Productinformatiegids

Februari 2022
© 2016 Lexmark International, Inc.

Alle rechten voorbehouden.


Handelsmerken

Lexmark en het Lexmark logo zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

Overzicht

Dit document bevat basisinformatie over veiligheid, het milieu en regelgeving voor uw product. Sommige gedeelten zijn mogelijk niet van toepassing op uw printer. Ga voor meer informatie naar http://support.lexmark.com.

Aanvullende kennisgevingen, juridische informatie en licentiegegevens behorende bij dit product kunt u vinden in het gedeelte Kennisgevingen van de printer-cd en de gebruikershandleiding.

Gewijzigde versies van broncode die vallen onder de GNU LGPL-licentie (Lesser General Public License) kunnen worden verkregen door contact op te nemen met de klantenondersteuning.

Wijzigingsgeschiedenis van het document

DatumWijzigingen

Februari 2022

 • Apparaattypen en modelnummers voor de volgende producten toegevoegd: C4342, C4352, CS730, CS735, CX730, CX735, XC4342, XC4352.
 • Kennisgeving over oplaadbare lithium-ionbatterijen toegevoegd (voor de Europese Unie).
 • WEEE-kennisgeving toegevoegd voor Turkije.
 • Taiwan NCC RF kennisgeving is bijgewerkt.
 • Informatie over digitaal paspoort toegevoegd.
 • Verklaring over toepasbaarheid van Verordening (EU) 2019/2015 en (EU) 2019/2020 toegevoegd.
 • Kennisgeving voor gebruikers van het Nieuw-Zeelandse telefoonnetwerk is bijgewerkt.
 • Beschrijving van de slaapstand is bijgewerkt.

Februari 2021

 • Apparaattypen en modelnummers voor de volgende producten toegevoegd: C2326, M1342, XC2326, XM1342.
 • Toegevoegd: de conformiteitsverklaringen voor het Verenigd Koninkrijk (VK).
 • Conformiteitsverklaringen van de Europese Gemeenschap (EG) zijn bijgewerkt.
 • Kennisgeving over radiostoring voor producten van klasse A is bijgewerkt.
 • Kennisgeving voor India inzake elektronisch afval is bijgewerkt.
 • Toegevoegd: informatie over EPEAT-geregistreerde producten.

September 2020

 • Apparaattypen en modelnummers voor de volgende producten toegevoegd: XC4143, XC6153, XC8163, XC9225.
 • Naam van Industry Canada is gewijzigd in Innovation, Science and Economic Development Canada.
 • Conformiteitsverklaringen van de Europese Gemeenschap (EG) zijn bijgewerkt.
 • China RoHS-informatie is bijgewerkt.

Mei 2020

Apparaattypen en modelnummers voor de volgende producten toegevoegd: CS439, MS439.

April 2020

 • Apparaattypen en modelnummers voor de volgende producten toegevoegd: B3340, B3442, C3426, CS431, CX431, MB3442, MC3426, MS331, MS431, MX331, MX431, XC4153.
 • Bijgewerkt: beschrijving van de slaapstand.

Juli 2019

 • Bijgewerkt en toegevoegd: informatie over apparaatclassificatie en apparaattypen en modelnummers voor de volgende producten: C4150, CS720, CS725, CS725R, CS727, CS728, CX725, CX725R, CX727, XC4140, XC4150.
 • Toegevoegd: kennisgevingen over regelgevingen voor RFID-modellen.
 • Bijgewerkt: veiligheidsinformatie over het optillen van de printer.
 • Toegevoegd: conformiteitsverklaring voor de faxmodule in MB2236.
 • Apparaattypen en modelnummers voor de volgende producten toegevoegd: C3224, C3326, CS331, CX331, MB2236, MC3224, MC3326.
 • Toegevoegde informatie over het privacybeleid van Lexmark inzake het gebruik van haar producten.
 • Bijgewerkt: beschrijving van de slaapstand.
 • Bijgewerkt: onderwerp met conventies bevat geen waarschuwingstype voor draaiende ventilatorbladen meer.
 • Verwijderd: veiligheidskennisgeving over draaiende ventilatorbladen.

Januari 2019

 • Apparaattypen en modelnummers voor de volgende producten toegevoegd: B2236, MB2236.
 • Bijgewerkt: onderwerp met conventies bevat nu een waarschuwingstype voor bewegende onderdelen.
 • Toegevoegd: de veiligheidskennisgeving over bewegende onderdelen.
 • Kennisgeving over Japanse telecommunicatie is bijgewerkt.
 • Informatie over BGS Taiwan is bijgewerkt.
 • Taiwan NCC RF kennisgeving is bijgewerkt.

Juni 2018

 • Apparaattypen en modelnummers voor de volgende producten toegevoegd: B2865, C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, M5255, M5270, MB2770, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, MX822, MX826, XC2235, XC4240, XM5365, XM5370, XM7355, XM7370.
 • Het gedeelte over totaal energieverbruik is bijgewerkt.
 • Kennisgeving voor India inzake elektronisch afval is bijgewerkt.
 • Kennisgeving over Japanse telecommunicatie is bijgewerkt.
 • Industry Canada (Canada) verklaring is bijgewerkt.
 • Taiwan NCC RF kennisgeving is bijgewerkt.
 • Conformiteitsverklaring van de Europese Gemeenschap (EG) met betrekking tot radioapparatuur is bijgewerkt.

April 2018

 • Informatie toegevoegd over het gebruik van originele Lexmark-onderdelen en -supplies.
 • De kennisgeving voor gebruikers in de Verenigde Staten is bijgewerkt is bijgewerkt.
 • Kennisgeving voor gebruikers van het Canadese telefoonnetwerk is bijgewerkt.

Maart 2018

 • Apparaattypen en modelnummers voor de volgende producten toegevoegd: B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MB2338, MB2442, MB2546, MB2650, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622, MX321, MX421, MX521, MX522, MX622, XM1242, XM1246, XM3250.
 • Informatie over BGS Taiwan is bijgewerkt.
 • Bijgewerkte informatie over recycling.
 • Kennisgeving voor gebruikers van het Nieuw-Zeelandse telefoonnetwerk is bijgewerkt.
 • Verklaringen van FCC-conformiteit (Federal Communications Commission) bijgewerkt.

Augustus 2017

 • Apparaattypen en modelnummers voor de volgende producten toegevoegd: C9235, CS921, CS923, CS927, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265.
 • De faxkennisgevingen zijn bijgewerkt.
 • Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten zijn toegevoegd.

Juni 2017

 • Apparaattypen en modelnummers voor de volgende producten toegevoegd: CS727, CS728, CS827, CX727, CX827.
 • Informatie over BGS Taiwan is bijgewerkt.
 • China RoHS-informatie is bijgewerkt.

September 2016

 • Toegevoegd: veiligheidskennisgeving over printermodellen die niet geschikt zijn voor locaties waar kinderen aanwezig kunnen zijn.

Augustus 2016

 • Printermodel XC4140 toegevoegd.
 • De voorschriften van de Europese Gemeenschap en kennisgevingen over radiostoring bijgewerkt.
 • De kennisgevingen over telecommunicatie van de Europese Unie verwijderd.

Maart 2016

 • Apparaattypen en modelnummers voor de volgende producten toegevoegd: C4150, C6160, CS820, CS720, CS725, CX725, CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, XC8160, XC4150.
 • Klasse A-kennisgeving toegevoegd voor Brazilië.
 • Informatie over BGS Taiwan toegevoegd.
 • Veiligheidswaarschuwing over het aansluiten van een telecommunicatiesnoer herzien.

Januari 2016

Oorspronkelijke vrijgavedocument voor de volgende producten: C4150, C6160, CS820, CS720, CS725, CX725, CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, XC8160, XC4150.

Informatie zoeken over de printer

Gewenste informatieBron

De nieuwste aanvullende informatie, updates en klantenondersteuning:

 • Documentatie
 • Stuurprogramma's downloaden
 • Ondersteuning via live-chat
 • Ondersteuning per e-mail
 • Telefonische ondersteuning

http://support.lexmark.com

Opmerking:  Selecteer uw land of regio en selecteer vervolgens uw product om de juiste ondersteuningssite weer te geven.

De telefoonnummers voor ondersteuning en kantooruren voor uw regio of land kunt u terugvinden op de ondersteuningswebsite of op het garantiebewijs dat u bij de printer hebt ontvangen.

Houd de volgende informatie bij de hand wanneer u contact opneemt met de technische ondersteuning:

 • Plaats en datum van aankoop
 • Apparaattype en serienummer

Dit document helpt u bij het instellen, configureren en gebruiken van de toegankelijkheidsopties van uw printer

Toegankelijkheidsgids op http: //support.lexmark.com

Garantieverklaring

Informatie over garantie verschilt per land of regio:

 • In de VS: zie de beperkte garantievoorwaarden die bij de printer zijn geleverd of ga naar http://support.lexmark.com.
 • In andere landen of regio's: raadpleeg het garantiebewijs dat bij de printer is geleverd.

Informatie over het digitale paspoort van Lexmark

https://csr.lexmark.com/digital-passport.php

Voor technische ondersteuning van Lexmark gaat u naar http://support.lexmark.com.

Voor informatie over het privacybeleid van Lexmark inzake het gebruik van dit product, gaat u naar www.lexmark.com/privacy.

Ga naar www.lexmark.com voor informatie over supplies en downloads.

Informatie over veiligheid

Conventies

Opmerking: Een opmerking bevat nuttige informatie.

Waarschuwing: Een waarschuwing wijst op iets dat de hardware of software van het product kan beschadigen.

LET OP: Let op duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die persoonlijk letsel kan veroorzaken.

  Voorbeelden van zulke waarschuwingen zijn:

  LET OP: RISICO OP LETSEL:  Gevaar voor letsel.

  LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:  Gevaar voor elektrische schok.

  LET OP: HEET OPPERVLAK:  Gevaar voor verbranding bij aanraking.

  LET OP: KANTELGEVAAR:  Pletgevaar.

  LET OP: KNELGEVAAR:  Gevaar om bekneld te raken tussen bewegende onderdelen

Productverklaringen

LET OP: RISICO OP LETSEL:  Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen, moet u het netsnoer rechtstreeks aansluiten op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk toegankelijk is.

LET OP: RISICO OP LETSEL:  Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.

LET OP: RISICO OP LETSEL:  U mag dit product niet gebruiken met verlengsnoeren, stekkerdozen, verdelers of UPS-apparaten. De vermogenscapaciteit van dit soort accessoires kan door een laserprinter eenvoudig worden overschreden, wat kan leiden tot slechte printerprestaties, schade aan eigendommen of brand.

LET OP: RISICO OP LETSEL:  Gebruik voor dit product uitsluitend een Lexmark overspanningsbeveiliging die correct is aangesloten tussen de printer en het meegeleverde netsnoer. Het gebruik van niet-Lexmark overspanningsbeveiligingen kan leiden tot slechte printerprestaties, schade aan eigendommen of brand.

LET OP: RISICO OP LETSEL:  Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.

LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:  Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u dit product niet in de buurt van water of vochtige locaties plaatsen of gebruiken.

LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:  Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u dit product niet inschakelen tijdens onweer en geen elektrische kabels of stroomkabels aansluiten, zoals een faxsnoer, netsnoer of telefoonkabel.

LET OP: RISICO OP LETSEL:  U moet het netsnoer niet snijden, draaien, vastbinden, afknellen of zware objecten op het snoer plaatsen. Zorg dat er geen schaafplekken op het netsnoer kunnen ontstaan of dat het snoer onder druk komt te staan. Zorg dat het netsnoer niet bekneld raakt tussen twee objecten, zoals een meubelstuk en een muur. Als een van deze dingen gebeurt, is er een kans op brand of elektrische schokken. Controleer het netsnoer regelmatig op dergelijke problemen. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voor u het netsnoer controleert.

LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:  Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat alle externe aansluitingen (zoals Ethernet- en telefoonsysteemaansluitingen) op de juiste wijze zijn in de gemarkeerde poorten zijn geplaatst.

LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:  Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:  Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.

LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:  Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.

LET OP: RISICO OP LETSEL:  Als de printer meer weegt dan 20  kg (44  lb), moet deze mogelijk door twee of meer personen worden verplaatst.

LET OP: RISICO OP LETSEL:  Volg deze richtlijnen wanneer u de printer verplaatst om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt:

 • Zorg ervoor dat alle kleppen en laden zijn gesloten.
 • Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
 • Koppel alle snoeren en kabels los van de printer.
 • Als de printer losse, optionele laden op de vloer of uitvoerladen bevestigd heeft, dient u deze te ontkoppelen voordat u de printer verplaatst.
 • Als de printer een onderstel met zwenkwielen heeft, rolt u de printer voorzichtig naar de nieuwe locatie. Wees voorzichtig bij drempels en scheuren in de vloer.
 • Als de printer geen onderstel met zwenkwielen heeft, maar wel is uitgerust met optionele laden of uitvoerladen, verwijdert u de uitvoerladen en tilt u de printer van de laden. Probeer de printer niet samen met een van de opties op te tillen.
 • Gebruik bij het optillen altijd de handgrepen aan de printer.
 • Als de printer wordt verplaatst op een transportwagentje, moet de gehele onderzijde van de printer worden ondersteund.
 • Als de optionele onderdelen worden verplaatst op een transportwagentje, moet het oppervlak van het wagentje groot genoeg zijn voor alle onderdelen.
 • Houd de printer rechtop.
 • Vermijd schokken.
 • Zorg dat uw vingers zich niet onder de printer bevinden wanneer u het apparaat neerzet.
 • Zorg dat er voldoende ruimte vrij is rondom de printer.

LET OP: KANTELGEVAAR:  Wanneer u een of meer opties op uw printer of MFP installeert, is mogelijk een onderstel met zwenkwielen, printerkast of andere voorziening vereist om instabiliteit te voorkomen waardoor letsel kan worden veroorzaakt. Meer informatie over ondersteunde opstellingen vindt u op www.lexmark.com/multifunctionprinters.

LET OP: KANTELGEVAAR:  Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.

LET OP: HEET OPPERVLAK:  De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

LET OP: KNELGEVAAR:  Wees voorzichtig bij onderdelen met dit label om te voorkomen dat u bekneld raakt tussen bewegende onderdelen. Knelgevaar kan optreden in de buurt van bewegende onderdelen, zoals tandwielen, deuren, laden en kappen.

LET OP: RISICO OP LETSEL:  Dit product maakt gebruik van een laser. Het toepassen van andere bedieningswijzen, aanpassingsmethoden of procedures dan in de Gebruikershandleiding worden vermeld, kan blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben.

LET OP: RISICO OP LETSEL:  De lithiumbatterij in dit product moet niet worden vervangen. Wanneer de lithiumbatterij niet juist wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar. Een lithiumbatterij mag niet opnieuw worden opgeladen, uit elkaar worden gehaald of worden verbrand. Gooi gebruikte lithiumbatterijen weg volgens de aanwijzingen van de fabrikant en houd hierbij de plaatselijke regelgeving in acht.

De volgende apparaten zijn niet geschikt voor gebruik op locaties waar kinderen aanwezig kunnen zijn:

  CS730, CS735, CX730, CX735, C4342, C4352, XC4342, XC4352
  CS921, CS923, CS927, C9235
  CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265
  CS720, CS725, CS725R, CS727, CS728, CX725, CX725R, CX727, C4150, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153
  CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, C6160, XC6152, XC6153, XC8155, XC8160, XC8163

Dit product is samen met specifieke onderdelen van de fabrikant ontwikkeld, getest en goedgekeurd volgens strikte, wereldwijd geldende veiligheidsnormen. De veiligheidsvoorzieningen van bepaalde onderdelen zijn niet altijd duidelijk zichtbaar. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het gebruik van andere, vervangende onderdelen.

Laat onderhoudswerkzaamheden en reparaties die niet in de gebruikersdocumentatie worden beschreven, uitvoeren door een servicevertegenwoordiger.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

Milieu-informatie

ENERGY STAR

Elk Lexmark-product met het ENERGY STAR® logo op het product of in een beginscherm is gecertificeerd conform de ENERGY STAR-vereisten van het Environmental Protection Agency (EPA) op de productiedatum.

Energieverbruik

Stroomverbruik van het product

In de volgende tabel worden de eigenschappen voor het energieverbruik van de printer beschreven in Watt (W).

Opmerking:  sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

ModelBedrijfsmodus
AfdrukkenKopiërenScannenGereedSlaapstandSluimerstandUit

B2236

460 W

N.v.t.

N.v.t.

4 W

1,2 W

N.v.t.

0,1 W

B2338, MS321

520 W

N.v.t.

N.v.t.

7 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

B2442, M1242, MS421

570 W

N.v.t.

N.v.t.

7,5 W

1,6 W

0,1 W

0,1 W

B2546, M1246, MS521

620 W

N.v.t.

N.v.t.

8 W

2,0 W

0,1 W

0,1 W

B2650, M3250, MS621, MS622

670 W

N.v.t.

N.v.t.

9,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

B2865, MS823

800 W

N.v.t.

N.v.t.

20 W

1,6 W

0,2 W

0,2 W

B3340, MS331

550 W

N.v.t.

N.v.t.

5,5 W

0,9 W

0,1 W

0,1 W

B3442, M1342, MS431, MS439

570 W

N.v.t.

N.v.t.

4,9 W

0,9 W

0,1 W

0,1 W

C2240, CS622

570 W

N.v.t.

N.v.t.

22,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

C2325

400 W

N.v.t.

N.v.t.

20,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

C2326, C3426, CS431, CS439

400 W

N.v.t.

N.v.t.

17 W

1,2 W

N.v.t.

0,1 W

C2425, CS421

400 W

N.v.t.

N.v.t.

22 W

1,2 W

0,2 W

0,2 W

C2535

530 W

N.v.t.

N.v.t.

22 W

1,6 W

0,2 W

0,2 W

C3224

385 W

N.v.t.

N.v.t.

15,5 W

0,9 W

N.v.t.

0,1 W

C3326, CS331

395 W

N.v.t.

N.v.t.

15 W

0,8 W

N.v.t.

0,1 W

C4150, CS725, CS728

680 W

N.v.t.

N.v.t.

45 W

2,2 W

0,3 W

0,2 W

C4342, CS730

560 W

N.v.t.

N.v.t.

45 W

1,2 W

0,2 W

0,2 W

C4352, CS735

560 W

N.v.t.

N.v.t.

45 W

1,2 W

0,2 W

0,2 W

C6160, CS820, CS827

800 W

N.v.t.

N.v.t.

45,4 W

1,3 W

0,3 W

0,2 W

C9235, CS921, CS927

575 W

N.v.t.

N.v.t.

140 W

1 W

0,2 W

0 W

CS521

530 W

N.v.t.

N.v.t.

22 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

CS720, CS727

560 W

N.v.t.

N.v.t.

45 W

2,4 W

0,2 W

CS923

1050 W

N.v.t.

N.v.t.

200 W

2,1 W

0,2 W

0 W

CX331, MC3326

395 W

385 W

24 W

17 W

1,1 W

N.v.t.

0,1 W

CX421, MC2325, MC2425

400 W

425 W

25 W

25 W

2,2 W

0,2 W

0,2 W

CX431, MC3426, XC2326

400 W

395 W

21 W

17,5 W

1,3 W

N.v.t.

0,1 W

CX522, MC2535, XC2235

530 W

485 W

28,5 W

26,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

CX622

580 W

560 W

29,5 W

28,5 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

CX625, XC4240

580 W

540 W

28 W

29,5 W

1,8 W

0,2 W

0,2 W

CX725, CX727, XC4150, XC4153,

700 W

460 W

85 W

40,6 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

CX730, XC4342

700 W

460 W

85 W

40,6 W

1,2 W

0,2 W

0,2 W

CX735, XC4352

700 W

460 W

85 W

40,6 W

1,2 W

0,2 W

0,2 W

CX820, CX827, XC6152, XC6153

760 W

870 W

115 W

70 W

1,5 W

0,3 W

0,2 W

CX825, XC8155

825 W

650 W

110 W

63 W

1,4 W

0,3 W

0,2 W

CX860, XC8160, XC8163

870 W

650 W

115 W

64,3 W

1,5 W

0,3 W

0,2 W

CX920, XC9225

575 W

600 W

230 W

220 W

2,8 W

0,2 W

0 W

CX921, XC9235

675 W

700 W

230 W

220 W

1,5 W

0,2 W

0 W

CX922, XC9245

1000 W

1075 W

250 W

230 W

2,7 W

0,2 W

0 W

CX923, XC9255

1075 W

1100 W

250 W

230 W

2,8 W

0,2 W

0 W

CX924, XC9265

1250 W

1275 W

250 W

230 W

1,2 W

0,2 W

0 W

M5255, MS821, MS822

670 W

N.v.t.

N.v.t.

21,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

M5270, MS825, MS826

830 W

N.v.t.

N.v.t.

21 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

MB2236adw

460 W

460 W

N.v.t.

5,5 W

1,2 W

N.v.t.

0,1 W

MB2236adwe

460 W

460 W

9,5 W

6,0 W

1,1 W

N.v.t.

0,2 W

MB2338, MX321

520 W

550 W

14,5 W

10,5 W

1,3 W

0,1 W

0,1 W

MB2442, MX421, XM1242

570 W

590 W

17,5 W

11,5 W

1,3 W

0,1 W

0,1 W

MB2546, MX521

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,5 W

0,1 W

0,1 W

MB2650, XM3250

670 W

680 W

23,5 W

16,5 W

2,5 W

0,1 W

0,1 W

MB2770, MX722, XM5370

850 W

890 W

73 W

32 W

1,9 W

0,2 W

0,2 W

MB3442, MX431adw, XM1342

580 W

600 W

14 W

7,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

MC2640

580 W

560 W

29,5 W

28,5 W

1,9 W

0,2 W

0,2 W

MC3224adwe

385 W

385 W

22 W

17 W

1,1 W

N.v.t.

0,1 W

MC3224dwe

385 W

385 W

N.v.t.

17 W

1,1 W

N.v.t.

0,1 W

MS725

720 W

N.v.t.

N.v.t.

108 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

MX331

530 W

550 W

13 W

6,5 W

0,8 W

0,1 W

0,1 W

MX431adn

580 W

600 W

14 W

7 W

0,9 W

0,1 W

0,1 W

MX522

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,4 W

0,1 W

0,1 W

MX622

670 W

680 W

23,5 W

16,5 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

MX721, XM5365

800 W

830 W

75 W

31 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

MX725

810 W

870 W

158 W

124 W

1,6 W

0,1 W

0,1 W

MX822, XM7355

690 W

750 W

84 W

32,1 W

1,8 W

0,2 W

0,2 W

MX826, XM7370

850 W

900 W

86 W

34,5 W

2,9 W

0,2 W

0,2 W

XC4140, XC4143

700 W

460 W

85 W

42,7 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

XM1246

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,4 W

0,1 W

0,1 W

De niveaus betreffende energieverbruik die in de vorige tabel staan geven metingen aan van gemiddelde tijden. Onmiddellijke energieafnames kunnen substantieel hoger zijn dan het gemiddelde. Waarden kunnen gewijzigd worden.

Ga naar www.lexmark.com voor de huidige waarden.

Slaapstand

Dit product heeft een energiebesparende modus die slaapstand wordt genoemd. In de slaapstand wordt energie bespaard door het stroomverbruik te verlagen tijdens langere perioden waarin het apparaat niet actief is. De slaapstand wordt automatisch ingeschakeld wanneer het product gedurende een vooraf ingestelde periode (time-out voor slaapstand) niet wordt gebruikt.

Standaardinstelling voor de time-out voor slaapstand van dit product (in minuten):

MS725 en MX725: 5
Alle overige modellen: 15

Met behulp van de configuratiemenu's kan de time-out voor de slaapstand worden ingesteld tussen 1 minuut en 120 minuten, of tussen 1 minuut en 114 minuten, afhankelijk van het printermodel. Als de afdruksnelheid minder dan of gelijk aan 30 pagina's per minuut is, kunt u de time-out op maximaal 60 minuten of 54 minuten instellen, afhankelijk van het printermodel. Als u de time-out voor de slaapstand instelt op een lage waarde, vermindert het energieverbruik, maar kan de responstijd van het product toenemen. Als u de time-out voor de slaapstand instelt op een hoge waarde, reageert de printer snel, maar wordt meer energie verbruikt.

Sommige modellen ondersteunen een diepe slaapstand, waardoor het energieverbruik na langere perioden van inactiviteit nog verder wordt verlaagd.

Sluimerstand

Dit product heeft een modus waarin het zeer weinig energie verbruikt die sluimerstand wordt genoemd. Als de sluimerstand van de printer actief is, worden de overige systemen en apparaten op veilige wijze uitgeschakeld.

U kunt met de volgende methoden de sluimerstand inschakelen:

 • Met de time-out voor de sluimerstand
 • Met de planning voor de stroomstand

De standaard sluimerstand time-out voor dit product in alle landen of regio's

3 dagen

U kunt de tijdsperiode die de printer wacht voordat de sluimerstand wordt ingeschakeld nadat een taak is afgedrukt, instellen tussen één uur en één maand.

Opmerkingen over EPEAT-geregistreerde producten voor beeldvormingsapparatuur:

 • Het stand-by energieniveau wordt gebruikt in de sluimerstand of en als het apparaat uit staat.
 • Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld naar een stand-by niveau van ≤ 1 W. De automatische stand-by functie (sluimerstand of uit) is ingeschakeld bij verzending van het product.
Printer is uitgeschakeld

Als dit product een stand heeft waarin het is uitgeschakeld maar er nog steeds een kleine hoeveelheid energie wordt verbruikt en u wilt het stroomverbruik van het product volledig stoppen, moet u de stekker van het product uit het stopcontact trekken.

Totale energieverbruik

Het is soms handig om het totale energieverbruik van het product te schatten. Omdat het energieverbruik wordt berekend in Watt, dient het energieverbruik te worden vermenigvuldigd met de tijd die het product in elke modus heeft verbruikt om zo het totale energieverbruik te berekenen. Het totale energieverbruik van het product is de optelsom van het energieverbruik van elke modus.

Richtlijn WEEE (AEEA) betreffende het afdanken van elektrische en elektronische apparaten

Het WEEE-logo geeft aan dat er specifieke recyclingsprogramma's en -procedures gelden voor elektronische producten in de landen van de Europese Unie. Wij verzoeken u onze producten te recyclen.

Bij verdere vragen over mogelijkheden tot recyclen kunt u de website van Lexmark bezoeken op www.lexmark.com voor het telefoonnummer van uw plaatselijke leverancier.

Oplaadbare lithium-ionbatterij

Dit product bevat mogelijk een oplaadbare lithium-ionknoopcelbatterij die alleen mag worden verwijderd door een getrainde technicus. Een doorgekruiste afvalcontainer betekent dat het product niet mag worden weggegooid als ongesorteerd afval, maar moet worden ingeleverd bij aparte inzamelpunten voor hergebruik en recycling. Als de batterij is verwijderd, gooi deze dan niet bij het huishoudelijk afval. Er zijn mogelijk aparte inzamelsystemen voor batterijen in uw lokale gemeenschap, zoals een inzamelplaats voor het recyclen van batterijen. De gescheiden inzameling van oude batterijen garandeert een juiste behandeling van afval, inclusief hergebruik en recycling, en voorkomt mogelijke negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu. Gooi de batterijen op verantwoorde wijze weg.

Verwijdering van het product

Gooi de printer of onderdelen niet weg met het huishoudelijke afval. Neem contact op met uw gemeente voor mogelijkheden voor afvoer en recycling.

Recycling

Lexmark verzorgt inzamelprogramma’s en vooruitstrevende, duurzame benaderingen van recycling. Zie voor meer informatie:

Lexmark-producten recyclen

  U retourneert als volgt Lexmark-producten voor hergebruik:

 1. Ga naar www.lexmark.com/recycle.

 2. Selecteer het product dat u wilt recyclen.

Opmerking:  Printersupplies en -hardware die niet zijn opgenomen in het inzamelings- en recycleprogramma van Lexmark kunt u recyclen via uw plaatselijke recyclingcentrum.

Lexmark-verpakkingsmateriaal recyclen

Lexmark streeft er voortdurend naar verpakkingsmateriaal te minimaliseren. Minder verpakking draagt ertoe bij dat Lexmark printers op de meest efficiënte en milieuvriendelijke wijze worden vervoerd en dat er minder verpakkingsmateriaal hoeft te worden weggegooid. Dit resulteert in minder uitstoot van broeikasgassen en besparing van energie en natuurlijke bronnen. Lexmark biedt in sommige landen en regio's recycling van verpakkingsmateriaal aan. Ga voor meer informatie naar www.lexmark.com/recycle en kies vervolgens uw land of regio. Informatie over beschikbare recyclingprogramma's van verpakkingsmateriaal is opgenomen in de informatie over productrecycling.

Lexmark-dozen zijn 100% recyclebaar wanneer faciliteiten voor het recyclen van karton aanwezig zijn. Zulke faciliteiten bestaan mogelijk niet in uw omgeving.

Het piepschuim dat in verpakkingsmateriaal van Lexmark wordt gebruikt, is recyclebaar wanneer faciliteiten daarvoor aanwezig zijn. Zulke faciliteiten bestaan mogelijk niet in uw omgeving.

Wanneer u een cartridge naar Lexmark terugstuurt, kunt u daarvoor de doos gebruiken waarin de cartridge oorspronkelijk is geleverd. Deze doos wordt door Lexmark gerecycled.

Officiële Lexmark onderdelen en supplies gebruiken

Uw Lexmark-printer werkt het beste met originele Lexmark-onderdelen en -supplies. Wanneer u supplies of onderdelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de prestaties, betrouwbaarheid of levensduur van de printer en de beeldverwerkingsonderdelen van het apparaat. Het kan ook gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die is veroorzaakt door het gebruik van onderdelen of supplies van andere fabrikanten valt niet onder de garantie. Alle levensduurindicators zijn ontworpen om te functioneren met de onderdelen en supplies van Lexmark. Als u onderdelen of supplies van andere fabrikanten gebruikt, kan dat tot onvoorspelbare resultaten leiden. Het gebruik van beeldverwerkingsonderdelen langer dan de beoogde levensduur kan uw Lexmark printer of de bijbehorende onderdelen beschadigen.

Lexmark cartridges terugsturen voor hergebruik of recycling

Met het Lexmark Cartridge Inzamelprogramma kunt u gebruikte cartridges gratis terugsturen naar Lexmark voor hergebruik of recycling. Honderd procent van de lege cartridges die naar Lexmark worden teruggestuurd wordt hergebruikt of verwerkt voor recycling. De dozen die zijn gebruikt voor het terugsturen van de cartridges worden ook gerecycled.

  Lexmark-cartridges kunnen als volgt worden geretourneerd voor hergebruik of recycling:

 1. Ga naar www.lexmark.com/recycle.

 2. Selecteer het product dat u wilt recyclen.

Informatie over regelgeving

Kennisgevingen over regelgeving met betrekking tot terminalapparatuur voor telecommunicatie

Dit gedeelte bevat informatie over de regelgeving voor producten met een analoge faxfunctie.

Als u wilt vaststellen of uw product faxmogelijkheden heeft, raadpleegt u de Gebruikershandleiding of gaat u naar http://support.lexmark.com.

Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten

Dit gedeelte bevat informatie over regelgeving die alleen van toepassing is op draadloze modellen.

Als u twijfelt of uw model een draadloos model is, gaat u naar http://support.lexmark.com.

Kennisgeving over modulaire componenten

Draadloze modellen bevatten een van de volgende modulaire componenten:

Lexmark gereguleerd type/modelnummer LEX-M07-001; FCC ID:IYLLEXM07001; IC:2376A-LEXM07001
Lexmark gereguleerd type/modelnummer LEX-M08-001; FCC ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001
AzureWave Technologies, Inc. Model: AW-CM276NF; FCC-ID:TLZ-CM276NF; IC:6100A-CM276NF

Om te bepalen welke modulaire componenten zijn geïnstalleerd in uw specifieke product, raadpleegt u de labels op het product.

Blootstelling aan hoogfrequentie-energie

De hoeveelheid hoogfrequentie-energie die door dit draadloze apparaat wordt uitgestraald, ligt ver onder de limieten voor hoogfrequentie-energie die zijn vastgesteld door de FCC en andere regelgevende instanties. Er moet minimaal 20  cm (8  inch) ruimte tussen de antenne en eventuele personen zijn om te voldoen aan de vereisten voor hoogfrequentie-energie van de FCC en andere regelgevende instanties.

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Dit product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van richtlijn 2014/53/EU van de Raad van de Europese Gemeenschap aangaande de onderlinge aanpassing van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot radioapparatuur.

De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, Verenigde Staten. De erkende vertegenwoordiger voor EER/EU is: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Boedapest HONGARIJE. De importeur voor EER/EU is: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Zwitserland. Een verklaring can conformiteit met de vereisten van de voorschriften is op verzoek verkrijgbaar via de erkende vertegenwoordiger of www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Het CE-teken geeft aan dat een apparaat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften:

Beperkingen

Deze radioapparatuur mag alleen binnenshuis worden gebruikt. Gebruik buitenshuis is toegestaan. Deze beperking geldt voor alle landen die in de onderstaande tabel worden vermeld:

Oostenrijk

België

Bulgarije

Zwitserland

Cyprus

Tsjechië

Duitsland

Denemarken

Estland

Griekenland

Spanje

Finland

Frankrijk

Kroatië

Hongarije

Ierland

IJsland

Italië

Liechtenstein

Litouwen

Luxemburg

Letland

Malta

Nederland

Noorwegen

Polen

Portugal

Roemenië

Zweden

Slovenië

Slowakije

Turkije

VK (NI)

Verklaring van EU en andere landen inzake operationele frequentiebanden voor radiogolven en het maximale radiofrequentievermogen

Dit radioproduct zendt uit in de 2,4 GHz band (2,412 - 2,472 GHz in de EU) of 5 GHz band (5,15-5,35, 5,47-5,725 GHz in de EU). Het maximale EIRP-zendvermogen, inclusief antenneversterking, is ≤ 20 dBm voor beide frequentiebanden.

Kennisgevingen over regelgevingen voor RFID-producten

Dit gedeelte bevat informatie over regelgeving die alleen geldt voor het volgende RFID-model of modellen:

CS725R, CX725R

Kennisgeving over modulaire componenten (RFID)

RFID-modellen bevatten mogelijk de volgende modulaire component:

Lexmark gereguleerd type-/modelnummer: FCC ID:IYL0528RFU; IC:2376A-0528RFU

Blootstelling aan straling van radiogolven

De hoeveelheid hoogfrequentie-energie die door dit apparaat wordt uitgestraald, ligt ver onder de limieten voor hoogfrequentie-energie die zijn vastgesteld door de FCC. Er moet minimaal 20 cm (8 inch) ruimte tussen de antenne en eventuele personen zijn om te voldoen aan de vereisten voor hoogfrequentie-energie van de FCC.

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Dit product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van richtlijn 2014/53/EU van de Raad van de Europese Gemeenschap aangaande de onderlinge aanpassing van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot radioapparatuur.

De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, Verenigde Staten. De erkende vertegenwoordiger voor EER/EU is: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Boedapest HONGARIJE. De importeur voor EER/EU is: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Zwitserland. Een verklaring can conformiteit met de vereisten van de voorschriften is op verzoek verkrijgbaar via de erkende vertegenwoordiger of www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Het CE-teken geeft aan dat een apparaat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften:

Verklaring van EU en andere landen inzake operationele frequentiebanden voor radiogolven en het maximale radiofrequentievermogen

Dit radioproduct zendt uit in de 865-868 MHz band) in de EU. Het maximale EIRP-uitgangsvermogen van de zender, inclusief antenneversterking, is ≤ 21 dBm.

Producten van klasse A
ProductnaamPrintertypeModelnummer

B2865 (B2865dw), M5255, M5270, MS725 (MS725dvn), MS821 (MS821n, MS821dn), MS822 (MS822de), MS823 (MS823n, MS823dn), MS825 (MS825dn), MS826 (MS826de)

4064

210, 230, 235, 295, 410, 430, 438, 630, 635, 695, 830

C2240, CS622 (CS622de)

5029

636, 696

C4150, CS720 (CS720de, CS720dte), CS725 (CS725de, CS725dte), CS725R, CS727 (CS727de), CS728 (CS728de)

5028

1A5, 6A0, 6A9

C4342 (C4342de), C4352 (C4352de), CS730 (CS730de), CS735 (CS735de)

5030

235, 239, 635, 695

C6160, CS820 (CS820de, CS820dte, CS820dtfe), CS827 (CS827de)

5063

530, 539, 571

C9235, CS921 (CS921de), CS923 (CS923de), CS927 (CS927de)

5059

130, 190, 530

CX622 (CX622ade, CX622de), CX625 (CX625ade, CX625adhe, CX625de), MC2640 (MC2640adwe), XC4240

7529

636, 686, 836, 838, 898

CX725 (CX725de, CX725dhe, CX725dthe), CX725R, CX727 (CX727de), XC4140, XC4143, XC4150, XC4153

7528

1A9, 5A6, 5A8, 5A9

CX730 (CX730de), CX735 (CX735adse), XC4342, XC4352

7530

236, 239, 678, 679

CX820 (CX820de, CX820dtfe), CX827 (CX827de), XC6152 (XC6152de, XC6152dtfe), XC6153 (XC6153, XC6153de)

7563

136, 137, 196, 197

CX825 (CX825de, CX825dte, CX825dtfe), CX860 (CX860de, CX860dte, CX860dtfe), XC8155 (XC8155de, XC8155dte), XC8160 (XC8160de, XC8160dte), XC8163

7564

336, 337, 536, 537, 596, 598

CX920 (CX920de), CX921 (CX921de), CX922 (CX922de), CX923 (CX923de, CX923dte, CX923dxe), CX924 (CX924dte, CX924dxe), XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

7559

078, 178, 198, 378, 398, 578, 598, 778, 798

M3250, MS622 (MS622de)

4600

835, 895

MB2546 (MB2546adwe), MX521 (MX521de, MX521ade), MX522 (MX522adhe, MX522dhe), XM1246

7017

636, 676, 678, 679, 686

MB2650 (MB2650adwe), MX622 (MX622ade, MX622adhe, MX622de), XM3250

7018

676, 678, 679, 686

MB2770 (MB2770adwhe), MX721 (MX721ade, MX721adhe), MX722 (MX722ade, MX722adhe, MX722de, MX722dhe), MX725 (MX725adve), XM5365, XM5370

7464

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

MX822 (MX822ade, MX822adxe, MX822de), MX826 (MX826ade, MX826adxe, MX826de), XM7355 (XM7355, XM7355b), XM7370

7465

436, 496, 836, 896

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Dit product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU en 2011/65/EU zoals aangepast door (EU) 2015/863 van de Raad van de Europese Gemeenschap aangaande het harmoniseren van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde voltagegrenzen, de energiezuinigheid van producten die energie verbruiken en de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, Verenigde Staten. De erkende vertegenwoordiger voor EER/EU is: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Boedapest HONGARIJE. De importeur voor EER/EU is: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Zwitserland. Een verklaring can conformiteit met de vereisten van de voorschriften is op verzoek verkrijgbaar via de erkende vertegenwoordiger of www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Dit product voldoet aan de eisen van EN 55032 met betrekking tot klasse A-producten en de veiligheidsvoorschriften van EN 62368-1.

Kennisgeving van radiostoring

Waarschuwing

Dit product voldoet aan de emissievereisten van EN 55032 met betrekking tot limieten van klasse A-producten en de immuniteitsvereisten van EN 55035. Dit product is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen.

Dit is een klasse A-product. In een thuisomgeving kan dit product radiostoring veroorzaken, in welk geval de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet nemen.

Producten van klasse B
ProductnaamPrintertypeModelnummer

B2236 (B2236dw)

1400

438

B2338 (B2338dw), B2442 (B2442dw), B2546 (B2546dw), B2650 (B2650dw), M1242, M1246, MS321 (MS321dn), MS421 (MS421dn, MS421dw), MS521 (MS521dn), MS621 (MS621dn)

4600

230, 238, 430, 438, 490, 630, 638, 690, 830, 838

B3340 (B3340dw), B3442 (B3442dw), M1342, MS331 (MS331dn), MS431 (MS431dn, MS431dw), MS439 (MS439dn)

4601

230, 280, 4a0, 480, 489

C2325 (C2325dw), C2425 (C2425dw), C2535 (C2535dw), CS421 (CS421dn), CS521 (CS521dn)

5029

038, 230, 238, 430, 438

C2326, C3224 (C3224dw), C3326 (C3326dw), C3426 (C3426dw), CS331 (CS331dw), CS431 (CS431dw), CS439 (CS439dn)

1500

218, 638, 836, 8c6, 8c9

C4150, CS720 (CS720de, CS720dte), CS725 (CS725de, CS725dte), CS725R, CS727 (CS727de), CS728 (CS728de)

5028

135, 630, 639

CX331 (CX331adwe), CX431 (CX431adw, CX431dw), MC3224 (MC3224adwe, MC3224dwe, MC3224i), MC3326 (MC3326adwe, MC3326i), MC3426 (MC3426adw, MC3426i), XC2326

3500

285, 485, 685, 876, 8c6, 8c9

CX421 (CX421adn), CX522 (CX522ade, CX522de), MC2325 (MC2325adw), MC2425 (MC2425adw), MC2535 (MC2535adwe), XC2235

7529

081, 230, 238, 436, 486, 496

CX725 (CX725de, CX725dhe, CX725dthe), CX725R, CX727 (CX727de), XC4140, XC4143, XC4150

7528

196, 576, 578, 598

MB2236 (MB2236adw, MB2236adwe, MB2236i)

3400

481, 485

MB2338 (MB2338adw), MB2442 (MB2442adwe), MX321 (MX321adn, MX321adw), MX421 (MX421ade), XM1242

7017

238, 276, 278, 476, 478, 496

MB3442 (MB3442adw, MB3442i), MX331 (MX331adn, MX331dn), MX431 (MX431adn, MX431adw, MX431dn), XM1342

7019

235, 4a6, 4b6, 486, 489

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Dit product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC en 2011/65/EU zoals gewijzigd in (EU) 2015/863 van de Raad van de Europese Gemeenschap aangaande het harmoniseren van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde voltagegrenzen, de energiezuinigheid van producten die energie verbruiken en de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, Verenigde Staten. De erkende vertegenwoordiger voor EER/EU is: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Boedapest HONGARIJE. De importeur voor EER/EU is: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Zwitserland. Een verklaring can conformiteit met de vereisten van de voorschriften is op verzoek verkrijgbaar via de erkende vertegenwoordiger of www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Dit product voldoet aan de eisen van EN 55032 met betrekking tot klasse B-producten en de veiligheidsvoorschriften van EN 62368-1.

Was dit artikel nuttig?
Top