Zaužívané označenie

Poznámka: Poznámka označuje informácie, ktoré by vám mohli pomôcť.

Upozornenie: Upozornenie označuje niečo, čo by mohlo poškodiť hardvér alebo softvér vášho produktu.

POZOR: Pozor označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá vám môže spôsobiť zranenie.

  Rôzne druhy výstrah:

  POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Označuje riziko zranenia.

  POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Označuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

  POZOR – HORÚCI POVRCH:  Označuje riziko popálenia pri dotyku.

  POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:  Označuje nebezpečenstvo privalenia.

  POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA PRIŠKRIPNUTÍM:  Označuje riziko zachytenia medzi pohyblivé súčasti.

Pomohol vám tento článok?
Top