Правила

Забележка: Забележката посочва информация, която може да ви помогне.

Предупреждение: Предупреждението посочва нещо, което може да повреди хардуера или софтуера на продукта.

ВНИМАНИЕ: Индикацията за внимание посочва потенциално опасна ситуация, която може да ви нарани.

  Различните видове индикации за внимание включват:

  ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  Показва опасност от нараняване.

  ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:  Показва опасност от токов удар.

  ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ:  Показва опасност от изгаряне при докосване.

  ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ:  Показва опасност от премазване.

  ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ЗАКЛЕЩВАНЕ:  Показва опасност от улавяне между движещи се части.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top