Słowniczek

podajnik ADF

Skrót od określenia Automatic Document Feeder oznaczającego automatyczny podajnik dokumentów. Urządzenie wejściowe skanera, które pozwala na automatyczne wprowadzenie do skanera wielu stron.

aplikacja

Narzędzie lub skrót, który wykonuje funkcję dla użytkownika. Porównaj z rozwiązanie.

odbiornik

Punkt odbioru papieru wydostającego się z drukarki. Porównaj z podajnik i zasobnik.

karta

Małe, płaskie urządzenie podłączane do płyty systemowej lub płyty głównej w celu poszerzenia funkcjonalności drukarki. Może być wstępnie zainstalowana lub dokupiona i zainstalowana jako opcja.

sortowanie

Element opcjonalny drukarki umożliwiający użytkownikom automatyczne wydrukowanie jednej, kompletnej kopii wielostronicowego dokumentu przed rozpoczęciem drukowania kolejnej kopii.

wydruk poufny

Element opcjonalny drukarki polegający na przechowaniu przez drukarkę zadania drukowania aż do zalogowania użytkownika, który może wyzwolić lub usunąć zadanie.

płyta kontrolera

Duża, skomplikowana płytka obwodu drukowanego, która komunikuje się z głowicą drukującą i panelem sterowania drukarki, aby koordynować funkcje drukarki. Czasami nazywana „płytą systemową” lub „płytą główną”.

zespół wywoływacza

Mechanizm obrazowania zmieniający ładunek elektrostatyczny bęben z fotoprzewodnikiem w obraz.

dupleks

Dokumenty drukowane, skanowane lub kopiowane na obu stronach.

tryb oszczędny

Funkcja drukarki minimalizująca wykorzystanie energii, papieru lub specjalistycznego nośnika.

eSF

Skrót od określenia Embedded Solutions Framework oznaczającego wbudowane rozwiązania Framework. Oprogramowanie, które umożliwia bezpośrednie uruchamianie aplikacji opartych na środowisku Java w urządzeniach wielofunkcyjnych Lexmark.

EWS

Skrót od określenia Embedded Web Server oznaczającego wbudowany serwer WWW. Oprogramowanie wbudowane w drukarkę zapewniające panel sterowania umożliwiający konfigurowanie urządzenia z dowolnej przeglądarki internetowej.

podajnik

Urządzenie podające papier oddzielne od wewnętrznych mechanizmów podawania/kierowania papieru w drukarce. Przykłady: podajnik uniwersalny, podajnik ręczny, podajnik kopert. Zobacz również zasobnik.

moduł wykańczający

Opcja wykonująca czynności po drukowaniu, np. zszywanie, dziurkowanie, zginanie lub sortowanie.

napęd flash

Dysk pamięci masowej używany do mobilnego przechowywania danych. Czasami nazywany „dyskiem USB” lub „pendrive'em”.

skaner płaski

Typ skanera wykorzystujący płaską, szklaną powierzchnię do skanowania dokumentów.

FTP

Skrót od wyrażenia File Transfer Protocol będącego nazwą na protokół transferu plików. Mechanizm odpowiedzialny za przesyłanie plików komputerowych.

nagrzewnica

Część drukarki laserowej, która stapia toner używany podczas drukowania.

dysk twardy

Dysk, którego można użyć do przechowywania dużych ilości informacji.

wstrzymane zadanie

Zadanie drukowania wysłane do drukarki, które nie będzie wydrukowane aż do wprowadzenia przez użytkownika kodu PIN.

tryb hibernacji

Funkcja drukarki redukująca zużycie energii do poziomu poniżej 1 W. Porównaj z tryb uśpienia.

pudło dziurkacza

Zbiornik modułu wykańczającego, w którym zbierane są odpadki z dziurkowanego papieru.

zestaw bębnów

zestaw obrazujący lub zespół wywoływacza sprzedawane razem jako „kosz”.

zestaw obrazujący

Specyficzny dla drukarek kolorowych wymienialny mechanizm, który składa się z bębna światłoczułego, zespół wywoływaczai tonera.

adres IP

Unikatowy adres używany do lokalizowania i identyfikowania urządzeń w sieci.

skrzynka odbiorcza

Opcja zapewniająca dodatkową pojemność i wiele miejsc docelowych w zakresie odbioru wydruków.

podajnik ręczny

Kieszeń w drukarce umożliwiająca użytkownikom podawanie pojedynczych arkuszy papieru.

MFP

Skrót od określenia multifunction product oznaczającego urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę wielofunkcyjną. Pojedyncze urządzenie, które może pełnić kilka funkcji, np. drukować, skanować, faksować i kopiować.

mono

Skrót od słowa "monochromatyczne". Oznacza używanie lub pokazywanie tylko czerni, bieli i odcieni szarości.

MPF

Skrót od określenia multipurpose feeder oznaczającego podajnik uniwersalny. Mechanizm podawania papieru w drukarce, który podaje wiele arkuszy papieru niestandardowego.

strona konfiguracji sieci

Strona z możliwością wydruku zawierająca informacje o wszystkich skonfigurowanych sieciach i ustawieniach łączności bezprzewodowej w drukarce.

N-up, druk wielu stron

Opcja oprogramowania drukarki umożliwiająca wydruk kilku stron („n”) dokumentu na jednym arkuszu papieru.

OCR

Skrót od określenia optical character recognition oznaczającego optyczne rozpoznawanie tekstu. Maszynowe rozpoznawanie wydrukowanych znaków.

filtr ozonu

Filtr z węgla aktywnego neutralizujący efekty działania ozonu.

strona

Obszar cyfrowy, na którym drukowana jest zawartość. Porównaj z arkusz i bok.

bęben z fotoprzewodnikiem

Obrotowa, naładowana część bębna światłoczułego zbierająca toner.

bębna światłoczułego

Część drukarki, na której za pomocą lasera zapisywana jest treść. Część ta przenosi toner z zespołu wywoływacza na papier. Zawiera bęben z fotoprzewodnikiem.

klucz wstępny

Metoda uwierzytelniania wykorzystująca tajny proces weryfikacji wcześniej udostępniony dwóm stronom. Klucze mogą przyjąć formę haseł, haseł pomocniczych lub ciągów cyfr i liter.

kaseta drukująca

Odłączany zbiornik zawierający (1) atrament lub toner i (2) komponenty związane z obrazowaniem, np. fotoprzewodnik lub głowicę drukującą. Porównaj z nabój z tonerem.

sterownik druku

Oprogramowanie zmieniające żądania drukowania z aplikacji na język zrozumiały przez drukarkę.

zwalnianie wydruków

Rozwiązanie umożliwiające użytkownikom wysyłanie zadań drukowania ze stacji roboczych lub urządzeń mobilnych, a następnie odbieranie – lub wyzwalanie – dokumentów na dowolnym urządzeniu obsługującym funkcję zwalniania wydruków.

serwer wydruku

Urządzenie umożliwiające użytkownikom zarządzanie i monitorowanie zadań drukowania na wielu drukarkach i komputerach w sieci. Serwery wydruku mogą być wewnętrzne lub zewnętrzne, połączone przewodowo lub bezprzewodowo, mogą mieć różne kształty i rozmiary, czasami przypominają karty sieciowe.

tryb cichy

Funkcja drukarki znacznie redukująca hałasy wytwarzane podczas drukowania poprzez spowolnienie drukarki.

tryb bezpieczny

Stan drukarki umożliwiający użytkownikom nieprzerwane korzystanie ze zminimalizowanych funkcji drukarki nawet w przypadku wystąpienia błędu urządzenia.

szyba skanera

Przezroczysta, płaska szyba, na której umieszcza się dokumenty, gdzie czujniki urządzenia odczytują szczegóły dokumentów w procesie skanowania.

arkusz

Arkusz papieru, zwłaszcza przystosowanego do drukowania. Porównaj z bok i strona.

bok

Jedna z powierzchni arkusza papieru, z którejkolwiek strony. Porównaj z strona.

przekrzyw

Wydrukowany obraz odchylony pod pewnym kątem.

tryb uśpienia

Stan drukarki oszczędzający energię przy jednoczesnym zachowaniu pełnej dostępności urządzenia. Porównaj z tryb hibernacji.

rozwiązanie

Połączenie oprogramowania i/lub sprzętu z profesjonalnymi usługami dostarczanymi przez firmę Lexmark lub jej partnera, którego celem jest dopasowanie oferty do specyficznych potrzeb klienta. Porównaj z aplikacja.

nośniki specjalne

Każdy typ nośnika drukowania inny niż zwykły papier.

nabój z tonerem

Odłączany zbiornik z tonerem, tj. czarnym lub kolorowym proszkiem używanym do drukowania obrazu na arkuszu papieru.

pas przenoszący

Jednostka drukująca obraz, której szeroki pas przenosi obraz z bęben z fotoprzewodnikiem na papier.

zasobnik

Urządzenie wejściowe, w którym znajduje się papier do drukowania. Porównaj z odbiornik.

łączenie zasobników

Funkcja drukarki umożliwiająca łączenie wielu zasobników papieru o tym samym rozmiarze i typie, aby działały jako jedno źródło papieru.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top