מוסכמות

הערה: הערה באה לציין מידע שעשוי לסייע.

אזהרה: אזהרה באה לזהות דבר מה שעלול לגרום נזק לחומרה או לתוכנה של המוצר.

זהירות: הצהרת זהירות מציינת מצב שעלול להיות מסוכן ולפגוע בך.

  סוגים שונים של הצהרות זהירות כוללים:

  זהירות—פוטנציאל לפציעה:  ציון סכנת פציעה.

  זהירות—סכנת שוק:  ציון סכנת התחשמלות.

  זהירות—משטח חם:  ציון סכנת כוויה כתוצאה מנגיעה.

  זהירות—סכנת נפילה:  ציון סכנת הימחצות.

  זהירות—סכנת צביטה:  ציון סכנת הילכדות בין חלקים נעים.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top