Vodnik z informacijami o izdelku

Februar 2022
© 2016 Lexmark International, Inc.

Vse pravice pridržane.


Blagovne znamke

Lexmark in logotip Lexmark sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Lexmark International, Inc., registrirani v ZDA in/ali drugih državah.

Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.

Pregled

V tem dokumentu so osnovne varnostne, okoljske in zakonsko predpisane informacije glede izdelka. Nekatere postavke morda ne veljajo za vaš tiskalnik. Za več informacij obiščite http://support.lexmark.com.

Dodatna obvestila, pravne in licenčne informacije za ta izdelek si lahko ogledate v delu Obvestila na CD-ju tiskalnika in v Navodilih za uporabo.

Prilagojene različice izvirne kode, za katero velja licenca GNU Lesser General Public License (LGPL), lahko pridobite tako, da se obrnete na podporo za stranke.

Zgodovina sprememb dokumenta

DatumSpremembe

Februar 2022

 • Dodane vrste naprav in številke modelov za naslednje izdelke: C4342, C4352, CS730, CS735, CX730, CX735, XC4342, XC4352.
 • Dodano je obvestilo o litij-ionski bateriji za polnjenje (za Evropsko unijo).
 • Dodano je obvestilo o odpadni električni in elektronski opremi za Turčijo.
 • Posodobljena izjava v zvezi z obvestilom komisije NCC o sevanju radijskih frekvenc za Tajvan.
 • Dodane informacije o digitalnem potnem listu.
 • Dodana izjava o uporabi Uredb (EU) 2019/2015 in (EU) 2019/2020.
 • Posodobljeno obvestilo uporabnikom novozelandskega telefonskega omrežja.
 • Posodobljene informacije o načinu mirovanja.

Februar 2021

 • Dodane vrste naprav in številke modelov za naslednje izdelke: C2326, M1342, XC2326, XM1342.
 • Dodali smo izjave o skladnosti za Združeno kraljestvo (UK).
 • Posodobljene izjave o skladnosti z direktivami Evropske skupnosti (ES).
 • Posodobljeno obvestilo o radijskih motnjah za izdelke razreda A.
 • Posodobljeno obvestilo o odpadni električni in elektronski opremi za Indijo.
 • Dodane informacije o izdelkih, registriranih v okviru EPEAT.

September 2020

 • Dodane vrste naprav in številke modelov za naslednje izdelke: XC4143, XC6153, XC8163, XC9225.
 • Industry Canada preimenovan v Innovation, Science and Economic Development Canada.
 • Posodobljene izjave o skladnosti z direktivami Evropske skupnosti (ES).
 • Posodobljene informacije o RoHS-u za Kitajsko.

Maj 2020

Dodane vrste naprav in številke modelov za naslednje izdelke: CS439, MS439.

April 2020

 • Dodane vrste naprav in številke modelov za naslednje izdelke: B3340, B3442, C3426, CS431, CX431, MB3442, MC3426, MS331, MS431, MX331, MX431, XC4153.
 • Posodobljena izjava o načinu mirovanja.

Julij 2019

 • Posodobljeni podatki o klasifikaciji naprav ter dodane vrste naprav in številke modelov za naslednje izdelke: C4150, CS720, CS725, CS725R, CS727, CS728, CX725, CX725R, CX727, XC4140, XC4150.
 • Dodana obvestila o predpisih za modele RFID.
 • Posodobljeno varnostno obvestilo o dviganju tiskalnika.
 • Dodana izjava o skladnosti za modul faksa v modelu MB2236.
 • Dodane vrste naprav in številke modelov za naslednje izdelke: C3224, C3326, CS331, CX331, MB2236, MC3224, MC3326.
 • Dodane informacije o Lexmarkovem pravilniku o zasebnosti, ki ureja uporabo izdelkov.
 • Posodobljena izjava o načinu mirovanja.
 • Iz teme Konvencije smo odstranili vrsto izjav o previdnosti glede vrtljivih lopatic ventilatorja.
 • Izbrisali smo varnostno obvestilo o vrtljivih lopaticah ventilatorja.

Januar 2019

 • Dodane vrste naprav in številke modelov za naslednje izdelke: B2236, MB2236.
 • Temi Konvencije dodana vrsta izjav o previdnosti glede premikajočih se delov.
 • Dodano varnostno obvestilo o premikajočih se delih.
 • Posodobljeno obvestilo o telekomunikacijah za Japonsko.
 • Posodobljene informacije o RoHS-u za Tajvan.
 • Posodobljena izjava v zvezi z obvestilom komisije NCC o sevanju radijskih frekvenc za Tajvan.

Junij 2018

 • Dodane vrste naprav in številke modelov za naslednje izdelke: B2865, C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, M5255, M5270, MB2770, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, MX822, MX826, XC2235, XC4240, XM5365, XM5370, XM7355, XM7370.
 • Posodobljen razdelek o skupni porabi energije.
 • Posodobljeno obvestilo o odpadni električni in elektronski opremi za Indijo.
 • Posodobljeno obvestilo o telekomunikacijah za Japonsko.
 • Posodobljena izjava Industry Canada (Kanada).
 • Posodobljena izjava v zvezi z obvestilom komisije NCC o sevanju radijskih frekvenc za Tajvan.
 • Posodobljena izjava o skladnosti z direktivami Evropske skupnosti (ES) o radijski opremi.

April 2018

 • Dodane informacije o uporabi originalnih Lexmarkovih delov in potrošnega materiala.
 • Posodobljeno obvestilo uporabnikom telefonskega omrežja ZDA.
 • Posodobljeno obvestilo uporabnikom kanadskega telefonskega omrežja.

Marec 2018

 • Dodane vrste naprav in številke modelov za naslednje izdelke: B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MB2338, MB2442, MB2546, MB2650, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622, MX321, MX421, MX521, MX522, MX622, XM1242, XM1246, XM3250.
 • Posodobljene informacije o RoHS-u za Tajvan.
 • Posodobljene informacije o recikliranju.
 • Posodobljeno obvestilo uporabnikom novozelandskega telefonskega omrežja.
 • Posodobljene izjave o skladnosti z zahtevami pravilnika FCC (Federal Communications Commission).

Avgust 2017

 • Dodane vrste naprav in številke modelov za naslednje izdelke: C9235, CS921, CS923, CS927, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265.
 • Posodobljena obvestila o faksiranju.
 • Dodana obvestila o predpisih za brezžične izdelke.

Junij 2017

 • Dodane vrste naprav in številke modelov za naslednje izdelke: CS727, CS728, CS827, CX727, CX827.
 • Posodobljene informacije o RoHS-u za Tajvan.
 • Posodobljene informacije o RoHS-u za Kitajsko.

September 2016

 • Dodano varnostno obvestilo o modelih tiskalnikov, ki niso primerni za lokacije, kjer je verjetna prisotnost otrok.

Avgust 2016

 • Dodan model tiskalnika XC4140.
 • Posodobljena obvestila o direktivah Evropske skupnosti in radijskih motnjah.
 • Izbrisana obvestila o telekomunikacijah Evropske unije.

Marec 2016

 • Dodane vrste naprav in številke modelov za naslednje izdelke: C4150, C6160, CS820, CS720, CS725, CX725, CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, XC8160, XC4150.
 • Dodano obvestilo o razredu A za Brazilijo.
 • Dodane informacije o RoHS-u za Tajvan.
 • Popravljeno obvestilo o varnosti pri priključevanju telekomunikacijskega kabla.

Januar 2016

Prvotna izdaja dokumenta za naslednje izdelke: C4150, C6160, CS820, CS720, CS725, CX725, CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, XC8160, XC4150.

Iskanje informacij o tiskalniku

Kaj iščete?Poiščite tukaj

Najnovejše dodatne informacije, posodobitve in podpora strankam:

 • Dokumentacija
 • Prenos gonilnikov
 • Podpora s klepetom v živo
 • E-poštna podpora
 • Glasovna podpora

http://support.lexmark.com

Opomba:  Izberite državo in območje, nato pa izdelek, da prikažete ustrezno mesto za podporo.

Telefonske številke in delovni čas podpore za različne države in območja si lahko ogledate na spletnem mestu podpore, navedene pa so tudi na natisnjeni garanciji, ki ste jo dobili s tiskalnikom.

Ko stopite v stik s podporo za stranke, imejte pripravljene naslednje podatke:

 • Mesto in datum nakupa
 • Vrsta naprave in serijska številka

Informacije o nastavitvi, konfiguraciji in uporabi funkcij tiskalnika, namenjenih osebam s posebnimi potrebami

Priročnik za osebe s posebnimi potrebami na naslovu http://support.lexmark.com

Informacije o garanciji

Informacije o garanciji se razlikujejo glede na državo ali regijo:

 • V ZDA – oglejte si izjavo o omejeni garanciji, priloženo tiskalniku, ali obiščite http://support.lexmark.com.
 • V drugih državah in regijah – preberite natisnjeno garancijo, ki ste jo dobili s tiskalnikom.

Podatki o Lexmarkovem digitalnem potnem listu

https://csr.lexmark.com/digital-passport.php

Za Lexmarkovo tehnično podporo obiščite spletno mesto http://support.lexmark.com.

Za informacije o Lexmarkovem pravilniku o zasebnosti, ki ureja uporabo tega izdelka, obiščite spletno mesto www.lexmark.com/privacy.

Za informacije o potrošnem materialu in prenosih obiščite spletno mesto www.lexmark.com.

Varnostne informacije

Konvencije

Opomba: Opomba označuje koristne informacije.

Opozorilo: Opozorilo označuje, kaj bi lahko poškodovalo strojno ali programsko opremo izdelka.

PREVIDNO: Znak za previdno označuje morebitno nevarno situacijo, v kateri se lahko poškodujete.

  Različne vrste izjav o previdnosti vključujejo:

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Označuje nevarnost poškodbe.

  PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Označuje nevarnost električnega šoka.

  PREVIDNO – VROČA POVRŠINA:  Označuje nevarnost opeklin ob dotiku.

  PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:  Označuje nevarnost zmečkanin.

  PREVIDNO – NEVARNOST, DA SE UŠČIPNETE:  Označuje nevarnost tveganja, da vas premični deli stisnejo.

Izjave o izdelku

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Za preprečevanje požara ali električnega šoka napajalni kabel priklopite v pravilno ozemljeno električno vtičnico z ustreznim nazivnim tokom, ki je blizu opreme in zlahka dosegljiva.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Za preprečevanje požara ali električnega šoka uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Izdelka ne uporabljajte s podaljški, razdelilniki, razdelilnimi podaljški ali napravami za neprekinjeno napajanje. Napajalno zmogljivost tovrstne opreme lahko laserski tiskalnik zlahka preobremeni, kar lahko povzroči požar, gmotno škodo ali neustrezno delovanje tiskalnika.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Le Lexmarkova vgrajena prenapetostna zaščita, ki je ustrezno povezana s tiskalnikom in napajalnim kablom, priloženim tiskalniku, se lahko uporablja s tem izdelkom. Uporaba naprav za prenapetostno zaščito, ki niso Lexmarkove, lahko povzroči požar, gmotno škodo ali slabšo zmogljivost tiskalnika.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Za preprečevanje električnega šoka tega izdelka ne postavite ali uporabljajte v bližini vode ali mokrih krajev.

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Za preprečevanje električnega šoka ne nameščajte tega izdelka in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks ali kabel za telefon, med nevihto.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Napajalnega kabla ne režite, upogibajte, privezujte ali stiskajte in nanj ne odlagajte težkih predmetov. Kabel ne sme biti izpostavljen drgnjenju ali velikim obremenitvam. Ne prikleščite kabla med druge predmete, na primer med pohištvo in steno. V primeru neupoštevanja teh napotkov obstaja nevarnost požara ali električnega šoka. Napajalni kabel redno pregledujte in bodite pozorni na morebitne poškodbe. Pred pregledovanjem kabel iztaknite iz električne vtičnice.

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Za preprečevanje električnega šoka zagotovite, da so vse zunanje povezave (kot so ethernetne povezave in povezave telefonskega sistema) ustrezno nameščene v označena vrata vtičnikov.

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Za preprečevanje električnega šoka ne uporabljajte faksa med nevihto.

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Pri čiščenju zunanjosti tiskalnika iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in odstranite vse kable iz tiskalnika, da se izognete morebitnim poškodbam zaradi električnega udara.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Če je tiskalnik težji od 20  kg (44  lb), sta za varen dvig morda potrebni vsaj dve osebi.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Pri premikanju tiskalnika upoštevajte te smernice, da se izognete telesnim poškodbam ali poškodbam tiskalnika:

 • Prepričajte se, ali so vsa vratca in pladnji zaprti.
 • Izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice.
 • Izključite vse kable iz tiskalnika.
 • Če so na tiskalnik priključeni ločeni prostostoječi dodatni pladnji ali izhodne možnosti, jih izključite, preden tiskalnik premaknete.
 • Če ima tiskalnik podstavek s kolesci, ga pazljivo premaknite na novo mesto. Bodite previdni pri premoščanju pragov in razpok v tleh.
 • Če tiskalnik nima podstavka s kolesci, vendar je konfiguriran z dodatnimi pladnji ali izhodnimi možnostmi, odstranite izhodne možnosti in dvignite tiskalnik s pladnjev. Ne poskušajte hkrati dvigniti tiskalnika in možnosti.
 • Za dvigovanje tiskalnika vedno uporabljajte ročice.
 • Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali tiskalnik, mora podpirati celotno ohišje tiskalnika.
 • Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali strojno opremo, mora podpirati celotno velikost te opreme tiskalnika.
 • Tiskalnik mora biti v pokončnem položaju.
 • Izogibajte se sunkovitim gibom.
 • Pazite, da prstov nimate pod tiskalnikom, ko ga postavljate na želeno mesto.
 • Prepričajte se, ali je okoli tiskalnika dovolj prostora.

PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:  Za namestitev ene ali več možnosti v tiskalnik ali večnamenski izdelek bodo morda potrebni kovinski podstavek, pohištvo ali drugi elementi za preprečevanje nestabilnosti, ki bi lahko privedla do poškodb. Za več informacij o podprtih konfiguracijah obiščite spletno stran www.lexmark.com/multifunctionprinters.

PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:  Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, vsak pladenj vstavite posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne potrebujete.

PREVIDNO – VROČA POVRŠINA:  Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost poškodbe.

PREVIDNO – NEVARNOST, DA SE UŠČIPNETE:  Da preprečite nevarnost poškodb zaradi stisnjenja, na delih s to nalepko bodite previdni. Do poškodb zaradi stisnjenja lahko pride okoli premičnih delov, kot so mehanizmi, vratca, pladnji in pokrovi.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Ta izdelek uporablja laser. Z uporabo kontrolnikov, prilagoditev ali izvedbo postopkov, drugačnih od teh, ki so navedeni v Navodilih za uporabo, ste lahko izpostavljeni nevarnemu sevanju.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Litijev akumulator v tem izdelku ni namenjen za zamenjavo. Če litijsko baterijo nepravilno zamenjate, lahko pride do eksplozije. Akumulatorja ne polnite, razstavljajte ali sežigajte. Litijeve akumulatorje zavrzite skladno z navodili izdelovalca in krajevnimi predpisi.

Ti izdelki niso primerni za uporabo na mestih, kjer je verjetna prisotnost otrok.

  CS730, CS735, CX730, CX735, C4342, C4352, XC4342, XC4352
  CS921, CS923, CS927, C9235
  CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265
  CS720, CS725, CS725R, CS727, CS728, CX725, CX725R, CX727, C4150, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153
  CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, C6160, XC6152, XC6153, XC8155, XC8160, XC8163

Ta izdelek je bil oblikovan, preizkušen in odobren za uporabo z določenimi komponentami proizvajalca skladno s strogimi varnostnimi merili, ki veljajo po vsem svetu. Varnostne značilnosti nekaterih delov niso vedno očitne. Proizvajalec ne odgovarja za uporabo drugih nadomestnih delov.

Popravila in servisiranje, ki niso opisana v uporabniški dokumentaciji, naj opravlja samo serviser.

SHRANITE TA NAVODILA.

Okoljske informacije

ENERGY STAR

Kateri koli izdelek družbe Lexmark, ki ima na svoji strojni opremi ali zagonskem zaslonu znak ENERGY STAR,® potrjeno izpolnjuje zahteve standarda ENERGY STAR Agencije za varovanje okolja (EPA) na dan izdelave.

Poraba energije

Poraba energije izdelka

V naslednji tabeli je podrobno opisana poraba energije izdelka v vatih (W).

Opomba:  Nekateri načini morda niso na voljo za vaš izdelek.

ModelNačin delovanja
NatisniKopiranjeOptično branjePripravljenostMirovanjeHibernacijaIzklop

B2236

460 W

Ni na voljo

Ni na voljo

4 W

1,2 W

Ni na voljo

0,1 W

B2338, MS321

520 W

Ni na voljo

Ni na voljo

7 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

B2442, M1242, MS421

570 W

Ni na voljo

Ni na voljo

7,5 W

1,6 W

0,1 W

0,1 W

B2546, M1246, MS521

620 W

Ni na voljo

Ni na voljo

8 W

2,0 W

0,1 W

0,1 W

B2650, M3250, MS621, MS622

670 W

Ni na voljo

Ni na voljo

9,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

B2865, MS823

800 W

Ni na voljo

Ni na voljo

20 W

1,6 W

0,2 W

0,2 W

B3340, MS331

550 W

Ni na voljo

Ni na voljo

5,5 W

0,9 W

0,1 W

0,1 W

B3442, M1342, MS431, MS439

570 W

Ni na voljo

Ni na voljo

4,9 W

0,9 W

0,1 W

0,1 W

C2240, CS622

570 W

Ni na voljo

Ni na voljo

22,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

C2325

400 W

Ni na voljo

Ni na voljo

20,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

C2326, C3426, CS431, CS439

400 W

Ni na voljo

Ni na voljo

17 W

1,2 W

Ni na voljo

0,1 W

C2425, CS421

400 W

Ni na voljo

Ni na voljo

22 W

1,2 W

0,2 W

0,2 W

C2535

530 W

Ni na voljo

Ni na voljo

22 W

1,6 W

0,2 W

0,2 W

C3224

385 W

Ni na voljo

Ni na voljo

15,5 W

0,9 W

Ni na voljo

0,1 W

C3326, CS331

395 W

Ni na voljo

Ni na voljo

15 W

0,8 W

Ni na voljo

0,1 W

C4150, CS725, CS728

680 W

Ni na voljo

Ni na voljo

45 W

2,2 W

0,3 W

0,2 W

C4342, CS730

560 W

Ni na voljo

Ni na voljo

45 W

1,2 W

0,2 W

0,2 W

C4352, CS735

560 W

Ni na voljo

Ni na voljo

45 W

1,2 W

0,2 W

0,2 W

C6160, CS820, CS827

800 W

Ni na voljo

Ni na voljo

45,4 W

1,3 W

0,3 W

0,2 W

C9235, CS921, CS927

575 W

Ni na voljo

Ni na voljo

140 W

1 W

0,2 W

0 W

CS521

530 W

Ni na voljo

Ni na voljo

22 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

CS720, CS727

560 W

Ni na voljo

Ni na voljo

45 W

2,4 W

0,2 W

CS923

1050 W

Ni na voljo

Ni na voljo

200 W

2,1 W

0,2 W

0 W

CX331, MC3326

395 W

385 W

24 W

17 W

1,1 W

Ni na voljo

0,1 W

CX421, MC2325, MC2425

400 W

425 W

25 W

25 W

2,2 W

0,2 W

0,2 W

CX431, MC3426, XC2326

400 W

395 W

21 W

17,5 W

1,3 W

Ni na voljo

0,1 W

CX522, MC2535, XC2235

530 W

485 W

28,5 W

26,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

CX622

580 W

560 W

29,5 W

28,5 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

CX625, XC4240

580 W

540 W

28 W

29,5 W

1,8 W

0,2 W

0,2 W

CX725, CX727, XC4150, XC4153,

700 W

460 W

85 W

40,6 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

CX730, XC4342

700 W

460 W

85 W

40,6 W

1,2 W

0,2 W

0,2 W

CX735, XC4352

700 W

460 W

85 W

40,6 W

1,2 W

0,2 W

0,2 W

CX820, CX827, XC6152, XC6153

760 W

870 W

115 W

70 W

1,5 W

0,3 W

0,2 W

CX825, XC8155

825 W

650 W

110 W

63 W

1,4 W

0,3 W

0,2 W

CX860, XC8160, XC8163

870 W

650 W

115 W

64,3 W

1,5 W

0,3 W

0,2 W

CX920, XC9225

575 W

600 W

230 W

220 W

2,8 W

0,2 W

0 W

CX921, XC9235

675 W

700 W

230 W

220 W

1,5 W

0,2 W

0 W

CX922, XC9245

1000 W

1075 W

250 W

230 W

2,7 W

0,2 W

0 W

CX923, XC9255

1075 W

1100 W

250 W

230 W

2,8 W

0,2 W

0 W

CX924, XC9265

1250 W

1275 W

250 W

230 W

1,2 W

0,2 W

0 W

M5255, MS821, MS822

670 W

Ni na voljo

Ni na voljo

21,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

M5270, MS825, MS826

830 W

Ni na voljo

Ni na voljo

21 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

MB2236adw

460 W

460 W

Ni na voljo

5,5 W

1,2 W

Ni na voljo

0,1 W

MB2236adwe

460 W

460 W

9,5 W

6,0 W

1,1 W

Ni na voljo

0,2 W

MB2338, MX321

520 W

550 W

14,5 W

10,5 W

1,3 W

0,1 W

0,1 W

MB2442, MX421, XM1242

570 W

590 W

17,5 W

11,5 W

1,3 W

0,1 W

0,1 W

MB2546, MX521

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,5 W

0,1 W

0,1 W

MB2650, XM3250

670 W

680 W

23,5 W

16,5 W

2,5 W

0,1 W

0,1 W

MB2770, MX722, XM5370

850 W

890 W

73 W

32 W

1,9 W

0,2 W

0,2 W

MB3442, MX431adw, XM1342

580 W

600 W

14 W

7,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

MC2640

580 W

560 W

29,5 W

28,5 W

1,9 W

0,2 W

0,2 W

MC3224adwe

385 W

385 W

22 W

17 W

1,1 W

Ni na voljo

0,1 W

MC3224dwe

385 W

385 W

Ni na voljo

17 W

1,1 W

Ni na voljo

0,1 W

MS725

720 W

Ni na voljo

Ni na voljo

108 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

MX331

530 W

550 W

13 W

6,5 W

0,8 W

0,1 W

0,1 W

MX431adn

580 W

600 W

14 W

7 W

0,9 W

0,1 W

0,1 W

MX522

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,4 W

0,1 W

0,1 W

MX622

670 W

680 W

23,5 W

16,5 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

MX721, XM5365

800 W

830 W

75 W

31 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

MX725

810 W

870 W

158 W

124 W

1,6 W

0,1 W

0,1 W

MX822, XM7355

690 W

750 W

84 W

32,1 W

1,8 W

0,2 W

0,2 W

MX826, XM7370

850 W

900 W

86 W

34,5 W

2,9 W

0,2 W

0,2 W

XC4140, XC4143

700 W

460 W

85 W

42,7 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

XM1246

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,4 W

0,1 W

0,1 W

Vrednosti v zgornji tabeli predstavljajo izmerjeno povprečno porabo energije v določenem časovnem obdobju. Poraba je lahko občasno tudi večja od povprečja. Vrednosti se lahko spremenijo.

Trenutne vrednosti najdete na spletnem mestu www.lexmark.com.

Način mirovanja

Ta izdelek lahko deluje tudi v energijsko varčnem načinu, ki je znan kot Način mirovanja. Način mirovanja z energijo varčuje tako, da med daljšimi obdobji nedejavnosti zmanjša porabo energije. Način mirovanja se samodejno vklopi, ko izdelka ne uporabljate določeno obdobje, ki mu pravimo Časovna omejitev za način mirovanja.

Tovarniško privzeta nastavitev za časovno omejitev za način mirovanja za ta izdelek (v minutah):

MS725 in MX725: 5
Vsi drugi modeli: 15

Časovno omejitev za način mirovanja lahko v menijih za konfiguracijo nastavite na obdobje med 1 minuto in 120 minutami ali med 1 minuto in 114 minutami, odvisno od modela tiskalnika. Če je hitrost tiskanja manjša ali enaka 30 stranem na minuto, lahko časovno omejitev nastavite samo do 60 minut ali 54 minut, odvisno od modela tiskalnika. Če časovno omejitev za način mirovanja nastavite na nizko vrednost, zmanjšate porabo energije, vendar lahko podaljšate odzivni čas izdelka. Če časovno omejitev za način mirovanja nastavite na visoko vrednost, ohranite kratek odzivni čas izdelka, ki pa porabi več energije.

Nekateri modeli podpirajo način globokega mirovanja, ki dodatno zmanjša porabo energije po daljših obdobjih nedejavnosti.

Način hibernacije

Ta izdelek lahko deluje tudi v načinu z izjemno nizko porabo energije, imenovanem Način hibernacije. Ko izdelek deluje v načinu hibernacije, so vsi drugi sistemi in naprave varno izklopljeni.

Način hibernacije lahko vklopite na te načine:

 • Uporabite časovno omejitev za način hibernacije
 • Uporabite načine varčevanja z energijo z razporejanjem

Tovarniško privzeta časovna omejitev za način hibernacije za ta izdelek v vseh državah oz. regijah

3 dni

Čas tiskalnika po končanem tiskalnem opravilu, preden se preklopi v način hibernacije, lahko nastavite med eno uro in enim mesecem.

Opombe o izdelkih za opremo za preslikovanje, registriranih s strani EPEAT:

 • Stanje pripravljenosti se pojavi v načinu hibernacije ali izklopa.
 • Izdelek se samodejno preklopi stanje pripravljenosti ≤ 1 W. Funkcija samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti (hibernacija ali izklop) mora biti omogočena pri odpremi izdelka.
Izklop

Če ima ta izdelek način, v katerem porabi majhno količino energije tudi takrat, kadar je izklopljen, iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice, da povsem prekinete porabo.

Skupna poraba energije

Včasih je koristno oceniti skupno porabo energije izdelka. Ker so v trditvah o porabi elektrike navedeni vati, enote za moč, je treba porabo elektrike pomnožiti s časom, ko je izdelek v posameznem načinu, da je mogoče izračunati porabo energije. Skupna poraba energije izdelka je seštevek porabe energije v vseh načinih.

Direktiva o odpadkih iz električne in elektronske opreme

Logotip WEEE (Waste from Electric and Electronic Equipment) označuje določene programe in postopke recikliranja elektronskih izdelkov v državah Evropske skupnosti. Spodbujamo recikliranje naših izdelkov.

Če imate dodatna vprašanja o možnostih recikliranja, obiščite Lexmarkovo spletno mesto na naslovu www.lexmark.com, kjer najdete številko najbližje prodajne pisarne.

Litij-ionska baterija za polnjenje

Ta izdelek lahko vsebuje gumbno litij-ionsko baterijo za polnjenje, ki jo sme odstraniti samo usposobljen tehnik. Prečrtan smetnjak na kolesih pomeni, da izdelka ne smete zavreči kot nesortirane odpadke, temveč ga morate poslati v ločene zbiralne obrate za predelavo in recikliranje. Če baterijo odstranite, je ne odvrzite med gospodinjske odpadke. V vaši lokalni skupnosti so lahko na voljo ločeni zbiralni sistemi za baterije, kot je mesto za odlaganje baterij za recikliranje. Ločeno zbiranje odpadnih baterij zagotavlja ustrezno obdelavo odpadkov, vključno s ponovno uporabo in recikliranjem, ter preprečuje morebitne negativne učinke na zdravje ljudi in okolje. Odgovorno zavrzite baterije.

Odlaganje izdelka

Tiskalnika in potrošnega materiala zanj ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Obrnite se na krajevno komunalno podjetje ter se pozanimajte o možnostih odlaganja in recikliranja.

Recikliranje

Lexmark vam nudi programe za zbiranje opreme in okolju prijazne načine recikliranja. Za več informacij si oglejte:

Recikliranje Lexmarkovih izdelkov

  Če želite Lexmarkove izdelke poslati v recikliranje:

 1. Obiščite www.lexmark.com/recycle.

 2. Izberite izdelek za recikliranje.

Opomba:  Potrošni material za tiskalnike in strojno opremo, ki ni na seznamu Lexmarkovega programa za zbiranje, lahko reciklirate v lokalnem središču za recikliranje.

Recikliranje embalaže izdelkov Lexmark

Družba Lexmark si nenehno prizadeva zmanjšati količino embalaže. Manj embalaže prispeva k zagotavljanju, da poteka transport tiskalnikov Lexmark na najbolj učinkovit in okolju prijazen način ter da je zavržene embalaže manj. Rezultat tega so nižje emisije toplogrednih plinov, prihranki energije in naravnih virov. Družba Lexmark v nekaterih državah ali regijah ponuja tudi recikliranje sestavnih delov embalaže. Za več informacij obiščite www.lexmark.com/recycle in izberite svojo državo ali regijo. Informacije o razpoložljivih programih za recikliranje embalaže so vključene v informacije o recikliranju izdelka.

Škatle družbe Lexmark omogočajo popolno recikliranje v obratih za recikliranje embalaže. Teh obratov morda ni na vašem območju.

Pena v embalaži družbe Lexmark se lahko reciklira v obratih za recikliranje pene. Teh obratov morda ni na vašem območju.

Ko vrnete kartušo družbi Lexmark, lahko znova uporabite škatlo, v kateri je bila kartuša. Družba Lexmark reciklira škatlo.

Uporaba originalnih Lexmarkovih delov in potrebščin

Lexmarkov tiskalnik je zasnovan tako, da najbolje deluje z originalnimi Lexmarkovimi deli in potrebščinami. Uporaba potrebščin ali delov drugih proizvajalcev lahko vpliva na delovanje, zanesljivost ali življenjsko dobo tiskalnika in slikovnih komponent. Vpliva lahko tudi na obseg garancije. Garancija ne krije škode, nastale zaradi uporabe delov in potrebščin drugih proizvajalcev. Vsi indikatorji delovanja so prilagojeni za Lexmarkove dele in potrebščine, zato lahko ob uporabi delov in potrebščin proizvajalcev delujejo nepredvidljivo. Če slikovne komponente uporabljate dlje, kot je pričakovano, lahko pride do poškodb Lexmarkovega tiskalnika ali povezanih sestavnih delov.

Vračanje Lexmarkovih kartuš za ponovno uporabo ali recikliranje

Lexmarkov program za zbiranje kartuš omogoča brezplačno vrnitev rabljenih kartuš Lexmarku za ponovno uporabo ali recikliranje. Vse prazne kartuše, ki jih vrnete Lexmarku, so znova uporabljene ali razstavljene za recikliranje. Reciklirana je tudi embalaža za vračanje kartuš.

  Če želite vrniti Lexmarkove kartuše za ponovno uporabo ali recikliranje, storite naslednje:

 1. Obiščete www.lexmark.com/recycle.

 2. Izberite izdelek za recikliranje.

Zakonsko predpisane informacije

Obvestila o predpisih za telekomunikacijsko terminalsko opremo

V tem delu so zakonsko predpisane informacije glede izdelkov s kartico za analogni faks.

Da ugotovite, ali ima vaš izdelek zmožnost faksiranja, si oglejte Uporabniški priročnik ali obiščite http://support.lexmark.com.

Regulativna obvestila za brezžične izdelke

V tem razdelku so regulativne informacije, ki veljajo samo za brezžične modele.

Če niste prepričani, ali je vaš model brezžični, obiščite http://support.lexmark.com.

Obvestilo o modularnih komponentah

Brezžični modeli imajo eno od naslednjih modularnih komponente:

Lexmarkova številka vrste/modela LEX-M07-001; FCC ID:IYLLEXM07001; IC:2376A-LEXM07001
Lexmarkova številka vrste/modela LEX-M08-001; ID FCC:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001
AzureWave Technologies, Inc. Model: AW-CM276NF; FCC ID:TLZ-CM276NF; IC:6100A-CM276NF

Da bi ugotovili, katere modularne komponente so nameščene v vašem izdelku, si oglejte oznako na njem.

Izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju

Sevana izhodna moč te naprave je znatno pod omejitvami za radiofrekvenčno sevanje FCC in drugih upravnih ustanov. Zahteve FCC in drugih upravnih ustanov o radiofrekvenčnem sevanju določajo, da morajo biti osebe, ki se zadržujejo v bližini antene, od nje oddaljene najmanj 20 cm.

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Ta izdelek je skladen z zaščitnimi zahtevami direktiv sveta ES 2014/53/EU o približevanju in usklajevanju zakonodaje držav članic o radijski opremi.

Proizvajalec izdelka: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ZDA. Pooblaščeni zastopnik za EGP/EU je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budimpešta, MADŽARSKA. Uvoznik iz EGP/EU je: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Ženeva, Švica. Izjavo o skladnosti z zahtevami direktiv vam na zahtevo lahko posreduje pooblaščeni zastopnik ali pa jo pridobite na naslovu www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Skladnost je označena z oznako CE:

Omejitve

Uporaba te radijske opreme je dovoljena samo v zaprtih prostorih. Uporaba na prostem je prepovedana. Ta omejitev velja v vseh državah, navedenih v spodnji tabeli:

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IS

IT

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR

ZK (Severna Irska)

Izjava EU in drugih držav o delovnih frekvenčnih pasovih in največji moči RF radijskega oddajnika

Ta radijski izdelek oddaja v pasu 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz v EU) ali 5 GHz (5,15–5,35; 5,47–5,725 v EU). Največja izhodna moč EIRP oddajnika, vključno z dobitkom antene, je v obeh pasovih ≤ 20 dBm.

Regulativna obvestila za izdelke RFID

V tem razdelku so regulativne informacije, ki veljajo samo za naslednje modele RFID:

CS725R, CX725R

Obvestilo o modularnih komponentah (RFID)

Modeli RFID imajo naslednje modularne komponente:

Lexmarkova številka vrste/modela: ID FCC:IYL0528RFU; IC:2376A-0528RFU

Izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju

Sevana izhodna moč te naprave je znatno pod omejitvami za radiofrekvenčno sevanje FCC in drugih regulativnih agencij. Za izpolnjevanje zahtev FCC in drugih regulativnih agencij glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju morajo biti osebe, ki se zadržujejo v bližini antene, od nje oddaljene najmanj 20 cm (8 palcev).

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Ta izdelek je skladen z zaščitnimi zahtevami direktiv sveta ES 2014/53/EU o približevanju in usklajevanju zakonodaje držav članic o radijski opremi.

Proizvajalec izdelka: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ZDA. Pooblaščeni zastopnik za EGP/EU je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budimpešta, MADŽARSKA. Uvoznik iz EGP/EU je: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Ženeva, Švica. Izjavo o skladnosti z zahtevami direktiv vam na zahtevo lahko posreduje pooblaščeni zastopnik ali pa jo pridobite na naslovu www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Skladnost je označena z oznako CE:

Izjava EU in drugih držav o delovnih frekvenčnih pasovih in največji moči RF radijskega oddajnika

Ta radijski izdelek v EU oddaja v pasu 865–868 MHz. Največja izhodna moč EIRP oddajnika, vključno z dobitkom antene, je ≤ 21 dBm.

Izdelki razreda A
Ime izdelkaVrsta napraveŠtevilka modela

B2865 (B2865dw), M5255, M5270, MS725 (MS725dvn), MS821 (MS821n, MS821dn), MS822 (MS822de), MS823 (MS823n, MS823dn), MS825 (MS825dn), MS826 (MS826de)

4064

210, 230, 235, 295, 410, 430, 438, 630, 635, 695, 830

C2240, CS622 (CS622de)

5029

636, 696

C4150, CS720 (CS720de, CS720dte), CS725 (CS725de, CS725dte), CS725R, CS727 (CS727de), CS728 (CS728de)

5028

1A5, 6A0, 6A9

C4342 (C4342de), C4352 (C4352de), CS730 (CS730de), CS735 (CS735de)

5030

235, 239, 635, 695

C6160, CS820 (CS820de, CS820dte, CS820dtfe), CS827 (CS827de)

5063

530, 539, 571

C9235, CS921 (CS921de), CS923 (CS923de), CS927 (CS927de)

5059

130, 190, 530

CX622 (CX622ade, CX622de), CX625 (CX625ade, CX625adhe, CX625de), MC2640 (MC2640adwe), XC4240

7529

636, 686, 836, 838, 898

CX725 (CX725de, CX725dhe, CX725dthe), CX725R, CX727 (CX727de), XC4140, XC4143, XC4150, XC4153

7528

1A9, 5A6, 5A8, 5A9

CX730 (CX730de), CX735 (CX735adse), XC4342, XC4352

7530

236, 239, 678, 679

CX820 (CX820de, CX820dtfe), CX827 (CX827de), XC6152 (XC6152de, XC6152dtfe), XC6153 (XC6153, XC6153de)

7563

136, 137, 196, 197

CX825 (CX825de, CX825dte, CX825dtfe), CX860 (CX860de, CX860dte, CX860dtfe), XC8155 (XC8155de, XC8155dte), XC8160 (XC8160de, XC8160dte), XC8163

7564

336, 337, 536, 537, 596, 598

CX920 (CX920de), CX921 (CX921de), CX922 (CX922de), CX923 (CX923de, CX923dte, CX923dxe), CX924 (CX924dte, CX924dxe), XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

7559

078, 178, 198, 378, 398, 578, 598, 778, 798

M3250, MS622 (MS622de)

4600

835, 895

MB2546 (MB2546adwe), MX521 (MX521de, MX521ade), MX522 (MX522adhe, MX522dhe), XM1246

7017

636, 676, 678, 679, 686

MB2650 (MB2650adwe), MX622 (MX622ade, MX622adhe, MX622de), XM3250

7018

676, 678, 679, 686

MB2770 (MB2770adwhe), MX721 (MX721ade, MX721adhe), MX722 (MX722ade, MX722adhe, MX722de, MX722dhe), MX725 (MX725adve), XM5365, XM5370

7464

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

MX822 (MX822ade, MX822adxe, MX822de), MX826 (MX826ade, MX826adxe, MX826de), XM7355 (XM7355, XM7355b), XM7370

7465

436, 496, 836, 896

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Ta izdelek je skladen z zahtevami glede zaščite v direktivah sveta 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU, kot so bile spremenjene z direktivo (EU) 2015/863 glede približevanja in usklajevanja zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti, varnosti električne opreme, namenjene uporabi znotraj določenih napetostnih omejitev, in omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Proizvajalec izdelka: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ZDA. Pooblaščeni zastopnik za EGP/EU je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budimpešta, MADŽARSKA. Uvoznik iz EGP/EU je: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Ženeva, Švica. Izjavo o skladnosti z zahtevami direktiv vam na zahtevo lahko posreduje pooblaščeni zastopnik ali pa jo pridobite na naslovu www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ta izdelek izpolnjuje omejitve razreda A standarda EN 55032 in varnostne zahteve standarda EN 62368-1.

Obvestilo o radijskih motnjah

Opozorilo

Ta izdelek je skladen z emisijskimi zahtevami standarda EN 55032 za razred A in zahtevami glede odpornosti standarda EN 55035. Ta izdelek ni primeren za uporabo v bivalnih/gospodinjskih okoljih.

To je izdelek razreda A. Ta izdelek lahko v gospodinjskem okolju povzroča radijske motnje. V takšnem primeru mora uporabnik izvesti ustrezne ukrepe.

Izdelki razreda B
Ime izdelkaVrsta napraveŠtevilka modela

B2236 (B2236dw)

1400

438

B2338 (B2338dw), B2442 (B2442dw), B2546 (B2546dw), B2650 (B2650dw), M1242, M1246, MS321 (MS321dn), MS421 (MS421dn, MS421dw), MS521 (MS521dn), MS621 (MS621dn)

4600

230, 238, 430, 438, 490, 630, 638, 690, 830, 838

B3340 (B3340dw), B3442 (B3442dw), M1342, MS331 (MS331dn), MS431 (MS431dn, MS431dw), MS439 (MS439dn)

4601

230, 280, 4a0, 480, 489

C2325 (C2325dw), C2425 (C2425dw), C2535 (C2535dw), CS421 (CS421dn), CS521 (CS521dn)

5029

038, 230, 238, 430, 438

C2326, C3224 (C3224dw), C3326 (C3326dw), C3426 (C3426dw), CS331 (CS331dw), CS431 (CS431dw), CS439 (CS439dn)

1500

218, 638, 836, 8c6, 8c9

C4150, CS720 (CS720de, CS720dte), CS725 (CS725de, CS725dte), CS725R, CS727 (CS727de), CS728 (CS728de)

5028

135, 630, 639

CX331 (CX331adwe), CX431 (CX431adw, CX431dw), MC3224 (MC3224adwe, MC3224dwe, MC3224i), MC3326 (MC3326adwe, MC3326i), MC3426 (MC3426adw, MC3426i), XC2326

3500

285, 485, 685, 876, 8c6, 8c9

CX421 (CX421adn), CX522 (CX522ade, CX522de), MC2325 (MC2325adw), MC2425 (MC2425adw), MC2535 (MC2535adwe), XC2235

7529

081, 230, 238, 436, 486, 496

CX725 (CX725de, CX725dhe, CX725dthe), CX725R, CX727 (CX727de), XC4140, XC4143, XC4150

7528

196, 576, 578, 598

MB2236 (MB2236adw, MB2236adwe, MB2236i)

3400

481, 485

MB2338 (MB2338adw), MB2442 (MB2442adwe), MX321 (MX321adn, MX321adw), MX421 (MX421ade), XM1242

7017

238, 276, 278, 476, 478, 496

MB3442 (MB3442adw, MB3442i), MX331 (MX331adn, MX331dn), MX431 (MX431adn, MX431adw, MX431dn), XM1342

7019

235, 4a6, 4b6, 486, 489

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Ta izdelek je skladen z zahtevami glede zaščite v direktivah sveta ES 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC in 2011/65/EU, kot so bile spremenjene z direktivo (EU) 2015/863 o približevanju in usklajevanju zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti, varnosti električne opreme, namenjene uporabi znotraj določenih napetostnih omejitev, okoljsko primerni zasnovi izdelkov, ki porabljajo energijo, in omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Proizvajalec izdelka: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ZDA. Pooblaščeni zastopnik za EGP/EU je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budimpešta, MADŽARSKA. Uvoznik iz EGP/EU je: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Ženeva, Švica. Izjavo o skladnosti z zahtevami direktiv vam na zahtevo lahko posreduje pooblaščeni zastopnik ali pa jo pridobite na naslovu www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ta izdelek izpolnjuje omejitve razreda B standarda EN 55032 in varnostne zahteve standarda EN 62368-1.

Je bil ta članek koristen?
Top