttäminen tai näyttäminen.

MPF

Monisyöttölaitteen lyhenne. Tulostimen syöttömekanismi, joka syöttää useita muita kuin vakiopaperiarkkeja.

verkkoasetussivu

Tulostettava tietosivu, joka sisältää kaikki tulostimeen määritetyt verkkoasetukset ja langattomat asetukset.

Monisivu

Tulostinohjelmiston asetus, jonka avulla käyttäjä voi tulostaa useita asiakirjan sivuja yhdelle paperiarkille.

OCR

Optisen tekstintunnistuksen lyhenne. Tulostettujen merkkien koneellinen tunnistaminen.

otsonisuodatin

Otsonin haittavaikutukset estävä hiilisuodatin.

sivu

Digitaalinen alue, johon sisältö tulostetaan. Eri asia kuin arkki ja puoli.

valojohderumpu

Pyörivä, sähkövarauksella varustettu osa kuvansiirtoyksikkö . Noutaa väriaineen.

kuvansiirtoyksikkö

Tulostimen osa, johon kirjoitetaan laserin avulla ja joka noutaa väriaineen kehitysyksiköstä ja siirtää sitten väriaineen paperille. Yksi sen osa on valojohderumpu.

ennalta jaettu avain

Todennusmenetelmä, jossa salainen tarkistusmenettely on jaettu etukäteen kahdelle osapuolelle. Avaimet voivat olla salasanoja, salauslauseita tai numeroista ja kirjaimista koostuvia koodeja.

tulostuskasetti

Irrotettava säiliö, jossa on (1) mustetta tai väriainetta sekä (2) kuvakomponentteja, kuten valojohde tai tulostuspää. Eri asia kuin värikasetti.

tulostinohjain

Ohjelma, joka muuntaa sovelluksen tulostuspyynnön tulostimen ymmärtämälle kielelle.

Tulosteen vapautus

Ratkaisu, jonka avulla käyttäjä voi lähettää tulostustöitä työasemasta tai mobiililaitteesta ja hakea – tai vapauttaa – asiakirjat mistä tahansa laitteesta, jossa Tulosteen vapautus on käytössä.

tulostuspalvelin

Laite, jonka avulla käyttäjä voi hallita ja seurata tulostustöitä useiden tulostinten ja tietokoneiden verkossa. Tulostuspalvelimet voivat olla sisäisiä tai ulkoisia, kiinteitä tai langattomia ja eri muotoisia ja kokoisia. Joskus ne muistuttavat verkkosovittimia.

Hiljainen tila

Tulostimen ominaisuus, joka vähentää merkittävästi tulostustyön aikana syntyvää ääntä käyttämällä tulostinkoneistoa tavallista hitaammalla nopeudella.

Turvatila

Tulostimen tila, jonka avulla käyttäjä voi jatkaa laitteen pienimuotoista käyttöä, vaikka laite olisi vikatilassa.

skannaustaso

Läpinäkyvä lasitaso, johon asiakirjat sijoitetaan skannausprosessin aikana, jotta anturit voivat tunnistaa asiakirjan tietoja.

arkki

Yksi paperikappale, etenkin tulostusta varten valmistettu. Eri asia kuin puoli ja sivu.

puoli

Jompikumpi paperin tulostuspinta. Eri asia kuin sivu.

vino

Tulostettu kuva, joka ei ole suorassa.

Lepotila

Tulostimen virransäästötila, jossa laite on täysin käyttövalmis. Eri asia kuin Horrostila.

ratkaisu

Ohjelmiston ja/tai laitteiston sekä ammattipalveluiden yhdistelmä, jonka tarjoajana on joko Lexmark tai kumppani ja joka on suunniteltu täyttämään asiakkaan erityistarpeet. Eri asia kuin sovellus.

erikoismateriaali

Mikä tahansa muu tulostusmateriaali kuin tavallinen paperi.

värikasetti

Irrotettava säiliö, jossa on väriainetta (mustaa tai värillistä jauhetta, jota käytetään kuvan luomiseen paperille).

siirtomoduuli

Kuvanmuodostusyksikkö, jonka leveä vyö siirtää kuvan valojohderumpu paperille.

lokero

Syöttölaite, jossa tulostuspaperi säilytetään. Eri asia kuin alusta.

lokeroiden yhdistäminen

Tulostimen toiminto, jossa samankokoista ja -tyyppistä paperia sisältävät lokerot toimivat yhtenä paperilähteenä.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top