Menu map (Hartă meniuri)

Dispozitiv

 • Preferinţe
 • Panou de operare de la distanţă
 • Notificări
 • Gestionarea energiei
 • Informaţii trimise la Lexmark
 • Accesibilitate
 • Restore Factory Defaults (Revenire la setările prestabilite din fabrică)
 • Întreţinere
 • Pictograme vizibile din ecranul principal
 • Despre această imprimantă

Print (Imprimare)

 • Machetă
 • Finisare
 • Configurare
 • Calitate
 • Evidenţă lucrări
 • XPS
 • PDF
 • PostScript
 • PCL
 • HTML
 • Imagine
 • PPDS

Hârtie

 • Configuraţie tavă
 • Configuraţie media
 • Configuraţie sertar

Copiere

Setări prestabilite copiere

Fax

 • Mod Fax
 • Configurare fax analogic
 • Fax Server Setup (Configurare server fax)

E-mail

 • Setări implicite utilizator
 • Configurare e‑mail
 • Configurare link Web

Network/Ports (Reţea/Porturi)

 • Prezentare generală a reţelei
 • Fără fir
 • AirPrint
 • Ethernet
 • TCP/IP
 • IPv6
 • SNMP
 • 802.1x
 • IPSec
 • Configuraţie LPD
 • Setări HTTP/FTP
 • ThinPrint
 • USB
 • Paralel [x]
 • Serial
 • Wi-Fi Direct

FTP

Setări implicite utilizator

Unitate flash

 • Scanare unitate flash
 • Imprimare unitate flash

Security (Securitate)

 • Programare dispozitive USB
 • Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)
 • Login Restrictions (Restricţii login)
 • Configuraţie imprimare confidenţială
 • Criptare disc
 • Ştergere fişiere de date temporare
 • Setări soluţii LDAP
 • Diverse

Reports (Rapoarte)

 • Pagină setări meniu
 • Imprimare pagini de calitate
 • Dispozitiv
 • Print (Imprimare)
 • Comenzi rapide
 • Fax
 • În reţea

Asistenţă

 • Imprimaţi toate ghidurile
 • Ghid pentru calitatea culorilor
 • Ghid de conectare
 • Ghid de copiere
 • Ghid pentru e-mail
 • Ghid pentru fax
 • Ghid informativ
 • Ghid media
 • Ghid pentru mutare
 • Ghid pentru calitatea imprimării
 • Ghid de scanare
 • Ghid pentru consumabile
Consideraţi acest articol util?
Top