Konvencije

Napomena: Napomena identifikuje informacije koje mogu da vam pomognu.

Upozorenje: Upozorenje identifikuje nešto što može da ošteti hardver ili softver proizvoda.

OPREZ: Oprez ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja može da dovede do povrede.

  Različiti tipovi izjava opreza uključuju:

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Ukazuje na rizik od povrede.

  OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Ukazuje na rizik od strujnog udara.

  OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:  Ukazuje na rizik od opekotina u slučaju dodirivanja.

  OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:  Ukazuje na opasnost od prignječenja.

  OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:  Ukazuje na rizik od prikleštenja između pokretnih delova.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top