Definicje pojęć

Uwaga: uwaga zawiera informacje, które mogą okazać się pomocne.

Ostrzeżenie: ostrzeżenie informuje o sytuacji, która może spowodować uszkodzenie sprzętu lub oprogramowania produktu.

PRZESTROGA: przestroga informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może spowodować obrażenie ciała użytkownika.

  Różne rodzaje komunikatów zawierających przestrogę:

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  oznacza ryzyko obrażeń ciała.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  oznacza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

  UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA:  oznacza ryzyko poparzenia w przypadku dotknięcia.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWRÓCENIA:  oznacza ryzyko zmiażdżenia.

  UWAGA — RYZYKO PRZYTRZAŚNIĘCIA:  oznacza ryzyko przytrzaśnięcia między częściami ruchomymi.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top