Ordlista

Automatisk dokumentmatare

Automatisk dokumentmatare. Skannerinmatningsenhet som matar in flera sidor på en gång.

program, app

Förbättring eller genväg som du kan använda till att utföra en funktion. Till skillnad från lösning.

fack

Uppsamlingspunkt för papper som har matats ut från skrivaren. Till skillnad från matare och fack.

kort

Liten, tunn enhet som ansluts till ett systemkort eller motorkort för att förbättra skrivarfunktionerna. Kan levereras förinstallerat eller köpas och installeras separat som ett tillval.

sortera

Ett skrivaralternativ som du kan använda till att göra en fullständig kopia av ett flersidigt dokument innan utskriften av nästa kopia påbörjas.

Konfidentiell utskrift

Utskriftsalternativ som innebär att ett jobb lagras på skrivaren tills du loggar in och släpper eller tar bort det.

systemkort

Stort, komplext kretskort som är anslutet till skrivhuvudet och skrivarens kontrollpanel för att samordna skrivarens funktioner. Kallas även för ett "systemkort" eller "moderkort".

framkallningsenhet

Bildhanteringsmekanism som används till att göra om den elektrostatiska laddningen på en fotoledarcylinder till en bild.

duplex

Utskrift, skanning eller kopiering på båda sidorna.

Ekoläge

Skrivarfunktion som minimerar användningen av energi, papper eller specialmaterial.

eSF

Akronym för Embedded Solutions Framework. Programvara som innebär att Java‑baserade program kan köras på Lexmarks multifunktionsprodukter.

EWS

Akronym för Embedded Web Server. Programvara som är inbyggd i en skrivare som används till att visa en kontrollpanel som kan användas till att konfigurera enheten i en webbläsare.

matare

Pappersinmatningsenhet som är fristående från de interna skrivarmekanismerna för att mata/styra papper. Exempel: universalarkmatare, manuell matare, kuvertmatare. Se även fack.

efterbehandlare

Tillval som används till funktioner efter utskriften som att häfta, hålslå, vika eller sortera.

flashenhet

Minnesenhet som används för flyttbar lagring av data. Kallas även för en "USB-enhet" eller en "minnespinne".

flatbdd

Skannertyp där en plan glasyta används till att skanna dokument.

FTP

Akronym för File Transfer Protocol. System för att överföra datorfiler.

fixeringsenhet

Den del av en laserskrivare som smälter tonern på papperet.

hårddisk

Disk som kan användas till att lagra en stor mängd information.

lagrat jobb

Utskriftsjobb som har skickats till skrivaren men som inte skrivs ut förrän du anger en PIN-kod.

Standbyläge

Skrivarfunktion som minskar strömförbrukningen till mindre än en watt. Till skillnad från Viloläge.

hålslagslåda

Efterbehandlarbehållare där pappersrester samlas upp.

fotoenhetssats

bildhanteringsenhet eller framkallningsenhet säljs tillsammans i en "kundvagn".

bildhanteringsenhet

Färgspecifik utbytbar mekanism med en fotoenhet, framkallningsenhetoch toner.

IP-adress

Unik adress som används till att hitta och identifiera enheter i ett nätverk.

utmatningsenhet

Tillval som ger dig till tillgång till ytterligare kapacitet för utskrifter och flera utmatningsdestinationer.

manuell matare

Ett fack i skrivaren som du kan använda till att mata enstaka pappersark.

MFP

Akronym för Multifunction Product. En enhet som du kan använda för flera olika funktioner, inklusive utskrift, skanning, faxning och kopiering.

monokromt

Monokromt. Används för eller visar endast svartvitt och gråskalor.

MPF

Akronym för Multipurpose Feeder. Skrivarinmatningsmekanism som används till att mata flera pappersark med icke-standardpapper.

nätverksinställningar, sida med

Utskrivbar sida med information om alla konfigurerade nätverksinställningar och inställningar för trådlöst för en skrivare.

miniatyrer

Ett alternativ i skrivarprogramvaran som du kan använda till att skriva ut flera sidor av ett dokument på ett enda pappersark.

OCR

Akronym för Optical Character Recognition. Maskinigenkänning av utskrivna tecken.

ozonfilter

Kolfilter som är utformade för att neutralisera påverkan av ozon.

sida

Digitalt område där innehållet skrivs ut. Till skillnad från ark och sida.

fotoledarcylinder

Den roterande laddade delen av fotoenhet som fångar upp toner.

fotoenhet

Skrivardel som lasern skriver på, som fångar upp toner från tonerenheten och som sedan överför toner till papperet. Innehåller fotoledarcylinder.

delad nyckel

Autentiseringsmetod med en hemlig verifieringsprocess som har delats mellan två parter. Nycklarna kan vara lösenord, lösenordsfraser eller strängar av siffror och tecken.

tonerkassett

Löstagbar behållare som innehåller (1) bläck eller toner och (2) bildbearbetningskomponenter, som en fotoledare eller ett skrivhuvud. Till skillnad från tonerkassett.

skrivardrivrutin

Programvarufunktion som används till att konvertera utskriftsbegäran från ett program till ett språk som skrivaren förstår.

Utskriftsversion

Lösning som kan du kan använda till att skicka jobb från datorer eller mobila enheter och sedan hämta - eller släppa - dokumentet från en enhet med funktioner för att släppa utskrifter.

skrivarserver

En enhet som du kan använda till att hantera och övervaka utskriftsjobb för flera skrivare och datorer i ett nätverk. Utskriftsservrar kan vara interna eller externa, trådanslutna eller trådlösa, kan se olika ut, och ser ibland ut som nätverksadaptrar.

Tyst läge

Skrivarfunktion som betydligt minskar det ljud som uppstår under utskriftsjobb genom att utskriftsmotorerna körs långsammare.

Säkert läge

Utskriftsläge där du får tillgång till en minimal uppsättning med funktioner även om ett enhetsfel har inträffat.

skannerglas

Ett genomskinligt skannerglaset som du placerar dokument på och där sedan sensorer skannar dokumentet under skanningen.

ark

Ett pappersark, i synnerhet ett som har tillverkats särskilt för utskrift. Till skillnad från sida och sida.

sida

En yta på ett pappersark. Till skillnad från sida.

snedh

Utskriven bild som är eller sned eller skev.

Viloläge

Skrivarenergisparläge där enheten är fullständigt tillgänglig för dig. Till skillnad från Standbyläge.

lösning

Kombination av programvara och/eller maskinvara med professionella tjänster som levereras antingen av Lexmark eller av en partner som anpassar erbjudandet för dina behov. Till skillnad från program, app.

specialmaterial

Någon annan typ av utskriftsmaterial än vanligt papper.

tonerkassett

Löstagbar behållare som innehåller toner, ett svart eller färgat pulver som används till att framkalla en bild på ett papper.

överföringsenhet

Bildbearbetningsenhet vars breda band överför en bild från fotoledarcylinder till papperet.

fack

Inmatningsenhet som innehåller papper för utskrift. Till skillnad från fack.

länkade fack

Skrivarfunktion som innebär att fack som innehåller paper med samma storlek och typ fungerar som en enda papperskälla.

Var denna artikel användbar?
Top