Glosar

ADF

Skraćenica za automatski ulagač dokumenata. Ulazni uređaj za skener koji omogućava istovremeno uvlačenje više stranica.

aplikacija

Poboljšanje ili prečica koja obavlja funkciju za korisnika. Treba razlikovati od rešenje.

polica

Mesto za prikupljanje papira koji izlazi iz štampača. Treba razlikovati od ulagač i fioka.

kartica

Mali, pljosnati uređaj koji se priključuje u sistemsku ploču ili ploču mašine radi poboljšavanja funkconalnosti štampača. Može da bude unapred instalirana ili možete odvojeno da je kupite i instalirate.

uparivanje

Opcija za štampač koja korisnicima omogućava da automatski odštampaju jednu kompletnu kopiju dokumenta sa više stranica pre početka sledećeg kopiranja.

Poverljivo štampanje

Opcija za štampu koja omogućava čuvanje zadatka na štampaču dok se korisnik ne prijavi i oslobodi ga ili izbriše.

tabla kontrolera

Velika, složena štampana ploča koja se povezuje sa glavom za štampanje i kontrolnom tablom štampača radi koordinisanja funkcija na štampaču. Ponekad se naziva „sistemska ploča“ ili „matična ploča“.

jedinica razvijača

Mehanizam za izradu slika koji pretvara elektrostatički naboj na bubanj fotoprovodnika u sliku.

dupleks

Odštampano, skenirano ili kopirano sa obe strane.

Eko-režim

Funkcija štampača koja maksimalno smanjuje potrošnju energije, papira ili specijalnih medija.

eSF

Skraćenica za Embedded Solutions Framework. Softver koji omogućava pokretanje aplikacija zasnovanih na programskom jeziku Java direktno na višenamenskim proizvodima kompanije Lexmark.

EWS

Skraćenica za Embedded Web Server. Softver koji je ugrađen u štampač i pruža kontrolnu tablu za konfigurisanje uređaja iz bilo kojeg veb pregledača.

ulagač

Uređaj za uvlačenja papira koji je odvojen od internih mehanizama za uvlačenje/vođenje papira u štampaču. Primeri: višenamenski ulagač, ručni ulagač, ulagač za koverte. Takođe pogledajte fioka.

finišer

Opcioni uređaj koji obavlja funkcije nakon štampe poput heftanja, bušenja rupa, savijanja ili uparivanja.

fleš uređaj

Memorijski uređaj koji se koristi za prenosivo skladištenje podataka. Ponekad se naziva „USB uređaj“ ili „memorijski uređaj“.

ravna ploča

Tip skenera koji koristi ravnu staklenu površinu za skeniranje dokumenata.

FTP

Skraćenica za File Transfer Protocol. Sistem za prebacivanje računarskih datoteka.

jedinica za nanošenje tonera

Deo laserskog štampača koji rastapa toner na papir.

čvrsti disk

Disk koji može da se koristi za čuvanje velike količine informacija.

zadržan zadatak

Zadatak štampe koji je poslat na štampač, ali neće biti odštampan dok korisnik ne unese PIN.

Režim hibernacije

Funkcija štampača koja smanjuje potrošnju energije na manje od 1 W. Treba razlikovati od Režim mirovanja.

kutija bušača rupa

Posuda finišera u kojoj se skupljaju ostaci od bušenja rupa.

komplet za izradu slika

jedinica za izradu slika ili jedinica razvijača prodaju se zajedno u obliku „korpe“.

jedinica za izradu slika

Izmenjivi mehanizam za određenu boju koji obuhvata jedinica fotoprovodnika, jedinica razvijačai toner.

IP adresa

Jedinstvena adresa koja se koristi za lociranje i identifikovanje uređaja preko mreže.

poštansko sanduče

Opcija koja pruža dodatni izlazni kapacitet i više izlaznih odredišta.

ručni ulagač

Otvor na štampaču koji korisnicima omogućava da ubacuju pojedinačne listove papira.

MFP

Skraćenica za višenamenski proizvod. Jedan uređaj koji obavlja nekoliko funkcija, što obuhvata štampanje, skeniranje, razmenu faksova i kopiranje.

mono

Skraćeno od monohromatski. Korišćenje ili prikazivanje samo crne, bele i nijansi sive.

MPF

Skraćenica za višenamenski ulagač. Ulazni mehanizam štampača koji omogućava ubacivanje više listova nestandardnog papira.

stranica za podešavanje mreže

Stranica koju možete da odštampate i sadrži informacije o konfigurisanim mrežnim i bežičnim postavkama na štampaču.

N‑up

Opcija u softveru štampača koja korisnicima omogućava da štampaju više („N“) stranica dokumenta na jednom listu papira.

OCR

Skraćenica za optičko prepoznavanje znakova. Mašinsko prepoznavanje odštampanih znakova.

filter za ozon

Ugljeni filter napravljen tako da neutralizuje efekte ozona.

stranica

Digitalna oblast u kojoj se štampa sadržaj. Treba razlikovati od list i strana.

bubanj fotoprovodnika

Rotirajući, naelektrisani deo jedinica fotoprovodnika koji privlači toner.

jedinica fotoprovodnika

Deo štampača po kojem ispisuje laser, privlači toner sa jedinice razvijača, a zatim prenosi toner na papir. Sadrži bubanj fotoprovodnika.

unapred deljeni ključ

Metod potvrde identiteta koji uključuje tajni proces verifikacije koji je prethodno obavljen između dve strane. Ključevi mogu da imaju oblik lozinki, fraza za prolaz ili niski brojeva i slova.

kertridž za štampanje

Uklonjivi kontejner koji sadrži (1) mastilo ili toner i (2) komponente za izradu slika poput fotoprovodnika ili glave za štampanje. Treba razlikovati od kertridž sa tonerom.

upravljački program za štampanje

Softverska rutina koja zahtev za štampu aplikacije konvertuje u jezik koji štampač razume.

Print Release

Rešenje koje korisnicima omogućava da šalju zadatke štampe sa radnih stanica ili mobilnih uređaja, a zatim da preuzimaju (ili oslobađaju) dokumente sa bilo kojeg uređaja sa podrškom za Print Release.

server za štampanje

Uređaj koji korisnicima omogućava da upravljaju zadacima štampe i da ih prate na više štampača i računara na mreži. Serveri za štampanje mogu da budu interni ili eksterni, žični ili bežični, dostupni su u različitim oblicima i veličinama, a ponekad podsećaju na mrežne adaptere.

Tihi režim

Funkcija štampača koja značajno smanjuje jačinu zvuka koji se proizvodi tokom zadatka štampe tako što mašinu za štampanje pokreće manjom brzinom.

Bezbedni režim

Stanje štampača koje korisnicima omogućava da nastave da koriste najosnovnije funkcije čak i ako dođe do greške na uređaju.

staklo skenera

Prozirna staklena podloga na koju se stavljaju dokumenti dok senzori detektuju detalje dokumenta tokom procesa skeniranja.

list

Komad papira; naročito onaj proizveden za štampanje. Treba razlikovati od strana i stranica.

strana

Površina sa obe strane lista papira. Treba razlikovati od stranica.

iskošenje

Odštampana slika koja je iskošena ili je pod uglom.

Režim mirovanja

Režim štampača za uštedu energije u kojem uređaj ostaje potpuno dostupan korisniku. Treba razlikovati od Režim hibernacije.

rešenje

Kombinacija softvera i/ili hardvera sa profesionalnim uslugama koje pruža kompanija Lexmark ili njen partner radi prilagođavanja ponude specifičnim zahtevima klijenta. Treba razlikovati od aplikacija.

specijalni mediji

Svaki tip medija za štampu osim običnog papira.

kertridž sa tonerom

Uklonjivi kontejner koji sadrži toner, prah koji je crn ili u boji i koristi se za razvijanje slike na papiru.

modul za prenos

Jedinica za formiranje slike čiji široki kaiš prenosi sliku sa bubanj fotoprovodnika na papir.

fioka

Ulazni uređaj u kojem stoji papir za štampanje. Treba razlikovati od polica.

povezivanje fioka

Funkcija štampača koja omogućava da fioke sa papirom iste veličine i tipa funkcionišu kao jedan izvor papira.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top