מדריך מידע המוצר

אפריל 2023
‎‎© 2016 Lexmark International, Inc.‎

כל הזכויות שמורות.


סימנים מסחריים

Lexmark והלוגו של Lexmark הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Lexmark International, Inc.‎, בארה"ב ו/או בארצות אחרות.

כל יתר הסימנים המסחריים האחרים הם קניינם של בעליהם השונים.

סקירה כללית

מסמך זה כולל מידע בסיסי על המוצר בנושאי בטיחות, סביבה ותקינה. ייתכן שפריטים מסוימים לא יהיו רלוונטיים למדפסת שלך. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת http://support.lexmark.com.

הערות נוספות, מידע משפטי ופרטי רישוי הנוגעים למוצר זה מופיעים ההערות שבתקליטור המדפסת ובמדריך למשתמש.

גרסאות מעודכנות של קוד המקור המכוסה ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (GNU Lesser General Public License, ‏LGPL) ניתן לקבל על-ידי פנייה למחלקת התמיכה בלקוחות.

היסטוריית שינויים במסמך

תאריךשינויים

אפריל 2023

 • נוספו סוגי מכשירים ומספרי דגמים עבור המוצרים הבאים: C2335‏, CS531‏, CS632‏, CS639‏, CS737‏, CX532‏, CX635‏, CX737‏, M3350‏, MS531‏, MS631‏, MS632‏, MS639‏, MX532‏, MX632‏, XC2335‏, XM3350‏.
 • נוספה הודעה למשתמשים במוצרים בברזיל.
 • נוספה הצהרת התאימות לתקנים הטכניים NBTC בתאילנד.
 • עודכן המידע לגבי החזרת מיכלי הדיו של Lexmark לשימוש חוזר או למיחזור.
 • עודכנה הודעת CCC EMC למוצרי Class A.
 • עודכנה הודעת BSMI EMC למוצרי Class A.

אוקטובר 2022

נוספו סוגי מכשירים ומספרי דגמים עבור המוצרים הבאים: MX432‏, XM3142.

אפריל 2022

 • נוספו סוגי מכשירים ומספרי דגמים עבור המוצרים הבאים: CS943, CX930, CX931, CX942, CX943, CX944, MX931, XC9325, XC9335, XC9445, XC9455, XC9465.
 • עודכנה הודעה בדבר תקשורת אלקטרונית ביפן.
 • עודכנה הודעת NCC.

ינואר 2022

 • נוספו סוגי מכשירים ומספרי דגמים עבור המוצרים הבאים: C4342, ‏C4352, ‏CS730, ‏CS735, ‏CX730, ‏CX735, ‏XC4342, ‏XC4352.
 • נוספה הצהרה בנושא סוללת ליתיום-יון נטענת (עבור האיחוד האירופי)
 • נוספה הצהרת WEEE עבור טורקיה.
 • עודכנה הצהרת NCC RF.
 • נוספו פרטים על הדרכון הדיגיטלי.
 • נוספה הצהרה בנושא החלת תקנות (EU) 2019/2015 ו-(EU) 2019/2020.
 • עודכנה ההודעה למשתמשי רשת הטלפון של ניו-זילנד.
 • עודכן המידע על מצב שינה.

פברואר 2021

 • נוספו סוגי מכשירים ומספרי דגמים עבור המוצרים הבאים: C2326, M1342, XC2326, XM1342.
 • נוספו הצהרות התאימות הנוגעות לבריטניה (UK).
 • עודכנו הצהרות התאימות בהנחיות המועצה האירופית (EC).
 • עודכנה ההודעה בנוגע להפרעת גלי רדיו למוצרי Class A.
 • עודכנה ההודעה על פסולת אלקטרונית בהודו.
 • נוסף מידע על מוצרים בעלי רישום EPEAT.

ספטמבר 2020

 • נוספו סוגי מכשירים ומספרי דגמים עבור המוצרים הבאים: XC4143, XC6153, XC8163, XC9225.
 • השם של Industry Canada שונה ל-Innovation, Science and Economic Development Canada.
 • עודכנו הצהרות התאימות בהנחיות המועצה האירופית (EC).
 • עודכן מידע על RoHS לסין.

מאי 2020

נוספו סוגי מכשירים ומספרי דגמים עבור המוצרים הבאים: CS439‏, MS439.

אפריל 2020

 • נוספו סוגי מכשירים ומספרי דגמים עבור המוצרים הבאים: B3340, B3442, C3426, CS431, CX431, MB3442, MC3426, MS331, MS431, MX331, MX431, XC4153.
 • עודכנה ההצהרה בדבר מצב שינה.

יולי 2019

 • עודכנו פרטי סיווג המכשיר ונוספו סוגי מכשירים ומספרים דגמים עבור המוצרים הבאים: C4150‏, CS720‏, CS725‏, CS725R‏, CS727‏, CS728‏, CX725‏, CX725R‏, CX727‏, XC4140‏, XC4150.
 • נוספו הודעות תקינה בדבר דגמי RFID.
 • עודכנה הודעת האבטחה בנוגע להרמת המדפסת.
 • נוספה הצהרת התאימות עבור מודול הפקס ב-MB2236.
 • נוספו סוגי מכשירים ומספרי דגמים עבור המוצרים הבאים: C3224‏, C3326‏, CS331‏, CX331‏, MB2236‏, MC3224‏, MC3326.
 • נוסף מידע על מדיניות הפרטיות של Lexmark אשר מסדירה את השימוש במוצרים.
 • עודכנה ההצהרה בדבר מצב שינה.
 • נושא המוסכמות עודכן והוסר ממנו סוג אזהרה בנוגע ללהבי מאוורר מסתובבים.
 • נמחקה הודעת הבטיחות בנוגע ללהבי מאוורר מסתובבים.

ינואר 2019

 • נוספו סוגי מכשירים ומספרי דגמים עבור המוצרים הבאים: B2236‏, MB2236.
 • נושא המוסכמות עודכן ונוסף לו סוג אזהרה בנוגע לחלקים נעים.
 • נוספה הודעת הבטיחות בנוגע לחלקים נעים.
 • עודכנה הודעה בדבר תקשורת אלקטרונית ביפן.
 • עודכנו פרטי BSMI RoHS.
 • עודכנה הצהרת NCC RF.

יוני 2018

 • נוספו סוגי מכשירים ומספרי דגמים עבור המוצרים הבאים: B2865‏, C2240‏, C2325‏, C2425‏, C2535‏, CS421‏, CS521‏, CS622‏, CX421‏, CX522‏, CX622‏, CX625‏, M5255‏, M5270‏, MB2770‏, MC2325‏, MC2425‏, MC2535‏, MC2640‏, MS725‏, MS821‏, MS822‏, MS823‏, MS825‏, MS826‏, MX721‏, MX722‏, MX725‏, MX822‏, MX826‏, XC2235‏, XC4240‏, XM5365‏, XM5370‏, XM7355‏, XM7370.
 • עודכן הסעיף בדבר שימוש כולל באנרגיה.
 • עודכנה ההודעה על פסולת אלקטרונית בהודו.
 • עודכנה הודעה בדבר תקשורת אלקטרונית ביפן.
 • עודכנה הצהרת Industry Canada (קנדה).
 • עודכנה הצהרת NCC RF.
 • עודכנה הצהרת התאימות להנחיות המועצה האירופית (EC) בנוגע לציוד רדיו.

אפריל 2018

 • נוסף מידע על השימוש בחלקים וחלקי חילוף מקוריים של Lexmark.
 • עודכנה ההודעה למשתמשי רשת הטלפון של ארצות הברית.
 • עודכנה ההודעה למשתמשי רשת הטלפון הקנדית.

מרץ 2018

 • נוספו סוגי מכשירים ומספרי דגמים עבור המוצרים הבאים: B2338,‏ B2442‏, B2546‏, B2650‏, M1242‏, M1246‏, M3250‏, MB2338‏, MB2442‏, MB2546‏, MB2650‏, MS321‏, MS421‏, MS521‏, MS621‏, MS622‏, MX321‏, MX421‏, MX521‏, MX522‏, MX622‏, XM1242‏, XM1246‏, XM3250.
 • עודכנו פרטי BSMI RoHS.
 • עודכן המידע בנושא מיחזור.
 • עודכנה ההודעה למשתמשי רשת הטלפון של ניו-זילנד.
 • עודכנו הצהרות התאימות של הוועדה האמריקנית הפדרלית לתקשורת (FCC).

אוגוסט 2017

 • נוספו סוגי מכשירים ומספרי דגמים עבור המוצרים הבאים: C9235‏, CS921‏, CS923‏, CS927‏, CX920‏, CX921‏, CX922‏, CX923‏, CX924‏, XC9235‏, XC9245‏, XC9255‏, XC9265.
 • עודכנו ההודעות על פקס.
 • נוספו הודעות תקינה בדבר מוצרים אלחוטיים.

יוני 2017

 • נוספו סוגי מכשירים ומספרי דגמים עבור המוצרים הבאים: CS727‏, CS728‏, CS827‏, CX727‏, CX827.
 • עודכנו פרטי BSMI RoHS.
 • עודכן מידע על RoHS לסין.

ספטמבר 2016

 • נוספה הודעת הבטיחות בנוגע לדגמי המדפסות שאינם מתאימים לשימוש במקומות שבהם עשויים להימצא ילדים.

אוגוסט 2016

 • נוסף דגם המדפסת XC4140.
 • עודכנו הנחיות המועצה האירופית והערות בדבר הפרעת גלי רדיו.
 • נמחקו הערות בדבר תקשורת אלקטרונית באיחוד האירופי.

מרץ 2016

 • נוספו סוגי מכשירים ומספרי דגמים עבור המוצרים הבאים: C4150, C6160, CS820, CS720, CS725, CX725, CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, XC8160, XC4150.
 • נוספה הודעה על Class A עבור ברזיל.
 • נוספו פרטי BSMI RoHS.
 • תוקנה הודעת הבטיחות על חיבור כבל תקשורת.

ינואר 2016

מהדורה ראשונה של המסמך עבור המוצרים הבאים: C4150, C6160, CS820, CS720, CS725, CX725, CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, XC8160, XC4150.

איתור מידע אודות המדפסת

מה אתה מחפש?באפשרותך למצוא זאת כאן

המידע המשלים החדש ביותר, עדכונים ותמיכה בלקוחות:

 • תיעוד
 • הורדות מנהלי התקנים
 • תמיכה בצ'אט חי
 • תמיכה באמצעות דואר אלקטרוני
 • תמיכה קולית

http://support.lexmark.com

הערה:  בחר את המדינה או האזור, ולאחר מכן בחר את המוצר כדי להציג את אתר התמיכה המתאים.

את מספרי הטלפון של התמיכה ואת שעות העבודה באזור או במדינה שלך תוכל למצוא באתר התמיכה, או באחריות המודפסת שמצורפת למדפסת.

כשאתה פונה לשירות התמיכה בלקוחות, אנא ודא שברשותך הפרטים הבאים:

 • מקום ותאריך הרכישה
 • סוג המכשיר והמספר הסידורי

מידע על אופן ההגדרה של תכונות הנגישות של המדפסת שלך, קביעת תצורתן והשימוש בהן.

מדריך נגישות בכתובת http://support.lexmark.com

מידע בנושא אחריות

מידע בנושא אחריות משתנה בהתאם למדינה או אזור:

 • בארה"ב—עיין בהצהרת הגבלת האחריות המצורפת למדפסת זו, או בקר באתר http://support.lexmark.com.
 • במדינות ובאזורים אחרים—עיין בתעודת האחריות המצורפת למדפסת.

מידע על הדרכון הדיגיטלי של Lexmark

https://csr.lexmark.com/digital-passport.php

לתמיכה הטכנית של Lexmark עבור אל http://support.lexmark.com.

לקבלת מידע על מדיניות הפרטיות של Lexmark אשר קובעת את השימוש במוצר זה, עבור אל www.lexmark.com/privacy.

למידע על חומרים מתכלים ועל הורדות, עבור אל www.lexmark.com.

מידע בטיחותי

מוסכמות

הערה: הערה באה לציין מידע שעשוי לסייע.

אזהרה: אזהרה באה לזהות דבר מה שעלול לגרום נזק לחומרה או לתוכנה של המוצר.

זהירות: הצהרת זהירות מציינת מצב שעלול להיות מסוכן ולפגוע בך.

  סוגים שונים של הצהרות זהירות כוללים:

  זהירות—פוטנציאל לפציעה:  ציון סכנת פציעה.

  זהירות—סכנת שוק:  ציון סכנת התחשמלות.

  זהירות—משטח חם:  ציון סכנת כוויה כתוצאה מנגיעה.

  זהירות—סכנת נפילה:  ציון סכנת הימחצות.

  זהירות—סכנת צביטה:  ציון סכנת הילכדות בין חלקים נעים.

הצהרות בנוגע למוצר

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר או בתחליף שאושר על-ידי היצרן.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  אל תשתמש במוצר זה עם כבלים מאריכים, מפצלי שקעים, כבלים מאריכים עם מפצלי שקעים או התקני אל-פסק. מדפסת לייזר עשויה להטיל עומס על קיבולת ההספק של אביזרים מסוגים אלה, ומצב זה עלול ליצור סכנת שרפה, נזק לרכוש או ביצועים ירודים של המדפסת.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  עם מוצר זה ניתן להשתמש רק בהתקן משולב של Lexmark להגנה מפני נחשולי מתח, אשר מחובר כהלכה בין המדפסת לבין כבל החשמל המסופק עם המדפסת. השימוש בהתקן הגנה מפני נחשולי מתח שאינם מתוצרת Lexmark עלול לגרום לסכנת שרפה, נזק לרכוש או ביצועים ירודים של המדפסת.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להפחית את הסיכון לשרפה, השתמש רק בכבל תקשורת (RJ-11) מסוג ‎26 AWG ומעלה בעת חיבור מוצר זה לרשת הטלפון הממותגת הציבורית. עבור משתמשים באוסטרליה, הכבל חייב להיות באישור רשות התקשורת והמדיה האוסטרלית.

זהירות—סכנת שוק:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תציב מוצר זה ואל תשתמש בו בקרבת מים או מקומות לחים.

זהירות—סכנת שוק:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תבצע חיבורי חשמל או כבלים כלשהם, למשל כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, במהלך סופת ברקים.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  אל תחתוך, תפתל, תכופף, תמחץ את כבל החשמל ואל תניח חפצים כבדים עליו. אל תאפשר שחיקה או מתיחה של כבל החשמל. אל תלחץ את כבל החשמל בין חפצים דוגמת רהיטים לבין קירות. כל אחד מהמקרים לעיל קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות. בדוק בקביעות אם קיימות בעיות מסוג זה בכבל החשמל. נתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתבדוק אותו.

זהירות—סכנת שוק:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, ודא שכל החיבורים החיצוניים (כגון חיבורי Ethernet ומערכת טלפון) מותקנים כהלכה ביציאות החיבור המסומנות.

זהירות—סכנת שוק:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

זהירות—סכנת שוק:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תשתמש בתכונת הפקס במהלך סופת ברקים.

זהירות—סכנת שוק:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  אם משקל המדפסת עולה על 20|ק"ג, כדי להעבירה ממקום למקום בבטחה יידרשו שני אנשים או יותר.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  בעת הזזת המדפסת, פעל על פי ההנחיות הבאות כדי למנוע פציעה גופנית או נזק למדפסת:

 • ודא שכל הדלתות והמגשים סגורים.
 • כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
 • נתק את כל הכבלים והחוטים מהמדפסת.
 • אם למדפסת מחוברים מגשים או אמצעי פלט אופציונליים נפרדים הניצבים על הרצפה, נתק אותם לפני הזזת המדפסת.
 • אם למדפסת יש בסיס עם גלגלים, גלגל אותה בזהירות למיקום החדש. היזהר בעת מעבר מעל מפתני דלתות ורצפות שבורות.
 • אם המדפסת אינה מצוידת בבסיס על גלגלים אך כוללת מגשים או אמצעי פלט אופציונליים, הסר את אמצעי הפלט והרם את המדפסת להרחקתה מהמגשים. אל תנסה להרים את המדפסת ואפשרויות אחרות כלשהן בו-זמנית.
 • השתמש תמיד בידיות האחיזה של המדפסת כדי להרימה.
 • ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת המדפסת יש משטח שמסוגל לתמוך בכל בסיס המדפסת.
 • ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת אביזרי החומרה יש משטח שמסוגל לתמוך בממדי האביזרים.
 • ודא שהמדפסת נשארת במצב עומד.
 • הימנע מתנועות חדות.
 • ודא שהאצבעות אינן נמצאות מתחת למדפסת כאשר אתה מציב אותה.
 • ודא שיש מספיק מקום פנוי סביב המדפסת.

זהירות—סכנת נפילה:  התקנת אחת או יותר מהאפשרויות במדפסת או במדפסת הרב-תכליתית (MFP) עשויה להצריך בסיס עם גלגלים, ריהוט או אמצעי אחר כדי למנוע חוסר יציבות אשר עלול לגרום לפגיעה. לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת www.lexmark.com/multifunctionprinters.

זהירות—סכנת נפילה:  טען כל מגש בנפרד כדי להפחית את הסיכון לחוסר יציבות של הציוד. השאר את כל שאר המגשים במצב סגור עד שתצטרך לפתוח אותם.

זהירות—משטח חם:  פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

זהירות—סכנת צביטה:  כדי למנוע סכנת פציעה כתוצאה מהיצבטות, היזהר באזורים המסומנים בתווית זו. פציעות היצבטות עלולות להיגרם בסביבת חלקים נעים, כגון גלגלי שיניים, דלתות, מגשים ומכסים.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  במוצר זה נעשה שימוש בלייזר. פקדים, התאמות או הליכים אשר שונים מאלה שצוינו במדריך למשתמש עלולים לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  סוללת הליתיום שבמוצר זה אינה מיועדת להחלפה. קיימת סכנת התפוצצות אם סוללת ליתיום אינה מוחלפת בצורה נכונה. אל תטען מחדש, אל פרק ואל תשרוף סוללת ליתיום. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לתקנות המקומיות.

המוצרים הבאים אינם מתאימים לשימוש במקומות שבהם עשויים להימצא ילדים:

  C4150,‏ C4342,‏ C4352,‏ C6160,‏ C9235,‏ CS720,‏ CS725,‏ CS725R,‏ CS727,‏ CS728,‏ CS730,‏ CS735,‏ CS737,‏ CS820,‏ CS827,‏ CS921,‏ CS923,‏ CS927,‏ CX725,‏ CX725R,‏ CX727,‏ CX730,‏ CX735,‏ CX737,‏ CX820,‏ CX825,‏ CX827,‏ CX860,‏ CX920,‏ CX921,‏ CX922,‏ CX923,‏ CX924,‏ XC4140,‏ XC4143,‏ XC4150,‏ XC4153,‏ XC4342‏, XC4352,‏ XC6152,‏ XC6153,‏ XC8155,‏ XC8160,‏ XC8163,‏ XC9225,‏ XC9235,‏ XC9245,‏ XC9255,‏ XC9265

מוצר זה תוכנן, נבדק ואושר כדי לעמוד בתקני הבטיחות הגלובליים המחמירים בשימוש ברכיבים ספציפיים של היצרן. אפשר שמאפייני הבטיחות של חלקים אחדים לא תמיד יהיו מובנים מאליהם. היצרן לא ישא באחריות לשימוש בחלקי חילוף אחרים.

לשירות ותיקונים, מלבד אלה המוזכרים בתיעוד למשתמש, פנה לנציג שירות.

שמור הוראות אלה.

מידע על סביבה

ENERGY STAR

כל מוצרי Lexmark הנושאים את הסימון ENERGY STAR® על המוצר או במסך ההפעלה אושרו כמוצרים שעומדים בדרישות ENERGY STAR של הסוכנות להגנה על הסביבה (Environmental Protection Agency, ‏EPA), נכון לתאריך הייצור.

צריכת חשמל

צריכת החשמל של המוצר

הטבלה הבאה מתעדת את מאפייני צריכת החשמל של המוצר ביחידות ואט (W).

הערה:  ייתכן שמצבים מסוימים אינם רלוונטיים למוצר שברשותך.

דגםמצב פעולה
הדפסהCopy (העתקה)סריקהמוכן לפעולהשינהמנוחהכבוי

B2236

460 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

4 W

1.2 W

לא רלוונטי

0.1 W

B2338‏, MS321

520 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

7 W

1.8 W

0.1 W

0.1 W

B2442‏, M1242‏, MS421

570 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

7.5 W

1.6 W

0.1 W

0.1 W

B2546‏, M1246‏, MS521

620 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

8 W

2.0 W

0.1 W

0.1 W

B2650, M3250, MS621, MS622

670 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

9.5 W

1.1 W

0.1 W

0.1 W

B2865‏, MS823

800 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

20 W

1.6 W

0.2 W

0.2 W

B3340‏, MS331

550 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

5.5 W

0.9 W

0.1 W

0.1 W

B3442, M1342, MS431, MS439

570 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

4.9 W

0.9 W

0.1 W

0.1 W

C2240‏, CS622

570 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

22.5 W

1.4 W

0.2 W

0.2 W

C2325

400 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

20.5 W

1.4 W

0.2 W

0.2 W

C2326, C3426, CS431, CS439

400 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

17 W

1.2 W

לא רלוונטי

0.1 W

C2335‏, CS531

514 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

20.8 W

1 W

0.2 W

0.2 W

C2425‏, CS421

400 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

22 W

1.2 W

0.2 W

0.2 W

C2535

530 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

22 W

1.6 W

0.2 W

0.2 W

C3224

385 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

15.5 W

0.9 W

לא רלוונטי

0.1 W

C3326‏, CS331

395 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

15 W

0.8 W

לא רלוונטי

0.1 W

C4150‏, CS725‏, CS728

680 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

45 W

2.2 W

0.3 W

0.2 W

C4342‏, CS730

610 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

27 W

1 W

0.1 W

0.1 W

C4352‏, CS735

740 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

25 W

1 W

0.1 W

0.1 W

C6160‏, CS820‏, CS827

800 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

45.4 W

1.3 W

0.3 W

0.2 W

C9235‏, CS921‏, CS927

575 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

140 W

1 W

0.2 W

0 W

CS521

530 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

22 W

1.3 W

0.2 W

0.2 W

CS632‏, CS639

574 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

21.3 W

1 W

0.2 W

0.2 W

CS720‏, CS727

560 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

45 W

2.4 W

0.2 W

0.2 W

CS737

740 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

25 W

1 W

0.1 W

0.1 W

CS923

1050 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

200 W

2.1 W

0.2 W

0 W

CS943

767 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

76 W

1.3 W

0.1 W

0.1 W

CX331‏, MC3326

395 W

385 W

24 W

17 W

1.1 W

לא רלוונטי

0.1 W

CX421‏, MC2325‏, MC2425

400 W

425 W

25 W

25 W

2.2 W

0.2 W

0.2 W

CX431‏, MC3426‏, XC2326

400 W

395 W

21 W

17.5 W

1.3 W

לא רלוונטי

0.1 W

CX522‏, MC2535‏, XC2235

530 W

485 W

28.5 W

26.5 W

1.4 W

0.2 W

0.2 W

CX532‏, XC2335

519 W

549 W

37.1 W

25.5 W

1.3 W

0.2 W

0.2 W

CX622

580 W

560 W

29.5 W

28.5 W

1.7 W

0.2 W

0.2 W

CX625‏, XC4240

580 W

540 W

28 W

29.5 W

1.8 W

0.2 W

0.2 W

CX635

587 W

606 W

37.1 W

29 W

1.3 W

0.2 W

0.2 W

CX725‏, CX727‏, XC4150‏, XC4153

700 W

460 W

85 W

40.6 W

1.7 W

0.2 W

0.2 W

CX730‏, XC4342

630 W

640 W

44.5 W

31.5 W

1 W

0.1 W

0.1 W

CX735‏, XC4352

760 W

800 W

45 W

32 W

1.2 W

0.1 W

0.1 W

CX737

760 W

800 W

45 W

32 W

1.2 W

0.1 W

0.1 W

CX820, CX827, XC6152, XC6153

760 W

870 W

115 W

70 W

1.5 W

0.3 W

0.2 W

CX825‏, XC8155

825 W

650 W

110 W

63 W

1.4 W

0.3 W

0.2 W

CX860‏, XC8160‏, XC8163

870 W

650 W

115 W

64.3 W

1.5 W

0.3 W

0.2 W

CX920‏, XC9225

575 W

600 W

230 W

220 W

2.8 W

0.2 W

0 W

CX921‏, XC9235

675 W

700 W

230 W

220 W

1.5 W

0.2 W

0 W

CX922‏, XC9245

1000 W

1075 W

250 W

230 W

2.7 W

0.2 W

0 W

CX923‏, XC9255

1075 W

1100 W

250 W

230 W

2.8 W

0.2 W

0 W

CX924‏, XC9265

1250 W

1275 W

250 W

230 W

1.2 W

0.2 W

0 W

CX930‏, XC9325

381 W

434 W

103 W

72 W

1.1 W

0.1 W

0.1 W

CX931‏, XC9335

477 W

540 W

120 W

93 W

1.2 W

0.1 W

0.1 W

CX942‏, XC9445

710 W

780 W

136 W

96 W

1.2 W

0.1 W

0.1 W

CX943‏, XC9455

790 W

880 W

132 W

88 W

1.2 W

0.1 W

0.1 W

CX944‏, XC9465

840 W

870 W

125 W

88 W

1.2 W

0.1 W

0.1 W

M3350‏, MS632

670 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

9.5 W

1.1 W

0.1 W

0.1 W

M5255‏, MS821‏, MS822

670 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

21.5 W

1.4 W

0.2 W

0.2 W

M5270‏, MS825‏, MS826

830 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

21 W

1.4 W

0.2 W

0.2 W

MB2236adw

460 W

460 W

לא רלוונטי

5.5 W

1.2 W

לא רלוונטי

0.1 W

MB2236adwe

460 W

460 W

9.5 W

6.0 W

1.1 W

לא רלוונטי

0.2 W

MB2338‏, MX321

520 W

550 W

14.5 W

10.5 W

1.3 W

0.1 W

0.1 W

MB2442‏, MX421‏, XM1242

570 W

590 W

17.5 W

11.5 W

1.3 W

0.1 W

0.1 W

MB2546‏, MX521

620 W

630 W

20 W

14.5 W

1.5 W

0.1 W

0.1 W

MB2650‏, XM3250

670 W

680 W

23.5 W

16.5 W

2.5 W

0.1 W

0.1 W

MB2770‏, MX722‏, XM5370

850 W

890 W

73 W

32 W

1.9 W

0.2 W

0.2 W

MB3442‏, MX431adw‏, XM1342

580 W

600 W

14 W

7.5 W

1.1 W

0.1 W

0.1 W

MC2640

580 W

560 W

29.5 W

28.5 W

1.9 W

0.2 W

0.2 W

MC3224adwe

385 W

385 W

22 W

17 W

1.1 W

לא רלוונטי

0.1 W

MC3224dwe

385 W

385 W

לא רלוונטי

17 W

1.1 W

לא רלוונטי

0.1 W

MS531

620 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

9.5 W

1.1 W

0.1 W

0.1 W

MS631‏, MS639

670 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

9.5 W

1.1 W

0.1 W

0.1 W

MS725

720 W

לא רלוונטי

לא רלוונטי

108 W

1.3 W

0.2 W

0.2 W

MX331

530 W

550 W

13 W

6.5 W

0.8 W

0.1 W

0.1 W

MX431adn

580 W

600 W

14 W

7 W

0.9 W

0.1 W

0.1 W

MX432‏, XM3142

580 W

600 W

14 W

7 W

0.9 W

0.1 W

0.1 W

MX522

620 W

630 W

20 W

14.5 W

1.4 W

0.1 W

0.1 W

MX532

620 W

680 W

23.5 W

16.5 W

1.8 W

0.1 W

0.1 W

MX632‏, XM3350

620 W

680 W

23.5 W

16.5 W

1.8 W

0.1 W

0.1 W

MX622

670 W

680 W

23.5 W

16.5 W

1.8 W

0.1 W

0.1 W

MX721‏, XM5365

800 W

830 W

75 W

31 W

1.7 W

0.2 W

0.2 W

MX725

810 W

870 W

158 W

124 W

1.6 W

0.1 W

0.1 W

MX822‏, XM7355

690 W

750 W

84 W

32.1 W

1.8 W

0.2 W

0.2 W

MX826‏, XM7370

850 W

900 W

86 W

34.5 W

2.9 W

0.2 W

0.2 W

MX931

455 W

490 W

130 W

87 W

1.1 W

0.2 W

0.1 W

XC4140‏, XC4143

700 W

460 W

85 W

42.7 W

1.7 W

0.2 W

0.2 W

XM1246

620 W

630 W

20 W

14.5 W

1.4 W

0.1 W

0.1 W

רמות צריכת החשמל המפורטות בטבלה הקודמת מייצגות מדידות זמן ממוצע. צריכת החשמל ברגע מסוים עשויה להיות גבוהה משמעותית מהממוצע. הערכים כפופים לשינויים.

עבור אל www.lexmark.com לצפייה בערכים הנוכחיים.

Sleep Mode (מצב שינה)

מוצר זה מתוכנן עם מצב חיסכון בצריכת אנרגיה הנקרא Sleep Mode (מצב שינה). מצב השינה חוסך אנרגיה באמצעות הורדת צריכת החשמל בפרקי זמן ארוכים שבהם אין פעילות. מצב השינה מופעל אוטומטית לאחר שמוצר זה אינו נמצא בשימוש למשך זמן שצוין, הנקרא Sleep Mode Timeout (זמן קצוב לשינה).

ברירת המחדל של היצרן עבור זמן קצוב לשינה למוצר זה (בדקות):

MS725 ו-MX725: 5
כל שאר הדגמים: 15

באמצעות תפריטי הגדרת התצורה האלה, Sleep Mode Timeout (זמן קצוב לשינה) ניתן להגדרה בין דקה אחת ל-120 דקות או בין דקה אחת ל-114 דקות, תלוי בדגם המדפסת. אם מהירות ההדפסה היא 30 עמודים בדקה או פחות, באפשרותך להגדיר את פסק הזמן לעד 60 דקות או 54 דקות, תלוי בדגם המדפסת. הגדרת הזמן הקצוב לשינה לערך נמוך מפחיתה מצריכת האנרגיה, אך עלולה לגדיל את זמן התגובה של המוצר. הגדרת הזמן הקצוב לשינה לערך גבוה שומרת על זמן תגובה מהיר, אך צורכת יותר אנרגיה.

דגמים מסוימים תומכים ב-Deep Sleep Mode (מצב שינה עמוקה), שמפחית עוד יותר את צריכת החשמל אחרי פרקי זמן ארוכים של חוסר פעילות.

Hibernate mode (מצב מנוחה)

מוצר זה מתוכנן למצב פעולה בצריכת חשמל נמוכה במיוחד הנקרא Hibernate mode (מצב מנוחה). בעת הפעלה במצב מנוחה, כל המערכות וההתקנים האחרים מכובים בצורה בטוחה.

ניתן להיכנס למצב המנוחה בכל אחת מהשיטות הבאות:

 • שימוש בפסק זמן למנוחה
 • שימוש במצבי צריכת חשמל מתוזמנים

ברירת המחדל של היצרן עבור Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה) למוצר זה בכל הארצות והאזורים

3 ימים

משך הזמן שבו המדפסת ממתינה לאחר הדפסת משימה לפני כניסה למצב מנוחה ניתן להגדרה בין שעה אחת ועד חודש אחד.

הערות בדבר מוצרי ציוד הדמיה עם רישום EPEAT:

 • רמת צריכת החשמל החלה במצב המתנה מתרחשת במצב Hibernate (מנוחה) או במצב כבוי.
 • המוצר יכבה אוטומטית באופן שיעביר אותו לרמת צריכת החשמל במצב המתנה, שהיא ‎1 W ומטה. בעת אספקת המוצר, פונקציית המעבר האוטומטי לצריכת חשמל של מצב המתנה (מצב Hibernate (מנוחה) או כבוי) תוגדר כזמינה.
מצב כיבוי

במוצר זה קיים מצב כיבוי אשר צורך עדיין כמות קטנה של חשמל. כדי להפסיק לחלוטין את צריכת החשמל של המוצר, נתק את ספק הכוח משקע החשמל.

צריכת אנרגיה כוללת

לעתים שימושי להעריך את צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר. היות שנתוני צריכת החשמל רשומים ביחידות של הספק (ואט), כדי לחשב את צריכת החשמל יש להכפיל את צריכת החשמל במשך הזמן שבו המוצר נמצא בכל מצב. צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר היא סכום צריכת החשמל בכל המצבים.

השלכת מוצרים

אין להשליך את המדפסת או חומרים מתכלים ביחד עם פסולת ביתית רגילה. צור קשר עם הרשויות המקומיות לבירור אפשרויות השלכה ומיחזור.

מיחזור

Lexmark מציעה תוכניות איסוף וגישות סביבתיות מתקדמות בנוגע למיחזור. למידע נוסף, ראה

מיחזור מוצרי Lexmark

  כדי להחזיר את מוצרי Lexmark לצורך מחזור:

 1. בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.

 2. בחר את המוצר שברצונך למחזר.

הערה:  ייתכן שחומרים מתכלים וחומרה שאינם מופיעים בתכנית האיסוף והמיחזור של Lexmark ממוחזרים דרך מרכז המיחזור הפעיל באזורך.

מיחזור אריזות Lexmark

Lexmark עושה מאמצים מתמשכים למזער את כמויות האריזה. כמות מופחתת של חומרי אריזה מסייעת לוודא שהמדפסות של Lexmark יובלו ביעילות וברגישות לסביבה, וכן שיהיו פחות אריזות להשליך. תחומי התייעלות אלה מובילים להפחתת הפליטות של גזי חממה ולחיסכון באנרגיה ובמשאבים טבעיים. בארצות או אזורים מסוימים Lexmark אף מציעה מיחזור של רכיבי האריזה. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle, ואז בחר אך ארצך או אזורך. פרטים על תוכניות מיחזור האריזות הזמינות נכללים במידע על מיחזור המוצר.

הקרטונים של Lexmark ניתנים למיחזור ב-100% במקומות שבהם קיימים מתקני מיחזור המאפשרים קימוט. ייתכן שלא קיימים מתקנים באזורך.

חומר הריפוד שבאריזות של Lexmark ניתן למיחזור במקומות שבהם קיימים מתקנים למיחזור גומאוויר. ייתכן שלא קיימים מתקנים באזורך.

כשאתה מחזיר מחסנית אל Lexmark, תוכל לעשות שימוש חוזר בקופסה שבתוכה הגיעה המחסנית. Lexmark ממחזרת את הקופסה.

שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark

מדפסת Lexmark מתוכננת לפעול בצורה הטובה ביותר עם חומרים מתכלים וחלקים מקוריים של Lexmark. שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על הביצועים, האמינות או החיים של המדפסת ורכיבי ההדמיה שבה. הוא אף עלול להשפיע על כיסוי האחריות. האחריות אינה מכסה נזק שנגרם כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. כל מחווני אורך החיים מתוכננים לפעול עם חומרים מתכלים וחלקים של Lexmark, ועלולים לספק תוצאות בלתי צפויות אם נעשה שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. שימוש ברכיבי הדמיה אשר חורג מאורך החיים המיועד עלול להזיק למדפסת Lexmark שברשותך או לרכיבים המשויכים אליה.

החזרת מכלי הדיו של Lexmark לשימוש חוזר או מיחזור

תוכנית איסוף המחסניות של Lexmark מאפשרת לך להחזיר מחסניות משומשות ל-Lexmark ללא תשלום לצורך שימוש חוזר או מיחזור. מאה אחוזים ממכלי הדיו הריקים שמוחזרים ל- Lexmark חוזרים לשימוש חוזר או עוברים תהליך מיחזור. גם הקופסאות המשמשות להחזרת מכלי הדיו ממוחזרות.

  כדי להחזיר מחסניות Lexmark לשימוש חוזר או למיחזור בצע את הפעולות הבאות:

 1. בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.

 2. בחר את המדינה או את האזור שלך

 3. בחר התוכנית לאיסוף מחסניות דיו של Lexmark.

 4. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

מידע בנושא תקינה

הודעות תקינה בדבר ציוד תקשורת קצה

סעיף זה כולל מידע על תקינה המתייחס למוצרים שמכילים כרטיס פקסימיליה אנלוגי.

כדי לקבוע אם המוצר שברשותך כולל אפשרות פקסימיליה, עיין במדריך למשתמש או עבור אל http://support.lexmark.com.

הודעות תקינה עבור מוצרים אלחוטיים

סעיף זה כולל מידע על תקינה אשר חל רק על דגמים אלחוטיים.

אם אינך יודע בוודאות אם הדגם שלך אלחוטי, עבור אל http://support.lexmark.com.

הודעה לגבי רכיב מודולרי

הדגמים האלחוטיים כוללים אחד מהרכיבים המודולריים הבאים:

מספר דגם/סוג תקינה של Lexmark LEX-M07-001‏; FCC ID:IYLLEXM07001; ‏IC:2376A-LEXM07001
מספר דגם/סוג תקינה של Lexmark LEX-M08-001‏; FCC ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001
AzureWave Technologies, Inc.‎ דגם: AW-CM276NF; ‏FCC ID:TLZ-CM276NF; ‏IC:6100A-CM276NF
AzureWave Technologies, Inc.‎ דגם: AW-CM467-SUR‏; FCC ID:TLZ-CM467; IC:6100A-CM467

כדי לקבוע איזה מהרכיבים המודולריים מותקן במוצר המסוים שלך, עיין בתוויות שעל המוצר.

חשיפה לקרינת תדר רדיו

עוצמת הקרינה של התקן זה נמוכה בהרבה ממגבלות החשיפה לתדר רדיו של ה- FCC וסוכנויות תקינה אחרות. יש לשמור על הפרדה מינימלית של 20  ס"מ בין האנטנה ובין אדם כלשהו על מנת שהתקן זה יעמוד בדרישות החשיפה ל- RF של ה- FCC ושל סוכנויות תקינה אחרות.

הודעות תקינה עבור מוצרי RFID

סעיף זהכולל מידע על תקינה אשר חל רק על דגם או דגמי ה-RFID הבאים:

CS725R‏, CX725R

הודעה לגבי רכיב מודולרי (RFID)

דגמי RFID כוללים את הרכיב המודולרי הבא:

מספר דגם/סוג תקינה של Lexmark: FCC ID:IYL0528RFU; ‏IC:2376A-0528RFU

חשיפה לקרינת תדר רדיו

עוצמת הקרינה הנפלטת מהתקן זה נמוכה בהרבה מגבולות החשיפה לתדרי רדיו שהוגדרו על-ידי ה-FCC ורשויות תקינה אחרות. כדי שהתקן זה יעמוד בדרישות החשיפה לתדרי רדיו של ה-‏FCC ושל רשויות תקינה אחרות, יש לשמור על מרחק של לפחות 20 ס"מ בין האנשים לבין האנטנה.

מוצרי Class A
שם המוצרסוג מכשירמספר דגם

B2865 ‏(B2865dw‏), M5255‏, M5270‏, MS725 ‏(MS725dvn‏), MS821 ‏(MS821n‏, MS821dn‏), MS822 ‏(MS822de‏), MS823 ‏(MS823n‏, MS823dn‏), MS825 ‏(MS825dn‏), MS826 ‏(MS826de)

4064

210, 230, 235, 295, 410, 430, 438, 630, 635, 695, 830

C2240‏, CS622 ‏(CS622de)

5029

636, 696

C4150‏, CS720 ‏(CS720de, ‏CS720dte), ‏CS725 ‏(CS725de‏, CS725dte‏), CS725R‏, CS727 ‏(CS727de‏), CS728 ‏(CS728de)

5028

1A5‏, 6A0‏, 6A9

C4342 (C4342de), C4352 (C4352de), CS730 (CS730de), CS735 (CS735de), CS737 (CS737dze)

5030

235, 239, 635, 695, 835

C6160‏, CS820 ‏(CS820de‏, ‏CS820dte, ‏CS820dtfe), ‏CS827 (CS827de)

5063

530, 539, 571

C9235‏, CS921 ‏(CS921de‏), CS923 ‏(CS923de‏), CS927 ‏(CS927de)

5059

130, 190, 530

CS632 ‏(CS632dwe), ‏CS639

5031

635, 675 (לא אלחוטי), 685 (אלחוטי)

CS943 ‏(CS943de)

5080

435

CX622 ‏(CX622ade, CX622de), ‏CX625 ‏(CX625ade, CX625adhe, CX625de), ‏MC2640 ‏(MC2640adwe), ‏XC4240

7529

636, 686, 836, 838, 898

CX635 ‏(CX635adwe)

7531

676 (לא אלחוטי), 686 (אלחוטי)

CX725 ‏(CX725de‏, CX725dhe‏, CX725dthe‏), CX725R‏, CX727 ‏(CX727de‏), XC4140‏, XC4143‏, XC4150‏, XC4153

7528

1A9, 5A6, 5A8, 5A9

CX730 ‏(CX730de), ‏‏C4352 ‏(CX735adse), ‏‏CS730 ‏(CX737adzse), ‏‏CS735 ‏(XC4352)

7530

236, 239, 678, 679, 878

CX820 ‏(CX820de‏, CX820dtfe), CX827 ‏(CX827de‏), XC6152 ‏(XC6152de‏, XC6152dtfe‏), XC6153 ‏(XC6153‏, XC6153de)

7563

136, 137, 196, 197

CX825 (CX825de, CX825dte, CX825dtfe), CX860 (CX860de, CX860dte, CX860dtfe), XC8155 (XC8155de, XC8155dte), XC8160 (XC8160de, XC8160dte), XC8163

7564

336, 337, 536, 537, 596, 598

CX920 (CX920de), CX921 (CX921de), CX922 (CX922de), CX923 (CX923de, CX923dte, CX923dxe), CX924 (CX924dte, CX924dxe), XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

7559

078, 178, 198, 378, 398, 578, 598, 778, 798

(CX930dse) ‏CX930, ‏(CX931dse ,CX931dtse) ‏CX931, ‏(CX942adse) ‏CX942, ‏(CX943adtse ,CX943adxse) ‏CX943, ‏(CX944adtse ,CX944adxse) ‏CX944, ‏XC9325, ‏XC9335, ‏XC9445, ‏XC9455, ‏XC9465

7580

138, 198, 238, 298, 478, 498, 678, 698, 878, 898

M3250‏, MS622 ‏(MS622de)

4600

835, 895

MB2546 (MB2546adwe), ‏MX521 ‏(MX521de, MX521ade), ‏MX522 ‏(MX522adhe, MX522dhe), ‏XM1246

7017

636, 676, 678, 679, 686

MB2650 ה(MB2650adwe), ‏MX622 ‏(MX622ade, MX622adhe, MX622de), ‏XM3250

7018

676, 678, 679, 686

MB2770 ‏(MB2770adwhe), ‏MX721 ‏(MX721ade, MX721adhe), ‏MX722‏ (MX722ade, MX722adhe, MX722de, MX722dhe), ‏MX725 ‏(MX725adve), ‏XM5365, ‏XM5370

7464

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

MX532 ‏(MX532adwe), ‏MX632 ‏(MX632adwe), ‏XM3350

7020

476 (לא אלחוטי), 486 (אלחוטי), 676 (לא אלחוטי), 686 (אלחוטי), 689

MX822 ‏(MX822ade, MX822adxe, MX822de), ‏MX826 ‏(MX826ade, MX826adxe, MX826de), ‏XM7355 ‏(XM7355, XM7355b), ‏XM7370

7465

436, 496, 836, 896

MX931 ‏(MX931dse)

7450

238, 298

הודעה בדבר הפרעות רדיו

אזהרה

זהו מוצר העומד בדרישות הפליטה של מגבלות Class A של תקן EN 55032 ובדרישות החסינות של EN 55035. מוצר זה אינו מיועד לשימוש בסביבות מגורים/ביתיות.

זהו מוצר Class A. בסביבה ביתית מוצר זה עשוי לגרום להפרעות רדיו, ובמקרה זה ייתכן והמשתמש יידרש לנקוט בפעולות מתאימות.

מוצרי Class B
שם המוצרסוג מכשירמספר דגם

B2236 ‏(B2236dw)

1400

438

B2338 ‏(B2338dw‏), B2442 ‏(B2442dw‏), B2546 ‏(B2546dw‏), B2650 ‏(B2650dw‏), M1242‏, M1246‏, MS321 ‏(MS321dn‏), MS421 ‏(MS421dn‏, MS421dw‏), MS521 ‏(MS521dn‏), MS621 ‏(MS621dn)

4600

230, 238, 430, 438, 490, 630, 638, 690, 830, 838

B3340 (B3340dw), B3442 (B3442dw), M1342, MS331 (MS331dn), MS431 (MS431dn, MS431dw), MS439 (MS439dn)

4601

230, 280, 4a0, 480, 489

C2325 (C2325dw), C2425 (C2425dw), C2535 (C2535dw), CS421 (CS421dn), CS521 (CS521dn)

5029

038, 230, 238, 430, 438

C2335‏, CS531 ‏(CS531dw)

5031

270 (לא אלחוטי), 280 (אלחוטי), 290

C2326, C3224 (C3224dw), C3326 (C3326dw), C3426 (C3426dw), CS331 (CS331dw), CS431 (CS431dw), CS439 (CS439dn)

1500

218, 638, 836, 8c6, 8c9

C4150‏, CS720 ‏(CS720de, ‏CS720dte), ‏CS725 ‏(CS725de‏, CS725dte‏), CS725R‏, CS727 ‏(CS727de‏), CS728 ‏(CS728de)

5028

135, 630, 639

CX331 (CX331adwe), ‏CX431 (CX431adw, ‏CX431dw), MC3224 ‏(MC3224adwe, ‏MC3224dwe, ‏MC3224i), ‏MC3326 ‏(MC3326adwe, ‏MC3326i), MC3426 ‏(MC3426adw, ‏MC3426i), XC2326

3500

285, 485, 685, 876, 8c6, 8c9

CX421 ‏(CX421adn), ‏CX522 ‏(CX522ade, ‏CX522de), MC2325 ‏(MC2325adw), ‏MC2425 ‏(MC2425adw), ‏MC2535 ‏(MC2535adwe), ‏XC2235

7529

081, 230, 238, 436, 486, 496

CX532 ‏(CX532adwe), ‏XC2335

7531

276 (לא אלחוטי), 286 (אלחוטי), 289

CX725 (CX725de, CX725dhe, CX725dthe), CX725R, CX727 (CX727de), XC4140, XC4143, XC4150

7528

196, 576, 578, 598

MB2236 (MB2236adw, MB2236adwe, MB2236i)

3400

481, 485

MB2338 ‏(MB2338adw‏), MB2442 ‏(MB2442adwe‏), MX321 ‏(MX321adn‏, MX321adw‏), MX421 ‏(MX421ade‏), ‏XM1242

7017

238, 276, 278, 476, 478, 496

MB3442 (MB3442adw, MB3442i), MX331 (MX331adn, MX331dn), MX431 (MX431adn, MX431adw, MX431dn), MX432 (MX432adwe), XM1342, XM3142

7019

235, 4a6, 4b6, 486, 489, 6w6, 6w9

M3350, ‏MS531 ‏(MS531dw), ‏MS631 ‏(MS631dw), ‏MS632 ‏(MS632dwe), ‏MS639

4602

470 (לא אלחוטי), 480 (אלחוטי), 630, 670 (לא אלחוטי), 675 (לא אלחוטי), 680 (אלחוטי), 685 (אלחוטי), 695

האם מאמר זה הועיל לך?
Top