Pojmovnik

ADF

Skraćenica za Automatski ulagač dokumenata. Uređaj za automatsko ulaganje više stranica.

aplikacija

Poboljšanje ili prečac koji vrši neku funkciju. Različito od rješenje.

odjeljak

Mjesto na kojemu se slaže papir koji izađe iz pisača. Različito od ulagač i odlagač.

kartica

Malen, plosnat uređaj koji se priključuje na ploču sustava ili pomoćnu ploču radi proširenja funkcija pisača. Može biti unaprijed instalirana ili se može kupiti i instalirati odvojeno kao opcija.

razvrstaj

Naredba pisaču koja omogućuje automatski ispis jednog primjerka cijelog dokumenta koji se sastoji od više stranica prije početka ispisa sljedećeg primjerka.

Povjerljivi ispis

Mogućnost ispisa koja sprema zadatak na pisaču do prijave korisnika koji će ga izbrisati ili ispisati.

glavna ploča kontrolera

Velika, složena tiskana pločica koja je spojena s ispisnom glavom i upravljačkom pločom pisača te zajedno s njima omogućuje upravljanje pisačem. Ponekad se naziva "ploča sustava" ili "matična ploča".

jedinica za razvijanje

Mehanizam za stvaranje slike koji elektrostatički naboj fotovodički bubanj pretvara u sliku.

obostrani rad

Ispis, skeniranje ili kopiranje obje strane papira.

Ekološki način rada

Značajka pisača koja minimizira potrošnju energije, papira i posebnih medija.

eSF

Skraćenica za Embedded Solutions Framework. Softver koji omogućuje rad aplikacija temeljenih na Javi izravno izvođenje na Lexmark višefunkcijskim proizvodima.

EWS

Skraćenica za Embedded Web Server. Softver ugrađen u pisač koji pruža upravljačku ploču za konfiguriranje uređaja putem bilo kojeg web-preglednika.

ulagač

Uređaj za ulaganje papira različit i odvojen od mehanizama za ulaganje/usmjeravanje papira ugrađenih u pisač. Primjeri: ulagač za razne medije, ručni ulagač, ulagač za omotnice. Pogledajte također odlagač.

sklop za završnu obradu

Dodatni sklop koji vrši funkcije koje slijede nakon ispisa kao što su klamanje, bušenje rupa, presavijanje ili razvrstavanje.

flash pogon

Prenosivi memorijski pogon za pohranu podataka. Nekada se zove i "USB memorija" ili "stick"

plošni skener

Skener s ravnom staklenom površinom za skeniranje dokumenata.

FTP

Skraćenica za File Transfer Protocol. Sustav za prijenos računalnih datoteka.

grijač

Dio laserskog pisača koji otapa toner i spaja ga s papirom.

tvrdi disk

Disk koji se može koristiti za velike količine podataka.

zadatak na čekanju

Zadatak ispisa koji je poslan pisaču, ali se neće ispisivati osim ako korisnik unese PIN.

Hibernacija

Značajka pisača koja smanjuje potrošnju energije na manje od jednog vata. Različito od Mirovanje.

kutija za konfete

Spremnik u sklopu za završnu obradu u kojemu se skupljaju konfete nastale bušenjem rupa.

Komplet za ispis

ispisna jedinica ili jedinica za razvijanje prodaju se zajedno u "košarici"

ispisna jedinica

Mehanizam koji se izmjenjuje, specifičan za pojedinačne boje, a sadrži i fotovodička jedinica, jedinica za razvijanjei toner.

IP adresa

Jedinstvena adresa koja služi za pronalaženje i prepoznavanje uređaja na mreži.

poštanski sandučić

Mogućnost koja nudi dodatni izlazni kapacitet i više izlaznih odredišta.

ručni ulagač

Prorez u pisaču koji omogućuje ulaganje pojedinačnih listova papira.

MFP

Skraćenica za višefunkcijski proizvod. Jedan uređaj koji ima više funkcija, poput ispisa, skeniranja, faksiranja i kopiranja.

mono

Skraćenica od monokromatski ili jednobojno. Upotreba samo crne, bijele i nijansi sive.

MPF

Skraćenica za ulagač za razne medije. Mehanizam za ulaganje više listova nestandardnog papira u pisač.

stranica za postavljanje mreže

Stranica koja se može ispisati, a sadrži podatke o svim konfiguriranim mrežnim i bežičnim postavkama pisača.

N stranica

Softverska opcija pisača koja omogućuje ispis više ("N") stranica dokumenta na jednu stranicu papira.

OCR

Skraćenica za optičko prepoznavanje znakova. Strojno prepoznavanje tiskanih znakova.

ozonski filtar

Ugljeni filtar za neutraliziranje djelovanja ozona.

stranica

DIgitalna površina na koju se ispisuje sadržaj. Različito od list i strana.

fotovodički bubanj

Okretni, nabijeni dio fotovodička jedinica koji prihvaća toner.

fotovodička jedinica

Dio pisača na koji se vrši ispis laserom, koji potom preuzima toner iz jedinice razvijača, a zatim prenosi toner na papir. Sadrži fotovodički bubanj.

unaprijed podijeljeni ključ

Način provjere autentičnosti koji podrazumijeva tajni proces verifikacije koji su dvije strane prethodno obavile. Ključevi mogu biti u obliku lozinki, izraza ili nizova brojki i slova.

ispisni spremnik

Spremnik koji se može izvaditi, a sadrži (1) tintu ili toner, (2) dijelove za formiranje slike, poput fotovodiča i ispisne glave. Različito od spremnika tonera.

upravljački program za ispis

Softverska rutina koja prevodi zahtjev za ispisom u nekoj aplikaciji na jezik koji pisač razumije.

Print Release

Rješenje koje korisnicima omogućuje slanje zadataka ispisa s radnih stanica ili mobilnih uređaja te kasnije dohvaćanje dokumenata putem bilo kojeg uređaja na kojemu je omogućen Print Release.

poslužitelj za ispis

Uređaj koji korisnicima omogućuje upravljanje zadacima i nadzor nad više pisača i računala u mreži. Ispisni poslužitelji mogu biti unutarnji ili vanjski, žični ili bežični, različitih veličina i oblika, a ponekad sliče mrežnim adapterima.

Tihi način rada

Značajka pisača koja značajno smanjuje buku sporijim radom.

Siguran način rada

Stanje pisača koje omogućuje nastavak rada osnovnih funkcija čak i u slučaju pogreške na uređaju.

staklo skenera

Prozirna staklena podloga na koju se postavljaju dokumenti kako bi senzori u procesu skeniranja prepoznali pojedinosti na njima.

list

Komad papira, osobito onaj proizveden u svrhu ispisa. Različito od strana i stranica.

strana

Bilo koja strana lista papira. Različito od stranica.

pomak

Ispisana slika koja je neravna ili pod kutom.

Mirovanje

Stanje pisača namijenjeno štednji energije, u kojemu uređaj ostaje u potpunosti na raspolaganju korisniku. Različito od Hibernacija.

rješenje

Softversko-hardverska kombinacija s profesionalnim uslugama koje pruža Lexmark ili njegov partner radi prilagodbe ponude specifičnim potrebama kupca. Različito od aplikacija.

posebni mediji

Bilo kakav medij za ispis koji nije obični papir.

spremnika tonera

Spremnik koji se može izvaditi, a sadrži toner, crni ili prah u boji koji služi za razvijanje slike na papiru.

modul za prijenos

Jedinica za formiranje slike čijim se širokim remenom slika prenosi s fotovodički bubanj na papir.

odlagač

Uređaj za ulaganje koji sadrži papir za ispis. Različito od odjeljak.

povezivanje odlagača

Značajka pisača koja omogućuje da odlagači koji sadrže papir iste veličine i vrste funkcioniraju kao jedan izvor papira.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top