Menyöversikt

Enhet

 • Egenskaper
 • Fjärrstyrd funktionspanel
 • Meddelanden
 • Energihantering
 • Information som skickats till Lexmark
 • Tillgänglighet
 • Återställa fabriksinställningar
 • Underhåll
 • Synliga ikoner på startskärmen
 • Om den här skrivaren

Skriv ut

 • Layout
 • Slutbehandling
 • Installation
 • Kvalitet
 • Utskriftsinfo
 • XPS
 • PDF
 • PostScript
 • PCL
 • HTML
 • Bild
 • PPDS

Papper

 • Fackkonfiguration
 • Mediakonfiguration
 • Fackkonfiguration

Kopiera

Standardinställningar för kopiering

Faxa

 • Faxläge
 • Analog faxinställning
 • Faxserverinställning

E-post

 • Standardinställningar för användare
 • E-postinställningar
 • Webblänksinställning

Nätverk/portar

 • Nätverksöversikt
 • Trådlöst
 • AirPrint
 • Ethernet
 • TCP/IP
 • IPv6
 • SNMP
 • 802.1x
 • IPSec
 • LPD-konfiguration
 • HTTP-/FTP-inställningar
 • ThinPrint
 • USB
 • Parallell [x]
 • Seriell
 • Wi-Fi Direct

FTP

Standardinställningar för användare

Flashenhet

 • Skanna till flash-enhet
 • Skriv ut från flash-enhet

Security (säkerhet)

 • Schemalägg USB-enheter
 • Säkerhetsgranskningslogg
 • Inloggn.begräns.
 • Konfidentiell skrivarinställning
 • Diskkryptering
 • Radera tillfälliga datafiler
 • Lösningar för LDAP-inställningar
 • Diverse

Rapporter

 • Sida med menyinställningar
 • Utskriftskvalitetssidor
 • Enhet
 • Skriv ut
 • Genvägar
 • Faxa
 • Nätverk

Hjälp

 • Skriv ut alla handböcker
 • Guide för färgkvalitet
 • Anslutningsguide
 • Kopieringsguide
 • E-postguide
 • Faxguide
 • Informationsguide
 • Utskriftsmaterialguide
 • Flyttguide
 • Guide för utskriftskvalitet
 • Skanningsguide
 • Guide för förbrukningsmaterial
Var denna artikel användbar?
Top