Ordliste

ADF

Akronym for "automatic document feeder" (automatisk dokumentmater). Skannerinnmatingsenhet som mater inn flere sider på én gang.

applikasjon, app

Forbedring eller snarvei som utfører en funksjon for brukeren. Jf. løsning.

skuff

Innsamlingssted for papir som har kommet ut av skriveren. Jf. mater og skuff.

kort

Liten, flat enhet som kobles til et hovedkort eller motorkort for å forbedre skriverens funksjonalitet. Kan være forhåndsinstallert eller kan kjøpes og installeres separat som et alternativ.

sorter

Skriveralternativ som lar brukere automatisk skrive ut én fullstendig kopi av et dokument med flere sider før neste kopi begynner.

Konfidensiell utskrift

Utskriftsalternativ som lagrer en jobb på skriveren til brukeren logger seg på og frigir eller sletter den.

kontrollerkort

Stort og komplekst kretskort med grensesnitt mot skrivehodet og skriverens kontrollpanel for samordning av funksjonene på en skriver. Kalles noen ganger "systemkort" eller "hovedkort".

fremkallingsenhet

Bildebehandlingsmekanisme som gjør den elektrostatiske ladningen på en fotoledertrommel om til et bilde.

duplex

Skrevet ut, skannet eller kopiert på begge sider.

Øko-modus

Skriverfunksjon som minimerer bruken av energi, papir eller spesialpapir.

eSF

Akronym for Embedded Solutions Framework (innebygd løsningsrammeverk). Programvare som gjør at Java-baserte programmer kan kjøre direkte på flerfunksjonsprodukter fra Lexmark.

EWS

Akronym for Embedded Web Server. Programvare som er innebygd i en skriver, og som gir et kontrollpanel for konfigurering av enheten fra en hvilken som helst nettleser.

mater

Papirinnmatingsenhet som er atskilt fra skriverens interne mate-/ledemekanismer. Eksempler: flerbruksmater, manuell mater, konvoluttmater. Se også skuff.

ferdiggjører

Alternativ som utfører funksjoner etter utskrift, for eksempel stifting, hulling, bretting eller sortering.

flash-minneenhet

Minnestasjon som brukes til bærbar datalagring. Kalles noen ganger "USB-stasjon" eller "minnepinne".

planskanner

Type skanner som bruker en flat glassflate for skanning av dokumenter.

FTP

Akronym for File Transfer Protocol (filoverføringsprotokoll). System for overføring av datafiler.

fikseringsenhet

Den delen av en laserskriver som smelter toneren på papiret.

harddisk

Disk som kan brukes til å lagre store mengder informasjon.

holdt jobb

Utskriftsjobb som er sendt til skriveren, men som ikke blir skrevet ut før brukeren angir en PIN-kode.

dvalemodus

Skriverfunksjon som reduserer energiforbruket til mindre enn én watt. Jf. strømsparingsmodus.

hulleboks

Ferdiggjørerbeholder der papirstanseavfall samles.

bildebehandlingssett

bildeenhet eller fremkallingsenhet selges sammen i en "kurv".

bildeenhet

Fargespesifikk utskiftbar mekanisme som omfatter en fotolederenhet, fremkallingsenhetog toner.

IP-adresse

Unik adresse som brukes til å finne frem til og identifisere en enhet over et nettverk.

postboks

Alternativ som gir ekstra utskriftskapasitet og flere utskriftsmål.

manuell mater

Et spor i skriveren der brukere kan mate inn enkeltark.

MFP

Akronym for "multifunction product" (flerfunksjonsprodukt). En enkelt enhet som kan ha flere funksjoner, inkludert utskrift, skanning, faksing og kopiering.

mono

Kortform for "monochrome". Som bruker eller viser bare sort og hvitt og gråtoner.

MPF

Akronym for "multipurpose feeder" (flerbruksmater). Skriverinnmatingsmekanisme som mater inn flere ark med papir som ikke er standard.

nettverksoppsettside

Side som kan skrives ut, og som inneholder informasjon om alle de konfigurerte nettverks- og trådløsinnstillingene på en skriver.

nedskalering

Alternativ i skriverprogramvaren som gjør at brukere kan skrive ut flere sider av et dokument på ett enkelt ark.

OCR

Akronym for "optical character recognition" (optisk tegngjenkjenning). Maskingjenkjenning av utskrevne tegn.

ozonfilter

Kullfilter som er utformet for å nøytralisere effektene av ozon.

side

Digitalt område der innhold blir skrevet ut. Jf. ark og side.

fotoledertrommel

Den roterende, ladede delen av fotolederenhet som fanger opp toner.

fotolederenhet

Skriverdel som blir skrevet på med laseren, fanger opp toner fra fremkallingsenheten og deretter overfører toner til papiret. Inneholder fotoledertrommel.

forhåndsdelt nøkkel

Autentiseringsmetode som innebærer en hemmelig verifiseringsprosess som tidligere ble delt mellom to parter. Slike nøkler kan ha form av passord, passfraser eller strenger med tall og bokstaver.

skriverkassett

Uttakbar beholder som inneholder (1) blekk eller toner og (2) bildekomponenter, for eksempel en fotoleder eller et skrivehode. Jf. tonerkassett.

skriverdriver

Programvarerutine som konverterer utskriftsforespørselen fra et program til språket skriveren forstår.

Utskriftsfrigivelse

Løsning som lar brukere sende utskriftsjobber fra arbeidsstasjoner eller mobile enheter og deretter hente – eller frigi – dokumentene fra en enhet som er aktivert for utskriftsfrigivelse.

printserver

En enhet som gjør at brukere kan administrere og overvåke utskriftsjobber blant flere skrivere og datamaskiner i et nettverk. Utskriftsservere kan være interne eller eksterne, trådbaserte eller trådløse og ha ulike størrelser og fasonger, og kan noen ganger ligne på nettverkskort.

Stillemodus

Skriverfunksjon som betraktelig reduserer støyen som produseres i forbindelse med en utskriftsjobb, ved å kjøre utskriftsmotoren med lavere hastighet.

Sikker modus

Skrivertilstand som innebærer at brukere kan fortsette å bruke et minumum av funksjonalitet selv om det har oppstått en enhetsfeil.

skannerglassplate

Gjennomsiktig glassunderlag som dokumenter ligger på mens sensorer registrerer dokumentdetaljer under skanningen.

ark

Et stykke papir, spesielt et som er produsert for utskrift. Jf. side og side.

side

En av sidene på et papirark. Jf. side.

forskyvning

Skjevhet eller lignende feil i et utskrevet bilde.

strømsparingsmodus

Strømbesparende skrivertilstand der enheten er helt tilgjengelig for brukeren. Jf. dvalemodus.

løsning

Kombinasjon av programvare og/eller maskinvare med profesjonelle tjenester som leveres av Lexmark eller en partner med tanke på et skreddersydd tilbud for kundens behov. Jf. applikasjon, app.

spesialpapir

Andre typer utskriftsmaterialer enn vanlig papir.

tonerkassett

Uttakbar beholder som inneholder toner, et svart eller farget pulver som brukes til å fremkalle et bilde på et stykke papir.

overføringsmodul

Bildedannende enhet med et bredt belte som overfører et bilde fra fotoledertrommel til papir.

skuff

Innmatingsenhet som inneholder papir for utskrift. Jf. skuff.

sammenkobling av skuffer

Skriverfunksjon som innebærer at skuffer med papir av samme størrelse og type fungerer som en enkelt papirkilde.

Var denne artikkelen nyttig?
Top