Tuotetieto-opas

Maaliskuu 2018
© 2016 Lexmark International, Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään.


Tavaramerkit

Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.

Yleiskuvaus

Tämä asiakirja sisältää tuotetta koskevat turvallisuus- ja ympäristötiedot sekä tietoja tuotetta koskevista säädöksistä. Jotkin kohdat eivät ehkä koske omaa tulostintasi. Lisätietoja on osoitteessa http://support.lexmark.com.

Tähän tuotteeseen liittyvät lisäilmoitukset sekä juridiset ja käyttöoikeustiedot ovat tulostimen CD:n Ilmoitukset-osiossa ja Käyttöoppaassa.

GNU Lesser General Public License (LGPL) -lisenssin kattamia lähdekoodin muokattuja versioita on saatavissa asiakastuesta.

Asiakirjan muutoshistoria

PäivämääräMuutokset

Maaliskuu  2018

 • Lisätty seuraavien tuotteiden laitetyypit ja mallinumerot: B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MB2338, MB2442, MB2546, MB2650, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622, MX321, MX421, MX521, MX522, MX622, XM1238, XM1242, XM1246, XM3250.
 • Päivitetty Taiwanin RoHS-tiedot.
 • Päivitetty kierrätystiedot.
 • Päivitetty ilmoitus puhelinverkon käyttäjille Uudessa-Seelannissa
 • Päivitetty Yhdysvaltain liittovaltion liikennöintikomission (Federal Communications Commission, FCC) lausunnot.

Elokuu  2017

 • Lisätty seuraavien tuotteiden laitetyypit ja mallinumerot: CS921, CS923, CS927, C9235, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265.
 • Päivitetty faksi-ilmoitukset.
 • Lisätty langattomia tuotteita koskevat säännökset.

Kesäkuu  2017

 • Lisätty seuraavien tuotteiden laitetyypit ja mallinumerot: CS727, CS728, CX727, CS827, CX827.
 • Päivitetty Taiwanin RoHS-tiedot.
 • Päivitetty Kiinan RoHS-tiedot.

Syyskuu  2016

 • Merkintätavat-aihe päivitetty, lisätty huomiotyyppi pyörivistä tuulettimen siivistä.
 • Lisätty turvallisuusilmoitus pyörivistä tuulettimen siivistä.
 • Lisätty turvallisuusilmoitus tulostinmalleista, jotka eivät sovi käytettäväksi paikoissa, joissa voi olla lapsia.

Elokuu  2016

 • Lisätty tulostinmalli XC4140.
 • Päivitetty Euroopan yhteisön direktiivit ja radiohäiriölausunnot.
 • Poistettu Euroopan unionin televiestintäilmoitukset.

Maaliskuu  2016

 • Lisätty seuraavien tuotteiden laitetyypit ja mallinumerot: CS820, CX820, CX825, CX860, C6160, XC6152, XC8155, XC8160, CS720, CS725, CX725, C4150, XC4150.
 • Lisätty luokan A ilmoitus Brasiliaa varten.
 • Lisätty Taiwanin RoHS-tiedot.
 • Muutettu tietoliikennejohdon liittämistä koskevaa turvallisuusilmoitusta.

Tammikuu  2016

Ensimmäinen asiakirjajulkaisu koskien seuraavia tuotteita: CS820, CX820, CX825, CX860, C6160, XC6152, XC8155, XC8160, CS720, CS725, CX725, C4150, XC4150.

Tulostintietojen etsiminen

Mitä tietoja etsit?Etsi vastaus täältä

Uusimmat lisätiedot, päivitykset ja asiakastuki:

 • Ohjeet
 • Ohjaimien lataukset
 • Live chat -tuki
 • Sähköpostituki
 • Äänituki

http://support.lexmark.com

Huomautus:  Valitse ensin maa tai alue ja sitten tuote, niin saat näkyviin asianomaisen tukisivuston.

Tuen puhelinnumerot ja aukioloajat omassa maassasi tai omalla alueellasi ovat nähtävissä tukisivustossa tai tulostimen mukana toimitetussa takuuasiakirjassa.

Pidä seuraavat tiedot käsillä ottaessasi yhteyttä asiakastukeen:

 • ostopaikka ja -aika
 • laitteen tyyppi ja sarjanumero

takuutiedot.

Takuutiedot vaihtelevat maittain tai alueittain:

 • USA – Katso tulostimen mukana toimitetut rajoitetun takuun tiedot (Statement of Limited Warranty). Takuutiedot voi tarkastaa myös osoitteesta http://support.lexmark.com.
 • Muut maat ja alueet – katso tulostimen mukana toimitettu painettu takuuasiakirja.

Turvallisuusohjeet

Merkintätavat

Huomautus: Huomautuksella osoitetaan sellaista tietoa, josta voi olla apua.

Varoitus: Varoituksella osoitetaan jotain sellaista, joka voi vahingoittaa laitetta tai ohjelmistoa.

VAARA: Muistutus osoittaa mahdollisen vaaratilanteen, joka saattaa johtaa loukkaantumiseen.

  Eri tyyppisiä huomautuksia ovat esimerkiksi seuraavat:

  HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  osoittaa loukkaantumisvaaraa.

  HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA:  osoittaa sähköiskun vaaraa.

  HUOMIO – KUUMA PINTA:  osoittaa palovamman vaaraa kosketuksessa.

  HUOMIO – KAATUMISVAARA:  osoittaa puristumisvaaraa.

  HUOMIO – VARO SORMIASI:  osoittaa liikkuvien osien väliin tarttumisen vaaraa.

  HUOMIO—PYÖRIVÄT TUULETTIMEN LAVAT:  osoittaa liikkuvien tuulettimen siipien aiheuttamaa vahingon vaaraa.

Tuotelausunnot

HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Tulipalo- tai sähköiskuriskin välttämiseksi kytke virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti saatavilla.

HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Vältä tulipalon tai sähköiskun vaara: käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan hyväksymää virtajohtoa.

HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Älä kytke laitteen virtajohtoa jatkojohtoihin, virranjakajiin, muihin jakolaitteisiin tai UPS-varavirtalaitteisiin. Lasertulostimen virrankulutus voi ylittää näiden lisävarusteiden kapasiteetin, mikä voi aiheuttaa tulipalovaaran, omaisuusvahinkoja tai heikon tulostustehon.

HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Tämän tuotteen kanssa saa käyttää ainoastaan Lexmarkin omaa ylijännitesuojaa. Se on liitettävä oikealla tavalla tulostimen ja tulostimen mukana toimitetun virtajohdon välille. Muiden kuin Lexmarkin omien ylijännitesuojalaitteiden käyttäminen saattaa johtaa tulipalovaaraan, omaisuusvahinkoihin tai heikkoon tulostustehoon.

HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Kun liität tämän tuotteen yleiseen valintaiseen puhelinverkkoon, voit vähentää tulipalon vaaraa käyttämällä vähintään 26 AWG:n tietoliikennejohtoa (RJ-11). Australia: johdon on oltava ACMAn (Australian Communications and Media Authority) hyväksymä.

HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA:  Sähköiskuvaaran välttämiseksi älä sijoita tätä tuotetta veden äärelle tai märkään paikkaan, äläkä myöskään käytä sitä sellaisissa paikoissa.

HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA:  Sähköiskuvaaran välttämiseksi älä asenna laitetta tai tee sähkö- tai kaapeliliitäntöjä (esimerkiksi virtajohto, faksi tai puhelin) ukkosmyrskyn aikana.

HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Älä leikkaa, kierrä, solmi tai rusenna virtajohtoa äläkä aseta sen päälle painavia esineitä. Älä altista virtajohtoa hiertymiselle tai paineelle. Älä jätä virtajohtoa puristukseen esimerkiksi huonekalujen ja seinän väliin. Jos jokin näistä tapahtuu, siitä voi seurata tulipalon tai sähköiskun vaara. Tutki virtajohto säännöllisesti tällaisten ongelmien varalta. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen tutkimusta.

HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA:  Sähköiskuvaaran välttämiseksi varmista, että kaikki ulkoisten liitäntöjen liittimet (kuten Ethernet- ja puhelinliittimet) on kytketty niille varattuihin liitäntäportteihin.

HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA:  Jos käsittelet ohjainlevyä tai asennat lisävarusteita tai muistilaitteita tulostimen käyttöönoton jälkeen, sähköiskuvaaran välttämiseksi katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistä. Jos tulostimeen on kytketty muita laitteita, katkaise niidenkin virta ja irrota kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.

HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA:  Sähköiskuvaaran välttämiseksi älä käytä faksitoimintoa ukkosmyrskyn aikana.

HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA:  Voit välttää sähköiskun vaaran tulostimen ulkopintaa puhdistettaessa irrottamalla virtajohdon pistorasiasta ja irrottamalla kaikki tulostimeen johtavat kaapelit.

HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Jos tulostin painaa yli 18  kg,  sen turvallinen siirtäminen edellyttää kahta tai useampaa asiantuntevaa henkilöä.

HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Ennen kuin siirrät tulostinta, tutustu seuraaviin ohjeisiin, jotta kukaan ei loukkaantuisi eikä tulostin vahingoittuisi:

 • Varmista, että tulostimen kaikki luukut ja lokerot ovat kiinni.
 • Sammuta tulostin ja irrota virtajohto pistorasiasta.
 • Irrota kaikki kaapelit tulostimesta.
 • Jos tulostimeen on liitetty erillisiä lattialle sijoitettavia valinnaisia lokeroita tai tulostuslisävarusteita, irrota ne, ennen kuin siirrät tulostinta.
 • Jos tulostimessa on tulostintuki, rullaa se varovasti uuteen paikkaan. Ylitä kynnykset ja lattian epätasaisuudet varovasti.
 • Jos tulostimessa ei ole tulostintukea mutta siinä on lisälokeroja tai tulostuslisävarusteita, irrota tulostuslisävarusteet nosta tulostin pois lokeroilta. Älä yritä nostaa tulostinta ja lisävarusteita samanaikaisesti.
 • Nosta tulostinta aina sen sivuilla olevista kädensijoista.
 • Tulostimen siirtämiseen käytettävien kärryjen on oltava senkokoiset, että ne tukevat tulostimen koko jalustaa.
 • Laitteiden siirtämiseen käytettävien kärryjen on oltava niin suuret, että laitteet mahtuvat niihin kokonaan.
 • Pidä tulostin pystyasennossa.
 • Vältä erittäin äkkinäisiä liikkeitä.
 • Varmista, että sormesi eivät ole tulostimen alla, kun lasket tulostimen alas.
 • Varmista, että tulostimen ympärillä on riittävästi tilaa.

HUOMIO – KAATUMISVAARA:  Yhden tai useamman vaihtoehdon asentaminen tulostimeen tai monitoimilaitteeseen saattaa vaatia tulostintuen, huonekalun tai muun ominaisuuden epävakauden ja loukkaantumisvaaran estämiseksi. Lisätietoja tuetuista kokoonpanoista on osoitteessa www.lexmark.com/multifunctionprinters.

HUOMIO – KAATUMISVAARA:  Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen. Pidä kaikki muut alustat suljettuina, kunnes niitä tarvitaan.

HUOMIO – KUUMA PINTA:  Tulostimen sisäosat voivat olla kuumat. Välttyäksesi palovammoilta kosketa osia vasta, kun ne ovat jäähtyneet.

HUOMIO – VARO SORMIASI:  Vältä sormiin kohdistuva puristusvaara noudattamalla erityistä varovaisuutta tällä tarralla merkityillä alueilla. Sormiin voi kohdistua vaara liikkuvien osien, esimerkiksi rattaiden, luukkujen, lokeroiden ja kansien, lähellä.

HUOMIO—PYÖRIVÄT TUULETTIMEN LAVAT:  Voit välttää liikkuvien tuulettimen siipien aiheuttamat vahingot katkaisemalla tulostimen virran ja irrottamalla virtajohdon pistorasiasta ennen kuin avaat tällä merkillä merkittyjä alueita.

HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Tuotteessa käytetään laseria. Muiden kuin Käyttöoppaassa mainittujen ohjausten tai säätöjen käyttäminen tai toimenpiteiden suorittaminen voi altistaa vaaralliselle säteilylle.

HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Tuotteessa olevaa litiumakkua ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi. Litiumakun poistaminen väärin aiheuttaa räjähdysvaaran. Älä lataa, pura tai polta litiumparistoa. Hävitä käytetyt litiumakut valmistajan ohjeiden ja paikallisten säädösten mukaisesti.

Seuraavat laitteet eivät sovellu käytettäväksi paikoissa, joissa voi olla lapsia.

  CS921, CS923, CS927, C9235
  CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265
  CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, C4150, XC4150, XC4140
  CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, C6160, XC6152, XC8155, XC8160

Tuote täyttää kansainväliset turvamääräykset, kun siinä käytetään tietyn valmistajan osia. Joidenkin osien turvapiirteet eivät aina ole ilmeisiä. Valmistaja ei vastaa vaihto-osien käytöstä

Kun tarvitset huolto- tai korjauspalveluja, ota yhteyttä huoltoedustajaan.

Tuotteessa käytetään tulostusmenetelmää, joka kuumentaa tulostusmateriaalin. Kuumuus voi aiheuttaa sen, että tulostusmateriaalista tulee päästöjä. Perehdy huolellisesti käyttöohjeisiin, joissa käsitellään tulostusmateriaalin valintaa, jotta haitalliset päästöt voidaan välttää.

Tämä tuote saattaa tuottaa pieniä määriä otsonia normaalin käytön aikana. Tuote saattaa olla varustettu suodattimella, joka rajoittaa otsonipäästöt selvästi suositusrajoja matalammiksi. Jotta otsonipäästöt eivät suurentuisi pitkittyneen käytön aikana, asenna tuote hyvin tuuletettuun tilaan ja vaihda otsoni- ja poistosuodattimet tuotteen huolto-ohjeiden mukaisesti. Jos tuotteen huolto-ohjeissa ei mainita suodattimia, tässä tuotteessa ei ole vaihtamista vaativia suodattimia.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

Ympäristötiedot

ENERGY STAR

Mikä tahansa Lexmark-tuote, jonka kuoressa tai käynnistysruudussa on ENERGY STAR -tunnus, täyttää Lexmarkin toimittamassa kokoonpanossa sertifioidusti Yhdysvaltain ympäristönsuojelutoimiston (Environmental Protection Agency, EPA) vaatimukset.

Virrankulutus

Tuotteen virrankulutus

Laitteen virrankulutus näkyy seuraavassa taulukossa watteina (W).

Huomautus:  Jotkin tilat eivät ehkä koske tätä tuotetta.

MalliKäyttötila
TulostaKopioSkannaaValmisLepoHorrosEi käytössä

B2338, MS321

520 W

-

-

7 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

B2442, M1242, MS421

570 W

-

-

7,5 W

1,9 W

0,1 W

0,1 W

B2546, M1246, MS521

620 W

-

-

8 W

2 W

0,1 W

0,1 W

B2650, M3250, MS621, MS622

670 W

-

-

9,5 W

2,2 W

0,1 W

0,1 W

C4150, CS725, CS728

680 W

-

-

80 W

2,4 W

0,3 W

0,2 W

C6160, CS820, CS827

800 W

-

-

80 W

2,9 W

0,3 W

0,2 W

C9235, CS921, CS927

675 W

-

-

140 W

2,2 W

0,2 W

0 W

CS720, CS727

560 W

-

-

80 W

2,4 W

0,2 W

0,2 W

CS923

1050 W

-

-

200 W

2,2 W

0,2 W

0 W

CX725, CX727, XC4140, XC4150

700 W

460 W

85 W

100 W

2,6 W

0,2 W

0,2 W

CX820, CX827, XC6152

760 W

870 W

115 W

80 W

3,2 W

0,3 W

0,2 W

CX825, XC8155

825 W

650 W

110 W

125 W

3,4 W

0,3 W

0,2 W

CX860, XC8160

870 W

650 W

115 W

125 W

3,3 W

0,3 W

0,2 W

CX920, XC9225

575 W

600 W

230 W

220 W

2,9 W

0,2 W

0 W

CX921, CX927, XC9235

600 W

700 W

230 W

220 W

2,9 W

0,2 W

0 W

CX922, XC9245

1000 W

1075 W

250 W

230 W

2,9 W

0,2 W

0 W

CX923, XC9255

1075 W

1100 W

250 W

230 W

2,9 W

0,2 W

0 W

CX924, XC9265

1250 W

1275 W

250 W

230 W

2,9 W

0,2 W

0 W

MB2338, MX321, XM1238

520 W

550 W

14,5 W

10,5 W

2,1 W

0,1 W

0,1 W

MB2442, MX421, XM1242

570 W

590 W

17,5 W

11,5 W

2,1 W

0,1 W

0,1 W

MB2546, MX521, MX522, XM1246

620 W

630 W

20 W

14,5 W

2,6 W

0,1 W

0,1 W

MB2650, MX622, XM3250

670 W

680 W

23,5 W

16,5 W

2,5 W

0,1 W

0,1 W

Taulukon virrankulutusluvut ovat pitkien ajanjaksojen keskimääräisiä arvoja. Hetkittäiset virrankulutushuiput voivat olla huomattavasti keskitasoa korkeampia. Arvot voivat muuttua.

Katso nykyiset arvot osoitteesta www.lexmark.com.

Lepotila

Tähän tuotteeseen on suunniteltu lepotila-niminen virransäästötila. Lepotila säästää energiaa alentamalla virrankulutusta niinä aikoina, kun laitetta ei käytetä. Lepotila käynnistyy automaattisesti, kun tuotetta ei käytetä tiettyyn aikaan. Tätä toimintoa kutsutaan lepotilan aikakatkaisuksi.

Lepotilan oletusasetus tässä tuotteessa (minuuttia):

15

Lepotilan aikakatkaisuksi voi valita määritysvalikoista 1–120 minuuttia. Lepotilan aikakatkaisun asettaminen alhaiseksi alentaa energiankulutusta, mutta se voi pidentää laitteen reagointiaikaa. Lepotilan aikakatkaisun asettaminen suureksi pitää reagointiajan nopeana, mutta energiaa kuluu tällöin enemmän.

Horrostila

Tässä tuotteessa on erittäin vähän virtaa kuluttava käyttötila, jota kutsutaan horrostilaksi. Kun laite on horrostilassa, muista järjestelmistä ja laitteista katkaistaan virta turvallisesti.

Horrostilaan voidaan siirtyä jollakin seuraavista tavoista:

 • horrostilan aikakatkaisun avulla
 • ajastettujen virransäästötilojen avulla

Tämän tuotteen oletusasetus kaikissa maissa ja kaikilla alueilla on Säästötilan aikakatkaisu.

3 pv

Aikaa, jonka tulostin odottaa työn tulostamisen jälkeen ennen horrostilaan siirtymistä, voidaan muuttaa yhden tunnin ja yhden kuukauden välillä.

Virrankatkaisutila

Jos laitteessa on valmiustila, jossa virtaa kuluu jonkin verran, voit katkaista virrankulutuksen kokonaan irrottamalla laitteen virtajohdon pistorasiasta.

Virran kokonaiskulutus

Joskus voi olla tarpeellista laskea laitteen kokonaisvirrankulutus. Koska virrankulutusluvut ilmaistaan virtayksikkö watteina, kokonaisvirrankulutus lasketaan kertomalla virrankulutus sillä aikamäärällä, jonka verran laitetta on käytetty kussakin tilassa. Laitteen kokonaisvirrankulutus on tilojen virrankulutuslukujen summa.

WEEE-direktiivi sähkö-ja elektroniikkalaiteromusta

WEEE-logo viittaa erityisiin sähkölaitteiden kierrätysohjelmiin ja toimintatapoihin EU-maissa. Suosittelemme tuotteidemme kierrätystä.

Lisätietoja kierrätysvaihtoehdoista on Lexmarkin Web-sivustossa osoitteessa www.lexmark.com. Sieltä saat paikallisen myyntiedustajan puhelinnumeron.

Laitteen hävittäminen

Älä hävitä tulostinta tai sen tarvikkeita talousjätteen mukana. Pyydä paikallisilta viranomaisilta lisätietoja hävitys- ja kierrätysvaihtoehdoista.

Kierrättäminen

Lexmark tarjoaa keräysohjelmia ja edistyneitä tapoja kierrättää. Lisätietoja:

Lexmark-tuotteiden kierrättäminen

  Lexmark-tuotteiden palauttaminen kierrätettäväksi:

 1. Siirry osoitteeseen www.lexmark.com/recycle.

 2. Valitse kierrätettävä tuote.

Huomautus:  Tulostintarvikkeet ja laitteet, joita ei ole lueteltu Lexmarkin keräys- ja kierrätysohjelmassa, voi kierrättää paikallisen kierrätyskeskuksen kautta.

Lexmark-pakkauksen kierrättäminen

Lexmark pyrkii jatkuvasti vähentämään käyttämänsä pakkausmateriaalin määrää. Pienempi määrä pakkausmateriaalia auttaa varmistamaan, että Lexmark-tulostimet kuljetetaan kaikkein tehokkaimmalla ja ympäristöystävällisimmällä tavalla, ja että hävitettävää pakkausmateriaalia jää vähemmän. Nämä tehostamiset johtavat pienempiin kasvihuonekaasupäästöihin sekä energian ja luonnonvarojen säästöön. Joissakin maissa tai joillakin alueilla Lexmark tarjoaa myös pakkausmateriaalin kierrätyksen. Lisätietoja saat osoitteesta www.lexmark.com/recycle valitsemalla oman maasi tai alueesi. Saatavilla olevia pakkausmateriaalin kierrätysohjelmia koskevaa tietoa on tuotteen kierrätystä koskevien tietojen yhteydessä.

Lexmark-pahvit ovat 100-prosenttisesti kierrätettäviä, jos aaltopahvin kierrätys on järjestetty. Omalla alueellasi sitä ei ehkä ole järjestetty.

Lexmark-pakkausmateriaaleissa käytetty vaahtomuovi on kierrätettävää, jos vaahtomuovin kierrätys on järjestetty. Omalla alueellasi sitä ei ehkä ole järjestetty.

Palauttaessasi värikasettia Lexmarkille, voit käyttää sen oman pakkauslaatikon uudelleen. Lexmark huolehtii laatikon kierrättämisestä.

Lexmarkin värikasettien palauttaminen uudelleenkäytettäväksi tai kierrätettäväksi

Lexmarkin värikasettien keräysohjelman ansiosta voit palauttaa käytetyt värikasetit maksutta Lexmarkille uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten. Kaikki Lexmarkille palautetut tyhjät värikasetit käytetään uudelleen tai puretaan osiin ja kierrätetään. Myös värikasettien palautuslaatikot kierrätetään.

  Lexmarkin värikasettien palauttaminen uudelleenkäytettäväksi tai kierrätettäväksi

 1. Siirry osoitteeseen www.lexmark.com/recycle.

 2. Valitse kierrätettävä tuote.

Säädökset

Tietoliikennepäätelaitteita koskevat säännökset

Tässä osassa on tietoja säännöksistä, jotka liittyvät analogisen faksikortin sisältäviin tuotteisiin.

Säädösten mukainen Lexmark-tyyppi/-malli:
LEX-M14-002
LEX-M03-002

Voit tarkistaa tuotteeseesi asennetun faksikortin tuotteen merkinnöistä.

Selvitä sisältääkö tuotteesi faksilaitteen ominaisuuksia katsomalla Käyttöoppaasta tai siirtymällä sivulle http://support.lexmark.com.

Langattomia tuotteita koskevat säännökset

Tässä osassa on vain langattomia malleja koskevia säädöstietoja.

Jos et ole varma, onko mallisi langaton, siirry osoitteeseen http://support.lexmark.com.

Ilmoitus modulaarisista komponenteista

Mallin mukaan langattomassa mallissa on yksi tai useampi seuraavista modulaarisista komponenteista:

Säädösten mukainen Lexmark-tyyppi/-mallinumero LEX-M01-005; FCC ID:IYLLEXM01005; IC:2376A-M01005Säädösten mukainen Lexmark-tyyppi/-mallinumero LEX-M06-001; FCC ID:IYLLEXM06001; IC:2376A-LEXM06001Säädösten mukainen Lexmark-tyyppi/-mallinumero LEX-M07-001; FCC ID:IYLLEXM07001; IC:2376A-LEXM07001

Voit tarkistaa tuotteeseesi asennetut modulaariset komponentit tuotteen selitteestä.

Altistus radiotaajuussäteilylle

Tämän laitteen säteilyteho on huomattavasti FCC:n ja muiden sääntelyvirastojen radiotaajuussäteilyn altistusrajojen alapuolella. Antennin on oltava vähintään 20  cm:n (8  tuuman) päässä ihmisistä, jotta laite täyttää FCC:n ja muiden sääntelyvirastojen radiotaajuussäteilyn altistusrajat.

Euroopan yhteisön (EY) direktiivien mukainen ilmoitus

Tämä tuote vastaa Euroopan yhteisön neuvoston direktiivin 2014/53/EU suojausmääräyksiä koskien sähkömagneettisia rajoituksia ja tietyn jännitteisten elektronisten laitteiden turvallisuusmääräyksiä.

Tuotteen valmistaja: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Valtuutettu edustaja on Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Direktiivien mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana pyydettäessä valtuutetulta edustajalta tai osoitteesta www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Yhteensopivuus osoitetaan CE-merkinnällä:

Rajoitukset

Tämä elektroniikkalaite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön. Ulkokäyttö on kielletty. Tämä rajoitus koskee kaikkia seuraavassa taulukossa mainittuja maita:

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IS

IT

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR

Iso-Britannia

EU:n lausunto radiolähettimen käyttötaajuuskaistoista ja radiotaajuussäteilyn enimmäistehosta

Tämä radiotuote käyttää joko 2,4 GHz:n (2,412–2,472 GHz EU:ssa) tai 5 GHz:n (5,15–5,35, 5,47–5,725 EU:ssa) kaistaa. Lähettimen EIRP-enimmäislähtöteho, mukaan lukien antennivahvistus, on molemmilla kaistoilla ≤ 20 dBm.

Luokan A tuotteet
TuotenimiLaitteen tyyppiMalli

C6160de, CS820de, CS820dte, CS820dtfe, CS827de

5063

530, 539, 571

C9235, CS921de, CS923de, CS927de

5059

130, 190, 530

CX820de, CX820dtfe, CX827de, XC6152de, XC6152dtfe

7563

136, 137, 196, 197

CX825de, CX825dte, CX825dtpe, CX825dtfe, CX860de, CX860dte, CX860dtpe, CX860dtfe, XC8155de, XC8155dte, XC8160de, XC8160dte

7564

336, 337, 536, 537, 596, 598

CX920de, CX921de, CX922de, CX923de, CX923dte, CX923dxe, CX924de, CX924dte, CX924dxe, CX927de, XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

7559

078, 098, 178, 198, 378, 398, 578, 598, 778, 798

M3250, MS622de, MS622dte

4600

835, 895

MB2546ade, MX521de, MX521ade, MX521adte, MX522adhe, XM1246

7017

636, 676, 678, 679

MB2650ade, MX622ade, MX622adhe, MX622adthe, XM3250

7018

676, 678, 679

Euroopan yhteisön (EY) direktiivien mukainen ilmoitus

Tämä tuote vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2014/30/EU, 2014/35/EU ja 2011/65/EU suojausmääräyksiä koskien sähkömagneettisia rajoituksia, tietyn jännitteisten elektronisten laitteiden turvallisuusmääräyksiä sekä tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Tuotteen valmistaja: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Valtuutettu edustaja on Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Direktiivien mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana pyydettäessä valtuutetulta edustajalta tai osoitteesta www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Tämä tuote täyttää EN 55022:n ja EN 55032:n luokkien A rajoitukset ja EN 60950-1:n tai EN 62368-1:n turvallisuusvaatimukset.

Radiohäiriölausunto

Varoitus

Tämä tuote täyttää EN 55022:n ja EN 55032:n luokkien A rajoitukset ja EN 55024:n häiriönsietovaatimukset. Tämä tuote ei ole tarkoitettu kotitalouskäyttöön.

Tämä tulostin on Luokan A laite. Laite voi aiheuttaa kotiympäristössä radiohäiriöitä, jolloin käyttäjän on ehkä tehtävä tarvittavat toimenpiteet.

Luokan B tuotteet
TuotenimiLaitteen tyyppiMalli

B2338dn, B2338dw, B2442dn, B2442dw, B2546dn, B2650dn, M1242, M1246, MS321dn, MS421dn, MS421dw, MS521dn, MS621dn, MS621dtn

4600

230, 238, 430, 438, 490, 630, 690, 830

C4150, CS720de, CS720dte, CS725de, CS725dte, CS727de, CS728de

5028

135, 630, 639

CX725de, CX725dhe, CX725dthe, CX727de, XC4140, XC4150

7528

196, 576, 578, 598

MB2338adn, MB2338adw, MB2338dw, MB2442ade, MB2442adwe, MX321adn, MX321adw, MX421ade, XM1238, XM1242

7017

238, 276, 278, 296, 476, 478, 496

Euroopan yhteisön (EY) direktiivien mukainen ilmoitus

Tämä tuote vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/108/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EY ja 2011/65/EY suojausmääräyksiä koskien sähkömagneettisia rajoituksia, tietyn jännitteisten elektronisten laitteiden turvallisuusmääräyksiä, sähkökäyttöisten tuotteiden ekologista suunnittelua sekä tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Tuotteen valmistaja: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Valtuutettu edustaja on Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Direktiivien mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana pyydettäessä valtuutetulta edustajalta tai osoitteesta www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Tämä tuote täyttää EN 55022:n ja EN 55032:n luokkien B rajoitukset ja EN 60950-1:n tai EN 62368-1:n turvallisuusvaatimukset.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top