Σχεδιάγραμμα μενού

Συσκευή

 • Προτιμήσεις
 • Πίνακας τηλεχειρισμού
 • Ειδοποιήσεις
 • Διαχείριση τροφοδοσίας
 • Πληροφορίες που αποστέλλονται στη Lexmark
 • Προσβασιμότητα
 • Επαναφορά προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων
 • Συντήρηση
 • Ορατά εικονίδια της αρχικής οθόνης
 • Πληροφορίες για τον εκτυπωτή

Εκτύπωση

 • Διάταξη
 • Ολοκλήρωση
 • Διαμόρφωση ρυθμίσεων
 • Ποιότητα
 • Λογιστική καταγραφή εργασιών
 • XPS
 • PDF
 • PostScript
 • PCL
 • HTML
 • Εικόνα
 • PPDS

Χαρτί

 • Ρύθμιση θήκης
 • Διαμόρφωση μέσων εκτύπωσης
 • Διαμόρφωση κάδου

Δίκτυο/Θύρες

 • Επισκόπηση δικτύου
 • Ασύρματη σύνδεση
 • AirPrint
 • Ethernet
 • TCP/IP
 • IPv6
 • SNMP
 • 802.1x
 • IPSec
 • Ρύθμιση LPD
 • Ρυθμίσεις HTTP/FTP
 • ThinPrint
 • USB
 • Παράλληλη θύρα [x]
 • Σειριακή
 • Wi-Fi Direct

Μονάδα flash

Εκτύπωση από μονάδα flash

Ασφάλεια

 • Προγραμματισμός συσκευών USB
 • Αρχείο καταγραφής ελέγχου ασφαλείας
 • Περιορισμοί σύνδεσης
 • Ρύθμιση εμπιστευτικής εκτύπωσης
 • Κρυπτογράφηση δίσκου
 • Διαγραφή προσωρινών αρχείων δεδομένων
 • Ρυθμίσεις λύσεων LDAP
 • Διάφορα

Αναφορές

 • Σελίδα ρυθμίσεων μενού
 • Σελίδες ποιότητας εκτύπωσης
 • Συσκευή
 • Εκτύπωση
 • Συντομεύσεις
 • Δίκτυο

Βοήθεια

 • Εκτύπωση όλων των οδηγών
 • Οδηγός ποιότητας χρωμάτων
 • Οδηγός σύνδεσης
 • Οδηγός πληροφοριών
 • Οδηγός μέσων εκτύπωσης
 • Οδηγός μετακίνησης
 • Οδηγός ποιότητας εκτύπωσης
 • Οδηγός αναλωσίμων
Ήταν το άρθρο χρήσιμο;
Top