Mapa menu

Urządzenie

 • Preferencje
 • Zdalny panel operatora
 • Powiadomienia
 • Zarządzanie energią
 • Informacje wysyłane do Lexmark
 • Dostępność
 • Przywróć ustawienia fabryczne
 • Przegląd
 • Widoczne ikony na ekranie głównym.
 • Drukarka - informacje

Drukuj

 • Układ
 • Wykańczanie
 • Ustawienia
 • Jakość
 • Rejestrowanie zadań
 • XPS
 • Plik PDF
 • PostScript
 • PCL
 • HTML
 • Obraz
 • PPDS

Papier

 • Konfiguracja zasobn.
 • Konfiguracja nośnika
 • Konfiguracja odbiornika

Kopiuj

Domyślne ustawienia kopiowania

Faks

 • Tryb faksu
 • Ustawienia faksu analogowego
 • Ustawienia serwera faksów

E-mail

 • Ustawienia domyślne użytkownika
 • Konfiguracja poczty e-mail
 • Konfiguracja łączy sieciowych

Network/Ports (Sieć/Porty)

 • Przegląd sieci
 • Łączność bezprzewodowa
 • AirPrint
 • Ethernet
 • TCP/IP
 • IPv6
 • SNMP
 • 802.1x
 • IPSec
 • Konfiguracja LPD
 • Ustawienia HTTP/FTP
 • ThinPrint
 • USB
 • Port równoległy [x]
 • Szeregowy
 • Wi-Fi Direct

FTP

Ustawienia domyślne użytkownika

Napęd flash

 • Skanuj dysk flash
 • Drukuj z dysku flash

Bezpieczeństwo

 • Harmonogram wyłączeń urządzeń USB
 • Dziennik audytu bezpieczeństwa
 • Ograniczenia logowania
 • Ustawienia druku poufnego
 • Szyfrowanie dysku
 • Kasuj pliki tymczasowe
 • Ustawienia LDAP rozwiązań
 • Różne

Raporty

 • Strona ustawień menu
 • Strony jakości druku
 • Urządzenie
 • Drukuj
 • Skróty
 • Faks
 • Sieć

Pomoc

 • Drukuj wszystkie podręczniki
 • Podręcznik Jakość koloru
 • Połączenia
 • Podręcznik kopiowania
 • Podręcznik poczty e-mail
 • Podręcznik faksowania
 • Informacje
 • Nośniki
 • Przenoszenie
 • Jakość wydruku
 • Podręcznik skanowania
 • Materiały eksploatacyjne
Czy ten artykuł był pomocny?
Top