Schéma nabídek

Zařízení

 • Předvolby
 • Vzdálený ovládací panel
 • Upozornění
 • Správa napájení
 • Údaje odesílané společnosti Lexmark
 • Usnadnění
 • Obnovit výchozí výrobní nastavení
 • Údržba
 • Ikony zobrazené na domovské obrazovce
 • O této tiskárně

Tisk

 • Rozložení
 • Dokončování
 • Nastavení
 • Kvalita
 • Evidence úloh
 • XPS
 • PDF
 • PostScript
 • PCL
 • HTML
 • Obrázek
 • PPDS

Papír

 • Konfigurace zásobníku
 • Konfigurace médií
 • Konfigurace odkladače

Kopírovat

Výchozí nastavení kopírování

Faxovat

 • Režim faxování
 • Nastavení analog. faxu
 • Nastavení faxového serveru

E-mail

 • Vých. uživ. nast.
 • Nastavení e-mailu
 • Nastavení internetového odkazu

Síť/Porty

 • Přehled sítí
 • Bezdrátové
 • AirPrint
 • Síť Ethernet
 • TCP/IP
 • IPv6
 • SNMP
 • 802.1x
 • IPSec
 • Konfigurace LPD
 • Nastavení HTTP/FTP
 • ThinPrint
 • USB
 • Paralelní port [x]
 • Sériový
 • Wi‑Fi Direct

FTP

Vých. uživ. nast.

Jednotka paměti flash

 • Skenování na jednotku paměti flash
 • Tisk z jednotky paměti flash

Zabezpečení

 • Naplánovat USB zařízení
 • Protokol auditu zabezpečení
 • Omezení přihlášení
 • Nastavení důvěrného tisku
 • Šifrování disku
 • Vymazat dočasné soubory
 • Nastavení LDAP řešení
 • Různé

Zprávy

 • Stránka nastavení nabídek
 • Kvalita tisku
 • Zařízení
 • Tisk
 • Zástupci
 • Faxovat
 • Síť

Nápověda

 • Tisk všech příruček
 • Průvodce kvalitou barev
 • Pokyny k připojení
 • Příručka pro kopírování
 • Příručka pro e-mail
 • Příručka pro faxování
 • Informační příručka
 • Pokyny k médiím
 • Pokyny k přemísťování
 • Průvodce kvalitou tisku
 • Průvodce skenováním
 • Pokyny ke spotřebnímu materiálu
Byl tento článek užitečný?
Top