Pravila označavanja

Napomena: Napomena označava informacije koje bi vam mogle pomoći.

Upozorenje: Upozorenje označava nešto što bi moglo oštetiti hardver ili softver proizvoda.

OPREZ: Oprez označava potencijalno opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do ozljede.

  Različite vrste izjava o oprezu obuhvaćaju sljedeće:

  OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Naznačava rizik od ozljede.

  OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:  Naznačava rizik od strujnog udara.

  OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:  Naznačava rizik od opekotina ako se dodirne.

  OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:  Naznačava opasnost od nagnječenja.

  OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEČENJA:  Naznačava rizik od zaglavljivanja između pomičnih dijelova.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top