Zemljevid menijev

Naprava

 • Nastavitve
 • Oddaljena upravljalna plošča
 • Obvestila
 • Upravljanje porabe energije
 • Informacije, poslane na Lexmark
 • Dostopnost
 • Povrnitev tovarniško privzetih vrednosti
 • Vzdrževanje
 • Vidne ikone na začetnem zaslonu
 • Več o tem tiskalniku

Natisni

 • Postavitev
 • Končna obdelava
 • Nastavitev
 • Kakovost
 • Obračunavanje opravil
 • XPS
 • PDF
 • PostScript
 • PCL
 • HTML
 • Slika
 • PPDS

Papir

 • Konfiguracija pladnja
 • Konfiguracija medija
 • Konfiguracija predala

Kopiraj

Privzete nastavitve za kopiranje

Faks

 • Način za faksiranje
 • Nastavitev analognega faksa
 • Nastavitev strežnika za faks

e-pošta

 • Privzete uporabniške nastavitve
 • Nastavitev e-pošte
 • Nastavitev spletne povezave

Omrežje/vrata

 • Pregled omrežja
 • Brezžično
 • AirPrint
 • Ethernet
 • TCP/IP
 • IPv6
 • SNMP
 • 802.1X
 • IPSec
 • Konfiguracija LPD
 • Nastavitve HTTP/FTP
 • ThinPrint
 • USB
 • Vzporedno [x]
 • Zaporedno
 • Wi-Fi Direct

FTP

Privzete uporabniške nastavitve

Pogon Flash

 • Skeniranje s pogona Flash
 • Tiskanje s pogona Flash

Varnost

 • Razporedite naprave USB
 • Dnevnik nadzora varnosti
 • Omejitve za prijave
 • Nastavitev zaupnega tiskanja
 • Šifriranje diska
 • Izbriši začasne podatkovne datoteke
 • Nastavitve strežnika LDAP za rešitve
 • Ostalo

Poročila

 • Stran z nastavitvami menija
 • Natisni strani za kakovost
 • Naprava
 • Natisni
 • Bližnjice
 • Faks
 • Omrežje

Pomoč

 • Natisni vse priročnike
 • Vodnik za kakovost barv
 • Priročnik za povezovanje
 • Priročnik za kopiranje
 • Vodnik za e-pošto
 • Priročnik za faks
 • Priročnik z informacijami
 • Priročnik za medije
 • Priročnik za prenašanje
 • Vodnik za kakovost tiskanja
 • Vodnik za skeniranje
 • Navodila za potrošni material
Je bil ta članek koristen?
Top