Produktinformasjonshåndbok

April 2023
© 2016 Lexmark International, Inc.

Med enerett.


Varemerker

Lexmark og Lexmark-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre land.

Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Oversikt

Dette dokumentet inneholder grunnleggende informasjon om sikkerhet, miljø og regelverk for ditt produkt. Det er ikke sikkert at alle punktene gjelder for din skriver. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du gå til http://support.lexmark.com.

Ytterligere merknader, juridisk informasjon og lisensinformasjon som er tilknyttet dette produktet, finner du i avsnittet Merknader på CD-en som følger med skriveren, og i brukerhåndboken.

Modifiserte versjoner av kildekoden som dekkes av GNU Lesser General Public-lisensen (LGPL), kan fås ved å kontakte kundestøtte.

Dokumentets endringshistorikk

DatoEndringer

April 2023

 • Maskintyper og modellnumre har blitt lagt til for følgende produkter: C2335, CS531, CS632, CS639, CS737, CX532, CX635, CX737, M3350, MS531, MS631, MS632, MS639, MX532, MX632, XC2335, XM3350.
 • Merknaden til brukere av produkter i Brasil er lagt til.
 • Samsvarserklæring for Thailand NBTC teknisk standard er lagt til
 • Informasjonen om returnering av Lexmark-tonerkassetter for gjenbruk eller resirkulering, er oppdatert.
 • CCC EMC-merknaden for produkter i klasse A er oppdatert.
 • BSMI EMC-merknaden for produkter i klasse A er oppdatert.

Oktober 2022

Maskintyper og modellnumre har blitt lagt til for følgende produkter: MX432, XM3142.

April 2022

 • Maskintyper og modellnumre har blitt lagt til for følgende produkter: CS943, CX930, CX931, CX942, CX943, CX944, MX931, XC9325, XC9335, XC9445, XC9455, XC9465.
 • Merknaden om japansk telekommunikasjon er oppdatert.
 • NCC-merknaden er oppdatert.

Januar 2022

 • Maskintyper og modellnumre har blitt lagt til for følgende produkter: C4342, C4352, CS730, CS735, CX730, CX735, XC4342, XC4352.
 • Merknad om oppladbart litiumionbatteri (for EU) er lagt til.
 • Tyrkisk WEEE-varsel er lagt til.
 • Merknaden med NCC RF-erklæringen er oppdatert.
 • Informasjon om digitalt pass er lagt til.
 • Erklæring om anvendelighet av forordning (EU) 2019/2015 og (EU) 2019/2020 er lagt til.
 • Merknad til brukere av telenett i New Zealand er oppdatert.
 • Erklæringen om hvilemodus er oppdatert.

Februar 2021

 • Maskintyper og modellnumre har blitt lagt til for følgende produkter: C2326, M1342, XC2326, XM1342.
 • Samsvarserklæringer for Storbritannia er lagt til.
 • Samsvarserklæringer for EU-direktiver er oppdatert.
 • Merknad om radiointerferens for produkter i klasse A er oppdatert.
 • Merknaden om E-avfall for India er oppdatert.
 • Det er lagt til informasjon om EPEAT‑registrerte produkter.

September 2020

 • Maskintyper og modellnumre har blitt lagt til for følgende produkter: XC4143, XC6153, XC8163, XC9225.
 • Endret navnet på Industry Canada til Innovation, Science and Economic Development Canada.
 • Samsvarserklæringer for EU-direktiver er oppdatert.
 • RoHS-informasjonen for Kina er oppdatert.

Mai 2020

Maskintyper og modellnumre har blitt lagt til for følgende produkter: CS439, MS439.

April 2020

 • Maskintyper og modellnumre har blitt lagt til for følgende produkter: B3340, B3442, C3426, CS431, CX431, MB3442, MC3426, MS331, MS431, MX331, MX431, XC4153.
 • Oppdatert erklæringen for hvilemodus.

Juli 2019

 • Informasjon om enhetsklassifisering ble oppdatert, og maskintyper og modellnumre ble lagt til for følgende produkter: C4150, CS720, CS725, CS725R, CS727, CS728, CX725, CX725R, CX727, XC4140, XC4150.
 • Juridiske merknader ble lagt til for RFID-modeller.
 • Sikkerhetsmerknaden om løfting av skriveren ble lagt til.
 • Samsvarserklæringen for faksmodulen i MB2236 ble lagt til.
 • Maskintyper og modellnumre har blitt lagt til for følgende produkter: C3224, C3326, CS331, CX331, MB2236, MC3224, MC3326.
 • Lagt til informasjon om Lexmarks personvernerklæring som gjelder for bruk av produkter.
 • Oppdatert erklæringen for hvilemodus.
 • Oppdatert emnet om konvensjoner for å fjerne en advarsel om roterende vifteblader.
 • Slettet sikkerhetsmerknad om roterende vifteblader.

Januar 2019

 • Maskintyper og modellnumre har blitt lagt til for følgende produkter: B2236, MB2236.
 • Emnet om konvensjoner er oppdatert med en advarsel om bevegelige deler.
 • Lagt til sikkerhetsmerknad om bevegelige deler.
 • Merknaden om japansk telekommunikasjon er oppdatert.
 • BSMI RoHS-informasjonen er oppdatert.
 • Merknaden med NCC RF-erklæringen er oppdatert.

Juni 2018

 • Maskintyper og modellnumre har blitt lagt til for følgende produkter: B2865, C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, M5255, M5270, MB2770, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, MX822, MX826, XC2235, XC4240, XM5365, XM5370, XM7355, XM7370.
 • Delen om totalt energiforbruk er oppdatert.
 • Merknaden om E-avfall for India er oppdatert.
 • Merknaden om japansk telekommunikasjon er oppdatert.
 • Industry Canada-erklæringen (Canada) er oppdatert.
 • Merknaden med NCC RF-erklæringen er oppdatert.
 • Samsvarserklæringen for EU-direktiver angående radioutstyr er oppdatert.

April 2018

 • Lagt til informasjon om hvordan du bruker originaldeler og -rekvisita fra Lexmark.
 • Oppdatert merknad for brukere av det amerikanske telenettet.
 • Oppdatert merknad for brukere av det kanadiske telenettet.

Mars 2018

 • Maskintyper og modellnumre har blitt lagt til for følgende produkter: B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MB2338, MB2442, MB2546, MB2650, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622, MX321, MX421, MX521, MX522, MX622, XM1242, XM1246, XM3250.
 • BSMI RoHS-informasjonen er oppdatert.
 • Oppdatert informasjon om gjenvinning.
 • Merknad til brukere av telenett i New Zealand er oppdatert.
 • Oppdatert erklæring om samsvar med forskrifter fra FCC (Federal Communications Commission).

August 2017

 • Maskintyper og modellnumre har blitt lagt til for følgende produkter: C9235, CS921, CS923, CS927, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265.
 • Faksinformasjonen er oppdatert.
 • Juridiske merknader for trådløse produkter er lagt til.

Juni 2017

 • Maskintyper og modellnumre har blitt lagt til for følgende produkter: CS727, CS728, CS827, CX727, CX827.
 • BSMI RoHS-informasjonen er oppdatert.
 • RoHS-informasjonen for Kina er oppdatert.

September 2016

 • Lagt til sikkerhetsmerknad om skrivermodeller som ikke er egnet for bruk steder der barn oppholder seg.

August 2016

 • Lagt til XC4140-skrivermodellen.
 • Oppdatert informasjon om EU-direktiver og merknader om radiointerferens.
 • Slettet EU-telekommunikasjonsmerknader.

mars 2016

 • Maskintyper og modellnumre har blitt lagt til for følgende produkter: C4150, C6160, CS820, CS720, CS725, CX725, CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, XC8160, XC4150.
 • En Klasse A-merknad har blitt lagt til for Brasil.
 • BSMI RoHS-informasjon er lagt til.
 • Sikkerhetsmerknaden om hvordan du kobler til en telefonledning har blitt endret.

Januar 2016

Første utgivelse av dokumentet for følgende produkter: C4150, C6160, CS820, CS720, CS725, CX725, CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, XC8160, XC4150.

Finne informasjon om skriveren

Hva leter du etter?Her kan du finne det

Nyeste tilleggsinformasjon, oppdateringer og brukerstøtte:

 • Dokumentasjon
 • Drivernedlasting
 • Live chat-støtte
 • E-poststøtte
 • Tale-støtte

http://support.lexmark.com

Merk:  Velg land/region og deretter produkt for å finne informasjonen du ser etter.

Telefonnumre til brukerstøtte og åpningstider for ditt land eller område finner du på nettstedet for kundestøtte, eller i den trykte garantien som fulgte med skriveren.

Ha følgende informasjon for hånden når du kontakter brukerstøtte:

 • Kjøpsdato og -sted
 • Maskintype og serienummer

Informasjon om å sette opp, konfigurere og bruke tilgjengelighetsfunksjonene i skriveren.

Tilgjengelighetsveiledninghttp://support.lexmark.com

Garantiinformasjon

Garantiinformasjon varierer fra land eller område:

 • I USA – Se erklæringen om begrenset garanti som fulgte med skriveren, eller gå til http://support.lexmark.com.
 • Andre land og regioner – Se den trykte garantien som fulgte med skriveren.

Informasjon om Lexmarks digitale pass

https://csr.lexmark.com/digital-passport.php

Hvis du vil ha informasjon om brukerstøtte fra Lexmark, kan du gå til http://support.lexmark.com.

Hvis du vil ha informasjon om Lexmarks personvernerklæring som gjelder for bruk av dette produktet, kan du gå til www.lexmark.com/privacy.

Hvis du vil ha informasjon om rekvisita og nedlastinger, kan du gå til www.lexmark.com.

Sikkerhetsinformasjon

Konvensjoner

Merk: En merknad viser til informasjon som kan hjelpe deg.

Advarsel: En advarsel viser til noe som kan skade produktets maskinvare eller programvare.

FORSIKTIG: Forholdsregelen Forsiktig viser til en potensielt farlig situasjon som kan skade deg.

  Det finnes ulike typer forholdsregler, blant annet:

  FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Angir fare for personskade.

  FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Angir fare for elektrisk støt.

  FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:  Angir fare for forbrenning ved berøring.

  FORSIKTIG – FARE FOR VELTING:  Angir fare for knusing.

  FORSIKTIG – KLEMFARE:  Angir fare for å bli sittende fast mellom bevegelige deler.

Produkterklæringer

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Koble strømledningen til en jordet og lett tilgjengelig stikkontakt med riktig klassifisering i nærheten av produktet for å unngå fare for brann eller elektrisk støt.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Bruk bare strømledningen som følger med dette produktet, eller en strømledning som er godkjent av produsenten, for å unngå risiko for brann eller elektrisk støt.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Ikke bruk dette produktet med skjøteledninger, grenuttak med flere kontakter, skjøteledninger med flere kontakter eller UPS-enheter. Denne typen tilbehør kan fort bli overbelastet av en laserskriver, noe som kan føre til brannfare, skade på eiendom og dårlig skriverytelse.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Til dette produktet må du bare bruke et overspenningsvern fra Lexmark som er koblet riktig mellom skriveren og strømledningen som følger med skriveren. Bruk av overspenningsvern fra en annen leverandør enn Lexmark, kan føre til brannfare, skade på eiendom og dårlig skriverytelse.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Bruk bare en 26 AWG eller bedre telefonledning (RJ-11) ved tilkobling av produktet til det offentlige telenettet for å redusere brannfaren. For brukere i Australia må ledningen godkjennes av the Australian Communications and Media Authority.

FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Ikke plasser dette produktet i nærheten av vann eller fuktige områder, da dette medfører fare for elektrisk støt.

FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Ikke installer dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel strømledningen, faksfunksjonen eller telefonen, i tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Ikke kutt, vri, knyt eller klem sammen strømledningen, og ikke plasser tunge gjenstander på den. Strømledningen må ikke utsettes for unødvendig slitasje eller belastning. Pass på at strømledningen ikke kommer i klem, for eksempel mellom møbler og vegger. Hvis strømledningen utsettes for slike situasjoner, kan det forårsake brann eller gi elektrisk støt. Kontroller strømledningen jevnlig. Koble strømledningen fra stikkontakten før den kontrolleres.

FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Kontroller at alle eksterne tilkoblinger (for eksempel Ethernet- og telefonsystemtilkoblinger) er riktig koblet til de riktige portene, for å unngå fare for elektrisk støt.

FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Hvis du skal bruke kontrollerkortet eller installere ekstra maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen av strømuttaket før du fortsetter. Unnlatelse av å gjøre dette medfører fare for elektrisk støt. Hvis du har koblet andre enheter til skriveren, må du slå av disse også og trekke ut alle ledninger som er koblet til skriveren.

FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Ikke bruk faksfunksjonen når det er tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.

FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Koble strømledningen fra strømuttaket og koble alle kabler fra skriveren for å unngå elektrisk støt under rengjøring av utsiden av skriveren.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Hvis skriveren veier mer enn 20  kg (44  pund), trengs det to eller flere personer for å løfte den på en sikker måte.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Hvis du skal flytte skriveren, må du følge du disse retningslinjene for å unngå personskade og skade på skriveren:

 • Kontroller at alle dører og skuffer er lukket.
 • Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket.
 • Koble alle ledninger og kabler fra skriveren.
 • Hvis skriveren har separate, ekstra gulvskuffer eller andre festede utskuffer, må du koble fra disse før skriveren flyttes.
 • Hvis skriveren har en hjulsokkel, ruller du skriveren forsiktig dit du vil plassere den. Utvis forsiktighet ved flytting over terskler og mellomrom i gulvet.
 • Hvis skriveren ikke har en hjulsokkel, men er konfigurert med tilleggsskuffer eller andre utskuffer, fjerner du utskuffene og løfter skriveren av skuffene. Ikke løft skriveren og tilleggsutstyret samtidig.
 • Bruk alltid håndtakene på skriveren når du løfter den.
 • Hvis skriveren flyttes på en vogn eller lignende, må denne vognen ha en overflate som har plass til hele bunnplaten på skriverkabinettet.
 • Vogner som brukes til å flytte tilleggsutstyr, må ha en overflate som er stor nok til tilleggsutstyret.
 • Hold skriveren i oppreist posisjon.
 • Unngå kraftig risting og sammenstøt.
 • Pass på at fingrene dine ikke kommer under skriveren når du setter den ned.
 • Sørg for at det er nok ledig plass rundt skriveren.

FORSIKTIG – FARE FOR VELTING:  Hvis du skal installere tilleggsutstyr på skriveren eller flerfunksjonsskriveren, må du kanskje bruke en hjulsokkel, et møbel eller annet utstyr for at skriveren skal stå støtt. Dette bidrar til å unngå personskader. Du finner mer informasjon om andre konfigurasjoner som støttes, på www.lexmark.com/multifunctionprinters.

FORSIKTIG – FARE FOR VELTING:  Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.

FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:  Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

FORSIKTIG – KLEMFARE:  For å unngå fare for klemskader må du være forsiktig i områder merket med denne etiketten. Klemskader kan oppstå rundt bevegelige deler, for eksempel tannhjul, skuffer og deksler.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Dette produktet bruker en laser. Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er angitt i brukerhåndboken, kan utsette deg for farlig stråling.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Litiumbatteriet i dette produktet er ikke beregnet for å byttes. Det kan føre til eksplosjonsfare hvis et litiumbatteri ikke byttes på riktig måte. Du må aldri lade opp, ta fra hverandre eller destruere et litiumbatteri. Kast brukte litiumbatterier i henhold til produsentens instruksjoner og lokale regelverk.

Produktene nedenfor er ikke egnet for bruk på steder der barn oppholder seg:

  C4150, C4342, C4352, C6160, C9235, CS720, CS725, CS725R, CS727, CS728, CS730, CS735, CS737, CS820, CS827, CS921, CS923, CS927, CX725, CX725R, CX727, CX730, CX735, CX737, CX820, CX825, CX827, CX860, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153, XC4342, XC4352, XC6152, XC6153, XC8155, XC8160, XC8163, XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

Dette produktet er utviklet, testet og godkjent i henhold til strenge, globale sikkerhetsstandarder ved bruk av komponenter fra spesifikke produsenter. Sikkerhetsfunksjonene til delene kan være skjult. Produsenten er ikke ansvarlig for bruk av andre reservedeler.

Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i brukerhåndboken.

TA GODT VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE.

Miljøinformasjon

ENERGY STAR

Alle Lexmark-produkter som er merket med ENERGY STAR® -symbolet på selve produktet eller på oppstartskjermbildet, er sertifisert til å være i samsvar med ENERGY STAR-kravene til Environmental Protection Agency (EPA) per produksjondatoen.

Strømforbruk

Strømforbruk

Tabellen nedenfor viser strømforbruket til produktet, oppgitt i watt (W).

Merk:  Det er ikke sikkert at alle modusene gjelder for ditt produkt.

ModellDriftsmodus
Skrive utKopieringSkanningKlarHvilemodusDvaleAv

B2236

460 W

I/T

I/T

4 W

1,2 W

I/T

0,1 W

B2338, MS321

520 W

I/T

I/T

7 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

B2442, M1242, MS421

570 W

I/T

I/T

7,5 W

1,6 W

0,1 W

0,1 W

B2546, M1246, MS521

620 W

I/T

I/T

8 W

2,0 W

0,1 W

0,1 W

B2650, M3250, MS621, MS622

670 W

I/T

I/T

9,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

B2865, MS823

800 W

I/T

I/T

20 W

1,6 W

0,2 W

0,2 W

B3340, MS331

550 W

I/T

I/T

5,5 W

0,9 W

0,1 W

0,1 W

B3442, M1342, MS431, MS439

570 W

I/T

I/T

4,9 W

0,9 W

0,1 W

0,1 W

C2240, CS622

570 W

I/T

I/T

22,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

C2325

400 W

I/T

I/T

20,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

C2326, C3426, CS431, CS439

400 W

I/T

I/T

17 W

1,2 W

I/T

0,1 W

C2335, CS531

514 W

I/T

I/T

20,8 W

1 W

0,2 W

0,2 W

C2425, CS421

400 W

I/T

I/T

22 W

1,2 W

0,2 W

0,2 W

C2535

530 W

I/T

I/T

22 W

1,6 W

0,2 W

0,2 W

C3224

385 W

I/T

I/T

15,5 W

0,9 W

I/T

0,1 W

C3326, CS331

395 W

I/T

I/T

15 W

0,8 W

I/T

0,1 W

C4150, CS725, CS728

680 W

I/T

I/T

45 W

2,2 W

0,3 W

0,2 W

C4342, CS730

610 W

I/T

I/T

27 W

1 W

0,1 W

0,1 W

C4352, CS735

740 W

I/T

I/T

25 W

1 W

0,1 W

0,1 W

C6160, CS820, CS827

800 W

I/T

I/T

45,4 W

1,3 W

0,3 W

0,2 W

C9235, CS921, CS927

575 W

I/T

I/T

140 W

1 W

0,2 W

0 W

CS521

530 W

I/T

I/T

22 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

CS632, CS639

574 W

I/T

I/T

21,3 W

1 W

0,2 W

0,2 W

CS720, CS727

560 W

I/T

I/T

45 W

2,4 W

0,2 W

0,2 W

CS737

740 W

I/T

I/T

25 W

1 W

0,1 W

0,1 W

CS923

1050 W

I/T

I/T

200 W

2,1 W

0,2 W

0 W

CS943

767 W

I/T

I/T

76 W

1,3 W

0,1 W

0,1 W

CX331, MC3326

395 W

385 W

24 W

17 W

1,1 W

I/T

0,1 W

CX421, MC2325, MC2425

400 W

425 W

25 W

25 W

2,2 W

0,2 W

0,2 W

CX431, MC3426, XC2326

400 W

395 W

21 W

17,5 W

1,3 W

I/T

0,1 W

CX522, MC2535, XC2235

530 W

485 W

28,5 W

26,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

CX532, XC2335

519 W

549 W

37,1 W

25,5 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

CX622

580 W

560 W

29,5 W

28,5 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

CX625, XC4240

580 W

540 W

28 W

29,5 W

1,8 W

0,2 W

0,2 W

CX635

587 W

606 W

37,1 W

29 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

CX725, CX727, XC4150, XC4153,

700 W

460 W

85 W

40,6 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

CX730, XC4342

630 W

640 W

44,5 W

31,5 W

1 W

0,1 W

0,1 W

CX735, XC4352

760 W

800 W

45 W

32 W

1,2 W

0,1 W

0,1 W

CX737

760 W

800 W

45 W

32 W

1,2 W

0,1 W

0,1 W

CX820, CX827, XC6152, XC6153

760 W

870 W

115 W

70 W

1,5 W

0,3 W

0,2 W

CX825, XC8155

825 W

650 W

110 W

63 W

1,4 W

0,3 W

0,2 W

CX860, XC8160, XC8163

870 W

650 W

115 W

64,3 W

1,5 W

0,3 W

0,2 W

CX920, XC9225

575 W

600 W

230 W

220 W

2,8 W

0,2 W

0 W

CX921, XC9235

675 W

700 W

230 W

220 W

1,5 W

0,2 W

0 W

CX922, XC9245

1000 W

1075 W

250 W

230 W

2,7 W

0,2 W

0 W

CX923, XC9255

1075 W

1100 W

250 W

230 W

2,8 W

0,2 W

0 W

CX924, XC9265

1250 W

1275 W

250 W

230 W

1,2 W

0,2 W

0 W

CX930, XC9325

381 W

434 W

103 W

72 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

CX931, XC9335

477 W

540 W

120 W

93 W

1,2 W

0,1 W

0,1 W

CX942, XC9445

710 W

780 W

136 W

96 W

1,2 W

0,1 W

0,1 W

CX943, XC9455

790 W

880 W

132 W

88 W

1,2 W

0,1 W

0,1 W

CX944, XC9465

840 W

870 W

125 W

88 W

1,2 W

0,1 W

0,1 W

M3350, MS632

670 W

I/T

I/T

9,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

M5255, MS821, MS822

670 W

I/T

I/T

21,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

M5270, MS825, MS826

830 W

I/T

I/T

21 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

MB2236adw

460 W

460 W

I/T

5,5 W

1,2 W

I/T

0,1 W

MB2236adwe

460 W

460 W

9,5 W

6,0 W

1,1 W

I/T

0,2 W

MB2338, MX321

520 W

550 W

14,5 W

10,5 W

1,3 W

0,1 W

0,1 W

MB2442, MX421, XM1242

570 W

590 W

17,5 W

11,5 W

1,3 W

0,1 W

0,1 W

MB2546, MX521

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,5 W

0,1 W

0,1 W

MB2650, XM3250

670 W

680 W

23,5 W

16,5 W

2,5 W

0,1 W

0,1 W

MB2770, MX722, XM5370

850 W

890 W

73 W

32 W

1,9 W

0,2 W

0,2 W

MB3442, MX431adw, XM1342

580 W

600 W

14 W

7,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

MC2640

580 W

560 W

29,5 W

28,5 W

1,9 W

0,2 W

0,2 W

MC3224adwe

385 W

385 W

22 W

17 W

1,1 W

I/T

0,1 W

MC3224dwe

385 W

385 W

I/T

17 W

1,1 W

I/T

0,1 W

MS531

620 W

I/T

I/T

9,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

MS631, MS639

670 W

I/T

I/T

9,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

MS725

720 W

I/T

I/T

108 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

MX331

530 W

550 W

13 W

6,5 W

0,8 W

0,1 W

0,1 W

MX431adn

580 W

600 W

14 W

7 W

0,9 W

0,1 W

0,1 W

MX432, XM3142

580 W

600 W

14 W

7 W

0,9 W

0,1 W

0,1 W

MX522

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,4 W

0,1 W

0,1 W

MX532

620 W

680 W

23,5 W

16,5 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

MX632, XM3350

620 W

680 W

23,5 W

16,5 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

MX622

670 W

680 W

23,5 W

16,5 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

MX721, XM5365

800 W

830 W

75 W

31 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

MX725

810 W

870 W

158 W

124 W

1,6 W

0,1 W

0,1 W

MX822, XM7355

690 W

750 W

84 W

32,1 W

1,8 W

0,2 W

0,2 W

MX826, XM7370

850 W

900 W

86 W

34,5 W

2,9 W

0,2 W

0,2 W

MX931

455 W

490 W

130 W

87 W

1,1 W

0,2 W

0,1 W

XC4140, XC4143

700 W

460 W

85 W

42,7 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

XM1246

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,4 W

0,1 W

0,1 W

Strømforbruksnivåene i tabellen er basert på registrert gjennomsnittlig strømforbruk. Momentaneffekter kan være betydelig høyere enn gjennomsnittlig forbruk. Verdiene i tabellen kan endres.

Gå til www.lexmark.com for å få eventuell oppdatert informasjon.

Hvilemodus

Dette produktet er utviklet med en strømsparingsmodus som kalles Hvilemodus. Hvilemodusen sparer strøm ved å redusere strømforbruket når produktet ikke brukes over lengre tid. Hvilemodusen aktiveres automatisk når produktet ikke brukes over en viss tid, og dette kalles tidsavbrudd for hvilemodus.

Fabrikkoppsettet for tidsavbrudd for hvilemodus for dette produktet (i minutter):

MS725 og MX725: 5
Alle andre modeller: 15

Ved hjelp av konfigureringsmenyene kan tidsavbruddet for hvilemodus endres til mellom 1 minutt og 120 minutter, eller til mellom 1 minutt og 114 minutter, avhengig av skrivermodellen. Hvis utskriftshastigheten er mindre enn eller lik 30 sider per minutt, kan du bare angi tidsavbrudd til opptil 60 eller 54 minutter, avhengig av skrivermodellen. Hvis du angir en lav verdi for tidsavbruddet for hvilemodus, reduseres strømforbruket, men produktets responstid kan øke. Hvis du angir en høy verdi for tidsavbruddet for hvilemodus, opprettholder du rask responstid, men det brukes mer strøm.

Noen modeller støtter en Søvnmodus, som reduserer strømforbruket ytterligere etter lengre perioder med inaktivitet.

dvalemodus

Dette produktet er laget med en driftsmodus som bruker veldig lite strøm, som blir kalt dvalemodus. Ved drift i dvalemodus slås alle andre systemer og enheter trygt av.

Enheten kan settes i dvalemodus med en av følgende metoder:

 • Med Tidsavbrudd for dvale
 • Med Planlegg moduser for strøm

Tidsavbrudd for dvale er standardinnstilling for dette produktet i alle land og regioner

3 dager

Hvor lenge skriveren venter etter en jobb er skrevet ut før den går i dvalemodus, kan varieres fra én time til én måned.

Merknader om produkter med EPEAT-registrert bildebehandlingsutstyr:

 • Ventemodus finner sted i dvalemodus eller av-modus.
 • Produktet slås automatisk av til et effektnivå i ventemodus på ≤ 1 W. Den automatiske ventefunksjonen (dvalemodus eller av-modus) skal være aktivert ved produktforsendelse.
Av-modus

Hvis maskinen har en av-modus der den bruker litt strøm, må den kobles fra strømuttaket for at den overhodet ikke skal bruke strøm.

Totalt energiforbruk

Noen ganger kan det være nyttig å beregne energiforbruket til produktet. Strømforbruket angis i watt, og må derfor multipliseres med den tiden maskinen er i de forskjellige modusene for å gi det totale energiforbruket. Det totale energiforbruket til produktet er summen av energiforbruket i hver modus.

EE-direktivet (direktivet om elektrisk og elektronisk avfall)

EE-logoen står for bestemte resirkuleringsprogrammer og prosedyrer for elektroniske produkter for land i EU. Vi oppfordrer til resirkulering av våre produkter.

Hvis du har flere spørsmål om gjenvinning, kan du gå til Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com der du kan finne telefonnummeret til ditt lokale salgskontor.

Oppladbart litiumionbatteri

Dette produktet kan inneholde et oppladbart litiumionbatteri i myntcelleform, som bare skal fjernes av en kvalifisert tekniker. Søppelkassen med kryss over betyr at produktet ikke skal kasseres som usortert avfall, men må sendes til et separat innsamlingssted for gjenvinning og resirkulering. Hvis batteriet fjernes, må du ikke kaste det i husholdningsavfallet. Det kan finnes innsamlingssystemer for batterier i lokalsamfunnet ditt, for eksempel et bestemt sted der du kan levere batterier til resirkulering. Den separate innsamlingen av brukte batterier sikrer riktig behandling av avfall, inkludert gjenbruk og resirkulering, og forhindrer potensielle negative virkninger på menneskers helse og miljø. Kvitt deg med batteriene på en forsvarlig måte.

Produktkassering

Skriveren eller rekvisitaene må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Få informasjon om kassering og resirkulering fra de lokale myndighetene.

Gjenvinning

Lexmark tilbyr returprogram og miljøvennlige løsninger for gjenvinning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende:

Resirkulering av Lexmark-produkter

  Hvis du vil returnere Lexmark-produkter for resirkulering, gjør du følgende:

 1. Gå til www.lexmark.com/recycle.

 2. Velg produktet du vil resirkulere.

Merk:  Skriverrekvisita og maskinvare som ikke finnes i innsamlingsprogrammet fra Lexmark, kan resirkuleres ved ditt lokale resirkuleringssenter.

Resirkulering av Lexmark-emballasje

Lexmark jobber hele tiden for å bruke minst mulig emballasje. Mindre emballasje bidrar til at Lexmark-skrivere fraktes mer effektivt og miljøvennlig, og det blir mindre emballasje å kaste. Dette gir lavere utslipp av drivhusgasser, og det brukes mindre energi og naturressurser. Lexmark tilbyr også resirkulering av emballasjekomponenter i enkelte land og regioner. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til www.lexmark.com/recycle og velger deretter ønsket land eller region. Informasjon om tilgjengelige programmer for resirkulering av emballasje finner du sammen med informasjonen om resirkulering av produktet.

Lexmarks kartonger er 100 % resirkulerbare hvis de behandles ved resirkuleringsanlegg for bølgekartong. Slike anlegg finnes kanskje ikke i ditt nærområde.

Isoporen som brukes i Lexmarks emballasje, er resirkulerbar hvis den behandles ved resirkuleringsanlegg for isopor. Slike anlegg finnes kanskje ikke i ditt nærområde.

Når du returnerer en kassett eller patron til Lexmark, kan du bruke esken til kassetten eller patronen om igjen. Lexmark resirkulerer esken.

Bruke originaldeler og -rekvisita fra Lexmark

Lexmark-skriveren fungerer best med originale deler og rekvisita fra Lexmark. Bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter kan påvirke skriverens og bildekomponentenes ytelse, pålitelighet eller levetid. Det kan også påvirke garantidekningen. Skade som følge av bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter dekkes ikke av garantien. Alle indikatorer for levetid er utviklet for bruk med rekvisita og deler fra Lexmark, og kan gi vilkårlige resultater hvis du bruker rekvisita eller deler fra tredjeparter. Bruk av bildekomponenter utover beregnet levetid kan skade Lexmark-skriveren eller komponentene.

Returnere Lexmark-kassetter for gjenbruk eller gjenvinning

Gjennom Lexmarks returprogram for tonerkassetter kan du sende brukte kassetter tilbake til Lexmark for gjenbruk eller resirkulering. Alle de tomme kassettene som returneres til Lexmark, blir brukt på nytt eller går til gjenvinning. Eskene som brukes som emballasje for returkassettene, blir også resirkulert.

  Gjør følgende for å returnere Lexmark-kassetter for gjenbruk eller gjenvinning:

 1. Gå til www.lexmark.com/recycle.

 2. Velg land eller region.

 3. Velg Lexmarks returprogram for kassetter.

 4. Følg instruksjonene på skjermen.

Informasjon om regelverk

Spesielle bestemmelser for telekommunikasjonsutstyr

Denne delen inneholder spesielle bestemmelser angående produkter som inneholder et analogt fakskort.

For å finne ut om produktet ditt har faksfunksjon kan du se i brukerhåndboken eller gå til http://support.lexmark.com.

Juridiske merknader for trådløse produkter

Denne delen inneholder informasjon om forskrifter som bare gjelder for trådløse modeller.

Hvis du er i tvil om modellen din er trådløs, kan du gå til http://support.lexmark.com.

Merknad om modulære komponenter

Trådløse modeller inneholder én av følgende modulære komponenter:

Lexmark-forskrifter, type/modellnummer LEX-M07-001; FCC-ID:IYLLEXM07001: IC:2376A-LEXM07001
Lexmark-forskrifter, type/modellnummer LEX-M08-001; FCC-ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001
AzureWave Technologies, Inc., modell: AW-CM276NF; FCC ID:TLZ-CM276NF; IC:6100A-CM276NF
AzureWave Technologies, Inc., modell: AW-CM467-SUR; FCC ID:TLZ-CM467; IC:6100A-CM467

Se på merkingen på det faktiske produktet for å finne ut hvilke modulære komponenter som er installert på produktet ditt.

Eksponering for stråling

Strålingen fra enheten er langt lavere enn grenseverdiene i FCC-reglene og reglene fra andre kontrollorganer. Det må være en avstand på minst 20  cm (8  tommer) mellom antennen og mennesker for at enheten skal oppfylle kravene som omhandler eksponering for radiofrekvensenergi i FCC-reglene og reglene fra andre kontrollorganer.

Samsvar med EU-direktiver

Dette produktet er i samsvar med beskyttelseskravene i EU-rådets direktiv 2014/53/EF om tilnærming og harmonisering av lovgivningen til medlemslandene i forbindelse med radioutstyr.

Produsenten av dette produktet er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, USA. Autorisert representant for EØS/EU: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, Ungarn. EØS/EU-importør er: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Sveits. En erklæring om samsvar med kravene i direktivene er tilgjengelig ved forespørsel fra en autorisert representant eller på www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Samsvar indikeres av CE-merkingen:

Begrensninger

Dette radioutstyret kan bare brukes innendørs. Utendørs bruk er ikke tillatt. Denne begrensningen gjelder for alle landene som er oppført i tabellen nedenfor:

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IS

IT

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR

STORBRITANNIA (NI)

Erklæring fra EU og andre land om frekvensbånd og maksimal RF-kraft for radiosender

Frekvensbånd for denne radioen er enten 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz i EU) eller 5 GHz (5,15–5,35, 5,47–5,725 i EU). Maksimal EIRP for sending, inkludert antennegain, er ≤ 20dBm for begge båndene.

Juridiske merknader for RFID-produkter

Dette avsnittet inneholder informasjon om forskrifter som bare gjelder for følgende RFID-modell eller -modeller:

CS725R, CX725R

Merknad om modulære komponenter (RFID)

RFID-modeller inneholder følgende modulære komponenter:

Lexmark-forskrifter, type/modellnummer: FCC-ID:IYL0528RFU: IC:2376A-0528RFU

Eksponering for radiofrekvensstråling

Strålingen fra enheten er langt lavere enn grenseverdiene for radiofrekvenseksponering i FCC-reglene og reglene fra andre kontrollorganer. Det må være en avstand på minst 20 cm (8 tommer) mellom antennen og mennesker for at enheten skal oppfylle kravene som omhandler radiofrekvenseksponering i FCC-reglene og reglene fra andre kontrollorganer.

Samsvar med EU-direktiver

Dette produktet er i samsvar med beskyttelseskravene i EU-rådets direktiv 2014/53/EF om tilnærming og harmonisering av lovgivningen til medlemslandene i forbindelse med radioutstyr.

Produsenten av dette produktet er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, USA. Autorisert representant for EØS/EU: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, Ungarn. EØS/EU-importør er: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Sveits. En erklæring om samsvar med kravene i direktivene er tilgjengelig ved forespørsel fra en autorisert representant eller på www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Samsvar indikeres av CE-merkingen:

Erklæring fra EU og andre land om frekvensbånd og maksimal RF-kraft for radiosender

Dette radioproduktet overfører i 865–868 MHz-båndet i EU-området. Maksimal EIRP for sending, inkludert antennegain, er ≤ 21dBm.

Klasse A-produkter
ProduktnavnMaskintypeModellnummer

B2865 (B2865dw), M5255, M5270, MS725 (MS725dvn), MS821 (MS821n, MS821dn), MS822 (MS822de), MS823 (MS823n, MS823dn), MS825 (MS825dn), MS826 (MS826de)

4064

210, 230, 235, 295, 410, 430, 438, 630, 635, 695, 830

C2240, CS622 (CS622de)

5029

636, 696

C4150, CS720 (CS720de, CS720dte), CS725 (CS725de, CS725dte), CS725R, CS727 (CS727de), CS728 (CS728de)

5028

1A5, 6A0, 6A9

C4342 (C4342de), C4352 (C4352de), CS730 (CS730de), CS735 (CS735de), CS737 (CS737dze)

5030

235, 239, 635, 695, 835

C6160, CS820 (CS820de, CS820dte, CS820dtfe), CS827 (CS827de)

5063

530, 539, 571

C9235, CS921 (CS921de), CS923 (CS923de), CS927 (CS927de)

5059

130, 190, 530

CS632 (CS632dwe), CS639

5031

635, 675 (ikke trådløs), 685 (trådløs)

CS943 (CS943de)

5080

435

CX622 (CX622ade, CX622de), CX625 (CX625ade, CX625adhe, CX625de), MC2640 (MC2640adwe), XC4240

7529

636, 686, 836, 838, 898

CX635 (CX635adwe)

7531

676 (ikke trådløs), 686 (trådløs)

CX725 (CX725de, CX725dhe, CX725dthe), CX725R, CX727 (CX727de), XC4140, XC4143, XC4150, XC4153

7528

1A9, 5A6, 5A8, 5A9

CX730 (CX730de), CX735 (CX735adse), CX737 (CX737adzse), XC4342, XC4352

7530

236, 239, 678, 679, 878

CX820 (CX820de, CX820dtfe), CX827 (CX827de), XC6152 (XC6152de, XC6152dtfe), XC6153 (XC6153, XC6153de)

7563

136, 137, 196, 197

CX825 (CX825de, CX825dte, CX825dtfe), CX860 (CX860de, CX860dte, CX860dtfe), XC8155 (XC8155de, XC8155dte), XC8160 (XC8160de, XC8160dte), XC8163

7564

336, 337, 536, 537, 596, 598

CX920 (CX920de), CX921 (CX921de), CX922 (CX922de), CX923 (CX923de, CX923dte, CX923dxe), CX924 (CX924dte, CX924dxe), XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

7559

078, 178, 198, 378, 398, 578, 598, 778, 798

CX930 (CX930dse), CX931 (CX931dse, CX931dtse), CX942 (CX942adse), CX943 (CX943adtse, CX943adxse), CX944 (CX944adtse, CX944adxse), XC9325, XC9335, XC9445, XC9455, XC9465

7580

138, 198, 238, 298, 478, 498, 678, 698, 878, 898

M3250, MS622 (MS622de)

4600

835, 895

MB2546 (MB2546adwe), MX521 (MX521de, MX521ade), MX522 (MX522adhe, MX522dhe), XM1246

7017

636, 676, 678, 679, 686

MB2650 (MB2650adwe), MX622 (MX622ade, MX622adhe, MX622de), XM3250

7018

676, 678, 679, 686

MB2770 (MB2770adwhe), MX721 (MX721ade, MX721adhe), MX722 (MX722ade, MX722adhe, MX722de, MX722dhe), MX725 (MX725adve), XM5365, XM5370

7464

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

MX532 (MX532adwe), MX632 (MX632adwe), XM3350

7020

476 (ikke trådløs), 486 (trådløs), 676 (ikke trådløs), 686 (trådløs), 689

MX822 (MX822ade, MX822adxe, MX822de), MX826 (MX826ade, MX826adxe, MX826de), XM7355 (XM7355, XM7355b), XM7370

7465

436, 496, 836, 896

MX931 (MX931dse)

7450

238, 298

Samsvar med EU-direktiver

Dette produktet er i samsvar med krav til beskyttelse i EU-direktivene 2014/30/EU, 2014/35/EU og 2011/65/EU som endret av (EU) 2015/863 om tilnærming og harmonisering av lovgivningen til medlemslandene i forbindelse med elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhet for elektronisk utstyr utformet for bruk innen bestemte spenningsgrenser og om begrensningene for bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

Produsenten av dette produktet er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, USA. Autorisert representant for EØS/EU: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, Ungarn. EØS/EU-importør er: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Sveits. En erklæring om samsvar med kravene i direktivene er tilgjengelig ved forespørsel fra en autorisert representant eller på www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Dette produktet tilfredsstiller klasse A-grensene i EN 55032 og sikkerhetskravene i EN 62368-1.

Radiointerferens

Advarsel

Dette er et produkt som er i samsvar med utslippskravene i EN 55032 klasse A og immunitetskravene i EN 55035. Dette produktet er ikke beregnet på bruk i boliger / private husholdningsmiljøer.

Dette er et klasse A-produkt. I privatboliger kan dette produktet forårsake radiointerferens. I slike tilfeller må brukeren selv forsøke å løse problemene.

Klasse B-produkter
ProduktnavnMaskintypeModellnummer

B2236 (B2236dw)

1400

438

B2338 (B2338dw), B2442 (B2442dw), B2546 (B2546dw), B2650 (B2650dw), M1242, M1246, MS321 (MS321dn), MS421 (MS421dn, MS421dw), MS521 (MS521dn), MS621 (MS621dn)

4600

230, 238, 430, 438, 490, 630, 638, 690, 830, 838

B3340 (B3340dw), B3442 (B3442dw), M1342, MS331 (MS331dn), MS431 (MS431dn, MS431dw), MS439 (MS439dn)

4601

230, 280, 4a0, 480, 489

C2325 (C2325dw), C2425 (C2425dw), C2535 (C2535dw), CS421 (CS421dn), CS521 (CS521dn)

5029

038, 230, 238, 430, 438

C2335, CS531 (CS531dw)

5031

270 (ikke trådløs), 280 (trådløs), 290

C2326, C3224 (C3224dw), C3326 (C3326dw), C3426 (C3426dw), CS331 (CS331dw), CS431 (CS431dw), CS439 (CS439dn)

1500

218, 638, 836, 8c6, 8c9

C4150, CS720 (CS720de, CS720dte), CS725 (CS725de, CS725dte), CS725R, CS727 (CS727de), CS728 (CS728de)

5028

135, 630, 639

CX331 (CX331adwe), CX431 (CX431adw, CX431dw), MC3224 (MC3224adwe, MC3224dwe, MC3224i), MC3326 (MC3326adwe, MC3326i), MC3426 (MC3426adw, MC3426i), XC2326

3500

285, 485, 685, 876, 8c6, 8c9

CX421 (CX421adn), CX522 (CX522ade, CX522de), MC2325 (MC2325adw), MC2425 (MC2425adw), MC2535 (MC2535adwe), XC2235

7529

081, 230, 238, 436, 486, 496

CX532 (CX532adwe), XC2335

7531

276 (ikke trådløs), 286 (trådløs), 289

CX725 (CX725de, CX725dhe, CX725dthe), CX725R, CX727 (CX727de), XC4140, XC4143, XC4150

7528

196, 576, 578, 598

MB2236 (MB2236adw, MB2236adwe, MB2236i)

3400

481, 485

MB2338 (MB2338adw), MB2442 (MB2442adwe), MX321 (MX321adn, MX321adw), MX421 (MX421ade), XM1242

7017

238, 276, 278, 476, 478, 496

MB3442 (MB3442adw, MB3442i), MX331 (MX331adn, MX331dn), MX431 (MX431adn, MX431adw, MX431dn), MX432 (MX432adwe), XM1342, XM3142

7019

235, 4a6, 4b6, 486, 489, 6w6, 6w9

M3350, MS531 (MS531dw), MS631 (MS631dw), MS632 (MS632dwe), MS639

4602

470 (ikke trådløs), 480 (trådløs), 630, 670 (ikke trådløs), 675 (ikke trådløs), 680 (trådløs), 685 (trådløs), 695

Samsvar med EU-direktiver

Dette produktet er i samsvar med krav til beskyttelse i EU-direktivene 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EF og 2011/65/EU som endret av (EU) 2015/863 om tilnærming og harmonisering av lovgivningen til medlemslandene i forbindelse med elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhet for elektronisk utstyr utformet for bruk innen bestemte spenningsgrenser, til miljøvennlig utforming av energiforbrukende beslektede produkter, og om begrensningene for bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

Produsenten av dette produktet er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, USA. Autorisert representant for EØS/EU: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, Ungarn. EØS/EU-importør er: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Sveits. En erklæring om samsvar med kravene i direktivene er tilgjengelig ved forespørsel fra en autorisert representant eller på www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Dette produktet tilfredsstiller klasse B-grensene i EN 55032 og sikkerhetskravene i EN 62368-1.

Var denne artikkelen nyttig?
Top