Vodič sa informacijama o proizvodu

februar 2021.
© 2016. Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.


Zaštićeni žigovi

Lexmark i Lexmark logotip su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštićeni žigovi kompanije Lexmark International, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Svi drugi zaštićeni žigovi su vlasništvo kompanija koje polažu pravo na njih.

Pregled

Ovaj dokument sadrži osnovne bezbednosne, ekološke i regulatorne informacije za vaš proizvod. Neke stavke možda nisu primenljive na vaš štampač. Više informacija potražite na http://support.lexmark.com.

Dodatna obaveštenja i pravne i informacije o licenciranju povezane sa ovim proizvodom mogu se pronaći u odeljku Obaveštenja na CD-u štampača i u korisničkom vodiču.

Izmenjene verzije izvornog koda obuhvaćenog GNU manje opštom javnom licencom (GNU Lesser General Public License; LGPL) mogu se dobiti kontaktiranjem sa korisničkom podrškom.

Istorija promena dokumenta

DatumPromene

februar 2021.

 • Dodati su tipovi mašina i brojevi modela za sledeće proizvode: C2326, M1342, XC2326, XM1342.
 • Dodana su obaveštenja o usaglašenost sa direktivama za Ujedinjeno Kraljevstvo (UK).
 • Ažurirana su obaveštenja o usaglašenosti sa direktivama Evropske zajednice (EZ).
 • Ažurirano je obaveštenje o radio smetnjama za proizvode klase A.
 • Ažurirano je obaveštenje o elektronskom otpadu za Indiju.
 • Dodate su informacije o proizvodima registrovanima za EPEAT.

septembar 2020.

 • Dodati su tipovi mašina i brojevi modela za sledeće proizvode: XC4143, XC6153, XC8163, XC9225.
 • Industry Canada je preimenovano kao Innovation, Science and Economic Development Canada.
 • Ažurirana su obaveštenja o usaglašenosti sa direktivama Evropske zajednice (EZ).
 • Ažurirane su RoHS informacije za Kinu.

Maj 2020.

Dodati su tipovi mašina i brojevi modela za sledeće proizvode: CS439, MS439.

April 2020.

 • Dodati su tipovi mašina i brojevi modela za sledeće proizvode: B3340, B3442, C3426, CS431, CX431, MB3442, MC3426, MS331, MS431, MX331, MX431, XC4153.
 • Ažurirana je izjava za režim mirovanja.

jul 2019.

 • Ažurirane su informacije o klasifikaciji uređaja i dodati su tipovi mašina i brojevi modela za sledeće proizvode: C4150, CS720, CS725, CS725R, CS727, CS728, CX725, CX725R, CX727, XC4140, XC4150.
 • Dodata su regulatorna obaveštenja za RFID modele.
 • Ažurirano je bezbednosno obaveštenje o podizanju štampača.
 • Dodata je izjava o usklađenosti za modul faksa u modelu MB2236.
 • Dodati su tipovi mašina i brojevi modela za sledeće proizvode: C3224, C3326, CS331, CX331, MB2236, MC3224, MC3326.
 • Dodate su informacije o smernicama za zaštitu privatnosti kompanije Lexmark koje važe za korišćenje proizvoda.
 • Ažurirana je izjava za režim mirovanja.
 • Ažurirana je tema Konvencije radi uklanjanja upozorenja u vezi sa rotirajućim krilcima ventilatora.
 • Izbrisano je bezbednosno obaveštenje o rotirajućim krilcima ventilatora.

januar 2019.

 • Dodati su tipovi mašina i brojevi modela za sledeće proizvode: B2236, MB2236.
 • Ažurirana je tema Konvencije radi dodavanja upozorenja u vezi sa pokretnim delovima.
 • Dodato je bezbednosno obaveštenje o pokretnim delovima.
 • Ažurirano je obaveštenje za telekomunikacije Japana.
 • Ažurirane su RoHS informacije za Tajvan.
 • Ažurirano je NCC RF obaveštenje za Tajvan.

jun 2018.

 • Dodati su tipovi mašina i brojevi modela za sledeće proizvode: B2865, C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, M5255, M5270, MB2770, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, MX822, MX826, XC2235, XC4240, XM5365, XM5370, XM7355, XM7370.
 • Ažuriran je odeljak o ukupnoj potrošnji energije.
 • Ažurirano je obaveštenje o elektronskom otpadu za Indiju.
 • Ažurirano je obaveštenje za telekomunikacije Japana.
 • Ažurirano je obaveštenje za Industry Canada (Kanada).
 • Ažurirano je NCC RF obaveštenje za Tajvan.
 • Ažurirano je obaveštenje o usaglašenosti sa direktivama Evropske zajednice (EZ) u vezi sa radio opremom.

april 2018.

 • Dodate su informacije o korišćenju originalnih Lexmark delova i potrošnog materijala.
 • Ažurirano je obaveštenje za korisnike telefonske mreže SAD.
 • Ažurirano je obaveštenje za korisnike telefonske mreže Kanade.

mart 2018.

 • Dodati su tipovi mašina i brojevi modela za sledeće proizvode: B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MB2338, MB2442, MB2546, MB2650, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622, MX321, MX421, MX521, MX522, MX622, XM1242, XM1246, XM3250.
 • Ažurirane su RoHS informacije za Tajvan.
 • Ažurirane informacije o recikliranju.
 • Ažurirano je obaveštenje za korisnike telefonske mreže Novog Zelanda.
 • Ažurirane izjave o usaglašenosti Savezne komisije za komunikacije (eng. Federal Communications Commission; FCC).

avgust 2017.

 • Dodati su tipovi mašina i brojevi modela za sledeće proizvode: C9235, CS921, CS923, CS927, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265.
 • Ažurirana su obaveštenja za faks.
 • Dodata su regulatorna obaveštenja za bežične proizvode.

Jun 2017.

 • Dodati su tipovi mašina i brojevi modela za sledeće proizvode: CS727, CS728, CS827, CX727, CX827.
 • Ažurirane su RoHS informacije za Tajvan.
 • Ažurirane su RoHS informacije za Kinu.

septembar 2016.

 • Dodato je bezbednosno obaveštenje o modelima štampača koji nisu pogodni za korišćenje na mestima na kojima mogu da borave deca.

Avgust 2016.

 • Dodat je model štampača XC4140.
 • Ažurirane direktive Evropske zajednice i obaveštenja o radio smetnjama.
 • Izbrisana obaveštenja Evropske unije o telekomunikacijama.

mart 2016.

 • Dodati su tipovi mašina i brojevi modela za sledeće proizvode: C4150, C6160, CS820, CS720, CS725, CX725, CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, XC8160, XC4150.
 • Dodato je obaveštenje za klasu A za Brazil.
 • Dodate su RoHS informacije za Tajvan.
 • Revidirano je bezbednosno obaveštenje o povezivanju telekomunikacionog kabla.

januar 2016.

Prvo izdanje dokumenta za sledeće proizvode: C4150, C6160, CS820, CS720, CS725, CX725, CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, XC8160, XC4150.

Pronalaženje informacija o štampaču

Šta tražite?Pronađite to ovde

Najnovije dodatne informacije, ispravke i korisnička podrška:

 • Dokumentacija
 • Preuzimanja upravljačkog programa
 • Podrška za ćaskanje uživo
 • Podrška e-poštom
 • Glasovna podrška

http://support.lexmark.com

Napomena:  Izaberite zemlju ili region, a zatim izaberite proizvod da biste prikazali odgovarajuću lokaciju za podršku.

Brojevi telefona i radno vreme podrške za vašu zemlju ili region dostupni su na veb lokaciji za podršku ili na štampanom garantnom listu koji ste dobili sa štampačem.

Pripremite sledeće informacije kada budete kontaktirali sa korisničkom podrškom:

 • Mesto i datum kupovine
 • Tip mašine i serijski broj

Informacije o podešavanju, konfigurisanju i korištenju funkcije za pristupačnost vašeg štampača

Vodič za pristupačnost na adresi http://support.lexmark.com

Informacije o garanciji

Informacije o garanciji razlikuju se u zavisnosti od zemlje ili regiona:

 • U SAD – pogledajte Izjavu o ograničenoj garanciji dostavljenoj sa štampačem ili posetite lokaciju http://support.lexmark.com.
 • U drugim zemljama i regionima – pogledajte odštampanu garanciju koja je isporučena sa štampačem.

Lexmark tehničku podršku potražite na http://support.lexmark.com.

Informacije o smernicama za zaštitu privatnosti kompanije Lexmark koje važe za korišćenje ovog proizvoda potražite na www.lexmark.com/privacy.

Informacije o potrošnom materijalu i sadržaje za preuzimanje potražite na www.lexmark.com.

Bezbednosne informacije

Konvencije

Napomena: Napomena identifikuje informacije koje bi mogle da vam pomognu.

Upozorenje: Upozorenje identifikuje nešto što bi moglo da ošteti hardver ili softver proizvoda.

OPREZ: Oprez ukazuje na potencijalno opasnu situaciju u kojoj biste mogli da se povredite.

  Različiti tipovi izjava opreza obuhvataju sledeće:

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Ukazuje na rizik od povrede.

  OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Ukazuje na rizik od strujnog udara.

  OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:  Ukazuje na rizik od opekotine u slučaju dodirivanja.

  OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:  Ukazuje na opasnost od lomljenja.

  OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:  Ukazuje na rizik od prikleštenja između pokretnih delova.

Izjave o proizvodu

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, kabl za napajanje povežite na ispravno označenu i uzemljenu utičnicu koja se nalazi blizu proizvoda i lako je dostupna.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Nemojte da koristite ovaj proizvod sa produžnim kablovima, produžnim kablovima sa više utičnica ili UPS uređajima. Laserski štampač može lako da preoptereti kapacitet snage ovih tipova dodatne opreme, što može da dovede do požara, oštećenja imovina ili slabih performansi štampača.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Sa ovim proizvodom može da se koristi samo Lexmark linijski stabilizator koji je ispravno povezan između štampača i kabla za napajanje isporučenog sa štampačem. Upotreba uređaja za zaštitu od naponskog udara koje nije proizvela kompanija Lexmark može da dovede do požara, oštećenja imovine ili slabih performansi štampača.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.

OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.

OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne ili kablovske veze, na primer pomoću kabla za napajanje, kao ni funkciju faksa ili telefona tokom oluje sa gromovima.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Nemojte da sečete, uvrćete, savijate ili lomite kabl za napajanje, niti da stavljate teške predmete na njega. Nemojte da izlažete kabl za napajanje abraziji ili udarcima. Ne dozvolite da dođe do prikleštenja kabla između predmeta kao što su nameštaj i zidovi. Ako se bilo šta od navedenog dogodi, može da dođe do požara ili strujnog udara. Redovno proveravajte da li na kablu za napajanje ima tragova takvih problema. Izvucite kabl za napajanje iz strujne utičnice pre pregleda.

OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, uverite se da su sve spoljne veze (kao što su Ethernet i veze telefonskog sistema) ispravno instalirane u označenim portovima.

OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje neko vreme nakon podešavanja štampača, isključite štampač i izvucite kabl za napajanje iz električne utičnice pre nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan na štampač, isključite i njega i izvucite kablove koji su priključeni u štampač.

OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da koristite funkciju faksa tokom oluje sa gromovima.

OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz strujne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Ako je težina štampača veća od 20  kg (44  lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:

 • Proverite da li su sva vrata i fioke zatvoreni.
 • Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
 • Isključite sve kablove iz štampača.
 • Ako su na štampač postavljene opcione odvojene podne fioke ili izlazne opcije, odvojite ih pre pomeranja štampača.
 • Ako se štampač nalazi na pokretnom postolju, pažljivo ga odgurajte na novo mesto. Budite oprezni prilikom prelaska preko pragova i procepa na podu.
 • Ako štampač nema pokretno postolje, ali je konfigurisan sa opcionim fiokama ili izlaznim opcijama, uklonite izlazne opcije i podignite štampač sa fioka. Nemojte da pokušavate da podignete štampač i opcije u isto vreme.
 • Uvek koristite rukohvate na štampaču da biste ga podigli.
 • Kolica koja se koriste za premeštanje štampača moraju da imaju površinu koja može da primi pune dimenzije štampača.
 • Kolica koja se koriste za premeštanje hardverskih opcija moraju da imaju površinu koja može da primi dimenzije opcija.
 • Držite štampač u uspravnom položaju.
 • Izbegavajte jako drmanje.
 • Pobrinite se da vam prsti nisu ispod štampača prilikom spuštanja.
 • Uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko štampača.

OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:  Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na www.lexmark.com/multifunctionprinters.

OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:  Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.

OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:  Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, sačekajte da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:  Da biste izbegli rizik od prikleštenja, budite oprezni u oblastima označenim ovom nalepnicom. Do povreda usled prikleštenja može da dođe oko pokretnih delova, poput zupčanika, vrata, fioka i poklopaca.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba kontrola ili podešavanja performansi procedura koje nisu navedene u Korisničkom vodiču može da dovede do opasnog izlaganja radijaciji.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Litijumska baterija u ovom proizvodu nije namenjena za menjanje. Postoji opasnost od eksplozije ako se litijumska baterija neispravno instalira. Nemojte da punite, rasklapate ili spaljujete litijumsku bateriju. Odložite iskorišćene litijumske baterije u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim propisima.

Sledeći proizvodi nisu pogodni za korišćenje na mestima na kojima mogu da borave deca:

  CS921, CS923, CS927, C9235
  CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265
  CS720, CS725, CS725R, CS727, CS728, CX725, CX725R, CX727, C4150, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153
  CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, C6160, XC6152, XC6153, XC8155, XC8160, XC8163

Ovaj proizvod je dizajniran, testiran i odobren tako da ispuni stroge globalne bezbednosne standarde koristeći određene komponente proizvođača. Bezbednosne funkcije nekih delova možda neće biti očigledne. Proizvođač nije odgovoran za upotrebu drugih zamenskih delova.

Obratite se predstavniku servisa za servisiranje ili popravke, osim onih opisanih u dokumentaciji za korisnika.

Ovaj proizvod koristi proces štampanja koji zagreva medij za štampanje, a toplota može da dovede do toga da medij oslobodi emisije. Morate da razumete odeljak u uputstvu za rukovanje u kojem se govori o smernicama za izbor medija za štampanje kako biste izbegli mogućnost štetnih emisija.

Ovaj proizvod može da proizvede male količine ozona tokom normalnog rada i može da bude opremljen filterom namenjenim da ograniči koncentracije ozona na nivoe koji su dosta ispod preporučenih ograničenja za izlaganje. Da biste izbegli visoke nivoe koncentracije ozona tokom produžene upotrebe, instalirajte ovaj proizvod u dobro provetrenoj prostoriji i zamenite filtere za ozon i izduvne gasove ako je tako navedeno u uputstvu za održavanje proizvoda. Ako se u uputstvu za održavanje proizvoda ne pominju filteri, onda za ovaj proizvod ne postoje filteri koje je potrebno zameniti.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO.

Ekološke informacije

ENERGY STAR

Bilo koji proizvod Lexmark sa ENERGY STAR emblemom na proizvodu ili početnom ekranu usklađen je sa zahtevima ENERGY STAR Agencije za zaštitu okoline (EPA) od datuma proizvodnje.

Potrošnja energije

Potrošnja energije proizvoda

Sledeća tabela dokumentuje karakteristike potrošnje energije proizvoda u vatima (W).

Napomena:  Neki režimi možda ne važe za vaš proizvod.

ModelRežim rada
ŠtampajKopirajSkeniranjeSpremnoMirovanjeHibernacijaIsključeno

B2236

460 W

nije primenljivo

nije primenljivo

4 W

1,2 W

nije primenljivo

0,1 W

B2338, MS321

520 W

nije primenljivo

nije primenljivo

7 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

B2442, M1242, MS421

570 W

nije primenljivo

nije primenljivo

7,5 W

1,6 W

0,1 W

0,1 W

B2546, M1246, MS521

620 W

nije primenljivo

nije primenljivo

8 W

2,0 W

0,1 W

0,1 W

B2650, M3250, MS621, MS622

670 W

nije primenljivo

nije primenljivo

9,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

B2865, MS823

800 W

nije primenljivo

nije primenljivo

20 W

1,6 W

0,2 W

0,2 W

B3340, MS331

550 W

nije primenljivo

nije primenljivo

5,5 W

0,9 W

nije primenljivo

0,1 W

B3442, M1342, MS431, MS439

570 W

nije primenljivo

nije primenljivo

4,9 W

0,9 W

nije primenljivo

0,1 W

C2240, CS622

570 W

nije primenljivo

nije primenljivo

22,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

C2325

400 W

nije primenljivo

nije primenljivo

20,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

C2326, C3426, CS431, CS439

400 W

nije primenljivo

nije primenljivo

17 W

1,2 W

nije primenljivo

0,1 W

C2425, CS421

400 W

nije primenljivo

nije primenljivo

22 W

1,2 W

0,2 W

0,2 W

C2535

530 W

nije primenljivo

nije primenljivo

22 W

1,6 W

0,2 W

0,2 W

C3224

385 W

nije primenljivo

nije primenljivo

15,5 W

0,9 W

nije primenljivo

0,1 W

C3326, CS331

395 W

nije primenljivo

nije primenljivo

15 W

0,8 W

nije primenljivo

0,1 W

C4150, CS725, CS728

680 W

nije primenljivo

nije primenljivo

45 W

2,2 W

0,3 W

0,2 W

C6160, CS820, CS827

800 W

nije primenljivo

nije primenljivo

45,4 W

1,3 W

0,3 W

0,2 W

C9235, CS921, CS927

575 W

nije primenljivo

nije primenljivo

140 W

1 W

0,2 W

0 W

CS521

530 W

nije primenljivo

nije primenljivo

22 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

CS720, CS727

560 W

nije primenljivo

nije primenljivo

45 W

2,4 W

0,2 W

0,2 W

CS923

1050 W

nije primenljivo

nije primenljivo

200 W

2,1 W

0,2 W

0 W

CX331, MC3326

395 W

385 W

24 W

17 W

1,1 W

nije primenljivo

0,1 W

CX421, MC2325, MC2425

400 W

425 W

25 W

25 W

2,2 W

0,2 W

0,2 W

CX431, MC3426, XC2326

400 W

395 W

21 W

17,5 W

1,3 W

nije primenljivo

0,1 W

CX522, MC2535, XC2235

530 W

485 W

28,5 W

26,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

CX622

580 W

560 W

29,5 W

28,5 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

CX625, XC4240

580 W

540 W

28 W

29,5 W

1,8 W

0,2 W

0,2 W

CX725, CX727, XC4150, XC4153

700 W

460 W

85 W

40,6 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

CX820, CX827, XC6152, XC6153

760 W

870 W

115 W

70 W

1,5 W

0,3 W

0,2 W

CX825, XC8155

825 W

650 W

110 W

63 W

1,4 W

0,3 W

0,2 W

CX860, XC8160, XC8163

870 W

650 W

115 W

64,3 W

1,5 W

0,3 W

0,2 W

CX920, XC9225

575 W

600 W

230 W

220 W

2,8 W

0,2 W

0 W

CX921, XC9235

675 W

700 W

230 W

220 W

1,5 W

0,2 W

0 W

CX922, XC9245

1000 W

1075 W

250 W

230 W

2,7 W

0,2 W

0 W

CX923, XC9255

1075 W

1100 W

250 W

230 W

2,8 W

0,2 W

0 W

CX924, XC9265

1250 W

1275 W

250 W

230 W

1,2 W

0,2 W

0 W

M5255, MS821, MS822

670 W

nije primenljivo

nije primenljivo

21,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

M5270, MS825, MS826

830 W

nije primenljivo

nije primenljivo

21 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

MB2236adw

460 W

460 W

nije primenljivo

5,5 W

1,2 W

nije primenljivo

0,1 W

MB2236adwe

460 W

460 W

9,5 W

6,0 W

1,1 W

nije primenljivo

0,2 W

MB2338, MX321

520 W

550 W

14,5 W

10,5 W

1,3 W

0,1 W

0,1 W

MB2442, MX421, XM1242

570 W

590 W

17,5 W

11,5 W

1,3 W

0,1 W

0,1 W

MB2546, MX521

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,5 W

0,1 W

0,1 W

MB2650, XM3250

670 W

680 W

23,5 W

16,5 W

2,5 W

0,1 W

0,1 W

MB2770, MX722, XM5370

850 W

890 W

73 W

32 W

1,9 W

0,2 W

0,2 W

MB3442, MX431adw, XM1342

580 W

600 W

14 W

7,5 W

1,1 W

nije primenljivo

0,1 W

MC2640

580 W

560 W

29,5 W

28,5 W

1,9 W

0,2 W

0,2 W

MC3224adwe

385 W

385 W

22 W

17 W

1,1 W

nije primenljivo

0,1 W

MC3224dwe

385 W

385 W

nije primenljivo

17 W

1,1 W

nije primenljivo

0,1 W

MS725

720 W

nije primenljivo

nije primenljivo

108 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

MX331

530 W

550 W

13 W

6,5 W

0,8 W

nije primenljivo

0,1 W

MX431adn

580 W

600 W

14 W

7 W

0,9 W

nije primenljivo

0,1 W

MX522

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,4 W

0,1 W

0,1 W

MX622

670 W

680 W

23,5 W

16,5 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

MX721, XM5365

800 W

830 W

75 W

31 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

MX725

810 W

870 W

158 W

124 W

1,6 W

0,1 W

0,1 W

MX822, XM7355

690 W

750 W

84 W

32,1 W

1,8 W

0,2 W

0,2 W

MX826, XM7370

850 W

900 W

86 W

34,5 W

2,9 W

0,2 W

0,2 W

XC4140, XC4143

700 W

460 W

85 W

42,7 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

XM1246

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,4 W

0,1 W

0,1 W

Nivoi potrošnje energije navedeni u prethodnoj tabeli predstavljaju prosečne vrednosti u posmatranom vremenskom intervalu. Trenutno povlačenje energije može da bude značajno više od prosečnog. Vrednosti su podložne promeni.

Pogledajte www.lexmark.com za aktuelne vrednosti.

Režim mirovanja

Ovaj proizvod dizajniran je sa režimom rada za štednju energije nazvanim režim mirovanja. Režim mirovanja štedi energiju smanjivanjem potrošnje energije tokom produženih perioda neaktivnosti. Režim mirovanja automatski se aktivira nakon što se ovaj proizvod ne koristi tokom određenog vremenskog perioda, nazvanog Istek vremena za režim mirovanja.

Fabrički podrazumevani istek vremena za režim mirovanja za ovaj proizvod (u minutima) je:

MS725 i MX725: 5
Svi ostali modeli: 15

Korišćenjem menija za konfiguraciju, istek vremena za režim mirovanja može se izmeniti tako da bude između 1 i 120 minuta. Ako je brzina štampe manja od/jednaka 30 stranica u minuti, možete da podesite istek vremena do 60 minuta. Podešavanje isteka vremena za režim mirovanja na malu vrednost smanjuje potrošnju energije, ali može da poveća vreme odziva proizvoda. Podešavanje isteka vremena za režim mirovanja na veliku vrednost održava brz odziv, ali koristi više energije.

Režim hibernacije

Ovaj proizvod dizajniran je sa režimom rada sa izuzetno niskom potrošnjom energije nazvanim režim hibernacije. Prilikom rada u režimu hibernacije, svi drugi sistemi i uređaji bezbedno se napajaju energijom.

Režim hibernacije može da se aktivira na bilo koji od sledećih načina:

 • korišćenjem isteka vremena hibernacije
 • korišćenjem planiranih režima napajanja

Fabrički podrazumevani istek vremena hibernacije za ovaj proizvod u svim zemljama ili regionima

3 dana

Vreme tokom kojeg štampač čeka nakon što se zadatak odštampa pre nego što se aktivira režim hibernacije može se izmeniti tako da bude između jednog sata i jednog meseca.

Napomene o proizvodima opreme za izradu slika registrovanima za EPEAT.

 • Režim pripravnosti javlja se u režimu hibernacije ili režimu isključenosti.
 • Proizvod se automatski isključuje u režim pripravnosti ≤ 1 W. Funkcija automatske pripravnosti (hibernacija ili isključeno) biće omogućena prilikom isporuke.
Režim isključivanja

Ako ovaj proizvod ima režim isključivanja u kojem se i dalje troši mala količina energije, da biste u potpunosti sprečili da proizvod koristi energiju, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

Ukupna iskorišćena energija

Nekada je od pomoći da se proceni ukupna iskorišćena energija proizvoda. Budući da su tvrdnje o potrošnji energije date u vatima kao jedinici za energiju, potrošnja energije treba da se pomnoži vremenom koje proizvod provodi u svakom režimu da bi se izračunala iskorišćena energija. Ukupna iskorišćena energija proizvoda predstavlja zbir iskorišćene energije u svakom režimu.

Odlaganje proizvoda

Nemojte odlagati štampač ili potrošni materijal na isti način kao i uobičajeni otpad iz domaćinstva. Konsultujte lokalne organe vlasti za mogućnosti odlaganja i reciklaže.

Recikliranje

Kompanija Lexmark pruža programe za prikupljanje i ekološki progresivne pristupe recikliranju. Više informacija potražite na sledećim mestima:

Recikliranje Lexmark proizvoda

  Da biste vratili Lexmark proizvod radi reciklaže:

 1. Idite na lokaciju www.lexmark.com/recycle.

 2. Izaberite proizvod koji želite da reciklirate.

Napomena:  Potrošni materijal i hardver za štampač koji nisu navedeni u Lexmark programu prikupljanja i recikliranja mogu da se recikliraju putem lokalnog centra za reciklažu.

Recikliranje Lexmark pakovanja

Lexmark neprekidno teži da smanji količinu materijala za pakovanje. Manja količina materijala za pakovanje omogućava da se Lexmark štampači transportuju što efikasnije brinući o životnoj sredini tako što će količina odbačenog materijala za pakovanje biti manja. Ove mere smanjuju emisije gasova staklene bašte, štede energiju i prirodne resurse. U nekim zemljama ili regionima, Lexmark nudi i recikliranje komponenti pakovanja. Da biste dobili više informacija, posetite lokaciju www.lexmark.com/recycle, a zatim odaberite zemlju ili region. Informacije o dostupnim programima za reciklažu materijala za pakovanje obuhvaćene su informacijama o recikliranju proizvoda.

Lexmark karton ima 100% mogućnost recikliranja tamo gde postoje postrojenja za reciklažu rebrastog kartona. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.

Pena koju Lexmark koristi za pakovanje može da se reciklira tamo gde postoje postrojenja za reciklažu pene. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.

Kada vraćate kertridž kompaniji Lexmark, možete ponovo da upotrebite kutiju u kojoj je kertridž dostavljen. Lexmark će reciklirati kutiju.

Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark

Lexmark štampač je dizajniran da najbolje funkcioniše sa originalnim delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika. To može da utiče i na pokrivenost garancijom. Oštećenje uzrokovano upotrebom delova i potrošnog materijala treće strane nije pokriveno garancijom. Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koriste delovi i potrošni materijal treće strane. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili njegove povezane komponente.

Vraćanje kertridža kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže

Lexmark program prikupljanja kertridža omogućava besplatno vraćanje upotrebljenih kertridža kompaniji Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže. Sto procenata praznih kertridža vraćenih kompaniji Lexmark ponovo se upotrebi ili rasklopi radi recikliranja. Kutije koje se koriste za vraćanje kertridža takođe se recikliraju.

  Ako želite da vratite kertridž kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže, uradite sledeće:

 1. Idite na lokaciju www.lexmark.com/recycle.

 2. Izaberite proizvod koji želite da reciklirate.

Regulatorne informacije

Regulatorna obaveštenja za telekomunikacionu terminalnu opremu

Ovaj odeljak sadrži regulatorne informacije koje se odnose na proizvode koji imaju analognu faksimil karticu.

Ime proizvodaLexmark regulatorni tip / broj modela za instaliranu faks karticu

CX331, CX421, CX431, CX522, CX622, CX625, MB2338, MB2442, MB2546, MB2650, MB2770, MB3442, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, MC3224, MC3326, MC3426, MX321, MX331, MX421, MX431, MX521, MX522, MX622, MX721, MX722, MX725, MX822, MX826, XC2235, XC2326, XC4240, XM1242, XM1246, XM1342, XM3250, XM5365, XM5370, XM7355, XM7370

LEX-M14-002

CX725, CX725R, CX727, CX827, CX820, CX825, CX860, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153, XC6152, XC6153, XC8155, XC8160, XC8163, XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

LEX-M03-002

MB2236

LEX-M15-001

Da biste utvrdili da li vaš proizvod ima funkciju faksimila, pogledajte korisnički vodič ili posetite http://support.lexmark.com.

Regulatorna obaveštenja za bežične proizvode

Ovaj odeljak sadrži regulatorne informacije koje se odnose samo na bežične modele.

Ako niste sigurni da li imate bežični model, posetite http://support.lexmark.com.

Obaveštenje o modularnim komponentama

Bežični modeli sadrže jednu od sledećih modularnih komponenti:

Lexmark regulatorni tip / broj modela LEX-M07-001; FCC ID:IYLLEXM07001; IC:2376A-LEXM07001
Lexmark regulatorni tip / broj modela LEX-M08-001; FCC ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Da biste utvrdili koje modularne komponente su instalirane u određenom proizvodu, pogledajte nalepnice na proizvodu.

Izloženost radiofrekventnom zračenju

Izlazna snaga zračenja ovog uređaja je daleko ispod ograničenja za izloženost radiofrekventnom zračenju FCC i drugih regulatornih agencija. Neophodno je održavati rastojanje od najmanje 20  cm (8  inča) između antene i bilo kog lica da bi ovaj uređaj ispunjavao zahteve za izloženost radiofrekventnom zračenju FCC i drugih regulatornih agencija.

United Kingdom (UK) conformity

This product is in conformity with the protection requirements of the Radio Equipment Regulations 2017.

The manufacturer of this product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. The UK Importer is: Lexmark International Ltd, Highfield House, Foundation Park - 8 Roxborough Way, Maidenhead Berkshire - SL6 3UD, United Kingdom. A declaration of conformity is available upon request from the UK Importer or may be obtained at www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/uk-declaration-of-conformity.html.

Compliance is indicated by the UKCA marking:

Restrictions or requirements in the UK

This radio equipment is restricted to indoor use only. Outdoor use is prohibited.

UK statement of radio transmitter operational frequency bands and maximum RF power

This radio product transmits in either the 2.4GHz (2.412–2.472 GHz in the UK) or 5GHz (5.15–5.35, 5.47–5.725 in the UK) bands. The maximum transmitter EIRP power output, including antenna gain, is ≤ 20dBm for both bands.

Regulatorna obaveštenja za RFID proizvode

Ovaj odeljak sadrži regulatorne informacije koje se odnose samo na sledeće RFID modele:

CS725R, CX725R

Obaveštenje o modularnim komponentama (RFID)

RFID modeli sadrže sledeću modularnu komponentu:

Lexmark regulatorni tip/broj modela: FCC ID:IYL0528RFU; IC:2376A-0528RFU

Izloženost radiofrekventnom zračenju

Izlazna snaga zračenja ovog uređaja je daleko ispod ograničenja za izloženost radiofrekventnom zračenju FCC i drugih regulatornih agencija. Neophodno je održavati rastojanje od najmanje 20 cm (8 inča) između antene i bilo kog lica da bi ovaj uređaj ispunjavao zahteve za izloženost radiofrekventnom zračenju FCC i drugih regulatornih agencija.

Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima za zaštitu direktive Saveta EZ 2014/53/EU za usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica u vezi sa radio opremom.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašćeni predstavnik za EEA/EU: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Uvoznik za EEA/EU: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Švajcarska. Izjava o usklađenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev od ovlašćenog predstavnika ili možete da je pronađete na www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Na usklađenost ukazuje CE oznaka:

Izjava EU-a i drugih zemalja o radnim frekventnim opsezima radio-predajnika i maksimalnoj RF snazi

Ovaj radio proizvod emituje u opsegu od 865-868 Mhz u EU. Maksimalna EIRP izlazna snaga predajnika, uključujući pojačanje antene, je ≤ 21 dBm.

United Kingdom (UK) conformity

This product is in conformity with the protection requirements of the Radio Equipment Regulations 2017.

The manufacturer of this product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. The UK Importer is: Lexmark International Ltd, Highfield House, Foundation Park - 8 Roxborough Way, Maidenhead Berkshire - SL6 3UD, United Kingdom. A declaration of conformity is available upon request from the UK Importer or may be obtained at www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/uk-declaration-of-conformity.html.

Compliance is indicated by the UKCA marking:

UK statement of radio transmitter operational frequency bands and maximum RF power

This radio product transmits in the 865–868MHz band in the UK. The maximum transmitter EIRP power output, including antenna gain, is ≤ 21dBm.

Proizvodi klase A
Ime proizvodaTip mašineBroj modela

B2865 (B2865dw), M5255, M5270, MS725 (MS725dvn), MS821 (MS821n, MS821dn), MS822 (MS822de), MS823 (MS823n, MS823dn), MS825 (MS825dn), MS826 (MS826de)

4064

210, 230, 235, 295, 410, 430, 438, 630, 635, 695, 830

C2240, CS622 (CS622de)

5029

636, 696

C4150, CS720 (CS720de, CS720dte), CS725 (CS725de, CS725dte), CS725R, CS727 (CS727de), CS728 (CS728de)

5028

1A5, 6A0, 6A9

C6160, CS820 (CS820de, CS820dte, CS820dtfe), CS827 (CS827de)

5063

530, 539, 571

C9235, CS921 (CS921de), CS923 (CS923de), CS927 (CS927de)

5059

130, 190, 530

CX622 (CX622ade, CX622de), CX625 (CX625ade, CX625adhe, CX625de), MC2640 (MC2640adwe), XC4240 (XC4240, XC4240i)

7529

636, 686, 836, 838, 898

CX725 (CX725de, CX725dhe, CX725dthe), CX725R, CX727 (CX727de), XC4140, XC4143, XC4150, XC4153

7528

1A9, 5A6, 5A8, 5A9

CX820 (CX820de, CX820dtfe), CX827 (CX827de), XC6152 (XC6152de, XC6152dtfe), XC6153 (XC6153, XC6153de)

7563

136, 137, 196, 197

CX825 (CX825de, CX825dte, CX825dtfe), CX860 (CX860de, CX860dte, CX860dtfe), XC8155 (XC8155de, XC8155dte), XC8160 (XC8160de, XC8160dte), XC8163

7564

336, 337, 536, 537, 596, 598

CX920 (CX920de), CX921 (CX921de), CX922 (CX922de), CX923 (CX923de, CX923dte, CX923dxe), CX924 (CX924dte, CX924dxe), XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

7559

078, 178, 198, 378, 398, 578, 598, 778, 798

M3250, MS622 (MS622de)

4600

835, 895

MB2546 (MB2546adwe), MX521 (MX521de, MX521ade), MX522 (MX522adhe, MX522dhe), XM1246 (XM1246, XM1246i)

7017

636, 676, 678, 679, 686

MB2650 (MB2650adwe), MX622 (MX622ade, MX622adhe, MX622de), XM3250 (XM3250, XM3250i)

7018

676, 678, 679, 686

MB2770 (MB2770adwhe), MX721 (MX721ade, MX721adhe), MX722 (MX722ade, MX722adhe, MX722de, MX722dhe), MX725 (MX725adve), XM5365 (XM5365, XM5365i), XM5370 (XM5370, XM5370i)

7464

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

MX822 (MX822ade, MX822adxe, MX822de), MX826 (MX826ade, MX826adxe, MX826de), XM7355 (XM7355, XM7355b, XM7355i), XM7370 (XM7370, XM7370i)

7465

436, 496, 836, 896

United Kingdom (UK) conformity

This product is in conformity with the protection requirements of the Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, and the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

The manufacturer of this product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. The UK Importer is: Lexmark International Ltd, Highfield House, Foundation Park - 8 Roxborough Way, Maidenhead Berkshire - SL6 3UD, United Kingdom. A declaration of conformity is available upon request from the UK Importer or may be obtained at www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/uk-declaration-of-conformity.html.

This product satisfies the Class A limits of BS EN 55032 and safety requirements of BS EN 62368-1.

Obaveštenje o radio smetnjama

Upozorenje

Ovo je proizvod koji je usaglašen sa zahtevima za emisije standarda EN 55032 ograničenjima za klasu A i zahtevima za otpornost standarda EN 55024. Ovaj proizvod nije namenjen za upotrebu u stambenom/kućnom okruženju.

Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju, ovaj proizvod može da izazove radio smetnje, u kom slučaju od korisnika može da se zahteva da preduzme odgovarajuće mere.

Proizvodi klase B
Ime proizvodaTip mašineBroj modela

B2236 (B2236dw)

1400

438

B2338 (B2338dw), B2442 (B2442dw), B2546 (B2546dw), B2650 (B2650dw), M1242, M1246, MS321 (MS321dn), MS421 (MS421dn, MS421dw), MS521 (MS521dn), MS621 (MS621dn)

4600

230, 238, 430, 438, 490, 630, 638, 690, 830, 838

B3340 (B3340dw), B3442 (B3442dw), M1342, MS331 (MS331dn), MS431 (MS431dn, MS431dw), MS439 (MS439dn)

4601

230, 280, 4a0, 480, 489

C2325 (C2325dw), C2425 (C2425dw), C2535 (C2535dw), CS421 (CS421dn), CS521 (CS521dn)

5029

038, 230, 238, 430, 438

C2326, C3224 (C3224dw), C3326 (C3326dw), C3426 (C3426dw), CS331 (CS331dw), CS431 (CS431dw), CS439 (CS439dn)

1500

218, 638, 836, 8c6, 8c9

C4150, CS720 (CS720de, CS720dte), CS725 (CS725de, CS725dte), CS725R, CS727 (CS727de), CS728 (CS728de)

5028

135, 630, 639

CX331 (CX331adwe), CX431 (CX431adw, CX431dw), MC3224 (MC3224adwe, MC3224dwe, MC3224i), MC3326 (MC3326adwe, MC3326i), MC3426 (MC3426adw, MC3426i), XC2326 (XC2326, XC2326i)

3500

285, 485, 685, 876, 8c6, 8c9

CX421 (CX421adn), CX522 (CX522ade, CX522de), MC2325 (MC2325adw), MC2425 (MC2425adw), MC2535 (MC2535adwe), XC2235 (XC2235, XC2235i)

7529

081, 230, 238, 436, 486, 496

CX725 (CX725de, CX725dhe, CX725dthe), CX725R, CX727 (CX727de), XC4140, XC4143, XC4150

7528

196, 576, 578, 598

MB2236 (MB2236adw, MB2236adwe, MB2236i)

3400

481, 485

MB2338 (MB2338adw), MB2442 (MB2442adwe), MX321 (MX321adn, MX321adw), MX421 (MX421ade), XM1242

7017

238, 276, 278, 476, 478, 496

MB3442 (MB3442adw, MB3442i), MX331 (MX331adn, MX331dn), MX431 (MX431adn, MX431adw, MX431dn), XM1342 (XM1342, XM1342i)

7019

235, 4a6, 4b6, 486, 489

United Kingdom (UK) conformity

This product is in conformity with the protection requirements of the Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, the Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019, and the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

The manufacturer of this product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. The UK Importer is: Lexmark International Ltd, Highfield House, Foundation Park - 8 Roxborough Way, Maidenhead Berkshire - SL6 3UD, United Kingdom. A declaration of conformity is available upon request from the UK Importer or may be obtained at www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/uk-declaration-of-conformity.html.

This product satisfies the Class B limits of BS EN 55032 and safety requirements of BS EN 62368-1.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top