Skrivsätt

Obs!Obs! anger information som kan vara till hjälp.

Varning!Varning! anger att något kan skada produktens maskin- eller programvara.

VAR FÖRSIKTIG!Var försiktig! anger en möjlig riskfylld situation som kan leda till personskada.

  Olika typer av varningsmeddelanden:

  VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  anger risk för personskada

  VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  anger risk för elektrisk stöt

  VAR FÖRSIKTIG – VARM YTA:  anger risk för brännskada vid beröring

  VAR FÖRSIKTIG – VÄLTRISK:  anger klämrisk

  VAR FÖRSIKTIG – KLÄMRISK:  anger risk för att fastna mellan rörliga delar

Var denna artikel användbar?
Top