Ghidul informaţiilor despre produs

Februarie 2021
© 2016 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.


Mărci comerciale

Lexmark şi sigla Lexmark sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deţinătorilor.

Prezentare generală

Acest document conţine informaţii de bază pentru produsul dvs., referitoare la siguranţă, la mediu şi la reglementări. Este posibil ca unele elemente să nu fie aplicabile pentru imprimanta dvs. Pentru mai multe informaţii, accesaţi http://support.lexmark.com.

Notificările suplimentare, informaţiile juridice şi de licenţă referitoare la acest produs sunt disponibile în secţiunea Note a CD-ului imprimantei şi în Ghidul utilizatorului.

Versiunile modificate ale codului sursă care fac obiectul GNU Lesser General Public License (LGPL) pot fi obţinute contactând serviciul de asistenţă clienţi.

Istoricul modificărilor documentului

DatăModificări

Februarie 2021

 • Au fost adăugate tipuri de echipamente şi numere de model pentru următoarele produse: C2326, M1342, XC2326, XM1342.
 • Au fost adăugată declaraţiile de conformitate pentru Regatul Unit (UK).
 • Au fost actualizate declaraţiile privind conformitatea cu directivele Comunităţii Europene (CE).
 • A fost actualizată nota cu privire la interferenţele radio pentru produsele din clasa A.
 • A fost actualizată notificarea privind deşeurile electronice pentru India.
 • Au fost adăugate informaţii despre produsele înregistrate EPEAT.

Septembrie 2020

 • Au fost adăugate tipuri de echipamente şi numere de model pentru următoarele produse: XC4143, XC6153, XC8163, XC9225.
 • Industry Canada a fost redenumită Innovation, Science and Economic Development Canada.
 • Au fost actualizate declaraţiile privind conformitatea cu directivele Comunităţii Europene (CE).
 • Au fost actualizate informaţiile RoHS pentru China.

Mai 2020

Au fost adăugate tipuri de echipamente şi numere de model pentru următoarele produse: CS439, MS439.

Aprilie 2020

 • Au fost adăugate tipuri de echipamente şi numere de model pentru următoarele produse: B3340, B3442, C3426, CS431, CX431, MB3442, MC3426, MS331, MS431, MX331, MX431, XC4153.
 • A fost actualizată declaraţia despre modul Repaus.

Iulie 2019

 • Au fost actualizate informaţiile de clasificare a dispozitivelor şi au fost adăugate tipuri de echipamente şi numere de model pentru următoarele produse: C4150, CS720, CS725, CS725R, CS727, CS728, CX725, CX725R, CX727, XC4140, XC4150.
 • Au fost adăugate notificări în legătură cu reglementările privind modelele RFID.
 • A fost actualizată notificarea de siguranţă despre ridicarea imprimantei.
 • A fost adăugată declaraţia de conformitate pentru modulul de fax de pe MB2236.
 • Au fost adăugate tipuri de echipamente şi numere de model pentru următoarele produse: C3224, C3326, CS331, CX331, MB2236, MC3224, MC3326.
 • Au fost adăugate informaţii despre politica de confidenţialitate Lexmark care reglementează utilizarea produselor.
 • A fost actualizată declaraţia despre modul Repaus.
 • A fost actualizat subiectul Convenţii pentru a elimina o formă de atenţionare despre paletele rotative ale ventilatorului.
 • A fost eliminată notificarea de siguranţă privind paletele rotative ale ventilatorului.

Ianuarie 2019

 • Au fost adăugate tipuri de echipamente şi numere de model pentru următoarele produse: B2236, MB2236.
 • A fost actualizat subiectul Convenţii pentru a adăuga un tip de atenţionare despre piesele în mişcare.
 • A fost adăugată notificarea de siguranţă despre piesele în mişcare.
 • A fost actualizată notificarea privind telecomunicaţiile pentru Japonia.
 • Au fost actualizate informaţiile RoHS pentru Taiwan.
 • A fost actualizată declaraţia privind avizul RF NCC pentru Taiwan.

Iunie 2018

 • Au fost adăugate tipuri de echipamente şi numere de model pentru următoarele produse: B2865, C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, M5255, M5270, MB2770, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, MX822, MX826, XC2235, XC4240, XM5365, XM5370, XM7355, XM7370.
 • A fost actualizată secţiunea despre consumul total de energie.
 • A fost actualizată notificarea privind deşeurile electronice pentru India.
 • A fost actualizată notificarea privind telecomunicaţiile pentru Japonia.
 • A fost actualizată declaraţia Industry Canada (Canada).
 • A fost actualizată declaraţia privind avizul RF NCC pentru Taiwan.
 • A fost actualizată declaraţia privind conformitatea cu directivele Comunităţii Europene (CE) referitoare la echipamentele radio.

Aprilie 2018

 • Au fost adăugate informaţii despre utilizarea pieselor şi consumabilelor originale Lexmark.
 • A fost actualizată notificarea pentru utilizatorii reţelei de telefonie din SUA.
 • A fost actualizată notificarea pentru utilizatorii reţelei de telefonie canadiene.

Martie 2018

 • Au fost adăugate tipuri de echipamente şi numere de model pentru următoarele produse: B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MB2338, MB2442, MB2546, MB2650, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622, MX321, MX421, MX521, MX522, MX622, XM1242, XM1246, XM3250.
 • Au fost actualizate informaţiile RoHS pentru Taiwan.
 • Au fost actualizate informaţiile privind reciclarea.
 • A fost actualizată notificarea pentru utilizatorii reţelei de telefonie din Noua Zeelandă.
 • Au fost actualizate declaraţiile de conformitate ale Comisiei Federale de Comunicaţii (Federal Communications Commission - FCC).

August 2017

 • Au fost adăugate tipuri de echipamente şi numere de model pentru următoarele produse: C9235, CS921, CS923, CS927, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265.
 • Au fost actualizate notificările privind faxul.
 • Au fost adăugate notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicaţiile fără fir.

Iunie 2017

 • Au fost adăugate tipuri de echipamente şi numere de model pentru următoarele produse: CS727, CS728, CS827, CX727, CX827.
 • Au fost actualizate informaţiile RoHS pentru Taiwan.
 • Au fost actualizate informaţiile RoHS pentru China.

Septembrie 2016

 • A fost adăugată notificarea de siguranţă privind modelele de imprimantă care nu sunt potrivite pentru utilizarea în locaţii unde este posibil să fie prezenţi copii.

August 2016

 • A fost adăugat modelul de imprimantă XC4140.
 • Au fost actualizate notificările privind directivele Comunităţii Europene şi privind interferenţele radio.
 • Au fost şterse notificările privind telecomunicaţiile în Uniunea Europeană.

Martie 2016

 • Au fost adăugate tipuri de echipamente şi numere de model pentru următoarele produse: C4150, C6160, CS820, CS720, CS725, CX725, CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, XC8160, XC4150.
 • A fost adăugată o notificare privind Clasa A pentru Brazilia.
 • Au fost adăugate informaţii RoHS pentru Taiwan.
 • Au fost revizuite notificările de siguranţă cu privire la conectarea unui cablu de telecomunicaţii.

Ianuarie 2016

Versiunea iniţială a documentului pentru următoarele produse: C4150, C6160, CS820, CS720, CS725, CX725, CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, XC8160, XC4150.

Găsirea informaţiilor despre imprimantă

Ce anume căutaţi?Găsiţi tot ce vă trebuie aici

Cele mai recente informaţii suplimentare, actualizări şi asistenţă tehnică:

 • Documentaţie
 • Descărcare drivere
 • Asistenţă prin chat
 • Asistenţă prin poştă electronică
 • Suport pentru voce

http://support.lexmark.com.

Notă:  Selectaţi ţara sau regiunea dvs., apoi selectaţi produsul pentru a vedea site-ul de asistenţă corespunzător.

Numerele de telefon pentru asistenţă şi orele de program pentru ţara sau regiunea dvs. pot fi găsite pe site-ul web de asistenţă sau pe garanţia imprimată livrată împreună cu imprimanta.

Păstraţi la îndemână următoarele informaţii când contactaţi asistenţa pentru clienţi:

 • Locul şi data achiziţionării
 • Tipul produsului şi numărul de serie

Informaţii despre cum să configuraţi şi să utilizaţi caracteristicile de accesibilitate ale imprimantei.

Ghid de accesibilitate la http://support.lexmark.com.

Informaţii despre garanţie

Informaţiile referitoare la garanţie diferă în funcţie de ţară sau de regiune:

 • Pentru S.U.A. – Consultaţi Declaraţia de garanţie limitată furnizată împreună cu imprimanta sau accesaţi http://support.lexmark.com.
 • Pentru celelalte ţări şi regiuni – consultaţi certificatul de garanţie imprimat, livrat împreună cu imprimanta.

Pentru asistenţă tehnică Lexmark, vizitaţi http://support.lexmark.com.

Pentru informaţii despre politica de confidenţialitate Lexmark care reglementează utilizarea acestui produs, accesaţi www.lexmark.com/privacy.

Pentru informaţii despre consumabile şi descărcări, vizitaţi www.lexmark.com.

Informaţii de siguranţă

Convenţii

Notă: O notă identifică informaţii care v-ar putea ajuta.

Avertisment: Un avertisment identifică informaţii despre acţiuni care ar putea avaria echipamentul hardware sau aplicaţiile software ale dispozitivului.

ATENŢIE: O atenţionare indică o situaţie potenţial periculoasă care v-ar putea vătăma.

  Diferitele tipuri de declaraţii de atenţionare includ:

  ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Indică un pericol de vătămare.

  ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:  Indică un pericol de electrocutare.

  ATENŢIE - SUPRAFAŢĂ FIERBINTE:  Indică un pericol de arsuri prin atingere.

  ATENŢIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:  Indică un pericol de strivire.

  ATENŢIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:  Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.

Declaraţii privind produsul

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectaţi cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă şi cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului şi uşor accesibilă.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizaţi doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Nu utilizaţi acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depăşită cu uşurinţă de o imprimantă laser şi poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanţe slabe ale imprimantei.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Cu acest produs, poate fi utilizat doar un dispozitiv Lexmark de protecţie la supratensiune, corect conectat între imprimantă şi cablul de tensiune. Utilizarea dispozitivelor de protecţie la supratensiune care nu sunt produse de Lexmark poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanţe slabe ale imprimantei.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectaţi acest produs la reţeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizaţi numai un cablu de telecomunicaţii (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de comunicaţii şi media din Australia.

ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:  Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasaţi şi nu utilizaţi acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:  Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalaţi acest produs şi nu realizaţi conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Nu tăiaţi, răsuciţi, legaţi sau striviţi cablul de tensiune şi nu plasaţi obiecte grele pe acesta. Nu amplasaţi cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeţi cablul între obiecte cum ar fi mobila şi pereţii. Dacă se întâmplă aşa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetaţi regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateţi cablul de tensiune din priza electrică.

ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:  Pentru a evita pericolul de electrocutare, asiguraţi-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet şi cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.

ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:  Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesaţi placa de control sau instalaţi dispozitive hardware sau de memorie opţionale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriţi imprimanta şi deconectaţi cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveţi alte aparate ataşate la imprimantă, închideţi-le şi pe acestea şi deconectaţi cablurile care conduc la imprimantă.

ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:  Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizaţi caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:  Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curăţării exterioare a imprimantei, deconectaţi cablul de alimentare de la priza de perete şi deconectaţi toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Dacă imprimanta cântăreşte mai mult de 20  kg (44  livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranţă.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Când mutaţi imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmaţi aceste indicaţii:

 • Asiguraţi-vă că toate uşile şi tăvile sunt închise.
 • Opriţi imprimanta, apoi deconectaţi cablul de alimentare de la priza electrică.
 • Deconectaţi toate cablurile de la imprimantă.
 • Dacă imprimanta are tăvi opţionale verticale de podea separate sau opţiuni de ieşire ataşate de aceasta, deconectaţi-le înainte de a muta imprimanta.
 • Dacă imprimanta are o platformă cu rotile, rulaţi-o cu atenţie către noua locaţie. Fiţi precauţi când treceţi peste praguri şi denivelările din podea.
 • Dacă imprimanta nu are o platformă cu rotile, dar are în configuraţie tăvi opţionale sau opţiuni de ieşire, scoateţi opţiunile de ieşire şi ridicaţi imprimata de pe tăvi. Nu încercaţi să ridicaţi imprimanta şi orice opţiuni simultan.
 • Utilizaţi întotdeauna mânerele imprimantei pentru a o ridica.
 • Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafaţă care să poată susţine integral baza imprimantei.
 • Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafaţă care să poată susţine dimensiunile opţiunilor acestora.
 • Menţineţi imprimanta în poziţie verticală.
 • Evitaţi mutarea imprimantei prin mişcări de împingere bruşte.
 • Asiguraţi-vă că nu vă prindeţi degetele dedesubt când aşezaţi imprimanta jos.
 • Asiguraţi-vă că în jurul imprimantei este spaţiu suficient.

ATENŢIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:  Atunci când instalaţi una sau mai multe opţiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncţional, poate fi necesar să utilizaţi o platformă cu rotile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămarea din cauza instabilităţii. Pentru informaţii suplimentare despre configuraţiile acceptate, consultaţi www.lexmark.com/multifunctionprinters.

ATENŢIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:  Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcaţi separat fiecare tavă. Păstraţi închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideţi.

ATENŢIE - SUPRAFAŢĂ FIERBINTE:  Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinţi, lăsaţi suprafaţa să se răcească înainte de a o atinge.

ATENŢIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:  Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, fiţi atenţi la zonele marcate cu această etichetă. Accidentele de prindere a degetelor pot surveni în preajma pieselor mobile cum ar fi angrenajele, uşile, tăvile şi capacele.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Acest produs foloseşte laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în Ghidul de utilizare pot avea ca rezultat expunerea la radiaţii periculoase.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcaţi, nu dezasamblaţi şi nu incineraţi o baterie cu Litiu. Aruncaţi bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucţiunile producătorului şi cu reglementările locale.

Următoarele produse nu sunt potrivite pentru utilizarea în locaţii unde este posibil să fie prezenţi copii:

  CS921, CS923, CS927, C9235
  CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265
  CS720, CS725, CS725R, CS727, CS728, CX725, CX725R, CX727, C4150, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153
  CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, C6160, XC6152, XC6153, XC8155, XC8160, XC8163

Acest produs este proiectat, testat şi aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranţă ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

Pentru service sau reparaţii, altele decât cele descrise în documentaţia utilizatorului, apelaţi la un reprezentant de service.

Acest produs utilizează un proces care încălzeşte suportul de tipărire şi căldura poate provoca emisii. Trebuie să înţelegeţi secţiunea din instrucţiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.

Acest produs poate genera mici cantităţi de ozon în cursul funcţionării normale şi poate fi prevăzut cu un filtru proiectat pentru limitarea concentraţiilor de ozon la niveluri mult sub limitele de expunere recomandate. Pentru a evita niveluri ridicate ale concentraţiei de ozon în timpul utilizării excesive, instalaţi acest produs în zone bine aerisite şi înlocuiţi filtrele de ozon şi de evacuare dacă acest lucru este specificat în instrucţiunile de întreţinere ale produsului. Dacă în instrucţiunile de întreţinere ale produsului nu se face referire la filtre, înseamnă că acest produs nu include filtre care necesită înlocuire.

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI.

Informaţii despre mediu

ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care poartă emblema ENERGY STAR pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat ca respectând cerinţele ENERGY STAR ale Agenţiei americane pentru Protecţia Mediului (EPA) începând cu data fabricaţiei.

Consumul de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt indicate caracteristicile de consum de energie ale produsului, în waţi (W).

Notă:  Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

ModelMod de funcţionare
ImprimareCopiereScanarePregătitRepausHibernareDezactivat

B2236

460 W

---

---

4 W

1,2 W

---

0,1 W

B2338, MS321

520 W

---

---

7 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

B2442, M1242, MS421

570 W

---

---

7,5 W

1,6 W

0,1 W

0,1 W

B2546, M1246, MS521

620 W

---

---

8 W

2,0 W

0,1 W

0,1 W

B2650, M3250, MS621, MS622

670 W

---

---

9,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

B2865, MS823

800 W

---

---

20 W

1,6 W

0,2 W

0,2 W

B3340, MS331

550 W

---

---

5,5 W

0,9 W

---

0,1 W

B3442, M1342, MS431, MS439

570 W

---

---

4,9 W

0,9 W

---

0,1 W

C2240, CS622

570 W

---

---

22,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

C2325

400 W

---

---

20,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

C2326, C3426, CS431, CS439

400 W

---

---

17 W

1,2 W

---

0,1 W

C2425, CS421

400 W

---

---

22 W

1,2 W

0,2 W

0,2 W

C2535

530 W

---

---

22 W

1,6 W

0,2 W

0,2 W

C3224

385 W

---

---

15,5 W

0,9 W

---

0,1 W

C3326, CS331

395 W

---

---

15 W

0,8 W

---

0,1 W

C4150, CS725, CS728

680 W

---

---

45 W

2,2 W

0,3 W

0,2 W

C6160, CS820, CS827

800 W

---

---

45,4 W

1,3 W

0,3 W

0,2 W

C9235, CS921, CS927

575 W

---

---

140 W

1 W

0,2 W

0 W

CS521

530 W

---

---

22 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

CS720, CS727

560 W

---

---

45 W

2,4 W

0,2 W

0,2 W

CS923

1050 W

---

---

200 W

2,1 W

0,2 W

0 W

CX331, MC3326

395 W

385 W

24 W

17 W

1,1 W

---

0,1 W

CX421, MC2325, MC2425

400 W

425 W

25 W

25 W

2,2 W

0,2 W

0,2 W

CX431, MC3426, XC2326

400 W

395 W

21 W

17,5 W

1,3 W

---

0,1 W

CX522, MC2535, XC2235

530 W

485 W

28,5 W

26,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

CX622

580 W

560 W

29,5 W

28,5 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

CX625, XC4240

580 W

540 W

28 W

29,5 W

1,8 W

0,2 W

0,2 W

CX725, CX727, XC4150, XC4153

700 W

460 W

85 W

40,6 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

CX820, CX827, XC6152, XC6153

760 W

870 W

115 W

70 W

1,5 W

0,3 W

0,2 W

CX825, XC8155

825 W

650 W

110 W

63 W

1,4 W

0,3 W

0,2 W

CX860, XC8160, XC8163

870 W

650 W

115 W

64,3 W

1,5 W

0,3 W

0,2 W

CX920, XC9225

575 W

600 W

230 W

220 W

2,8 W

0,2 W

0 W

CX921, XC9235

675 W

700 W

230 W

220 W

1,5 W

0,2 W

0 W

CX922, XC9245

1000 W

1075 W

250 W

230 W

2,7 W

0,2 W

0 W

CX923, XC9255

1075 W

1100 W

250 W

230 W

2,8 W

0,2 W

0 W

CX924, XC9265

1250 W

1275 W

250 W

230 W

1,2 W

0,2 W

0 W

M5255, MS821, MS822

670 W

---

---

21,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

M5270, MS825, MS826

830 W

---

---

21 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

MB2236adw

460 W

460 W

---

5,5 W

1,2 W

---

0,1 W

MB2236adwe

460 W

460 W

9,5 W

6,0 W

1,1 W

---

0,2 W

MB2338, MX321

520 W

550 W

14,5 W

10,5 W

1,3 W

0,1 W

0,1 W

MB2442, MX421, XM1242

570 W

590 W

17,5 W

11,5 W

1,3 W

0,1 W

0,1 W

MB2546, MX521

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,5 W

0,1 W

0,1 W

MB2650, XM3250

670 W

680 W

23,5 W

16,5 W

2,5 W

0,1 W

0,1 W

MB2770, MX722, XM5370

850 W

890 W

73 W

32 W

1,9 W

0,2 W

0,2 W

MB3442, MX431adw, XM1342

580 W

600 W

14 W

7,5 W

1,1 W

---

0,1 W

MC2640

580 W

560 W

29,5 W

28,5 W

1,9 W

0,2 W

0,2 W

MC3224adwe

385 W

385 W

22 W

17 W

1,1 W

---

0,1 W

MC3224dwe

385 W

385 W

---

17 W

1,1 W

---

0,1 W

MS725

720 W

---

---

108 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

MX331

530 W

550 W

13 W

6,5 W

0,8 W

---

0,1 W

MX431adn

580 W

600 W

14 W

7 W

0,9 W

---

0,1 W

MX522

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,4 W

0,1 W

0,1 W

MX622

670 W

680 W

23,5 W

16,5 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

MX721, XM5365

800 W

830 W

75 W

31 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

MX725

810 W

870 W

158 W

124 W

1,6 W

0,1 W

0,1 W

MX822, XM7355

690 W

750 W

84 W

32,1 W

1,8 W

0,2 W

0,2 W

MX826, XM7370

850 W

900 W

86 W

34,5 W

2,9 W

0,2 W

0,2 W

XC4140, XC4143

700 W

460 W

85 W

42,7 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

XM1246

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,4 W

0,1 W

0,1 W

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă valori medii în timp. Consumul de energie instantaneu poate fi semnificativ mai ridicat decât consumul mediu. Valorile se pot modifica.

Pentru valorile actuale, accesaţi www.lexmark.com.

Modul Repaus

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit Mod Repaus. Modul Repaus economiseşte energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Repaus este activat automat după ce produsul nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită Expirare mod Repaus.

Valoarea implicită din fabrică pentru expirarea modului Repaus pentru acest produs (în minute):

MS725 şi MX725: 5
Toate celelalte modele: 15

Utilizând meniurile de configurare, timpul de expirare a modului Repaus poate fi modificat între 1 minut şi 120 de minute. Dacă viteza de imprimare este mai mică sau egală cu 30 de pagini pe minut, puteţi seta un timp de expirare de maximum 60 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mare menţine un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

Modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcţionare la un consum extrem redus de energie, denumit modul Hibernare. La funcţionarea în modul Hibernare, toate celelalte sisteme şi dispozitive sunt oprite în siguranţă.

Pentru a intra în modul Hibernare, alegeţi oricare dintre următoarele metode:

 • Utilizarea opţiunii Expirare hibernare
 • Utilizarea opţiunii Programare moduri alimentare

Opţiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate ţările sau regiunile

3 zile

Intervalul de timp în care imprimanta aşteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră şi o lună.

Note despre echipamentele de imagistică înregistrate EPEAT:

 • Nivelul de alimentare în standby apare în modul Hibernare sau Dezactivat.
 • Produsul se va opri automat la un nivel de alimentare în standby ≤ 1 W. Funcţia de standby automat (Hibernare sau Dezactivat) va fi activată la livrarea produsului.
Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectaţi cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

Consumul total de energie

Uneori este util să se estimeze consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Waţi, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulţiţi consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deşeuri din echipamente electrice şi electronice)

Sigla WEEE indică programe şi proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din ţările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveţi alte întrebări cu privire la opţiunile de reciclare, vizitaţi site-ul Web al firmei Lexmark, la adresa www.lexmark.com pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.

Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultaţi autorităţile locale pentru informaţii despre opţiunile de dezafectare şi reciclare.

Reciclarea

Lexmark oferă programe de colectare şi abordări progresive de protejare a mediului prin reciclare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi:

Reciclarea produselor Lexmark

  Dacă doriţi să returnaţi produsele Lexmark pentru reciclare:

 1. Accesaţi www.lexmark.com/recycle.

 2. Selectaţi produsul pe care doriţi să-l reciclaţi.

Notă:  Consumabilele şi componentele hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare şi reciclare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare.

Reciclarea ambalajelor Lexmark

Lexmark se străduieşte mereu să reducă ambalajele la minimum. Un volum mai mic de ambalaje asigură faptul că imprimantele Lexmark sunt transportate în cel mai eficient şi mai ecologic mod şi că sunt mai puţine ambalaje aruncate. Această eficienţă ajută la generarea unui volum mai mic de emisii de gaze cu efect de seră, la sporirea economiei de energie şi de resurse naturale. De asemenea, în anumite ţări sau regiuni, Lexmark oferă posibilitatea de reciclare a componentelor de ambalaj. Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.lexmark.com/recycle şi alegeţi ţara sau regiunea. Informaţiile despre programele disponibile de reciclare a ambalajelor sunt incluse împreună cu cele despre reciclarea produselor.

Cutiile Lexmark sunt 100% reciclabile în locurile în care există unităţi de reciclare a materialelor ondulate. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unităţi.

Spuma folosită în ambalajele Lexmark este reciclabilă în locurile în care există unităţi de reciclare a materialelor din spumă. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unităţi.

Când returnaţi un cartuş la Lexmark, puteţi reutiliza cutia în care a fost livrat acesta. Lexmark reciclează cutia.

Utilizarea pieselor de schimb şi a consumabilelor originale Lexmark

Imprimanta dvs. Lexmark este concepută să funcţioneze optim cu piese şi consumabile Lexmark originale. Alte consumabile sau componente pot afecta performanţa, fiabilitatea sau durata de viaţă a imprimantei şi componentelor de imagine. De asemenea, poate afecta acoperirea oferită de garanţie. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terţi nu sunt acoperite de garanţie. Toate termenele de garanţie prevăd funcţionarea cu consumabile şi componente Lexmark, iar în cazul utilizării altor consumabile şi componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viaţă prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Returnarea cartuşelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Programul de colectare a deşeurilor Lexmark vă permite să returnaţi gratuit companiei Lexmark cartuşele utilizate, pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartuşele goale returnate companiei Lexmark sunt, în proporţie de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartuşelor sunt, de asemenea, reciclate.

  Pentru a returna cartuşe Lexmark pentru reutilizare sau reciclare, efectuaţi următoarele:

 1. Accesaţi www.lexmark.com/recycle.

 2. Selectaţi produsul pe care doriţi să-l reciclaţi.

Informaţii de conformitate

Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicaţii

Această secţiune conţine informaţii privind reglementările aferente produselor care conţin un card de fax analogic.

Nume produsNumărul de model/tip Lexmark reglementat al cardului pentru fax instalat

CX331, CX421, CX431, CX522, CX622, CX625, MB2338, MB2442, MB2546, MB2650, MB2770, MB3442, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, MC3224, MC3326, MC3426, MX321, MX331, MX421, MX431, MX521, MX522, MX622, MX721, MX722, MX725, MX822, MX826, XC2235, XC2326, XC4240, XM1242, XM1246, XM1342, XM3250, XM5365, XM5370, XM7355, XM7370

LEX-M14-002

CX725, CX725R, CX727, CX827, CX820, CX825, CX860, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153, XC6152, XC6153, XC8155, XC8160, XC8163, XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

LEX-M03-002

MB2236

LEX-M15-001

Pentru a afla dacă produsul dvs. dispune de capacităţi de fax, consultaţi Ghidul utilizatorului sau accesaţi http://support.lexmark.com.

Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicaţiile fără fir

Această secţiune cuprinde informaţii de conformitate care se aplică numai modelelor care utilizează comunicaţiile fără fir.

În caz de îndoială dacă modelul dvs. este un model care utilizează comunicaţiile fără fir, accesaţi http://support.lexmark.com.

Notificare privind componentele modulare

Modelele fără fir conţin una dintre următoarele componente modulare:

Număr tip/model Lexmark LEX-M07-001 reglementat; FCC ID:IYLLEXM07001; IC:2376A-LEXM07001
Număr tip/model Lexmark LEX-M08-001 reglementat; FCC ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Pentru a stabili care componente modulare sunt instalate pe produsul dvs. specific, consultaţi eticheta aflată pe produs.

Expunerea la radiaţii de radio-frecvenţă

Puterea de ieşire radiată de acest dispozitiv este mult mai mică decât limitele de expunere la radio-frecvenţă stabilite de FCC şi alte agenţii de reglementare. Pentru a respecta cerinţele de expunere la RF prevăzute de FCC şi alte agenţii de reglementare, trebuie păstrată o distanţă minimă de 20  cm (8  inchi) între antenă şi orice persoană.

Conformitate cu directivele Comunităţii Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerinţele de protecţie ale Directivei Consiliului CE 2014/53/UE privind aproximarea şi armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la echipamentele radio.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat pentru SEE/UE este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. Importatorul din SEE/UE este: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Elveţia. O declaraţie de conformitate cu cerinţele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obţinută de pe www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Conformitatea este indicată prin marcajul CE:

Restricţii

Utilizarea acestui echipament radio este restricţionată numai pentru interior. Utilizarea în exterior este interzisă. Această restricţie se aplică tuturor ţărilor enumerate în tabelul de mai jos:

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IS

IT

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NU

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR

UK (Irlanda de Nord)

Declaraţia UE şi a altor ţări cu privire la benzile de frecvenţă operaţionale ale emiţătoarelor radio şi puterea RF maximă

Acest produs radio transmite în benzi de 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz în UE) sau de 5 GHz (5,15–5,35, 5,47–5,725 în UE). Puterea de ieşire EIRP maximă a transmiţătorului, inclusiv câştigul antenei, este ≤ 20 dBm pentru ambele benzi.

United Kingdom (UK) conformity

This product is in conformity with the protection requirements of the Radio Equipment Regulations 2017.

The manufacturer of this product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. The UK Importer is: Lexmark International Ltd, Highfield House, Foundation Park - 8 Roxborough Way, Maidenhead Berkshire - SL6 3UD, United Kingdom. A declaration of conformity is available upon request from the UK Importer or may be obtained at www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/uk-declaration-of-conformity.html.

Compliance is indicated by the UKCA marking:

Restrictions or requirements in the UK

This radio equipment is restricted to indoor use only. Outdoor use is prohibited.

UK statement of radio transmitter operational frequency bands and maximum RF power

This radio product transmits in either the 2.4GHz (2.412–2.472 GHz in the UK) or 5GHz (5.15–5.35, 5.47–5.725 in the UK) bands. The maximum transmitter EIRP power output, including antenna gain, is ≤ 20dBm for both bands.

Notificări în legătură cu reglementările privind produsele RFID

Această secţiune cuprinde informaţii privind reglementările care se aplică numai următoarelor modele RFID:

CS725R, CX725R

Notificare privind componentele modulare (RFID)

Modelele RFID conţin următoarea componentă modulară:

Număr de model/tip Lexmark reglementat: ID FCC:IYL0528RFU; IC:2376A-0528RFU

Expunerea la radiaţii de radiofrecvenţă

Puterea de ieşire radiată de acest dispozitiv este mult mai mică decât limitele de expunere la radiofrecvenţă stabilite de FCC şi alte agenţii de reglementare. Pentru a respecta cerinţele de expunere la RF prevăzute de FCC şi alte agenţii de reglementare, trebuie păstrată o distanţă minimă de 20 cm (8 inchi) între antenă şi orice persoană.

Conformitate cu directivele Comunităţii Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerinţele de protecţie ale Directivei Consiliului CE 2014/53/UE privind aproximarea şi armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la echipamentele radio.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat pentru SEE/UE este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. Importatorul din SEE/UE este: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Elveţia. O declaraţie de conformitate cu cerinţele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obţinută de pe www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Conformitatea este indicată prin marcajul CE:

Declaraţia UE şi a altor ţări cu privire la benzile de frecvenţă operaţionale ale emiţătoarelor radio şi puterea RF maximă

Acest produs radio transmite în banda de 865 – 868 MHz în UE. Puterea de ieşire EIRP maximă a transmiţătorului, inclusiv amplificarea antenei, este ≤ 21 dBm.

United Kingdom (UK) conformity

This product is in conformity with the protection requirements of the Radio Equipment Regulations 2017.

The manufacturer of this product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. The UK Importer is: Lexmark International Ltd, Highfield House, Foundation Park - 8 Roxborough Way, Maidenhead Berkshire - SL6 3UD, United Kingdom. A declaration of conformity is available upon request from the UK Importer or may be obtained at www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/uk-declaration-of-conformity.html.

Compliance is indicated by the UKCA marking:

UK statement of radio transmitter operational frequency bands and maximum RF power

This radio product transmits in the 865–868MHz band in the UK. The maximum transmitter EIRP power output, including antenna gain, is ≤ 21dBm.

Produse din clasa A
Nume produsTip de echipamentNumăr model

B2865 (B2865dw), M5255, M5270, MS725 (MS725dvn), MS821 (MS821n, MS821dn), MS822 (MS822de), MS823 (MS823n, MS823dn), MS825 (MS825dn), MS826 (MS826de)

4064

210, 230, 235, 295, 410, 430, 438, 630, 635, 695, 830

C2240, CS622 (CS622de)

5029

636, 696

C4150, CS720 (CS720de, CS720dte), CS725 (CS725de, CS725dte), CS725R, CS727 (CS727de), CS728 (CS728de)

5028

1A5, 6A0, 6A9

C6160, CS820 (CS820de, CS820dte, CS820dtfe), CS827 (CS827de)

5063

530, 539, 571

C9235, CS921 (CS921de), CS923 (CS923de), CS927 (CS927de)

5059

130, 190, 530

CX622 (CX622ade, CX622de), CX625 (CX625ade, CX625adhe, CX625de), MC2640 (MC2640adwe), XC4240 (XC4240, XC4240i)

7529

636, 686, 836, 838, 898

CX725 (CX725de, CX725dhe, CX725dthe), CX725R, CX727 (CX727de), XC4140, XC4143, XC4150, XC4153

7528

1A9, 5A6, 5A8, 5A9

CX820 (CX820de, CX820dtfe), CX827 (CX827de), XC6152 (XC6152de, XC6152dtfe), XC6153 (XC6153, XC6153de)

7563

136, 137, 196, 197

CX825 (CX825de, CX825dte, CX825dtfe), CX860 (CX860de, CX860dte, CX860dtfe), XC8155 (XC8155de, XC8155dte), XC8160 (XC8160de, XC8160dte), XC8163

7564

336, 337, 536, 537, 596, 598

CX920 (CX920de), CX921 (CX921de), CX922 (CX922de), CX923 (CX923de, CX923dte, CX923dxe), CX924 (CX924dte, CX924dxe), XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

7559

078, 178, 198, 378, 398, 578, 598, 778, 798

M3250, MS622 (MS622de)

4600

835, 895

MB2546 (MB2546adwe), MX521 (MX521de, MX521ade), MX522 (MX522adhe, MX522dhe), XM1246 (XM1246, XM1246i)

7017

636, 676, 678, 679, 686

MB2650 (MB2650adwe), MX622 (MX622ade, MX622adhe, MX622de), XM3250 (XM3250, XM3250i)

7018

676, 678, 679, 686

MB2770 (MB2770adwhe), MX721 (MX721ade, MX721adhe), MX722 (MX722ade, MX722adhe, MX722de, MX722dhe), MX725 (MX725adve), XM5365 (XM5365, XM5365i), XM5370 (XM5370, XM5370i)

7464

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

MX822 (MX822ade, MX822adxe, MX822de), MX826 (MX826ade, MX826adxe, MX826de), XM7355 (XM7355, XM7355b, XM7355i), XM7370 (XM7370, XM7370i)

7465

436, 496, 836, 896

Conformitate cu directivele Comunităţii Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerinţele de protecţie ale directivelor Consiliului CE 2014/30/UE, 2014/35/UE şi 2011/65/UE, modificată prin (UE) 2015/863 privind aproximarea şi armonizarea legislaţiei din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranţa echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii şi restricţiile de utilizare ale anumitor substanţe periculoase la echipamentele electrice şi electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat pentru SEE/UE este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. Importatorul din SEE/UE este: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Elveţia. O declaraţie de conformitate cu cerinţele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obţinută de pe www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Acest produs respectă limitele pentru Clasa A ale standardului EN 55032 şi cerinţele de siguranţă ale standardului EN 62368-1.

United Kingdom (UK) conformity

This product is in conformity with the protection requirements of the Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, and the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

The manufacturer of this product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. The UK Importer is: Lexmark International Ltd, Highfield House, Foundation Park - 8 Roxborough Way, Maidenhead Berkshire - SL6 3UD, United Kingdom. A declaration of conformity is available upon request from the UK Importer or may be obtained at www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/uk-declaration-of-conformity.html.

This product satisfies the Class A limits of BS EN 55032 and safety requirements of BS EN 62368-1.

Notă cu privire la interferenţele radio

Avertisment

Acest produs respectă limitele pentru emisii ale Clasei A conform standardului EN 55032 şi cerinţele privind imunitatea ale standardului EN 55024. Acest produs nu este destinat utilizării în medii rezidenţiale/domestice.

Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate provoca interferenţe radio, caz în care este posibil ca utilizatorul să fie obligat să ia măsurile necesare.

Produse din clasa B
Nume produsTip de echipamentNumăr model

B2236 (B2236dw)

1400

438

B2338 (B2338dw), B2442 (B2442dw), B2546 (B2546dw), B2650 (B2650dw), M1242, M1246, MS321 (MS321dn), MS421 (MS421dn, MS421dw), MS521 (MS521dn), MS621 (MS621dn)

4600

230, 238, 430, 438, 490, 630, 638, 690, 830, 838

B3340 (B3340dw), B3442 (B3442dw), M1342, MS331 (MS331dn), MS431 (MS431dn, MS431dw), MS439 (MS439dn)

4601

230, 280, 4a0, 480, 489

C2325 (C2325dw), C2425 (C2425dw), C2535 (C2535dw), CS421 (CS421dn), CS521 (CS521dn)

5029

038, 230, 238, 430, 438

C2326, C3224 (C3224dw), C3326 (C3326dw), C3426 (C3426dw), CS331 (CS331dw), CS431 (CS431dw), CS439 (CS439dn)

1500

218, 638, 836, 8c6, 8c9

C4150, CS720 (CS720de, CS720dte), CS725 (CS725de, CS725dte), CS725R, CS727 (CS727de), CS728 (CS728de)

5028

135, 630, 639

CX331 (CX331adwe), CX431 (CX431adw, CX431dw), MC3224 (MC3224adwe, MC3224dwe, MC3224i), MC3326 (MC3326adwe, MC3326i), MC3426 (MC3426adw, MC3426i), XC2326 (XC2326, XC2326i)

3500

285, 485, 685, 876, 8c6, 8c9

CX421 (CX421adn), CX522 (CX522ade, CX522de), MC2325 (MC2325adw), MC2425 (MC2425adw), MC2535 (MC2535adwe), XC2235 (XC2235, XC2235i)

7529

081, 230, 238, 436, 486, 496

CX725 (CX725de, CX725dhe, CX725dthe), CX725R, CX727 (CX727de), XC4140, XC4143, XC4150

7528

196, 576, 578, 598

MB2236 (MB2236adw, MB2236adwe, MB2236i)

3400

481, 485

MB2338 (MB2338adw), MB2442 (MB2442adwe), MX321 (MX321adn, MX321adw), MX421 (MX421ade), XM1242

7017

238, 276, 278, 476, 478, 496

MB3442 (MB3442adw, MB3442i), MX331 (MX331adn, MX331dn), MX431 (MX431adn, MX431adw, MX431dn), XM1342 (XM1342, XM1342i)

7019

235, 4a6, 4b6, 486, 489

Conformitate cu directivele Comunităţii Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerinţele de protecţie ale directivelor Consiliului 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE şi 2011/65/UE, astfel cum a fost modificată prin (UE) 2015/863 privind aproximarea şi armonizarea legislaţiei din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranţa echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, designul ecologic al produselor care utilizează energie şi restricţiile de utilizare ale anumitor substanţe periculoase la echipamentele electrice şi electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat pentru SEE/UE este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. Importatorul din SEE/UE este: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Elveţia. O declaraţie de conformitate cu cerinţele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obţinută de pe www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Acest produs respectă limitele pentru Clasa B ale standardului EN 55032 şi cerinţele de siguranţă ale standardului EN 62368-1.

United Kingdom (UK) conformity

This product is in conformity with the protection requirements of the Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, the Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019, and the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

The manufacturer of this product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. The UK Importer is: Lexmark International Ltd, Highfield House, Foundation Park - 8 Roxborough Way, Maidenhead Berkshire - SL6 3UD, United Kingdom. A declaration of conformity is available upon request from the UK Importer or may be obtained at www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/uk-declaration-of-conformity.html.

This product satisfies the Class B limits of BS EN 55032 and safety requirements of BS EN 62368-1.

Consideraţi acest articol util?
Top