Информационното ръководство за продукта

април 2023 г.
© 2016 Lexmark International, Inc.

Всички права запазени.


Търговски марки

Lexmark и логото на Lexmark са търговски марки или регистрирани търговски марки на Lexmark International, Inc. в Съединените щати и/или други държави.

Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

Общ преглед

Този документ съдържа основна информация за безопасност, защита на околната среда и нормативна информация за Вашия продукт. Някои елементи може да не са приложими за Вашия принтер. За повече информация отидете на http://support.lexmark.com.

Допълнителни бележки, правна и лицензна информация, свързана с този продукт, можете да намерите в раздела за бележки на компактдиска на принтера и в Ръководство на потребителя.

Модифицирани версии на програмния код, включени в рамките на Стандартния обществен лиценз за ограничено използване на GNU (Lesser General Public License, LGPL), могат да бъдат получени от поддръжката на клиенти.

Хронология на промяна на документи

ДатаПромени

април 2023 г.

 • Добавени са типове машини и номера на модели за следните продукти: C2335, CS531, CS632, CS639, CS737, CX532, CX635, CX737, M3350, MS531, MS631, MS632, MS639, MX532, MX632, XC2335, XM3350.
 • Добавено е известието за потребителите на продукти в Бразилия.
 • Добавена е декларацията за съответствие на техническите стандарти на Тайланд NBTC.
 • Актуализирана е информацията за връщане на касетите на Lexmark за повторна употреба или рециклиране.
 • Актуализирано известие за CCC EMC за продукти от клас A.
 • Актуализирано известие за BSMI EMC за продукти от клас A.

октомври 2022 г.

Добавени са типове машини и номера на модели за следните продукти: MX432, XM3142.

април 2022 г.

 • Добавени са типове машини и номера на модели за следните продукти: CS943, CX930, CX931, CX942, CX943, CX944, MX931, XC9325, XC9335, XC9445, XC9455, XC9465.
 • Актуализирана разпоредба на японска телекомуникационна компания.
 • Актуализирано известие за NCC.

януари 2022 г.

 • Добавени са типове машини и номера на модели за следните продукти: C4342, C4352, CS730, CS735, CX730, CX735, XC4342, XC4352.
 • Добавена бележка относно литиевойонната презареждаема батерия (за Европейския съюз).
 • Добавена бележка относно ОЕЕО за Турция.
 • Актуализирана декларация за известие за NCC RF.
 • Добавена информация в цифровия паспорт.
 • Добавена декларация за приложимостта на Регламент (ЕС) 2019/2015 и (ЕС) 2019/2020.
 • Актуализирана бележка за потребителите на телефонната мрежа в Нова Зеландия.
 • Актуализирана информация за режима на заспиване.

февруари 2021 г.

 • Добавени са типове машини и номера на модели за следните продукти: C2326, M1342, XC2326, XM1342.
 • Добавени декларации за съответствие на Обединеното кралство (UK).
 • Актуализирани декларации за съответствие с директивите на Европейската общност (ЕО).
 • Актуализирана бележка за радиосмущения за продукти от клас A.
 • Актуализирано известие за електронни отпадъци в Индия.
 • Добавена информация относно продукти, регистрирани по EPEAT.

септември 2020 г.

 • Добавени са типове машини и номера на модели за следните продукти: XC4143, XC6153, XC8163, XC9225.
 • Industry Canada e преименувана на Innovation, Science and Economic Development Canada.
 • Актуализирани декларации за съответствие с директивите на Европейската общност (ЕО).
 • Актуализирана информация за RoHS за Китай.

май 2020 г.

Добавени са типове машини и номера на модели за следните продукти: CS439, MS439.

април 2020 г.

 • Добавени са типове машини и номера на модели за следните продукти: B3340, B3442, C3426, CS431, CX431, MB3442, MC3426, MS331, MS431, MX331, MX431, XC4153.
 • Актуализирана декларация за Режим на заспиване.

юли 2019 г.

 • Актуализирана е информацията за класификация на устройствата и са добавени типове машини и номера на модели за следните продукти: C4150, CS720, CS725, CS725R, CS727, CS728, CX725, CX725R, CX727, XC4140, XC4150.
 • Добавени са нормативни разпоредби за модели с RFID.
 • Актуализирана е бележката за безопасност относно вдигане на принтера.
 • Добавена е декларация за съответствие за факс модула в MB2236.
 • Добавени са типове машини и номера на модели за следните продукти: C3224, C3326, CS331, CX331, MB2236, MC3224, MC3326.
 • Добавена информация относно Правила за защита на данните на Lexmark, уреждаща използването на продукти.
 • Актуализирана декларация за Режим на заспиване.
 • Актуализирана е темата "Правила", за да се премахне вид индикация за внимание относно въртящите се перки на вентилатора.
 • Изтрита е бележката за безопасност относно въртящите се перки на вентилатора.

януари 2019 г.

 • Добавени са типове машини и номера на модели за следните продукти: B2236, MB2236.
 • Актуализирана е темата "Правила", за да се добави вид индикация за внимание относно движещите се части.
 • Добавена бележка за безопасност относно движещите се части.
 • Актуализирана разпоредба на японска телекомуникационна компания.
 • Актуализирана информация за BSMI RoHS.
 • Актуализирана декларация за известие за NCC RF.

юни 2018 г.

 • Добавени са типове машини и номера на модели за следните продукти: B2865, C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, M5255, M5270, MB2770, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, MX822, MX826, XC2235, XC4240, XM5365, XM5370, XM7355, XM7370.
 • Актуализиран раздел за общо потребление на енергия.
 • Актуализирано известие за електронни отпадъци в Индия.
 • Актуализирана разпоредба на японска телекомуникационна компания.
 • Актуализирана декларация на Industry Canada (Канада).
 • Актуализирана декларация за известие за NCC RF.
 • Актуализирана декларация за съответствие с директивите на Европейската общност (ЕО) относно радиосъоръженията.

април 2018 г.

 • Добавена информация относно използването на оригинални части и консумативи на Lexmark.
 • Актуализирана бележка за потребителите на САЩ. телефонна мрежа.
 • Актуализирана бележка за потребителите на телефонната мрежа в Канада.

март 2018 г.

 • Добавени са типове машини и номера на модели за следните продукти: B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MB2338, MB2442, MB2546, MB2650, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622, MX321, MX421, MX521, MX522, MX622, XM1242, XM1246, XM3250.
 • Актуализирана информация за BSMI RoHS.
 • Актуализирана информация за рециклиране.
 • Актуализирана бележка за потребителите на телефонната мрежа в Нова Зеландия.
 • Актуализирани декларации за съответствие на информацията на Федералната комисия по комуникации (Federal Communications Commission, FCC).

август 2017 г.

 • Добавени са типове машини и номера на модели за следните продукти: C9235, CS921, CS923, CS927, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265.
 • Актуализирани разпоредби за факс.
 • Добавени са нормативни разпоредби за безжични продукти.

юни 2017 г.

 • Добавени са типове машини и номера на модели за следните продукти: CS727, CS728, CS827, CX727, CX827.
 • Актуализирана информация за BSMI RoHS.
 • Актуализирана информация за RoHS за Китай.

септември 2016 г.

 • Добавена е бележка за безопасност за модели на принтери, които не са подходящи за употреба на места, където е вероятно да има деца.

август 2016 г.

 • Добавен е модел на принтер XC4140.
 • Актуализирани са директивите на Европейската общност и бележките за радиосмущения.
 • Изтрити са бележките за телекомуникационни съобщения на Европейския съюз.

март 2016 г.

 • Добавени са типове машини и номера на модели за следните продукти: C4150, C6160, CS820, CS720, CS725, CX725, CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, XC8160, XC4150.
 • Добавена е бележка за Клас А за Бразилия.
 • Добавена информация за BSMI RoHS.
 • Преработена е бележката за безопасност при свързване на телекомуникационен кабел.

януари 2016 г.

Първоначална версия на документ за следните продукти: C4150, C6160, CS820, CS720, CS725, CX725, CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, XC8160, XC4150.

Откриване на информация за принтера

Какво търсите?Намерете го тук

Най-новата допълнителна информация, актуализации и техническа поддръжка:

 • Документация
 • Изтегляне на драйвери
 • Поддръжка чрез чат на живо
 • Поддръжка по имейл
 • Гласова поддръжка

http://support.lexmark.com

Забележка:  Изберете вашата държава или регион и след това изберете вашия продукт, за да видите подходящата страница за поддръжка.

Телефонните номера за поддръжка и работното време за вашата държава или регион можете да намерите на уебсайта за поддръжка или на отпечатаната гаранция, доставена с принтера.

Когато се свържете с поддръжката на клиенти, имайте подръка следната информация:

 • Място и дата на закупуване
 • Тип и сериен номер на машината

Информация относно това как да зададете, конфигурирате и използвате функциите за достъпност на Вашия принтер

Ръководство за достъпност на http://support.lexmark.com

Информация за гаранцията

Информацията за гаранцията варира според държавата или региона:

 • В САЩ – вижте декларацията за ограничена отговорност, включена към този принтер, или отидете на адрес http://support.lexmark.com.
 • В други държави или региони – вижте отпечатаната гаранция, доставена с принтера.

Информация в цифровия паспорт на Lexmark

https://csr.lexmark.com/digital-passport.php

За техническа поддръжка на Lexmark посетете http://support.lexmark.com.

За информация относно политиката за поверителност на Lexmark, уреждаща използването на този продукт, посетете www.lexmark.com/privacy.

За информация за консумативи и файлове за изтегляне посетете www.lexmark.com.

Информация за безопасност

Правила

Забележка: Забележката посочва информация, която може да ви помогне.

Предупреждение: Предупреждението посочва нещо, което може да повреди хардуера или софтуера на продукта.

ВНИМАНИЕ: Индикацията за внимание посочва потенциално опасна ситуация, която може да ви нарани.

  Различните видове индикации за внимание включват:

  ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  Показва опасност от нараняване.

  ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:  Показва опасност от токов удар.

  ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ:  Показва опасност от изгаряне при докосване.

  ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ:  Показва опасност от премазване.

  ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ЗАКЛЕЩВАНЕ:  Показва опасност от улавяне между движещи се части.

Извлечения за продукта

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  За да избегнете риска от пожар или токов удар, използвайте само захранващия кабел, предоставен с този продукт, или предложения за замяна от производителя разрешен кабел.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  Не използвайте този продукт с удължители, разклонители или удължители с много звена или UPS устройства. Капацитетът на мощност на тези видове аксесоари може лесно да бъде надвишен от лазерен принтер и може да доведе до риск от пожар, повреда на имущество или лоша работа на принтера.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  Само вграденото защитно устройство срещу свръхнапрежение на Lexmark, което е свързано правилно между принтера и захранващия кабел, предоставен с принтера, може да се използва с този продукт. Използването на защитни устройства срещу свръхнапрежение, непринадлежащи на Lexmark, може да доведе до риск от пожар, повреда на имущество или лоша работа на принтера.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  За да намалите риска от пожар, използвайте само 26 AWG или по-голям телекомуникационен (RJ-11) кабел, когато свързвате този продукт към обществената комутируема телефонна мрежа. За потребители в Австралия кабелът трябва да бъде одобрен от Службата за комуникации и медии на Австралия.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:  За да избегнете риска от токов удар, не поставяйте и не използвайте този продукт в близост до вода или мокри места.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:  За да избегнете риска от токов удар, по време на гръмотевична буря не задавайте настройки на продукта и не го свързвайте с електрически или кабелни връзки, като например със захранващия кабел, функцията за факс или телефона.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  Не режете, усуквайте, сгъвайте, пречупвайте или поставяйте тежки предмети върху кабела за захранване. Не подлагайте кабела за захранване на изтъркване или натиск. Не притискайте кабела за захранване между предмети като мебели и стени. Ако някое от тези неща се случи, има опасност от пожар или токов удар. Проверявайте редовно кабела за захранване за признаци за такива повреди. Извадете кабела за захранване от електрическия контакт, преди да го проверите.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:  За да избегнете риска от токов удар, се уверете, че всички външни връзки (като Ethernet и връзки с телефонна система) са правилно монтирани в маркираните за тях портове за свързване.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:  За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:  За да се избегне рискът от токов удар, не използвайте функцията за факс по време на гръмотевична буря.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:  За да избегнете опасността от електрически удар при почистване на външните части на принтера, изключете захранващия кабел от контакта в стената и откачете всички кабели от принтера, преди да продължите нататък.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  Ако принтерът тежи повече от 20  кг (44  фунта), тогава за безопасното му пренасяне могат да са необходими двама или повече човека.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  Следвайте указанията по-долу при преместване на принтера, за да избегнете нараняване или повреда на принтера:

 • Уверете се, че всички врати и тави са затворени.
 • Изключете принтера и след това извадете кабела от контакта.
 • Разкачете всички кабели от принтера.
 • Ако принтерът има отделни допълнителни тави, стоящи на пода, или допълнителни изходни компоненти, свързани към него, тогава ги разкачете, преди да преместите принтера.
 • Ако принтерът има основа на колелца, тогава внимателно го изтърколете на новото място. Бъдете внимателни при преминаване през прагове и прекъсвания в подовата настилка.
 • Ако принтерът няма основа за колелца, но е конфигуриран с допълнителни тави или допълнителни изходни компоненти, тогава премахнете допълнителните изходни компоненти и повдигнете принтера от тавите. Не се опитвайте да вдигнете принтера и някои от допълнителните компоненти едновременно.
 • Винаги използвайте дръжките на принтера, за да го вдигнете.
 • Ако за преместване на принтера се използва количка, тя трябва да е с повърхност, побираща целия размер на принтера.
 • Ако за преместване на допълнителния хардуер се използва количка, тя трябва да е с повърхност, побираща целия размер на допълнителните компоненти.
 • Дръжте принтера в изправено положение.
 • Избягвайте силни удари при движение.
 • Уверете се, че пръстите ви не са под принтера, когато го поставяте.
 • Уверете се, че около принтера има достатъчно свободно пространство.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ:  Монтирането на един или повече допълнителни компоненти във вашия принтер или многофункционално устройство може да изисква наличието на основа на колелца, мебели или друга характеристика, за да се предотврати нестабилност, която може да причини нараняване. За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте www.lexmark.com/multifunctionprinters.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ:  За да намалите риска от нестабилност в оборудването, заредете отделно всяка тава. Дръжте всички останали тави затворени, докато не стане необходимо.

ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ:  Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ЗАКЛЕЩВАНЕ:  За да избегнете риска от прищипване, бъдете внимателни на местата, обозначени с този етикет. Нараняванията от прищипване могат да се получат около движещите се части, като зъбни колела, врати, тави и капаци.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  Този продукт използва лазер. Използването на контролни елементи или настройки или изпълняването на процедури, различни от тези, посочени в Ръководство на потребителя, може да доведе до опасно облъчване с радиация.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  Литиевата батерия в този продукт не се сменя. Има опасност от експлозия, ако литиевата батерия се замени неправилно. Не трябва да презареждате, разглобявате или изгаряте литиева батерия. Изхвърляйте използваните литиеви батерии съгласно указанията на производителя и местните разпоредби.

Следните продукти не са подходящи за употреба на места, където могат да присъстват деца:

  C4150, C4342, C4352, C6160, C9235, CS720, CS725, CS725R, CS727, CS728, CS730, CS735, CS737, CS820, CS827, CS921, CS923, CS927, CX725, CX725R, CX727, CX730, CX735, CX737, CX820, CX825, CX827, CX860, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153, XC4342, XC4352, XC6152, XC6153, XC8155, XC8160, XC8163, XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

Този продукт е разработен, изпробван и одобрен за строги световни стандарти за безопасност с употребата на специфични компоненти на производителя. Функциите за безопасност на някои части е възможно понякога да не са очевидни. Производителят не отговаря за употребата на подменени части.

По отношение на услуги или поправки, които са различни от описаните в документацията за потребителя, се обръщайте към служител от отдел по обслужване на клиенти.

ПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

Информация за околната среда

ENERGY STAR

Всеки продукт на Lexmark, който носи ENERGY STAR® емблемата на продукта или на екрана за стартиране, е сертифициран, че съответства с изискванията на ENERGY STAR на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) от датата на производството.

Потребление на енергия

Потребление на енергия от продукта

Следната таблица представя характеристиките на потреблението на енергия на продукта във ватове (W).

Забележка:  Някои режими може да не се отнасят до Вашия продукт.

МоделРежим на работа
ПечатКопиранеСканиранеГотовоЗаспиванеХибернацияOff (Изкл.)

B2236

460 W

Няма

Няма

4 W

1,2 W

Няма

0,1 W

B2338, MS321

520 W

Няма

Няма

7 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

B2442, M1242, MS421

570 W

Няма

Няма

7,5 W

1,6 W

0,1 W

0,1 W

B2546, M1246, MS521

620 W

Няма

Няма

8 W

2,0 W

0,1 W

0,1 W

B2650, M3250, MS621, MS622

670 W

Няма

Няма

9,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

B2865, MS823

800 W

Няма

Няма

20 W

1,6 W

0,2 W

0,2 W

B3340, MS331

550 W

Няма

Няма

5,5 W

0,9 W

0,1 W

0,1 W

B3442, M1342, MS431, MS439

570 W

Няма

Няма

4,9 W

0,9 W

0,1 W

0,1 W

C2240, CS622

570 W

Няма

Няма

22,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

C2325

400 W

Няма

Няма

20,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

C2326, C3426, CS431, CS439

400 W

Няма

Няма

17 W

1,2 W

Няма

0,1 W

C2335, CS531

514 W

Няма

Няма

20,8 W

1 W

0,2 W

0,2 W

C2425, CS421

400 W

Няма

Няма

22 W

1,2 W

0,2 W

0,2 W

C2535

530 W

Няма

Няма

22 W

1,6 W

0,2 W

0,2 W

C3224

385 W

Няма

Няма

15,5 W

0,9 W

Няма

0,1 W

C3326, CS331

395 W

Няма

Няма

15 W

0,8 W

Няма

0,1 W

C4150, CS725, CS728

680 W

Няма

Няма

45 W

2,2 W

0,3 W

0,2 W

C4342, CS730

610 W

Няма

Няма

27 W

1 W

0,1 W

0,1 W

C4352, CS735

740 W

Няма

Няма

25 W

1 W

0,1 W

0,1 W

C6160, CS820, CS827

800 W

Няма

Няма

45,4 W

1,3 W

0,3 W

0,2 W

C9235, CS921, CS927

575 W

Няма

Няма

140 W

1 W

0,2 W

0 W

CS521

530 W

Няма

Няма

22 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

CS632, CS639

574 W

Няма

Няма

21,3 W

1 W

0,2 W

0,2 W

CS720, CS727

560 W

Няма

Няма

45 W

2,4 W

0,2 W

0,2 W

CS737

740 W

Няма

Няма

25 W

1 W

0,1 W

0,1 W

CS923

1050 W

Няма

Няма

200 W

2,1 W

0,2 W

0 W

CS943

767 W

Няма

Няма

76 W

1,3 W

0,1 W

0,1 W

CX331, MC3326

395 W

385 W

24 W

17 W

1,1 W

Няма

0,1 W

CX421, MC2325, MC2425

400 W

425 W

25 W

25 W

2,2 W

0,2 W

0,2 W

CX431, MC3426, XC2326

400 W

395 W

21 W

17,5 W

1,3 W

Няма

0,1 W

CX522, MC2535, XC2235

530 W

485 W

28,5 W

26,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

CX532, XC2335

519 W

549 W

37,1 W

25,5 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

CX622

580 W

560 W

29,5 W

28,5 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

CX625, XC4240

580 W

540 W

28 W

29,5 W

1,8 W

0,2 W

0,2 W

CX635

587 W

606 W

37,1 W

29 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

CX725, CX727, XC4150, XC4153,

700 W

460 W

85 W

40,6 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

CX730, XC4342

630 W

640 W

44,5 W

31,5 W

1 W

0,1 W

0,1 W

CX735, XC4352

760 W

800 W

45 W

32 W

1,2 W

0,1 W

0,1 W

CX737

760 W

800 W

45 W

32 W

1,2 W

0,1 W

0,1 W

CX820, CX827, XC6152, XC6153

760 W

870 W

115 W

70 W

1,5 W

0,3 W

0,2 W

CX825, XC8155

825 W

650 W

110 W

63 W

1,4 W

0,3 W

0,2 W

CX860, XC8160, XC8163

870 W

650 W

115 W

64,3 W

1,5 W

0,3 W

0,2 W

CX920, XC9225

575 W

600 W

230 W

220 W

2,8 W

0,2 W

0 W

CX921, XC9235

675 W

700 W

230 W

220 W

1,5 W

0,2 W

0 W

CX922, XC9245

1000 W

1075 W

250 W

230 W

2,7 W

0,2 W

0 W

CX923, XC9255

1075 W

1100 W

250 W

230 W

2,8 W

0,2 W

0 W

CX924, XC9265

1250 W

1275 W

250 W

230 W

1,2 W

0,2 W

0 W

CX930, XC9325

381 W

434 W

103 W

72 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

CX931, XC9335

477 W

540 W

120 W

93 W

1,2 W

0,1 W

0,1 W

CX942, XC9445

710 W

780 W

136 W

96 W

1,2 W

0,1 W

0,1 W

CX943, XC9455

790 W

880 W

132 W

88 W

1,2 W

0,1 W

0,1 W

CX944, XC9465

840 W

870 W

125 W

88 W

1,2 W

0,1 W

0,1 W

M3350, MS632

670 W

Няма

Няма

9,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

M5255, MS821, MS822

670 W

Няма

Няма

21,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

M5270, MS825, MS826

830 W

Няма

Няма

21 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

MB2236adw

460 W

460 W

Няма

5,5 W

1,2 W

Няма

0,1 W

MB2236adwe

460 W

460 W

9,5 W

6,0 W

1,1 W

Няма

0,2 W

MB2338, MX321

520 W

550 W

14,5 W

10,5 W

1,3 W

0,1 W

0,1 W

MB2442, MX421, XM1242

570 W

590 W

17,5 W

11,5 W

1,3 W

0,1 W

0,1 W

MB2546, MX521

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,5 W

0,1 W

0,1 W

MB2650, XM3250

670 W

680 W

23,5 W

16,5 W

2,5 W

0,1 W

0,1 W

MB2770, MX722, XM5370

850 W

890 W

73 W

32 W

1,9 W

0,2 W

0,2 W

MB3442, MX431adw, XM1342

580 W

600 W

14 W

7,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

MC2640

580 W

560 W

29,5 W

28,5 W

1,9 W

0,2 W

0,2 W

MC3224adwe

385 W

385 W

22 W

17 W

1,1 W

Няма

0,1 W

MC3224dwe

385 W

385 W

Няма

17 W

1,1 W

Няма

0,1 W

MS531

620 W

Няма

Няма

9,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

MS631, MS639

670 W

Няма

Няма

9,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

MS725

720 W

Няма

Няма

108 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

MX331

530 W

550 W

13 W

6,5 W

0,8 W

0,1 W

0,1 W

MX431adn

580 W

600 W

14 W

7 W

0,9 W

0,1 W

0,1 W

MX432, XM3142

580 W

600 W

14 W

7 W

0,9 W

0,1 W

0,1 W

MX522

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,4 W

0,1 W

0,1 W

MX532

620 W

680 W

23,5 W

16,5 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

MX632, XM3350

620 W

680 W

23,5 W

16,5 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

MX622

670 W

680 W

23,5 W

16,5 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

MX721, XM5365

800 W

830 W

75 W

31 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

MX725

810 W

870 W

158 W

124 W

1,6 W

0,1 W

0,1 W

MX822, XM7355

690 W

750 W

84 W

32,1 W

1,8 W

0,2 W

0,2 W

MX826, XM7370

850 W

900 W

86 W

34,5 W

2,9 W

0,2 W

0,2 W

MX931

455 W

490 W

130 W

87 W

1,1 W

0,2 W

0,1 W

XC4140, XC4143

700 W

460 W

85 W

42,7 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

XM1246

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,4 W

0,1 W

0,1 W

Нивата на потребление на енергия, показани в предишната таблица, представят усреднени измервания за време. Мигновените изтегляния на енергия може да са значително по-високи от средното. Стойностите се променят.

Посетете www.lexmark.com за актуални стойности.

Режим на заспиване

Този продукт притежава режим за пестене на енергия, наречен Режим на заспиване. Режимът на заспиване спестява енергия, като намалява консумацията на енергия по време на продължителни периоди на бездействие. Режимът на заспиване се включва автоматично, след като продуктът не се използва за определен период от време, наречен Време на изчакване за активиране на режима на заспиване.

Стойностите по подразбиране на времето на изчакване за този продукт са (в минути):

MS725 и MX725: 5
Всички останали модели: 15

Чрез менютата за конфигуриране времето на изчакване за режима на заспиване може да бъде променяно между 1 минута и 120 минути или между 1 минута и 114 минути – в зависимост от модела на принтера. Ако скоростта на принтера е по-малка от или равна на 30 страници в минута, тогава можете да зададете времето на изчакване само до 60 минути или 54 минути – в зависимост от модела на принтера. Задаването на времето на изчакване на ниска стойност намалява консумацията на енергия, но може да увеличи времето за реакция на продукта. Задаването на времето на изчакване на висока стойност запазва бърза скоростта на реакция, но се изразходва повече енергия.

Някои модели поддържат режим на дълбок сън, който намалява допълнително разхода на енергия след по-дълги периоди на неактивност.

Режим Хибернация

Този продукт притежава работен режим за изключително ниска консумация на енергия, наречен Режим на хибернация. При работа в режим на хибернация всички други системи и устройства се изключват безопасно.

Режимът на хибернация може да бъде активиран по един от следните начини:

 • Чрез времето на изчакване за активиране на хибернация
 • Чрез режими за планиране на захранването

Фабрично зададено време на изчакване за активиране на хибернация за този продукт във всички страни или региони

3 дни

Периодът от време, който принтерът изчаква след отпечатването на задание, преди да влезе в режим на хибернация, може да бъде зададен между един час и един месец.

Забележки относно продуктите за оборудване за изображения, регистрирани по EPEAT:

 • Нивото на мощност в режим на готовност се появява в режим на хибернация или изключен режим.
 • Продуктът ще се изключи автоматично до ниво на мощност в режим на готовност ≤ 1 W. Функцията за автоматично преминаваме в режим на готовност (при хибернация или изключен режим) трябва да бъде активирана при изпращане на продукта.
Режим „Изключен“

Ако режимът „Изключен“ на този продукт все пак изразходва малко количество енергия, извадете захранващия кабел от електрическия контакт, за да прекратите напълно потреблението на енергия.

Общо потребление на енергия

Понякога е полезно да се определи общото потребление на енергия. Тъй като се изисква консумацията на енергия да се осигурява във ватова мощност, тя трябва да бъде умножена по времето, което продуктът прекарва във всеки режим, за да се изчисли потреблението на енергия. Общото потребление на енергия е сумата от потреблението на енергия във всеки режим.

Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)

Логото WEEE обозначава специални програми и процедури за рециклиране на електронни продукти в страни от Европейския съюз. Ние насърчаваме рециклирането на нашите продукти.

Ако имате допълнителни въпроси относно възможностите за рециклиране, посетете уеб сайта на Lexmark на www.lexmark.com за телефонния номер на вашето търговско представителство.

Литиевойонна презареждаема батерия

Този продукт може да съдържа литиевойонна презареждаема батерия тип копче, която трябва да се сваля само от обучен техник. Задрасканият кош за отпадъци на колела означава, че продуктът не трябва да се изхвърля като несортиран отпадък, а трябва да бъде изпратен в съоръжения за разделно събиране на отпадъци за възстановяване и рециклиране. В случай че батерията е свалена, не изхвърляйте батерията като битов отпадък. Може да има системи за разделно събиране на батерии в местната Ви общност, като например място за оставяне на батерии за рециклиране. Разделното събиране на отпадъци от батерии гарантира правилната обработка на отпадъците, включително повторната употреба и рециклирането, и предотвратява потенциални негативни ефекти върху човешкото здраве и околната среда. Моля, изхвърляйте батериите отговорно.

Изхвърляне на продукта

Не изхвърляйте принтера или консумативите по същия начин като нормален домашен боклук. Консултирайте се с местните власти относно изхвърляне и рециклиране.

Рециклиране

Lexmark предлага програми за събиране и екологично прогресивни подходи за рециклиране. За повече информация вижте:

Рециклиране на продукти на Lexmark

  За да върнете продукти на Lexmark за рециклиране:

 1. Отидете на www.lexmark.com/recycle.

 2. Изберете продукта, който искате да рециклирате.

Забележка:  Консумативите и хардуерът на принтера, които не са включени в списъка на програмата на Lexmark за събиране и рециклиране, могат да се рециклират чрез местния център за рециклиране.

Рециклиране на опаковки на Lexmark

Lexmark се стреми непрекъснато към свеждане на опаковките до минимум. По-малкият брой опаковки помага да се гарантира, че принтерите на Lexmark се транспортират по най-ефективния и предпазващ околната среда начин и че има по-малък брой опаковки за изхвърляне. Тези ефективни мерки водят до по-малко емисии на парникови газове, пестят се енергия и природни ресурси. Lexmark също предлага рециклиране на компоненти на опаковки в някои страни или региони. За повече информация отидете на www.lexmark.com/recycle и после изберете вашата страна или регион. Информация относно наличните програми за рециклиране на опаковки е включена в информацията за рециклиране на продукта.

Картонените опаковки на Lexmark са 100% годни за рециклиране, където съществуват съоръжения за рециклиране на велпапе. Може да не съществуват подобни съоръжения във вашия район.

Пяната, която се използва при опаковките на Lexmark, може да се рециклира, където съществуват съоръжения за рециклиране на пяна. Може да не съществуват подобни съоръжения във вашия район.

Когато върнете касета на Lexmark, можете да използвате повторно кутията, в която сте получили касетата. Lexmark рециклира кутията.

Употреба на оригинални части и консумативи Lexmark

Вашият принтер Lexmark е проектиран за най-добра работа с оригинални части и консумативи на Lexmark. Използването на консумативи и части от трети страни може да повлияе на качеството на работа, надеждността или живота на принтера и неговите компоненти. Може също да засегне покритието на гаранцията. Повреди, причинени от използването на части и консумативи от трети страни, не се покриват от гаранцията. Всички показатели за срока на експлоатация са проектирани за работа с части и консумативи на Lexmark и може да предоставят неочаквани резултати, ако се използват части и консумативи от трети страни. Използването на модула за изображения извън предназначения срок на експлоатация може да повреди вашия принтер Lexmark или свързаните с него компоненти.

Връщане на касетите на Lexmark за повторна употреба или рециклиране

Програмата на Lexmark за събиране на касети ви позволява да върнете използваните касети безплатно до Lexmark за повторна употреба или рециклиране. Сто процента от празните касети, върнати на Lexmark, се използват повторно или се преработват за рециклиране. Кутиите, които се използват за връщане на касетите, също се рециклират.

  За да върнете касети на Lexmark за повторна употреба или рециклиране, направете следното:

 1. Отидете на www.lexmark.com/recycle.

 2. Изберете вашата страна или регион.

 3. Изберете Lexmark Cartridge Collection Program (Програма на Lexmark за събиране на касети).

 4. Следвайте инструкциите на екрана.

Нормативна информация

Нормативни разпоредби, касаещи оборудване за телекомуникационни терминали

Този раздел съдържа нормативна информация за продукти, които съдържат аналогова карта за факс.

За да определите дали Вашият продукт разполага с функция за факс, вижте Ръководството за потребителя или отидете на http://support.lexmark.com.

Нормативни разпоредби за безжични продукти

Този раздел съдържа нормативна информация, която се отнася само за безжичните модели.

Ако имате съмнение дали Вашият модел е безжичен, отидете на http://support.lexmark.com.

Известие за модулен компонент

Моделите с безжична връзка съдържат един от следните модулни компоненти:

Регулиращ вид/номер на модел на Lexmark LEX-M07-001; FCC ID:IYLLEXM07001; IC:2376A-LEXM07001
Регулиращ вид/номер на модел на Lexmark LEX-M08-001; FCC ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001
Модел на AzureWave Technologies, Inc.: AW-CM276NF; FCC ID:TLZ-CM276NF; IC:6100A-CM276NF
Модел на AzureWave Technologies, Inc.: AW-CM467-SUR; FCC ID:TLZ-CM467; IC:6100A-CM467

За да определите кой модулен компонент е инсталиран във Вашия продукт, вижте етикета на действителния продукт.

Излагане на радиочестотно лъчение

Радиационното излъчване на това устройство е много под ограниченията за радиочестотно излъчване, налагани от ФКС и други регулаторни органи. Между антената и човек трябва да се спазва минимално разстояние от 20  см (8  инча), за да отговаря това устройство на изискванията на ФКС за радио-честотно лъчение и на тези н другите регулаторни органи.

Съответствие с директиви на Европейската общност (ЕО)

Този продукт е в съответствие с изискванията за защита на Директива 2014/53/ЕС на Съвета на ЕО относно сближаването и хармонизирането на законодателството на държавите-членки във връзка с радиосъоръженията.

Производителят на този продукт е: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 САЩ. Упълномощеният представител за ЕИП/ЕС е: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, УНГАРИЯ. Вносителят за ЕИП/ЕС е: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Швейцария. Декларация за съответствие с изискванията на Директивите е налична при поискване от упълномощения представител или може да бъде получена на адрес www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Съвместимостта е обозначена със знака CE:

Ограничения

Това радиосъоръжение е ограничено до използване само на закрито. Използването на открито е забранено. Това ограничение се отнася за всички държави, описани в таблицата по-долу:

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IS

ИТ

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR

Обединеното кралство (NI)

Заявление на ЕС и други държави относно работните честотни ленти на радиопредавателя и максимална RF мощност

Този радиопродукт предава в честотни ленти от 2,4 GHz (2,412 – 2,472 GHz в ЕС) или 5 GHz (5,15 – 5,35, 5,47 – 5,725 в ЕС). Максималната EIRP изходна мощност на предавателя, включително усилване на антената, е ≤ 20 dBm за двете честотни ленти.

Нормативни разпоредби за продукти с RFID

Този раздел съдържа нормативна информация, която се отнася само за следния(те) модел(и) с RFID:

CS725R, CX725R

Известие за модулен компонент (RFID)

Моделите с RFID съдържат следните модулни компоненти:

Регулиращ вид/номер на модел на Lexmark: FCC ID:IYL0528RFU; IC:2376A-0528RFU

Експозиция на радиочестотно лъчение

Радиационното излъчване на това устройство е много под ограниченията за радиочестотно излъчване, налагани от Федералната комисия по комуникациите (FCC) и други регулаторни агенции. Между антената и човек трябва да се спазва минимално разстояние от 20 см (8 инча), за да отговаря това устройство на изискванията на FCC и на други регулаторни органи за експозицията на РЧ.

Съответствие с директиви на Европейската общност (ЕО)

Този продукт е в съответствие с изискванията за защита на Директива 2014/53/ЕС на Съвета на ЕО относно сближаването и хармонизирането на законодателството на държавите-членки във връзка с радиосъоръженията.

Производителят на този продукт е: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 САЩ. Упълномощеният представител за ЕИП/ЕС е: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, УНГАРИЯ. Вносителят за ЕИП/ЕС е: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Швейцария. Декларация за съответствие с изискванията на Директивите е налична при поискване от упълномощения представител или може да бъде получена на адрес www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Съвместимостта е обозначена със знака CE:

Заявление на ЕС и други държави относно работните честотни ленти на радиопредавателя и максимална RF мощност

Този радиопродукт предава по лента с честота 865 – 868 MHz в ЕС. Максималната EIRP изходна мощност, включително усилване на антената, е ≤ 21 dBm.

Продукти от клас A
Име на продуктаВид машинаНомер на модел

B2865 (B2865dw), M5255, M5270, MS725 (MS725dvn), MS821 (MS821n, MS821dn), MS822 (MS822de), MS823 (MS823n, MS823dn), MS825 (MS825dn), MS826 (MS826de)

4064

210, 230, 235, 295, 410, 430, 438, 630, 635, 695, 830

C2240, CS622 (CS622de)

5029

636, 696

C4150, CS720 (CS720de, CS720dte), CS725 (CS725de, CS725dte), CS725R, CS727 (CS727de), CS728 (CS728de)

5028

1A5, 6A0, 6A9

C4342 (C4342de), C4352 (C4352de), CS730 (CS730de), CS735 (CS735de), CS737 (CS737dze)

5030

235, 239, 635, 695, 835

C6160, CS820 (CS820de, CS820dte, CS820dtfe), CS827 (CS827de)

5063

530, 539, 571

C9235, CS921 (CS921de), CS923 (CS923de), CS927 (CS927de)

5059

130, 190, 530

CS632 (CS632dwe), CS639

5031

635, 675 (кабелен), 685 (безжичен)

CS943 (CS943de)

5080

435

CX622 (CX622ade, CX622de), CX625 (CX625ade, CX625adhe, CX625de), MC2640 (MC2640adwe), XC4240

7529

636, 686, 836, 838, 898

CX635 (CX635adwe)

7531

676 (кабелен), 686 (безжичен)

CX725 (CX725de, CX725dhe, CX725dthe), CX725R, CX727 (CX727de), XC4140, XC4143, XC4150, XC4153

7528

1A9, 5A6, 5A8, 5A9

CX730 (CX730de), CX735 (CX735adse), CX737 (CX737adzse), XC4342, XC4352

7530

236, 239, 678, 679, 878

CX820 (CX820de, CX820dtfe), CX827 (CX827de), XC6152 (XC6152de, XC6152dtfe), XC6153 (XC6153, XC6153de)

7563

136, 137, 196, 197

CX825 (CX825de, CX825dte, CX825dtfe), CX860 (CX860de, CX860dte, CX860dtfe), XC8155 (XC8155de, XC8155dte), XC8160 (XC8160de, XC8160dte), XC8163

7564

336, 337, 536, 537, 596, 598

CX920 (CX920de), CX921 (CX921de), CX922 (CX922de), CX923 (CX923de, CX923dte, CX923dxe), CX924 (CX924dte, CX924dxe), XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

7559

078, 178, 198, 378, 398, 578, 598, 778, 798

CX930 (CX930dse), CX931 (CX931dse, CX931dtse), CX942 (CX942adse), CX943 (CX943adtse, CX943adxse), CX944 (CX944adtse, CX944adxse), XC9325, XC9335, XC9445, XC9455, XC9465

7580

138, 198, 238, 298, 478, 498, 678, 698, 878, 898

M3250, MS622 (MS622de)

4600

835, 895

MB2546 (MB2546adwe), MX521 (MX521de, MX521ade), MX522 (MX522adhe, MX522dhe), XM1246

7017

636, 676, 678, 679, 686

MB2650 (MB2650adwe), MX622 (MX622ade, MX622adhe, MX622de), XM3250

7018

676, 678, 679, 686

MB2770 (MB2770adwhe), MX721 (MX721ade, MX721adhe), MX722 (MX722ade, MX722adhe, MX722de, MX722dhe), MX725 (MX725adve), XM5365, XM5370

7464

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

MX532 (MX532adwe), MX632 (MX632adwe), XM3350

7020

476 (кабелен), 486 (безжичен), 676 (кабелен), 686 (безжичен), 689

MX822 (MX822ade, MX822adxe, MX822de), MX826 (MX826ade, MX826adxe, MX826de), XM7355 (XM7355, XM7355b), XM7370

7465

436, 496, 836, 896

MX931 (MX931dse)

7450

238, 298

Съответствие с директиви на Европейската общност (ЕО)

Този продукт е в съответствие със защитните изисквания на Директиви 2014/30/ЕС, 2014/35/ЕС и 2011/65/ЕС на Съвета на ЕК, изменени с (ЕС) 2015/863, относно унифицирането и хармонизацията на законодателството на държавите членки относно електромагнитната съвместимост и безопасността на електрическото оборудване, предназначено за използване при някои ограничения на напрежението, и относно ограниченията за употреба на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Производителят на този продукт е: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 САЩ. Упълномощеният представител за ЕИП/ЕС е: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, УНГАРИЯ. Вносителят за ЕИП/ЕС е: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Швейцария. Декларация за съответствие с изискванията на Директивите е налична при поискване от упълномощения представител или може да бъде получена на адрес www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Този продукт удовлетворява ограниченията от Клас А на EN 55032 и изискванията за безопасност на EN 62368-1.

Бележка за радиосмущения

Предупреждение

Това е продукт, който отговаря на изискванията за ограничение на емисии от клас А на EN 55032 и изискванията за устойчивост на EN 55035. Този продукт не е предназначен за използване в жилищни/битови условия.

Това е продукт от клас А. В домашна среда този продукт може да причини радиосмущения, като в този случай потребителят може да се наложи да вземе адекватни мерки.

Продукти от клас В
Име на продуктаВид машинаНомер на модел

B2236 (B2236dw)

1400

438

B2338 (B2338dw), B2442 (B2442dw), B2546 (B2546dw), B2650 (B2650dw), M1242, M1246, MS321 (MS321dn), MS421 (MS421dn, MS421dw), MS521 (MS521dn), MS621 (MS621dn)

4600

230, 238, 430, 438, 490, 630, 638, 690, 830, 838

B3340 (B3340dw), B3442 (B3442dw), M1342, MS331 (MS331dn), MS431 (MS431dn, MS431dw), MS439 (MS439dn)

4601

230, 280, 4a0, 480, 489

C2325 (C2325dw), C2425 (C2425dw), C2535 (C2535dw), CS421 (CS421dn), CS521 (CS521dn)

5029

038, 230, 238, 430, 438

C2335, CS531 (CS531dw)

5031

270 (кабелен), 280 (безжичен), 290

C2326, C3224 (C3224dw), C3326 (C3326dw), C3426 (C3426dw), CS331 (CS331dw), CS431 (CS431dw), CS439 (CS439dn)

1500

218, 638, 836, 8c6, 8c9

C4150, CS720 (CS720de, CS720dte), CS725 (CS725de, CS725dte), CS725R, CS727 (CS727de), CS728 (CS728de)

5028

135, 630, 639

CX331 (CX331adwe), CX431 (CX431adw, CX431dw), MC3224 (MC3224adwe, MC3224dwe, MC3224i), MC3326 (MC3326adwe, MC3326i), MC3426 (MC3426adw, MC3426i), XC2326

3500

285, 485, 685, 876, 8c6, 8c9

CX421 (CX421adn), CX522 (CX522ade, CX522de), MC2325 (MC2325adw), MC2425 (MC2425adw), MC2535 (MC2535adwe), XC2235

7529

081, 230, 238, 436, 486, 496

CX532 (CX532adwe), XC2335

7531

276 (кабелен), 286 (безжичен), 289

CX725 (CX725de, CX725dhe, CX725dthe), CX725R, CX727 (CX727de), XC4140, XC4143, XC4150

7528

196, 576, 578, 598

MB2236 (MB2236adw, MB2236adwe, MB2236i)

3400

481, 485

MB2338 (MB2338adw), MB2442 (MB2442adwe), MX321 (MX321adn, MX321adw), MX421 (MX421ade), XM1242

7017

238, 276, 278, 476, 478, 496

MB3442 (MB3442adw, MB3442i), MX331 (MX331adn, MX331dn), MX431 (MX431adn, MX431adw, MX431dn), MX432 (MX432adwe), XM1342, XM3142

7019

235, 4a6, 4b6, 486, 489, 6w6, 6w9

M3350, MS531 (MS531dw), MS631 (MS631dw), MS632 (MS632dwe), MS639

4602

470 (кабелен), 480 (безжичен), 630, 670 (кабелен), 675 (кабелен), 680 (безжичен), 685 (безжичен), 695

Съответствие с директиви на Европейската общност (ЕО)

Този продукт е в съответствие със защитните изисквания на Директиви 2014/30/EС, 2014/35/EС, 2009/125/ЕО и 2011/65/ЕС на Съвета на ЕК, изменени с (ЕС) 2015/863, относно сближаването и хармонизацията на законодателството на държавите членки относно електромагнитната съвместимост, безопасността на електрическото оборудване, предназначено за използване при някои ограничения на напрежението, относно екодизайна на свързаните с енергопотребление продукти и ограниченията за употреба на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Производителят на този продукт е: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 САЩ. Упълномощеният представител за ЕИП/ЕС е: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, УНГАРИЯ. Вносителят за ЕИП/ЕС е: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Швейцария. Декларация за съответствие с изискванията на Директивите е налична при поискване от упълномощения представител или може да бъде получена на адрес www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Този продукт удовлетворява ограниченията от Клас В на EN 55032 и изискванията за безопасност на EN 62368-1.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top