Konvence

Poznámka: Poznámka označuje informace, které vám mohou pomoci.

Varování: Varování označuje skutečnost, která by mohla poškodit hardware nebo software produktu.

VÝSTRAHA: Výstraha označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek zranění.

  Různé typy výstrah:

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Označuje nebezpečí úrazu.

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Označuje nebezpečí úrazu el. proudem.

  VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:  Označuje nebezpečí popálení při dotyku.

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ  Označuje nebezpečí rozdrcení.

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ SKŘÍPNUTÍ  Označuje nebezpečí zachycení mezi pohyblivými částmi.

Byl tento článek užitečný?
Top