Menyoversikt

Enhet

 • Innstillinger
 • Eksternt kontrollpanel
 • Varsler
 • Strømstyring
 • Informasjon som sendes til Lexmark
 • Tilgjengelighet
 • Gjenopprett standardinnstillinger
 • Vedlikehold
 • Synlige ikoner på startsiden
 • Om denne skriveren

Skriv ut

 • Oversikt
 • Etterbehandling
 • Oppsett
 • Kvalitet
 • Jobbstatistikk
 • XPS
 • PDF
 • PostScript
 • PCL
 • HTML
 • Bilde
 • PPDS

Papir

 • Skuffkonfigurering
 • Papirtypekonfigurering
 • Skuffkonfigurasjon

Kopier

Kopistandardverdier

Faks

 • Faksmodus
 • Oppsett av analog faks
 • Oppsett av faksserver

E-post

 • Brukerstandarder
 • E-postoppsett
 • Webkoblingoppsett

Nettverk/porter

 • Nettverksoversikt
 • Trådløs
 • AirPrint
 • Ethernet
 • TCP/IP
 • IPv6
 • SNMP
 • 802.1x
 • IPSec
 • LPD-konfigurasjon
 • HTTP-/FTP-innstillinger
 • ThinPrint
 • USB
 • Parallell [x]
 • Seriell
 • Wi-Fi Direct

FTP

Brukerstandarder

Flashstasjon

 • Flash Drive Scan (Skanning av minnepinne)
 • Flash Drive Print (Utskrift fra minnepinne)

Sikkerhet

 • Planlegg USB-enheter
 • Sikkerhetskontrollogg
 • Påloggingsbegrensninger
 • Oppsett for konfidensiell utskrift
 • Diskkryptering
 • Slett midlertidige datafiler
 • Løsninger LDAP-innstillinger
 • Diverse

Rapporter

 • Menyinnstillingsside
 • Utskriftskvalitetssider
 • Enhet
 • Skriv ut
 • Snarveier
 • Faks
 • Nettverk

Hjelp

 • Skriv ut alle veiledningene
 • Fargekvalitet
 • Tilkoblingsveiledning
 • Kopieringsveiledning
 • E-postveiledning
 • Faksveiledning
 • Informasjon
 • Utskriftsmateriale
 • Flytteveiledning
 • Veiledning om utskriftskvalitet
 • Skanneveiledning
 • Rekvisitaveiledning
Var denne artikkelen nyttig?
Top