Menuoversigt

Enhed

 • Præferencer
 • Fjernkontrolpanel
 • Meddelelser
 • Strømstyring
 • Info sendt til Lexmark
 • Tilgængelighed
 • Gendan standardindstillinger
 • Vedligeholdelse
 • Synlige ikoner på startskærm
 • Om denne printer

Udskriv

 • Layout
 • Efterbehandling
 • Opsætning
 • Kvalitet
 • Jobregnskab
 • XPS
 • PDF
 • PostScript
 • PCL
 • HTML
 • Billede
 • PPDS

Papir

 • Bakkekonfiguration
 • Mediekonfiguration
 • Papirkurvskonfiguration

Kopier

Standardindstillinger for kopiering

Fax

 • Faxtilstand
 • Opsætning af analog fax
 • Opsætning af faxserver

E‑mail (E-mail)

 • Brugerstandarder
 • E-mail-opsætning
 • Opsætning af weblink

Netværk/porte

 • Netværksoversigt
 • Trådløs
 • AirPrint
 • Ethernet
 • TCP/IP
 • IPv6
 • SNMP
 • 802.1x
 • IPSec
 • LPD-konfiguration
 • HTTP/FTP-indstillinger
 • ThinPrint
 • USB
 • Parallel [x]
 • Seriel
 • Wi-Fi Direct

FTP

Brugerstandarder

Flashdrev

 • Scanning til flashdrev
 • Udskrivning fra flashdrev

Sikkerhed

 • Tidsstyrede USB-enheder
 • Sikkerhedsovervågningslog
 • Login-restriktioner
 • Indstilling af fortrolig udskrift
 • Diskkryptering
 • Slet midlertidige datafiler
 • Løsninger for LDAP-indstillinger
 • Diverse

Rapporter

 • Menuindstillingsside
 • Udskriftskvalitetssider
 • Enhed
 • Udskriv
 • Genveje
 • Fax
 • Netværk

Hjælp

 • Udskriv alle vejledninger
 • Vejledning til farvekvalitet
 • Tilslutningsvejledning
 • Kopieringsvejledning
 • E-mail-vejledning
 • Faxvejledning
 • Informationsvejledning
 • Medievejledning
 • Vejl. flytn. af printeren
 • Vejledning til udskriftskvalitet
 • Scanningsvejledning
 • Vejledning til forbrugsstoffer
Var denne artikel nyttig?
Top