Konvencije

Opomba: Opomba označuje koristne informacije.

Opozorilo: Opozorilo označuje, kaj bi lahko poškodovalo strojno ali programsko opremo izdelka.

PREVIDNO: Znak za previdno označuje morebitno nevarno situacijo, v kateri se lahko poškodujete.

  Različne vrste izjav o previdnosti vključujejo:

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Označuje nevarnost poškodbe.

  PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Označuje nevarnost električnega šoka.

  PREVIDNO – VROČA POVRŠINA:  Označuje nevarnost opeklin ob dotiku.

  PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:  Označuje nevarnost zmečkanin.

  PREVIDNO – NEVARNOST, DA SE UŠČIPNETE:  Označuje nevarnost tveganja, da vas premični deli stisnejo.

Je bil ta članek koristen?
Top