Informační příručka o produktu

Únor 2021
© 2016 Lexmark International, Inc.

Všechna práva vyhrazena.


Ochranné známky

Lexmark a logo Lexmark jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc. v USA nebo dalších zemích.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Přehled

Tento dokument obsahuje základní informace o bezpečnosti, ochraně životního prostředí a předpisech týkající se produktu. Některé položky se na vaši tiskárnu nemusí vztahovat. Další informace naleznete na adrese http://support.lexmark.com.

Další poznámky, právní podmínky a informace o licencích týkající se tohoto produktu naleznete v části Poznámky na disku CD a v Uživatelské příručce.

Upravené verze zdrojového kódu, na který se vztahuje licence GNU Lesser General Public License (LGPL), poskytneme na vyžádání prostřednictvím zákaznické podpory.

Historie změn dokumentu

DatumZměny

Únor 2021

 • Přidány typy zařízení a čísla modelů pro následující produkty: C2326, M1342, XC2326, XM1342.
 • Přidána prohlášení o shodě pro Velkou Británii (UK).
 • Aktualizováno prohlášení o dodržení směrnic EU.
 • Aktualizováno upozornění na rádiové rušení u produktů třídy A.
 • Aktualizována poznámka o elektronickém odpadu v Indii.
 • Přidány informace o produktech registrovaných podle hodnocení EPEAT.

Září 2020

 • Přidány typy zařízení a čísla modelů pro následující produkty: XC4143, XC6153, XC8163, XC9225.
 • Industry Canada bylo přejmenováno na Innovation, Science and Economic Development Canada.
 • Aktualizováno prohlášení o dodržení směrnic EU.
 • Aktualizována informace o RoHS pro Čínu.

Květen 2020

Přidány typy zařízení a čísla modelů pro následující produkty: CS439, MS439.

Duben 2020

 • Přidány typy zařízení a čísla modelů pro následující produkty: B3340, B3442, C3426, CS431, CX431, MB3442, MC3426, MS331, MS431, MX331, MX431, XC4153.
 • Aktualizováno prohlášení o režimu spánku.

Červenec 2019

 • Pro následující produkty byly aktualizovány informace o klasifikaci zařízení a přidány typy zařízení a čísla modelů: C4150, CS720, CS725, CS725R, CS727, CS728, CX725, CX725R, CX727, XC4140, XC4150.
 • Přidány zákonné požadavky týkající se modelů RFID.
 • Aktualizováno bezpečnostní upozornění týkající se zdvihání tiskárny.
 • Přidáno prohlášení o shodě pro modul faxu v modelu MB2236.
 • Přidány typy zařízení a čísla modelů pro následující produkty: C3224, C3326, CS331, CX331, MB2236, MC3224, MC3326.
 • Přidány informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Lexmark, které platí pro užívání těchto produktů.
 • Aktualizováno prohlášení o režimu spánku.
 • Aktualizováno téma Konvencí o typu výstrahy před rotujícími listy ventilátoru.
 • Vymazáno bezpečnostní upozornění týkající se rotujících listů ventilátoru.

Leden 2019

 • Přidány typy zařízení a čísla modelů pro následující produkty: B2236, MB2236.
 • V rámci aktualizace Zásad byl přidán typ výstrahy před pohyblivými částmi.
 • Byla přidána bezpečnostní upozornění o pohyblivých částech.
 • Aktualizovány poznámky týkající se telekomunikací v Japonsku.
 • Aktualizována informace o RoHS pro Tchaj-wan.
 • Aktualizováno prohlášení s upozorněním NCC RF pro Tchaj-wan.

Červen 2018

 • Přidány typy zařízení a čísla modelů pro následující produkty: B2865, C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, M5255, M5270, MB2770, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, MX822, MX826, XC2235, XC4240, XM5365, XM5370, XM7355, XM7370.
 • Aktualizována část týkající se celkového využití energie.
 • Aktualizována poznámka o elektronickém odpadu v Indii.
 • Aktualizovány poznámky týkající se telekomunikací v Japonsku.
 • Aktualizováno prohlášení Industry Canada statement (Kanada).
 • Aktualizováno prohlášení s upozorněním NCC RF pro Tchaj-wan.
 • Aktualizováno prohlášení o shodě se směrnicemi EU týkajícími se rádiových zařízení.

Duben 2018

 • Přidány informace o použití originálních dílů a spotřebního materiálu Lexmark.
 • Aktualizováno oznámení pro uživatele telefonní sítě ve Spojených státech amerických.
 • Aktualizováno oznámení pro uživatele kanadské telefonní sítě.

Březen 2018

 • Přidány typy zařízení a čísla modelů pro následující produkty: B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MB2338, MB2442, MB2546, MB2650, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622, MX321, MX421, MX521, MX522, MX622, XM1242, XM1246, XM3250.
 • Aktualizována informace o RoHS pro Tchaj-wan.
 • Aktualizovány informace o recyklaci.
 • Aktualizováno oznámení pro uživatele novozélandské telefonní sítě.
 • Aktualizována prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission).

Srpen 2017

 • Přidány typy zařízení a čísla modelů pro následující produkty: C9235, CS921, CS923, CS927, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265.
 • Aktualizována oznámení faxu.
 • Přidány zákonné požadavky týkající se bezdrátových výrobků.

Červen 2017

 • Přidány typy zařízení a čísla modelů pro následující produkty: CS727, CS728, CS827, CX727, CX827.
 • Aktualizována informace o RoHS pro Tchaj-wan.
 • Aktualizována informace o RoHS pro Čínu.

Září 2016

 • Přidáno bezpečnostní upozornění týkající se modelů tiskáren, které není vhodné používat v místech, kde se pohybují děti.

Srpen 2016

 • Přidán model tiskárny XC4140.
 • Aktualizovány směrnice EU a poznámky týkající se rádiového rušení.
 • Vymazány poznámky EU týkající se telekomunikací.

Březen 2016

 • Přidány typy zařízení a čísla modelů pro následující produkty: C4150, C6160, CS820, CS720, CS725, CX725, CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, XC8160, XC4150.
 • Přidáno upozornění třídy A pro Brazílii.
 • Přidána informace o RoHS pro Tchaj-wan.
 • Zrevidováno bezpečnostní upozornění o připojování telekomunikačních kabelů.

Leden 2016

Počáteční verze dokumentu pro následující produkty: C4150, C6160, CS820, CS720, CS725, CX725, CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, XC8160, XC4150.

Vyhledání informací o tiskárně

Co hledáte?Kde to najdete

Nejnovější doplňující informace, aktualizace a zákaznická podpora:

 • Dokumentace
 • Ovladače ke stažení
 • Podpora prostřednictvím chatu
 • E-mailová podpora
 • Telefonická podpora

http://support.lexmark.com

Poznámka:  Pro zobrazení příslušných internetových stránek podpory zvolte svou zemi nebo oblast a poté produkt.

Telefonní čísla a úřední hodiny podpory ve vaší zemi či oblasti naleznete na internetových stránkách podpory nebo na záručním listu, který byl dodán společně s vaší tiskárnou.

Až budete kontaktovat zákaznickou podporu, mějte připravené následující informace:

 • Místo a datum nákupu
 • Typ zařízení a sériové číslo

Informace k nastavení, konfiguraci a použití funkce usnadnění přístupu tiskárny.

Průvodce funkcí usnadnění přístupu na adrese http://support.lexmark.com

Informace o záruce

Informace o záruce se mohou lišit podle země nebo regionu:

 • V USA – Podívejte se do prohlášení o omezené záruce, jímž je opatřena tato tiskárna, nebo se podívejte na adresu http://support.lexmark.com.
 • Ostatní země nebo oblasti – Přečtěte si tištěné prohlášení o záruce dodané s tiskárnou.

Technickou podporu společnosti Lexmark najdete na stránce http://support.lexmark.com.

Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Lexmark, které platí pro užívání tohoto produktu, najdete na stránce www.lexmark.com/privacy.

Informace o spotřebním materiálu a souborech ke stažení najdete na stránce www.lexmark.com.

Informace o bezpečnosti

Konvence

Poznámka: Poznámka označuje informace, které vám mohou pomoci.

Varování: Varování označuje skutečnost, která by mohla poškodit hardware nebo software produktu.

VÝSTRAHA: Výstraha označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek zranění.

  Různé typy výstrah:

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Označuje nebezpečí úrazu.

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Označuje nebezpečí úrazu el. proudem.

  VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:  Označuje nebezpečí popálení při dotyku.

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ  Označuje nebezpečí rozdrcení.

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ SKŘÍPNUTÍ  Označuje nebezpečí zachycení mezi pohyblivými částmi.

Upozornění produktu

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu el. proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, používejte pouze napájecí kabel dodaný s výrobkem nebo odpovídající náhradní napájecí kabel schválený výrobcem.

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Nepoužívejte s tímto výrobkem prodlužovací kabely, kabely s více zásuvkami, zásuvkové rozbočovače a zařízení UPS. Jmenovité výkonové parametry těchto typů příslušenství mohou být při použití laserové tiskárny snadno překročeny, což může vést k riziku požáru, škodám na majetku nebo ke špatnému výkonu tiskárny.

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  S tímto produktem je možné použít pouze ochranu Lexmark Inline Surge Protector, která je řádně zapojená mezi tiskárnu a napájecí kabel dodaný s tiskárnou. Použití zařízení pro ochranu proti přepětí jiných značek než Lexmark může vést k riziku požáru, škodám na majetku nebo ke špatnému výkonu tiskárny.

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Pokud připojujete tento výrobek k veřejné telefonní síti, používejte pouze telefonní kabel 26 AWG nebo robustnější telefonní kabel (RJ-11), abyste snížili riziko vzniku požáru. Pro uživatele v Austrálii je třeba, aby jejich kabel byl schválen organizací Australian Communications and Media Authority.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili riziku úrazu el. proudem, neumísťujte produkt blízko vody nebo vlhkých míst.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili riziku úrazu el. proudem, nenastavujte produkt během bouřky a nepropojujte jej s jinými zařízeními, jako je napájecí kabel, fax nebo telefon.

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Napájecí kabel nepřeřezávejte, nekruťte, neohýbejte, nemačkejte a nepokládejte na něj těžké předměty. Zabraňte jeho odírání a napínání. Zamezte jeho přiskřípnutí mezi dvěma objekty, například mezi nábytkem a stěnou. Ve výše uvedených případech hrozí nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel s ohledem na výše uvedené problémy. Před kontrolou kabelu ho vytáhněte z elektrické zásuvky.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili riziku úrazu el. proudem, ujistěte se, že jsou všechna externí připojení (např. k síti Ethernet a telefonnímu systému) řádně zapojená do označených portů.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili riziku úrazu el. proudem, jestliže potřebujete získat přístup k desce řadiče nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel z el. zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili riziku úrazu el. proudem, nepoužívejte faxové funkce za bouřky.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Pokud chcete při čištění vnějšku tiskárny předejít nebezpečí úrazu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky a odpojte z tiskárny všechny kabely.

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Přesahuje-li hmotnost tiskárny 20  kg (44  liber), může být k jejímu bezpečnému zdvižení třeba nejméně dvou osob.

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Při přemisťování tiskárny dodržte tyto pokyny, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození tiskárny:

 • Přesvědčte se, že jsou zavřeny všechny zásobníky a dvířka.
 • Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
 • Od tiskárny odpojte veškeré šňůry a kabely.
 • Pokud jsou k tiskárně připojeny samostatné stojanové přídavné zásobníky nebo možnosti výstupu, před přesouváním tiskárny je odpojte.
 • Má-li tiskárna kolečkový podstavec, opatrně s ní přejeďte na nové místo. Dbejte zvláštní opatrnosti při překonávání prahů a předělů v podlaze.
 • Není-li tiskárna vybavena kolečkovým podstavcem, ale je nakonfigurována s volitelnými zásobníky nebo možnosti výstupu, odstraňte možnosti výstupu a zvedněte tiskárnu ze zásobníků. Nezvedejte tiskárnu a volitelné doplňky současně.
 • Tiskárnu zvedejte vždy pomocí úchytů.
 • Pokud bude k přesouvání tiskárny použit vozík, musí disponovat dostatečně velkým povrchem, na který se vejde celá spodní část tiskárny.
 • Pokud bude k přesouvání hardwarových doplňků použit vozík, musí disponovat dostatečně velkým povrchem, na který se doplňky vejdou.
 • Držte tiskárnu ve vzpřímené pozici.
 • Zabraňte prudkým otřesům a nárazům.
 • Při pokládání tiskárny dejte pozor, abyste pod ní neměli prsty.
 • Zkontrolujte, zda je kolem tiskárny dostatek místa.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ  Při instalaci jednoho nebo více doplňků tiskárny nebo multifunkční tiskárny budete možná muset použít kolečkový podstavec, nábytek nebo jiný prvek, abyste předešli nestabilitě a možnému zranění. Další informace o podporovaných konfiguracích naleznete na www.lexmark.com/multifunctionprinters.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ  Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní zásobníky udržujte zavřené až do chvíle, kdy je budete potřebovat.

VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:  Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ SKŘÍPNUTÍ  Vyvarujte se nebezpečí skřípnutí a v oblastech označených tímto štítkem buďte opatrní. Ke zranění způsobenému skřípnutím může dojít v blízkosti pohyblivých částí, například ozubených kol, dvířek, zásobníků a krytů.

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Tento produkt využívá laser. Použití ovládacích prvků, úpravy nebo provádění postupů, které nejsou uvedeny v Uživatelské příručce, vás může vystavit nebezpečnému záření.

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Lithiová baterie ve výrobku není určena k výměně. Při nesprávné výměně lithiové baterie hrozí nebezpečí exploze. Lithiovou baterii nedobíjejte, nerozkládejte ani nespalujte. Použité lithiové baterie zlikvidujte v souladu s pokyny výrobce a místními předpisy.

Následující produkty není vhodné používat v místech, kde se pohybují děti:

  CS921, CS923, CS927, C9235
  CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265
  CS720, CS725, CS725R, CS727, CS728, CX725, CX725R, CX727, C4150, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153
  CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, C6160, XC6152, XC6153, XC8155, XC8160, XC8163

Tento produkt byl vyroben, otestován a schválen tak, aby při použití specifických součástí výrobce vyhovoval přísným globálním bezpečnostním normám. Bezpečnostní funkce některých částí nemusí být vždy zjevné. Výrobce neodpovídá za použití jiných náhradních dílů.

Služby nebo opravy, které nejsou popsány v uživatelské dokumentaci, svěřte servisnímu středisku.

Produkt využívá proces tisku, při němž dochází k zahřívání tiskových médií, což může vést k tomu, že se z nich uvolňují určité látky. Aby byla vyloučena možnost uvolňování škodlivin, je nutné, abyste se seznámili s částí provozních pokynů, která obsahuje pokyny k výběru tiskových médií.

Tento výrobek může produkovat během normálního používání menší množství ozónu a může být vybaven filtrem určeným k omezení koncentrace ozónu na úroveň nižší, než jsou doporučené limity vystavení. Abyste předešli vysoké úrovni koncentrace ozónu při vysokém vytížení výrobku, instalujte jej v dobře větraném prostoru a ozonový a výstupní filtr měňte dle pokynů k údržbě výrobku. Pokud nejsou v pokynech k údržbě produktu žádné informace o filtrech, produkt neobsahuje žádné filtry vyžadující výměnu.

TYTO POKYNY SI ULOŽTE.

Informace o životním prostředí

ENERGY STAR

Jakýkoli produkt společnosti Lexmark nesoucí označení ENERGY STAR na produktu nebo na úvodní obrazovce byl k datu výroby certifikován jako produkt, který je v souladu s požadavky ENERGY STAR Agentury pro ochranu životního prostředí.

Spotřeba energie

Spotřeba energie produktu

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty spotřeby energie zařízení ve wattech (W).

Poznámka:  Některé režimy se na vaše zařízení nemusí vztahovat.

ModelProvozní režim
TiskKopírovatSkenovatPřipravenoSpánekHibernaceVypnuto

B2236

460 W

4 W

1,2 W

0,1 W

B2338, MS321

520 W

7 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

B2442, M1242, MS421

570 W

7,5 W

1,6 W

0,1 W

0,1 W

B2546, M1246, MS521

620 W

8 W

2 W

0,1 W

0,1 W

B2650, M3250, MS621, MS622

670 W

9,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

B2865, MS823

800 W

20 W

1,6 W

0,2 W

0,2 W

B3340, MS331

550 W

5,5 W

0,9 W

0,1 W

B3442, M1342, MS431, MS439

570 W

4,9 W

0,9 W

0,1 W

C2240, CS622

570 W

22,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

C2325

400 W

20,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

C2326, C3426, CS431, CS439

400 W

17 W

1,2 W

0,1 W

C2425, CS421

400 W

22 W

1,2 W

0,2 W

0,2 W

C2535

530 W

22 W

1,6 W

0,2 W

0,2 W

C3224

385 W

15,5 W

0,9 W

0,1 W

C3326, CS331

395 W

15 W

0,8 W

0,1 W

C4150, CS725, CS728

680 W

45 W

2,2 W

0,3 W

0,2 W

C6160, CS820, CS827

800 W

45,4 W

1,3 W

0,3 W

0,2 W

C9235, CS921, CS927

575 W

140 W

1 W

0,2 W

0 W

CS521

530 W

22 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

CS720, CS727

560 W

45 W

2,4 W

0,2 W

0,2 W

CS923

1050 W

200 W

2,1 W

0,2 W

0 W

CX331, MC3326

395 W

385 W

24 W

17 W

1,1 W

0,1 W

CX421, MC2325 a MC2425

400 W

425 W

25 W

25 W

2,2 W

0,2 W

0,2 W

CX431, MC3426, XC2326

400 W

395 W

21 W

17,5 W

1,3 W

0,1 W

CX522, MC2535, XC2235

530 W

485 W

28,5 W

26,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

CX622

580 W

560 W

29,5 W

28,5 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

CX625 a XC4240

580 W

540 W

28 W

29,5 W

1,8 W

0,2 W

0,2 W

CX725, CX727, XC4150, XC4153

700 W

460 W

85 W

40,6 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

CX820, CX827, XC6152, XC6153

760 W

870 W

115 W

70 W

1,5 W

0,3 W

0,2 W

CX825, XC8155

825 W

650 W

110 W

63 W

1,4 W

0,3 W

0,2 W

CX860, XC8160, XC8163

870 W

650 W

115 W

64,3 W

1,5 W

0,3 W

0,2 W

CX920, XC9225

575 W

600 W

230 W

220 W

2,8 W

0,2 W

0 W

CX921, XC9235

675 W

700 W

230 W

220 W

1,5 W

0,2 W

0 W

CX922, XC9245

1000 W

1075 W

250 W

230 W

2,7 W

0,2 W

0 W

CX923, XC9255

1075 W

1100 W

250 W

230 W

2,8 W

0,2 W

0 W

CX924, XC9265

1250 W

1275 W

250 W

230 W

1,2 W

0,2 W

0 W

M5255, MS821, MS822

670 W

21,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

M5270, MS825, MS826

830 W

21 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

MB2236adw

460 W

460 W

5,5 W

1,2 W

0,1 W

MB2236adwe

460 W

460 W

9,5 W

6,0 W

1,1 W

0,2 W

MB2338, MX321

520 W

550 W

14,5 W

10,5 W

1,3 W

0,1 W

0,1 W

MB2442, MX421, XM1242

570 W

590 W

17,5 W

11,5 W

1,3 W

0,1 W

0,1 W

MB2546, MX521

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,5 W

0,1 W

0,1 W

MB2650, XM3250

670 W

680 W

23,5 W

16,5 W

2,5 W

0,1 W

0,1 W

MB2770, MX722, XM5370

850 W

890 W

73 W

32 W

1,9 W

0,2 W

0,2 W

MB3442, MX431adw, XM1342

580 W

600 W

14 W

7,5 W

1,1 W

0,1 W

MC2640

580 W

560 W

29,5 W

28,5 W

1,9 W

0,2 W

0,2 W

MC3224adwe

385 W

385 W

22 W

17 W

1,1 W

0,1 W

MC3224dwe

385 W

385 W

17 W

1,1 W

0,1 W

MS725

720 W

108 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

MX331

530 W

550 W

13 W

6,5 W

0,8 W

0,1 W

MX431adn

580 W

600 W

14 W

7 W

0,9 W

0,1 W

MX522

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,4 W

0,1 W

0,1 W

MX622

670 W

680 W

23,5 W

16,5 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

MX721, XM5365

800 W

830 W

75 W

31 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

MX725

810 W

870 W

158 W

124 W

1,6 W

0,1 W

0,1 W

MX822, XM7355

690 W

750 W

84 W

32,1 W

1,8 W

0,2 W

0,2 W

MX826, XM7370

850 W

900 W

86 W

34,5 W

2,9 W

0,2 W

0,2 W

XC4140, XC4143

700 W

460 W

85 W

42,7 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

XM1246

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,4 W

0,1 W

0,1 W

Výše uvedené hodnoty spotřeby energie představují průměry měření. Okamžitá spotřeba energie může být výrazně vyšší než průměr. Hodnoty se mohou změnit.

Aktuální hodnoty najdete na webu www.lexmark.com.

Režim spánku

Pro tento produkt je navržen režim šetřící energii s názvem Režim spánku. Režim spánku šetří energii snížením spotřeby energie během delších období nečinnosti. Režim spánku se automaticky aktivuje po uplynutí určitého intervalu, kdy zařízení není používáno, který se nazývá Časový limit režimu spánku.

Výchozí tovární nastavení časového limitu režimu spánku pro tento produkt (min.):

MS725 a MX725: 5
Všechny ostatní modely: 15

Pomocí konfiguračních nabídek lze časový limit režimu spánku upravit v rozmezí od 1 do 240 minut. Pokud je rychlost tisku je menší než 30 stran za minutu nebo rovna 30 stranám za minutu, pak můžete nastavit časový limit pouze do 60 minut. Zkrácení časového limitu režimu spánku snižuje spotřebu energie, ale může prodloužit dobru reakce produktu. Prodloužení časového limitu režimu spánku udržuje rychlou dobu reakce, ale zvyšuje spotřebu energie.

Režim hibernace

Tento výrobek je zkonstruován s režimem ultranízké spotřeby energie nazvaným Režim hibernace. V režimu hibernace jsou bezpečně vypnuty všechny ostatní systémy a zařízení.

Do režimu hibernace může tiskárna přejít libovolným z následujících způsobů:

 • pomocí časového limitu hibernace
 • pomocí naplánování úsporných režimů

Výchozí tovární nastavení doby hibernace pro tento výrobek ve všech zemích a oblastech

3 dny

Dobu, po kterou tiskárna čeká po vytištění úlohy, než přejde do režimu hibernace, je možné nastavit v rozmezí od jedné hodiny do jednoho měsíce.

Poznámky k produktům pro zobrazovací zařízení registrovaným podle hodnocení EPEAT:

 • Úroveň napájení v pohotovostním režimu platí v režimu hibernace nebo vypnutí.
 • Výrobek se automaticky vypne na pohotovostní úroveň napájení ≤ 1 W. Funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu (hibernace nebo vypnutí) bude povolena při odeslání produktu.
Režim vypnutí

Pokud má tento produkt režim vypnutí, při kterém stále spotřebovává jisté malé množství energie, můžete zcela ukončit spotřebu energie produktem odpojením napájecího kabelu z el. zásuvky.

Celková spotřeba energie

Někdy je vhodné odhadnout celkovou spotřebu energie produktu. Vzhledem k tomu, že jsou údaje o spotřebě energie uvedeny ve wattech, je třeba příkon vynásobit časem, po který je produkt v příslušném režimu. Tím spočítáte spotřebu energie. Celková spotřeba energie produktu je pak součtem spotřeb energie pro jednotlivé režimy.

Likvidace produktu

Tiskárnu a spotřební materiál je nutno likvidovat samostatně mimo normální domácí odpad. Informace o možnostech likvidace a recyklace získáte u místních úřadů.

Recyklace

Společnost Lexmark nabízí sběrné programy a ekologicky pokrokové přístupy k recyklaci. Další informace viz:

Recyklace produktů společnosti Lexmark

  Vrácení produktů společnosti Lexmark kvůli recyklaci:

 1. Přejděte na stránku www.lexmark.com/recycle.

 2. Vyberte produkt, který chcete recyklovat.

Poznámka:  Spotřební materiál a hardware, který není uveden ve sběrném a recyklačním programu společnosti Lexmark, lze recyklovat prostřednictvím místního recyklačního střediska.

Recyklace obalů společnosti Lexmark

Společnost Lexmark se nepřetržitě snaží minimalizovat obaly. Menší obaly pomáhají, aby byly tiskárny Lexmark transportovány co nejefektivnějším a nejekologičtějším způsobem, a aby bylo nutné likvidovat menší objem obalů. Toto zefektivnění má za následek snížení emisí skleníkových plynů, úspory energie a šetření přírodních zdrojů. Společnost Lexmark také nabízí v některých zemích nebo oblastech recyklaci komponent obalů. Další informace najdete na www.lexmark.com/recycle. Potom zvolte zemi nebo oblast. Informace o dostupných programech pro recyklaci obalů jsou zahrnuty v informacích o recyklaci produktů.

Kartóny Lexmark jsou 100% recyklovatelné, jestliže jsou k dispozici recyklační střediska. Takováto zařízení ovšem nemusí ve vaší oblasti existovat.

Pěna použitá v obalech Lexmark je recyklovatelná, jestliže jsou k dispozici recyklační střediska na recyklaci pěny. Takováto zařízení ovšem nemusí ve vaší oblasti existovat.

Když vracíte kazetu společnosti Lexmark, můžete znovu využít krabici, ve které jste kazetu koupili. Společnost Lexmark krabici recykluje.

Používání originálních dílů a spotřebního materiálu Lexmark

Tiskárna Lexmark je navržena tak, aby fungovala nejlépe s originálními díly a spotřebním materiálem Lexmark. Použití spotřebních materiálů či dílů jiných výrobců můžete ovlivnit výkon, spolehlivost či životnost tiskárny a jejích zobrazovacích součástí. Rovněž to může ovlivnit krytí zárukou. Poškození způsobené použitím dílů či spotřebního materiálu jiného výrobce není kryto zárukou. Všechny ukazatele životnosti jsou navrženy pro používání dílů a spotřebního materiálu Lexmark a mohou přivodit nepředvídatelné důsledky, pokud se použijí díly či spotřební materiál jiného výrobce. Používání zobrazovacích součástí po uplynutí zamýšlené životnosti může tiskárnu Lexmark nebo související součásti poškodit.

Vrácení kazet Lexmark za účelem opětovného použití nebo recyklace

Program Lexmark Cartridge Collection vám umožňuje vrátit použité kazety za účelem opětovného použití nebo recyklace. Sto procent prázdných kazet vrácených společnosti Lexmark je buď znovu použito, nebo vráceno do výroby pro recyklaci. Krabičky sloužící k vrácení kazet jsou taktéž recyklovány.

  Chcete-li vrátit kazetu Lexmark za účelem opětovného použití nebo recyklace, udělejte následující:

 1. Přejděte na stránku www.lexmark.com/recycle.

 2. Vyberte produkt, který chcete recyklovat.

Informace o regulačních předpisech

Poznámky k regulačním nařízením pro telekomunikační koncová zařízení

V této části jsou uvedeny informace o regulačních předpisech týkajících se produktů s kartou analogového faxu.

Název produktuČíslo typu / modelu v předpisu Lexmark nainstalované faxové karty.

CX331, CX421, CX431, CX522, CX622, CX625, MB2338, MB2442, MB2546, MB2650, MB2770, MB3442, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, MC3224, MC3326, MC3426, MX321, MX331, MX421, MX431, MX521, MX522, MX622, MX721, MX722, MX725, MX822, MX826, XC2235, XC2326, XC4240, XM1242, XM1246, XM1342, XM3250, XM5365, XM5370, XM7355, XM7370

LEX-M14-002

CX725, CX725R, CX727, CX827, CX820, CX825, CX860, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153, XC6152, XC6153, XC8155, XC8160, XC8163, XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

LEX-M03-002

MB2236

LEX-M15-001

Chcete-li zjistit, zda má váš produkt vlastnosti faxu, nahlédněte do Uživatelské příručky nebo přejděte na web http://support.lexmark.com.

Zákonné požadavky týkající se bezdrátových výrobků

Tato část obsahuje informace o regulačních předpisech týkajících se pouze bezdrátových výrobků.

Pokud si nejste jistí, jestli je váš model bezdrátový, přejděte na adresu http://support.lexmark.com.

Poznámka k modulárním komponentám

Bezdrátové modely obsahují jeden z následujících modulárních komponentů:

Typ/model v předpisu Lexmark LEX-M07-001; označení FCC:IYLLEXM07001; IC:2376A-LEXM07001
Typ/model v předpisu Lexmark LEX-M08-001; označení FCC:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Chcete-li vědět, které modulární komponenty jsou v zařízení nainstalovány, přečtěte si popis na samotném produktu.

Vystavení záření rádiových vln

Vyzařovaný výstupní výkon tohoto zařízení je podstatně nižší než limity vystavení frekvenci rádiových vln FCC a dalších regulačních úřadů. Mezi anténou a jakýmikoli osobami musí být u tohoto zařízení zachována minimální vzdálenost 20  cm, aby byly splněny požadavky směrnice FCC a dalších regulačních úřadů na vystavení osob záření rádiových frekvencí.

United Kingdom (UK) conformity

This product is in conformity with the protection requirements of the Radio Equipment Regulations 2017.

The manufacturer of this product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. The UK Importer is: Lexmark International Ltd, Highfield House, Foundation Park - 8 Roxborough Way, Maidenhead Berkshire - SL6 3UD, United Kingdom. A declaration of conformity is available upon request from the UK Importer or may be obtained at www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/uk-declaration-of-conformity.html.

Compliance is indicated by the UKCA marking:

Restrictions or requirements in the UK

This radio equipment is restricted to indoor use only. Outdoor use is prohibited.

UK statement of radio transmitter operational frequency bands and maximum RF power

This radio product transmits in either the 2.4GHz (2.412–2.472 GHz in the UK) or 5GHz (5.15–5.35, 5.47–5.725 in the UK) bands. The maximum transmitter EIRP power output, including antenna gain, is ≤ 20dBm for both bands.

Zákonné požadavky týkající se produktů RFID

Tato část obsahuje informace o předpisech, které se vztahují pouze na následující model nebo modely RFID:

CS725R, CX725R

Upozornění k modulárním komponentám (RFID)

Modely RFID obsahují následující modulární komponent:

Číslo typu/modelu v předpisu Lexmark: FCC ID:IYL0528RFU; IC:2376A-0528RFU

Vystavení záření rádiových vln

Vyzařovaný výstupní výkon tohoto zařízení je podstatně nižší než limity vystavení frekvenci rádiových vln FCC a dalších regulačních úřadů. Mezi anténou a osobami musí být u tohoto zařízení zachována minimální vzdálenost 20 cm, aby byly splněny požadavky směrnice FCC a dalších regulačních úřadů na vystavení osob záření rádiových frekvencí.

Prohlášení o dodržení směrnic EU

Tento výrobek splňuje ochranné požadavky směrnice 2014/53/EU Rady EU o sbližování a harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se rádiových zařízení.

Výrobcem tohoto produktu je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Autorizovaný zástupce pro EHP/EU je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Dovozce do EHP/EU je: Lexmark International Technology S.r.l. 20, Route de pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Švýcarsko. Prohlášení o shodě s požadavky uvedených směrnic je k dispozici na vyžádání u autorizovaného zástupce nebo na webové adrese www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Soulad je označen značkou CE:

Prohlášení EU a dalších zemí o provozních kmitočtových pásmech rádiových vysílačů a maximálním napájení RF

Tento rádiový produkt vysílá v EU v pásmu 865-868 MHz. Maximální výstupní výkon vysílače EIRP, včetně míry anténního zesílení, je ≤ 21 dBm.

United Kingdom (UK) conformity

This product is in conformity with the protection requirements of the Radio Equipment Regulations 2017.

The manufacturer of this product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. The UK Importer is: Lexmark International Ltd, Highfield House, Foundation Park - 8 Roxborough Way, Maidenhead Berkshire - SL6 3UD, United Kingdom. A declaration of conformity is available upon request from the UK Importer or may be obtained at www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/uk-declaration-of-conformity.html.

Compliance is indicated by the UKCA marking:

UK statement of radio transmitter operational frequency bands and maximum RF power

This radio product transmits in the 865–868MHz band in the UK. The maximum transmitter EIRP power output, including antenna gain, is ≤ 21dBm.

Produkty třídy A
Název produktuTyp zařízeníČíslo modelu

B2865 (B2865dw), M5255, M5270, MS725 (MS725dvn), MS821 (MS821n, MS821dn), MS822 (MS822de), MS823 (MS823n, MS823dn), MS825 (MS825dn), MS826 (MS826de)

4064

210, 230, 235, 295, 410, 430, 438, 630, 635, 695, 830

C2240, CS622 (CS622de)

5029

636, 696

C4150, CS720 (CS720de, CS720dte), CS725 (CS725de, CS725dte), CS725R, CS727 (CS727de), CS728 (CS728de)

5028

1A5, 6A0, 6A9

C6160, CS820 (CS820de, CS820dte, CS820dtfe), CS827 (CS827de)

5063

530, 539, 571

C9235, CS921 (CS921de), CS923 (CS923de), CS927 (CS927de)

5059

130, 190, 530

CX622 (CX622ade, CX622de), CX625 (CX625ade, CX625adhe, CX625de), MC2640 (MC2640adwe), XC4240 (XC4240, XC4240i)

7529

636, 686, 836, 838, 898

CX725 (CX725de, CX725dhe, CX725dthe), CX725R, CX727 (CX727de), XC4140, XC4143, XC4150, XC4153

7528

1A9, 5A6, 5A8, 5A9

CX820 (CX820de, CX820dtfe), CX827 (CX827de), XC6152 (XC6152de, XC6152dtfe), XC6153 (XC6153, XC6153de)

7563

136, 137, 196, 197

CX825 (CX825de, CX825dte, CX825dtfe), CX860 (CX860de, CX860dte, CX860dtfe), XC8155 (XC8155de, XC8155dte), XC8160 (XC8160de, XC8160dte), XC8163

7564

336, 337, 536, 537, 596, 598

CX920 (CX920de), CX921 (CX921de), CX922 (CX922de), CX923 (CX923de, CX923dte, CX923dxe), CX924 (CX924dte, CX924dxe), XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

7559

078, 178, 198, 378, 398, 578, 598, 778, 798

M3250, MS622 (MS622de)

4600

835, 895

MB2546 (MB2546adwe), MX521 (MX521de, MX521ade), MX522 (MX522adhe, MX522dhe), XM1246 (XM1246, XM1246i)

7017

636, 676, 678, 679, 686

MB2650 (MB2650adwe), MX622 (MX622ade, MX622adhe, MX622de), XM3250 (XM3250, XM3250i)

7018

676, 678, 679, 686

MB2770 (MB2770adwhe), MX721 (MX721ade, MX721adhe), MX722 (MX722ade, MX722adhe, MX722de, MX722dhe), MX725 (MX725adve), XM5365 (XM5365, XM5365i), XM5370 (XM5370, XM5370i)

7464

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

MX822 (MX822ade, MX822adxe, MX822de), MX826 (MX826ade, MX826adxe, MX826de), XM7355 (XM7355, XM7355b, XM7355i), XM7370 (XM7370, XM7370i)

7465

436, 496, 836, 896

United Kingdom (UK) conformity

This product is in conformity with the protection requirements of the Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, and the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

The manufacturer of this product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. The UK Importer is: Lexmark International Ltd, Highfield House, Foundation Park - 8 Roxborough Way, Maidenhead Berkshire - SL6 3UD, United Kingdom. A declaration of conformity is available upon request from the UK Importer or may be obtained at www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/uk-declaration-of-conformity.html.

This product satisfies the Class A limits of BS EN 55032 and safety requirements of BS EN 62368-1.

Poznámka týkající se rádiového rušení

Varování

Tento výrobek splňuje požadavky na emise podle omezení EN 55032 třídy A a imunitní požadavky podle normy EN 55024. Tento výrobek není určen k použití v domácím/obytném prostředí.

Toto je produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být uživatel požádán o podniknutí příslušných opatření.

Produkty třídy B
Název produktuTyp zařízeníČíslo modelu

B2236 (B2236dw)

1400

438

B2338 (B2338dw), B2442 (B2442dw), B2546 (B2546dw), B2650 (B2650dw), M1242, M1246, MS321 (MS321dn), MS421 (MS421dn, MS421dw), MS521 (MS521dn), MS621 (MS621dn)

4600

230, 238, 430, 438, 490, 630, 638, 690, 830, 838

B3340 (B3340dw), B3442 (B3442dw), M1342, MS331 (MS331dn), MS431 (MS431dn, MS431dw), MS439 (MS439dn)

4601

230, 280, 4a0, 480, 489

C2325 (C2325dw), C2425 (C2425dw), C2535 (C2535dw), CS421 (CS421dn), CS521 (CS521dn)

5029

038, 230, 238, 430, 438

C2326, C3224 (C3224dw), C3326 (C3326dw), C3426 (C3426dw), CS331 (CS331dw), CS431 (CS431dw), CS439 (CS439dn)

1500

218, 638, 836, 8c6, 8c9

C4150, CS720 (CS720de, CS720dte), CS725 (CS725de, CS725dte), CS725R, CS727 (CS727de), CS728 (CS728de)

5028

135, 630, 639

CX331 (CX331adwe), CX431 (CX431adw, CX431dw), MC3224 (MC3224adwe, MC3224dwe, MC3224i), MC3326 (MC3326adwe, MC3326i), MC3426 (MC3426adw, MC3426i), XC2326 (XC2326, XC2326i)

3500

285, 485, 685, 876, 8c6, 8c9

CX421 (CX421adn), CX522 (CX522ade, CX522de), MC2325 (MC2325adw), MC2425 (MC2425adw), MC2535 (MC2535adwe), XC2235 (XC2235, XC2235i)

7529

081, 230, 238, 436, 486, 496

CX725 (CX725de, CX725dhe, CX725dthe), CX725R, CX727 (CX727de), XC4140, XC4143, XC4150

7528

196, 576, 578, 598

MB2236 (MB2236adw, MB2236adwe, MB2236i)

3400

481, 485

MB2338 (MB2338adw), MB2442 (MB2442adwe), MX321 (MX321adn, MX321adw), MX421 (MX421ade), XM1242

7017

238, 276, 278, 476, 478, 496

MB3442 (MB3442adw, MB3442i), MX331 (MX331adn, MX331dn), MX431 (MX431adn, MX431adw, MX431dn), XM1342 (XM1342, XM1342i)

7019

235, 4a6, 4b6, 486, 489

United Kingdom (UK) conformity

This product is in conformity with the protection requirements of the Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, the Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019, and the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

The manufacturer of this product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. The UK Importer is: Lexmark International Ltd, Highfield House, Foundation Park - 8 Roxborough Way, Maidenhead Berkshire - SL6 3UD, United Kingdom. A declaration of conformity is available upon request from the UK Importer or may be obtained at www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/uk-declaration-of-conformity.html.

This product satisfies the Class B limits of BS EN 55032 and safety requirements of BS EN 62368-1.

Byl tento článek užitečný?
Top