Conventies

Opmerking: Een opmerking bevat nuttige informatie.

Waarschuwing: Een waarschuwing wijst op iets dat de hardware of software van het product kan beschadigen.

LET OP: Let op duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die persoonlijk letsel kan veroorzaken.

  Voorbeelden van zulke waarschuwingen zijn:

  LET OP: RISICO OP LETSEL:  Gevaar voor letsel.

  LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:  Gevaar voor elektrische schok.

  LET OP: HEET OPPERVLAK:  Gevaar voor verbranding bij aanraking.

  LET OP: KANTELGEVAAR:  Pletgevaar.

  LET OP: KNELGEVAAR:  Gevaar om bekneld te raken tussen bewegende onderdelen

Was dit artikel nuttig?
Top