Mapa ponúk

Zariadenie

 • Preferencie
 • Vzdialený ovládací panel
 • Upozornenia
 • Správa napájania
 • Informácie odoslané spoločnosti Lexmark
 • Zjednodušenie ovládania
 • Obnoviť výrobné nastavenia
 • Údržba
 • Viditeľné ikony na domovskej obrazovke
 • Informácie o tlačiarni

Tlač

 • Rozloženie
 • Dokončenie
 • Nastavenie
 • Kvalita
 • Štatistika úloh
 • XPS
 • PDF
 • PostScript
 • PCL
 • HTML
 • Obrázok
 • PPDS

Papier

 • Konfigurácia zásobníkov
 • Konfigurácia médií
 • Konfigurácia priehradiek

Sieť/porty

 • Prehľad siete
 • Bezdrôtová sieť
 • AirPrint
 • Ethernet
 • TCP/IP
 • IPv6
 • SNMP
 • 802.1x
 • IPSec
 • Konfigurácia LPD
 • Nastavenia HTTP/FTP
 • ThinPrint
 • USB
 • Paralelné [x]
 • Sériové
 • Wi-Fi Direct

Pamäťová jednotka flash

Tlač z pamäťovej jednotky flash

Zabezpečenie

 • Plánovať zariadenia USB
 • Denník auditu zabezpečenia
 • Obmedzenia prihlásenia
 • Nastavenie dôvernej tlače
 • Šifrovanie disku
 • Vymazať dočasné údajové súbory
 • Nastavenia LDAP riešení
 • Rôzne

Správy

 • Strana nastavení ponuky
 • Strany kvality tlače
 • Zariadenie
 • Tlač
 • Skratky
 • Sieť

Pomocník

 • Tlačiť všetky príručky
 • Príručka kvality farieb
 • Príručka pre pripojenia
 • Informačná príručka
 • Príručka pre médiá
 • Príručka pre premiestnenie
 • Príručka kvality tlače
 • Príručka pre spotrebný materiál
Pomohol vám tento článok?
Top