Szószedet

ADF

Az automatikus lapadagoló mozaikszava. A lapolvasó beviteli eszköze, mely egyszerre több oldalt is adagol.

alkalmazás; alk.

Továbbfejlesztés vagy parancsikon, mely feladatot lát el a felhasználó számára. Kontraszt a következővel: megoldás.

rekesz

A nyomtatóból kijövő papír gyűjtőpontja. Kontraszt a következővel: adagoló és tálca.

kártya

Kicsi, lapos eszköz, mely a nyomtató funkcionalitásának növelése érdekében egy alaplaphoz kapcsolódik. Lehet előre telepített, vagy külön is megvásárolható és felszerelhető.

leválogatás

Nyomtatóbeállítás, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy ha többoldalas dokumentumokból több példányt nyomtatnak, a példányok egymás után, helyes lapsorrenddel készüljenek el.

Bizalmas nyomtatás

Nyomtatási beállítás, mely a nyomtatón addig tárol egy feladatot, amíg a felhasználó be nem lép, és el nem indítja vagy nem törli azt.

vezérlő alaplapja

Nagy, összetett, nyomtatott áramköri kártya, mely közvetlenül kommunikál a nyomtatófejjel és a nyomtató kezelőpaneljével a nyomtatón lévő funkciók koordinálása érdekében. Alaplapként is ismert.

előhívó egység

Képalkotó mechanizmus, mely az elektrosztatikus feltöltődést a fényvezetődob képpé alakítja.

kétoldalas

Mindkét oldalra nyomtatás, illetve mindkét oldal beolvasása vagy másolása.

Gazdaságos mód

A nyomtató azon funkciója, amely csökkenti az energia, a papír vagy a speciális hordozó használatát.

eSF

A beágyazott megoldások keretrendszerének mozaikszava. Szoftver, mely lehetővé teszi, hogy a Java-alapú alkalmazások közvetlenül a Lexmark többfunkciós készülékeken fussanak.

EWS

Az Embedded Web Server mozaikszava. Nyomtatóba beépített szoftver, mely egy olyan kezelőpanelt biztosít, amely bármely webböngészőből lehetővé teszi az eszköz konfigurálását.

adagoló

Papírbeviteli eszköz, mely elkülönül a nyomtató papíradagolási/-vezető mechanizmusaitól. Példa: többfunkciós adagoló, kézi adagoló, borítékadagoló. További tudnivalók tálca.

kiadóegység

Olyan beállítás, amely a nyomtatást követő funkciókat látja el, beleértve a lyukasztást, hajtogatást vagy leválogatást.

flash meghajtó

Hordozható adattárolóhoz tartozó memóriameghajtó. USB-meghajtó vagy pendrive néven is ismert.

síkágy.

Lapolvasótípus, mely lapos üvegfelületet használ a dokumentumok beolvasásához.

FTP

A fájlátviteli protokoll mozaikszava. A számítógép fájlainak átvitelét szolgáló rendszer.

beégető egység

A lézernyomtató alkatrésze, mely a festéket a papírba olvasztja.

merevlemez

Lemez, mely nagy mennyiségű információ tárolására használható.

függő feladat

Nyomtatási feladat, melyet a nyomtatóra küldtek, de nem kerül addig nyomtatásra, amíg a felhasználó meg nem adja a PIN-kódot.

Hibernált üzemmód

A nyomtató azon funkciója, amely az energiafogyasztást 1 watt alá csökkenti. Kontraszt a következővel: Alvó üzemmód.

lyukasztódoboz

A kiadóegység tárolója, ahol a lyukasztott papírok hulladéka található.

képalkotó készlet

képalkotó egység vagy előhívó egység melyeket együtt értékesítenek egy „kosárban”.

képalkotó egység

Színspecifikus, cserélhető mechanizmus, mely a következőket foglalja magába: fényvezető egység, előhívó egységés festék.

IP-cím

Egyedi cím, melyet egy hálózaton lévő eszköz helyének megkeresésére és azonosítására használnak.

elosztó

Beállítás, mely további kimeneti kapacitást és többféle rendeltetési helyet biztosít.

kézi adagoló

Egy nyílás a nyomtatón, mely egyrészes lapok adagolását teszi lehetővé a felhasználók számára.

MFP

A többfunkciós termék mozaikszava. Egy eszköz, mely számos funkciót képes ellátni, beleértve a nyomtatást, beolvasást, faxolást és másolást.

monó

A fekete-fehér rövidítése. Fekete-fehér és szürkeárnyalat használata, illetve megjelenítés ezekben.

MPF

Többfunkciós adagoló mozaikszava. A nyomtató beviteli mechanizmusa, mely több nem szabványos papírlapot adagol.

hálózatibeállítás-oldal

A nyomtató összes konfigurált hálózatára és vezeték nélküli beállításaira vonatkozó adatok nyomtatható oldala.

N oldal

A nyomtató szoftverének azon beállítása, amellyel a felhasználók egyetlen lapra kinyomtathatnak több oldalt („N”) is a dokumentumból.

OCR

Az optikai karakterfelismerő mozaikszava. Nyomtatott karakterek gépi felismerése.

ózonszűrő

Szénszűrő, melyet az ózon hatásainak semlegesítésére terveztek.

lap

Digitális terület, ahová a tartalom nyomtatásra kerül. Kontraszt a következővel: lap és oldal.

fényvezetődob

Az elforgatott, feltöltött része a fényvezető egység amely a festéket felveszi.

fényvezető egység

Nyomtatóalkatrész, melyre a lézer ír; felveszi a festéket az előhívó egységről, majd továbbítja a papírra. A következőket tartalmazza: fényvezetődob.

előmegosztott kulcs

Hitelesítési módszer, mely magába foglal egy olyan titkos ellenőrzési folyamatot, melyet két fél előzően megosztott. A kulcsok különböző jelszavak formáját ölthetik, illetve számokból és betűkből álló karakterláncokból is állhatnak.

nyomtatópatron

Az eltávolítható tároló a következőket tartalmazza: (1) tinta vagy festék és (2) képalkotó-összetevők, úgy mint fényvezető vagy nyomtatófej. Kontraszt a következővel: tonerkazetta.

nyomtató-illesztőprogram

Egy gyakori szoftvereljárás, mely egy alkalmazás nyomtatási kérését egy olyan nyelvvé alakítja, amelyet a nyomtató megért.

Nyomtatásindítás

Megoldás, mely lehetővé teszi a felhasználóknak a munkaállomásokról és mobileszközökről történő nyomtatási feladatok küldését, majd pedig a nyomtatásindítás funkcióval rendelkező eszközökön történő dokumentumlekérést vagy -elindítást.

nyomtatókiszolgáló

Egy eszköz, mely lehetővé teszi a felhasználóknak a hálózaton lévő több nyomtató és számítógép közötti nyomtatási feladatok kezelését és követését. A nyomtatókiszolgálók lehetnek belsők vagy külsők, vezetékesek vagy vezeték nélkülik, különböző formájúak és méretűek, továbbá néha hálózati adapterekre hasonlítanak.

Csendes üzemmód

A nyomtató azon funkciója, mely a nyomatatási feladat közben a zajcsökkentést végzi azáltal, hogy a nyomtatómotort kisebb sebességgel hajtja.

Biztonsági mód

Nyomtatóállapot, mely még eszközhiba esetén is lehetővé tesz a felhasználóknak egy minimális funkcionalitást.

lapolvasó üveglapja

Átlátszó üvegágy, ahol a dokumentumok vannak, miközben az érzékelők a dokumentumrészleteket vizsgálják a beolvasási folyamat alatt.

lap

Egy papír, melyet kifejezetten nyomtatásra gyártottak. Kontraszt a következővel: oldal és lap.

oldal

A papírlap egyik felülete. Kontraszt a következővel: lap.

ferdeség

Nyomtatott kép, mely begyűrődött vagy ferde.

Alvó üzemmód

Energiatakarékos nyomtatóállapot, melyben az eszköz teljesen elérhető marad a felhasználó számára. Kontraszt a következővel: Hibernált üzemmód.

megoldás

Szoftver- és/vagy hardverkombináció professzionális szolgáltatásokkal, melyet a Lexmark vagy egy partner nyújt az ügyfél speciális igényeire szabott megfelelő ajánlatok érdekében. Kontraszt a következővel: alkalmazás; alk..

speciális hordozó

A sima papírtól eltérő bármilyen nyomtatott adathordozó.

tonerkazetta

Eltávolítható tároló, mely a festéket tartalmazza, egy olyan fekete vagy színes port, amely egy papíron egy képet alakít ki.

továbbító egység

Képalkotó egység, melynek széles szíja egy képet visz át a fényvezetődob a papírra.

tálca

Beviteli eszköz, mely megfogja a nyomtatáshoz használt papírt. Kontraszt a következővel: rekesz.

tálcacsatolás

A nyomtató azon funkciója, mely által az ugyanolyan méretű és típusú papírokat tartalmazó tálcák úgy működnek, mintha egy papírforrást kezelnének.

Hasznos volt ez a cikk?
Top