Konvensjoner

Merk: En merknad viser til informasjon som kan hjelpe deg.

Advarsel: En advarsel viser til noe som kan skade produktets maskinvare eller programvare.

FORSIKTIG: Forholdsregelen Forsiktig viser til en potensielt farlig situasjon som kan skade deg.

  Det finnes ulike typer forholdsregler, blant annet:

  FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Angir fare for personskade.

  FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Angir fare for elektrisk støt.

  FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:  Angir fare for forbrenning ved berøring.

  FORSIKTIG – FARE FOR VELTING:  Angir fare for knusing.

  FORSIKTIG – KLEMFARE:  Angir fare for å bli sittende fast mellom bevegelige deler.

Var denne artikkelen nyttig?
Top