Informačná príručka produktu

Apríl 2023
© 2016 Lexmark International, Inc.

Všetky práva vyhradené.


Ochranné známky

Lexmark a logo Lexmark sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Lexmark International, Inc. v USA a ďalších krajinách.

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Prehľad

Tento dokument obsahuje základné bezpečnostné, environmentálne a regulačné informácie o produkte. Niektoré položky sa nemusia týkať vašej tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete na adrese http://support.lexmark.com.

Ďalšie upozornenia, právne informácie a informácie týkajúce sa licencovania súvisiace s týmto produktom možno nájsť v časti Upozornenia na disku CD k tlačiarni a v používateľskej príručke.

Ak chcete získať upravené verzie zdrojového kódu, na ktorý sa vzťahuje licencia GNU LGPL (Lesser General Public License), obráťte sa na služby zákazníkom.

História zmien dokumentu

DátumZmeny

Apríl 2023

 • Pridané typy zariadení a čísla modelov pre nasledujúce produkty: C2335, CS531, CS632, CS639, CS737, CX532, CX635, CX737, M3350, MS531, MS631, MS632, MS639, MX532, MX632, XC2335, XM3350.
 • Pridané oznámenie pre používateľov produktov v Brazílii.
 • Doplnené o vyhlásenie o zhode technických noriem NBTC v Thajsku.
 • Aktualizované informácie o vrátení kaziet Lexmark na opätovné použitie alebo recykláciu.
 • Aktualizované upozornenie CCC EMC pre produkty triedy A.
 • Aktualizované upozornenie BSMI EMC pre produkty triedy A.

Október 2022

Pridané typy zariadení a čísla modelov pre nasledujúce produkty: MX432, XM3142.

Apríl 2022

 • Pridané typy zariadení a čísla modelov pre nasledujúce produkty: CS943, CX930, CX931, CX942, CX943, CX944, MX931, XC9325, XC9335, XC9445, XC9455, XC9465.
 • Aktualizované vyhlásenie pre Japonsko týkajúce sa telekomunikačných produktov.
 • Aktualizované vyhlásenie o upozornení NCC.

Január 2022

 • Pridané typy zariadení a čísla modelov pre nasledujúce produkty: C4342, C4352, CS730, CS735, CX730, CX735, XC4342, XC4352.
 • Pridané oznámenie o nabíjateľnej lítium-iónovej batérii (pre Európsku úniu).
 • Pridané oznámenie o odpade z elektrických a elektronických zariadení WEEE pre Turecko.
 • Aktualizované vyhlásenie o upozornení NCC RF.
 • Pridané informácie o digitálnom pase.
 • Pridané vyhlásenie o uplatniteľnosti nariadenia (EÚ) 2019/2015 a nariadenia (EÚ) 2019/2020.
 • Aktualizovaná poznámka pre používateľov telefónnej siete na Novom Zélande.
 • Aktualizované informácie o režime spánku.

Február 2021

 • Pridané typy zariadení a čísla modelov pre nasledujúce produkty: C2326, M1342, XC2326, XM1342.
 • Pridané vyhlásenia o zhode pre Spojené kráľovstvo (UK).
 • Aktualizované vyhlásenie o zhode so smernicami Európskeho spoločenstva (ES).
 • Aktualizované upozornenie o rádiovom rušení pre produkty triedy A.
 • Aktualizované upozornenie o elektronickom odpade v Indii.
 • Pridané informácie o registrovaných produktoch EPEAT.

September 2020

 • Pridané typy zariadení a čísla modelov pre nasledujúce produkty: XC4143, XC6153, XC8163, XC9225.
 • Federálne ministerstvo priemyslu Kanady (Industry Canada) premenované na Inovácie, veda a hospodársky rozvoj Kanady (Innovation, Science and Economic Development Canada).
 • Aktualizované vyhlásenie o zhode so smernicami Európskeho spoločenstva (ES).
 • Aktualizované informácie na účely čínskeho programu RoHS.

Máj 2020

Pridané typy zariadení a čísla modelov pre nasledujúce produkty: CS439, MS439.

Apríl 2020

 • Pridané typy zariadení a čísla modelov pre nasledujúce produkty: B3340, B3442, C3426, CS431, CX431, MB3442, MC3426, MS331, MS431, MX331, MX431, XC4153.
 • Aktualizované vyhlásenie o režime spánku.

Júl 2019

 • Aktualizované informácie o klasifikácii zariadenia a pridané typy zariadení a čísla modelov pre nasledujúce produkty: C4150, CS720, CS725, CS725R, CS727, CS728, CX725, CX725R, CX727, XC4140, XC4150.
 • Pridané regulačné upozornenia týkajúce sa modelov s technológiou RFID.
 • Aktualizované bezpečnostné upozornenie o zdvíhaní tlačiarne.
 • Pridané vyhlásenie o zhode pre faxový modul v modeli MB2236.
 • Pridané typy zariadení a čísla modelov pre nasledujúce produkty: C3224, C3326, CS331, CX331, MB2236, MC3224, MC3326.
 • Pridané informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Lexmark, ktoré regulujú používanie produktov.
 • Aktualizované vyhlásenie o režime spánku.
 • Aktualizovaná sekcia Zaužívané označenie – odstránenie výstrahy na rotujúce lopatky ventilátora.
 • Odstránené bezpečnostné upozornenie na rotujúce lopatky ventilátora.

Január 2019

 • Pridané typy zariadení a čísla modelov pre nasledujúce produkty: B2236, MB2236.
 • Aktualizovaná sekcia Zaužívané označenie o pridaní výstrahy na pohyblivé súčasti.
 • Pridané bezpečnostné upozornenie na pohyblivé súčasti.
 • Aktualizované vyhlásenie pre Japonsko týkajúce sa telekomunikačných produktov.
 • Aktualizované informácie BSMI RoHS.
 • Aktualizované vyhlásenie o upozornení NCC RF.

Jún 2018

 • Pridané typy zariadení a čísla modelov pre nasledujúce produkty: B2865, C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, M5255, M5270, MB2770, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, MX822, MX826, XC2235, XC4240, XM5365, XM5370, XM7355, XM7370.
 • Aktualizovaná časť o celkovej spotrebe energie.
 • Aktualizované upozornenie o elektronickom odpade v Indii.
 • Aktualizované vyhlásenie pre Japonsko týkajúce sa telekomunikačných produktov.
 • Aktualizované vyhlásenie Federálneho ministerstva priemyslu Kanady (Industry Canada).
 • Aktualizované vyhlásenie o upozornení NCC RF.
 • Aktualizované vyhlásenie o zhode so smernicami Európskeho spoločenstva (ES) týkajúcimi sa rádiového zariadenia.

Apríl 2018

 • Pridané informácie o používaní originálnych súčastí a spotrebného materiálu od spoločnosti Lexmark.
 • Aktualizovaná poznámka pre používateľov telefónnej siete v USA.
 • Aktualizovaná poznámka pre používateľov telefónnej siete v Kanade.

Marec 2018

 • Pridané typy zariadení a čísla modelov pre nasledujúce produkty: B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MB2338, MB2442, MB2546, MB2650, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622, MX321, MX421, MX521, MX522, MX622, XM1242, XM1246, XM3250.
 • Aktualizované informácie BSMI RoHS.
 • Aktualizované informácie o recyklácii.
 • Aktualizovaná poznámka pre používateľov telefónnej siete na Novom Zélande.
 • Aktualizované vyhlásenia s informáciami o zhode s požiadavkami Federálnej komunikačnej komisie USA (FCC – Federal Communications Commission).

August 2017

 • Pridané typy zariadení a čísla modelov pre nasledujúce produkty: C9235, CS921, CS923, CS927, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265.
 • Aktualizované upozornenia týkajúce sa faxov.
 • Pridané regulačné upozornenia týkajúce sa bezdrôtových produktov.

Jún 2017

 • Pridané typy zariadení a čísla modelov pre nasledujúce produkty: CS727, CS728, CS827, CX727, CX827.
 • Aktualizované informácie BSMI RoHS.
 • Aktualizované informácie na účely čínskeho programu RoHS.

September 2016

 • Pridané bezpečnostné upozornenie na modely tlačiarní nevhodné do prostredí, v ktorých môžu byť prítomné deti.

August 2016

 • Pridaný model tlačiarne XC4140.
 • Aktualizované smernice Európskeho spoločenstva a upozornenia o rádiovej interferencii.
 • Odstránené telekomunikačné upozornenia Európskej únie.

Marec 2016

 • Pridané typy zariadení a čísla modelov pre nasledujúce produkty: C4150, C6160, CS820, CS720, CS725, CX725, CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, XC8160, XC4150.
 • Pridané upozornenie týkajúce sa triedy A pre Brazíliu.
 • Pridané informácie BSMI RoHS.
 • Skontrolované bezpečnostné upozornenia o pripojení telekomunikačného kábla.

Január 2016

Pôvodné vydanie dokumentu k týmto produktom: C4150, C6160, CS820, CS720, CS725, CX725, CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, XC8160, XC4150.

Vyhľadávanie informácií o tlačiarni

Čo hľadáte?Kde hľadať

Najnovšie dodatočné informácie, aktualizácie a podpora pre zákazníkov:

 • Dokumentácia
 • Ovládače na prevzatie
 • Podpora cez chat naživo
 • E‑mailová podpora
 • Hlasová podpora

http://support.lexmark.com

Poznámka:  Vyberte svoju krajinu alebo región a potom aj produkt, pre ktorý chcete zobraziť stránku podpory.

Telefónne čísla a pracovná doba podpory pre vašu krajinu alebo región nájdete na webovej lokalite podpory alebo na záručnom liste, ktorý ste dostali s tlačiarňou.

Keď kontaktujete podporu pre zákazníkov, vopred si pripravte tieto informácie:

 • Miesto a dátum nákupu
 • Typ zariadenia a sériové číslo

Informácie o nastavení, konfigurovaní a používaní funkcie na zjednodušenie ovládania tlačiarne.

Príručka zjednodušenia ovládania na adrese http://support.lexmark.com

Informácie o záruke

Informácie o záruke sa v jednotlivých krajinách alebo regiónoch líšia:

 • V USA – Pozrite si záručný list (Vyhlásenie o obmedzenej záruke) dodaný s tlačiarňou alebo prejdite na adresu http://support.lexmark.com.
 • V iných krajinách a regiónoch – Pozrite si vytlačený záručný list dodaný s tlačiarňou.

Informácie o digitálnom pase Lexmark

https://csr.lexmark.com/digital-passport.php

Ak potrebujete technickú podporu spoločnosti Lexmark, prejdite na lokalitu http://support.lexmark.com.

Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Lexmark, ktoré regulujú používanie tohto produktu, nájdete na lokalite www.lexmark.com/privacy.

Viac informácií o spotrebnom materiáli a súboroch na prevzatie nájdete na lokalite www.lexmark.com.

Bezpečnostné informácie

Zaužívané označenie

Poznámka: Poznámka označuje informácie, ktoré by vám mohli pomôcť.

Upozornenie: Upozornenie označuje niečo, čo by mohlo poškodiť hardvér alebo softvér vášho produktu.

POZOR: Pozor označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá vám môže spôsobiť zranenie.

  Rôzne druhy výstrah:

  POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Označuje riziko zranenia.

  POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Označuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

  POZOR – HORÚCI POVRCH:  Označuje riziko popálenia pri dotyku.

  POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:  Označuje nebezpečenstvo rozmliaždenia.

  POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA PRIŠKRIPNUTÍM:  Označuje riziko zachytenia medzi pohyblivé súčasti.

Vyhlásenia o produkte

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Ak chcete zabrániť vzniku požiaru alebo riziku úrazu elektrickým prúdom, pripojte napájací kábel do vhodnej a riadne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza v blízkosti výrobku a je ľahko prístupná.

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Ak chcete zabrániť vzniku požiaru alebo riziku úrazu elektrickým prúdom, používajte výhradne napájacie káble dodávané spoločne s výrobkom alebo výrobcom schválené náhrady.

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Nepoužívajte tento produkt s predlžovacími káblami, viaczásuvkovými káblami, viaczásuvkovými predlžovacími káblami ani zariadeniami UPS. Laserová tlačiareň ľahko preťaží napájaciu kapacitu týchto typov príslušenstva a môže tak vzniknúť riziko požiaru, poškodenia majetku alebo tlačiareň bude mať nedostatočný výkon.

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  S výrobkom je možné používať iba prepäťovú ochranu Lexmark Inline Surge Protector, ktorá je správne zapojená medzi tlačiareň a napájací kábel priložený k tlačiarni. Použitie inej prepäťovej ochrany ako značky Lexmark môže viesť k riziku vzniku požiaru, poškodenia vlastníctva alebo slabému výkonu tlačiarne.

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte výrobok k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG, alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, neumiestňujte výrobok do blízkosti vody ani vlhkých miest.

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nenastavujte ani nezapájajte elektrické či káblové pripojenia (ako napríklad napájací kábel, fax alebo telefón) počas búrky.

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Napájací kábel nerežte, neohýbajte, nezväzujte, nedrvte, ani naň neumiestňujte ťažké predmety. Nevystavujte napájací kábel odieraniu ani namáhaniu. Nezasekávajte napájací kábel medzi predmety, napríklad medzi nábytok či steny. Ak nastane niektorá z vyššie uvedených situácií, hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nevykazuje známky niektorého z problémov. Pred kontrolou napájacieho kábla ho odpojte od elektrickej siete.

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, uistite sa, že sú všetky externé pripojenia (ako napríklad ethernet alebo telefónny systém) správne namontované v príslušne označených prípojných portoch.

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom počas manipulácie s ovládacou doskou a počas montáže voliteľného hardvéru či pamäťových zariadení až po nastavení tlačiarne, postupujte nasledovne: vypnite tlačiareň a odpojte napájací kábel zo zásuvky. Ak sú k tlačiarni pripojené ďalšie zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte z nich všetky káble vedúce do tlačiarne.

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte funkciu faxu počas búrky.

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Skôr než budete pokračovať, odpojte napájací kábel zo zásuvky a z tlačiarne odpojte všetky káble, aby ste sa pri čistení vonkajších častí tlačiarne vyhli zasiahnutiu elektrickým prúdom.

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Ak je hmotnosť tlačiarne väčšia ako 20  kg (44  libier), na jej bezpečné zdvihnutie môžu byť potrebné dve alebo viaceré osoby.

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Keď premiestňujete tlačiareň, dodržte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili osobnému zraneniu a poškodeniu tlačiarne:

 • Skontrolujte, či sú zavreté všetky dvierka a zásobníky.
 • Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
 • Z tlačiarne odpojte všetky káble.
 • Ak sú k tlačiarni pripojené samostatne stojace voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, pred presunom tlačiarne ich odpojte.
 • Ak má tlačiareň základňu na kolieskach, opatrne ju posuňte na nové miesto. Dávajte pozor pri prechode cez prahy dverí a nerovnosti na podlahe.
 • Ak tlačiareň nemá základňu na kolieskach, ale používa voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, odoberte výstupné voliteľné prvky a tlačiareň zdvihnite bez zásobníkov. Nedvíhajte tlačiareň zároveň s voliteľnými prvkami.
 • Na zdvihnutie tlačiarne vždy použite držadlá na tlačiarni.
 • Ak na premiestnenie tlačiarne používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať celú tlačiareň.
 • Ak na prenos voliteľných hardvérových prvkov používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať všetky tieto prvky.
 • Tlačiareň prenášajte v zvislej polohe.
 • Nerobte s ňou prudké a trhané pohyby.
 • Pri ukladaní tlačiarne dávajte pozor, aby ste pod ňou nemali prsty.
 • Skontrolujte, či je okolo tlačiarne dostatok voľného miesta.

POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:  V prípade inštalácie voliteľných možností by mala byť tlačiareň alebo multifunkčná tlačiareň umiestnená na základni s kolieskami, nábytku alebo inom stabilnom povrchu. Predídete tak možnému zraneniu. Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters.

POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:  Ak chcete znížiť riziko nestability zariadenia, do každého zásobníka vkladajte papier samostatne. Všetky ostatné zásobníky nechajte zatvorené, až kým ich nebudete potrebovať.

POZOR – HORÚCI POVRCH:  Vnútrajšok tlačiarne môže byť horúci. Ak chcete znížiť riziko zranenia od horúceho komponentu, nechajte povrch vychladnúť predtým, než sa ho dotknete.

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA PRIŠKRIPNUTÍM:  Aby ste sa vyhli zraneniu priškripnutím, buďte opatrní na miestach označených týmto štítkom. Zranenia priškripnutím sa môžu prihodiť okolo pohyblivých súčastí, ako sú napríklad ozubené kolieska, dvierka, zásobníky a kryty.

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Výrobok používa laserové zariadenie. Použitím ovládacích prvkov, nastavení alebo postupov odlišných od tých, ktoré sú uvedené v používateľskej príručke, sa môžete vystaviť nebezpečenstvu ožiarenia.

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Lítiová batéria tohto produktu sa nevymieňa. Pri nesprávnej výmene lítiovej batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Lítiovú batériu znova nenabíjajte, nerozoberajte ani nespaľujte. Použité lítiové batérie zlikvidujte v súlade s pokynmi výrobcu a miestnymi nariadeniami.

Nasledujúce produkty nie je vhodné umiestňovať do prostredí, v ktorých môžu byť prítomné deti:

  C4150, C4342, C4352, C6160, C9235, CS720, CS725, CS725R, CS727, CS728, CS730, CS735, CS737, CS820, CS827, CS921, CS923, CS927, CX725, CX725R, CX727, CX730, CX735, CX737, CX820, CX825, CX827, CX860, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153, XC4342, XC4352, XC6152, XC6153, XC8155, XC8160, XC8163, XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

Tento produkt bol navrhnutý, testovaný a schválený tak, aby pri používaní špecifických komponentov od výrobcu spĺňal prísne globálne bezpečnostné štandardy. Bezpečnostné funkcie niektorých súčastí nemusia byť vždy zrejmé. Výrobca nenesie zodpovednosť za používanie iných náhradných súčastí.

Servis alebo opravy iné než tie, ktoré sú uvedené v používateľskej dokumentácii, prenechajte servisnému zástupcovi.

TIETO POKYNY SI ODLOŽTE.

Environmentálne informácie

ENERGY STAR

Každý produkt spoločnosti Lexmark s emblémom ENERGY STAR® na produkte alebo na spúšťacej obrazovke je k dátumu výroby certifikovaný ako produkt, ktorý je v zhode s požiadavkami certifikácie ENERGY STAR Agentúry Spojených štátov na ochranu životného prostredia (EPA – Environmental Protection Agency).

Spotreba energie

Spotreba energie produktu

Nasledujúca tabuľka dokumentuje vlastnosti spotreby energie produktu vo wattoch (W).

Poznámka:  Niektoré režimy sa nemusia týkať vášho produktu.

ModelPrevádzkový režim
TlačKopírovanieSkenovaniePripravenéPrejsť do režimu spánkuPrejsť do režimu dlhodobého spánkuVypnuté

B2236

460 W

4 W

1,2 W

0,1 W

B2338, MS321

520 W

7 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

B2442, M1242, MS421

570 W

7,5 W

1,6 W

0,1 W

0,1 W

B2546, M1246, MS521

620 W

8 W

2,0 W

0,1 W

0,1 W

B2650, M3250, MS621, MS622

670 W

9,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

B2865, MS823

800 W

20 W

1,6 W

0,2 W

0,2 W

B3340, MS331

550 W

5,5 W

0,9 W

0,1 W

0,1 W

B3442, M1342, MS431, MS439

570 W

4,9 W

0,9 W

0,1 W

0,1 W

C2240, CS622

570 W

22,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

C2325

400 W

20,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

C2326, C3426, CS431, CS439

400 W

17 W

1,2 W

0,1 W

C2335, CS531

514 W

20,8 W

1 W

0,2 W

0,2 W

C2425, CS421

400 W

22 W

1,2 W

0,2 W

0,2 W

C2535

530 W

22 W

1,6 W

0,2 W

0,2 W

C3224

385 W

15,5 W

0,9 W

0,1 W

C3326, CS331

395 W

15 W

0,8 W

0,1 W

C4150, CS725, CS728

680 W

45 W

2,2 W

0,3 W

0,2 W

C4342, CS730

610 W

27 W

1 W

0,1 W

0,1 W

C4352, CS735

740 W

25 W

1 W

0,1 W

0,1 W

C6160, CS820, CS827

800 W

45,4 W

1,3 W

0,3 W

0,2 W

C9235, CS921, CS927

575 W

140 W

1 W

0,2 W

0 W

CS521

530 W

22 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

CS632, CS639

574 W

21,3 W

1 W

0,2 W

0,2 W

CS720, CS727

560 W

45 W

2,4 W

0,2 W

0,2 W

CS737

740 W

25 W

1 W

0,1 W

0,1 W

CS923

1050 W

200 W

2,1 W

0,2 W

0 W

CS943

767 W

76 W

1,3 W

0,1 W

0,1 W

CX331, MC3326

395 W

385 W

24 W

17 W

1,1 W

0,1 W

CX421, MC2325, MC2425

400 W

425 W

25 W

25 W

2,2 W

0,2 W

0,2 W

CX431, MC3426, XC2326

400 W

395 W

21 W

17,5 W

1,3 W

0,1 W

CX522, MC2535, XC2235

530 W

485 W

28,5 W

26,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

CX532, XC2335

519 W

549 W

37,1 W

25,5 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

CX622

580 W

560 W

29,5 W

28,5 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

CX625, XC4240

580 W

540 W

28 W

29,5 W

1,8 W

0,2 W

0,2 W

CX635

587 W

606 W

37,1 W

29 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

CX725, CX727, XC4150, XC4153,

700 W

460 W

85 W

40,6 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

CX730, XC4342

630 W

640 W

44,5 W

31,5 W

1 W

0,1 W

0,1 W

CX735, XC4352

760 W

800 W

45 W

32 W

1,2 W

0,1 W

0,1 W

CX737

760 W

800 W

45 W

32 W

1,2 W

0,1 W

0,1 W

CX820, CX827, XC6152, XC6153

760 W

870 W

115 W

70 W

1,5 W

0,3 W

0,2 W

CX825, XC8155

825 W

650 W

110 W

63 W

1,4 W

0,3 W

0,2 W

CX860, XC8160, XC8163

870 W

650 W

115 W

64,3 W

1,5 W

0,3 W

0,2 W

CX920, XC9225

575 W

600 W

230 W

220 W

2,8 W

0,2 W

0 W

CX921, XC9235

675 W

700 W

230 W

220 W

1,5 W

0,2 W

0 W

CX922, XC9245

1000 W

1075 W

250 W

230 W

2,7 W

0,2 W

0 W

CX923, XC9255

1075 W

1100 W

250 W

230 W

2,8 W

0,2 W

0 W

CX924, XC9265

1250 W

1275 W

250 W

230 W

1,2 W

0,2 W

0 W

CX930, XC9325

381 W

434 W

103 W

72 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

CX931, XC9335

477 W

540 W

120 W

93 W

1,2 W

0,1 W

0,1 W

CX942, XC9445

710 W

780 W

136 W

96 W

1,2 W

0,1 W

0,1 W

CX943, XC9455

790 W

880 W

132 W

88 W

1,2 W

0,1 W

0,1 W

CX944, XC9465

840 W

870 W

125 W

88 W

1,2 W

0,1 W

0,1 W

M3350, MS632

670 W

9,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

M5255, MS821, MS822

670 W

21,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

M5270, MS825, MS826

830 W

21 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

MB2236adw

460 W

460 W

5,5 W

1,2 W

0,1 W

MB2236adwe

460 W

460 W

9,5 W

6,0 W

1,1 W

0,2 W

MB2338, MX321

520 W

550 W

14,5 W

10,5 W

1,3 W

0,1 W

0,1 W

MB2442, MX421, XM1242

570 W

590 W

17,5 W

11,5 W

1,3 W

0,1 W

0,1 W

MB2546, MX521

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,5 W

0,1 W

0,1 W

MB2650, XM3250

670 W

680 W

23,5 W

16,5 W

2,5 W

0,1 W

0,1 W

MB2770, MX722, XM5370

850 W

890 W

73 W

32 W

1,9 W

0,2 W

0,2 W

MB3442, MX431adw, XM1342

580 W

600 W

14 W

7,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

MC2640

580 W

560 W

29,5 W

28,5 W

1,9 W

0,2 W

0,2 W

MC3224adwe

385 W

385 W

22 W

17 W

1,1 W

0,1 W

MC3224dwe

385 W

385 W

17 W

1,1 W

0,1 W

MS531

620 W

9,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

MS631, MS639

670 W

9,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

MS725

720 W

108 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

MX331

530 W

550 W

13 W

6,5 W

0,8 W

0,1 W

0,1 W

MX431adn

580 W

600 W

14 W

7 W

0,9 W

0,1 W

0,1 W

MX432, XM3142

580 W

600 W

14 W

7 W

0,9 W

0,1 W

0,1 W

MX522

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,4 W

0,1 W

0,1 W

MX532

620 W

680 W

23,5 W

16,5 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

MX632, XM3350

620 W

680 W

23,5 W

16,5 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

MX622

670 W

680 W

23,5 W

16,5 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

MX721, XM5365

800 W

830 W

75 W

31 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

MX725

810 W

870 W

158 W

124 W

1,6 W

0,1 W

0,1 W

MX822, XM7355

690 W

750 W

84 W

32,1 W

1,8 W

0,2 W

0,2 W

MX826, XM7370

850 W

900 W

86 W

34,5 W

2,9 W

0,2 W

0,2 W

MX931

455 W

490 W

130 W

87 W

1,1 W

0,2 W

0,1 W

XC4140, XC4143

700 W

460 W

85 W

42,7 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

XM1246

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,4 W

0,1 W

0,1 W

Úrovne spotreby energie uvedené v predchádzajúcej tabuľke predstavujú časovo spriemerované merania. Okamžitý príkon môže byť podstatne vyšší než je priemer. Hodnoty sa môžu meniť.

Aktuálne hodnoty nájdete na stránke www.lexmark.com.

Režim spánku

Tento produkt disponuje režimom na úsporu energie, ktorý sa označuje ako režim spánku. Režim spánku šetrí energiu znižovaním spotreby energie počas dlhších období nečinnosti. Režim spánku sa spúšťa automaticky po tom, ako sa produkt nepoužíva po určenú dobu nazývanú časový limit režimu spánku.

Výrobcom nastavený predvolený časový limit režimu spánku (v minútach):

MS725 a MX725: 5
Všetky ostatné modely: 15

Pomocou konfiguračných ponúk je možné časový limit režimu spánku upraviť v rozsahu od 1 minúty do 120 minút alebo od 1 minúty do 114 minút v závislosti od modelu tlačiarne. Ak je rýchlosť tlačiarne formátu A4 menšia ako alebo rovná hodnote 30 strán za minútu, potom môžete nastaviť časový limit maximálne 60 alebo 54 minút v závislosti od modelu tlačiarne. Nastavenie časového limitu režimu spánku na nízku hodnotu vedie k zníženiu spotreby energie, ale môže predĺžiť čas odozvy produktu. Pri nastavení časového limitu režimu spánku na vysokú hodnotu sa zachová rýchla odozva, ale spotrebuje sa viac energie.

Niektoré modely podporujú režim hlbokého spánku, ktorý ešte viac znižuje spotrebu energie po dlhšej dobe nečinnosti.

Režim dlhodobého spánku

Tento produkt disponuje prevádzkovým režimom s ultranízkou spotrebou energie, ktorý sa označuje ako režim dlhodobého spánku. Počas prevádzky v režime dlhodobého spánku sa bezpečne vypne napájanie všetkých ostatných systémov a zariadení.

Do režimu dlhodobého spánku je možné prejsť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • pomocou časového limitu režimu dlhodobého spánku,
 • pomocou režimov plánov napájania,

Výrobcom nastavený predvolený časový limit režimu dlhodobého spánku pre tento produkt vo všetkých krajinách alebo oblastiach

3 dni

Časové obdobie, počas ktorého tlačiareň po dokončení predchádzajúcej tlačovej úlohy čaká, kým prejde do režimu dlhodobého spánku, je možné upraviť v rozpätí od jednej hodiny do jedného mesiaca.

Poznámky k zobrazovacím zariadeniam registrovaným v EPEAT:

 • Úroveň napájania v pohotovostnom režime sa vyskytuje v režime dlhodobého spánku alebo vypnutia.
 • Produkt sa automaticky vypne na úroveň napájania v pohotovostnom režime ≤ 1 W. Funkcia automatického pohotovostného režimu (dlhodobý spánok alebo vypnuté) sa aktivuje pri dodaní produktu.
Režim vypnutia

Ak tento produkt disponuje režimom vypnutia, ktorý stále spotrebuje malé množstvo energie, ak chcete úplne zastaviť spotrebu energie produktu, odpojte napájací kábel z elektrickej siete.

Celková spotreba energie

Niekedy je užitočné odhadnúť celkovú spotrebu energie produktu. Údaje o príkone sú uvádzané vo wattoch, preto aby ste vypočítali spotrebu energie, musíte uvádzaný príkon vynásobiť časom, po ktorý výrobok pracuje v každom režime. Celková spotreba energie výrobku je súčet spotreby energie vo všetkých režimoch.

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)

Logom WEEE sa označujú špecifické recyklačné programy a postupy pre elektronické produkty v krajinách Európskej únie. Podporujeme recykláciu našich výrobkov.

Pokiaľ máte ďalšie otázky týkajúce sa možností recyklácie, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com, na ktorej nájdete telefónne číslo miestneho predajcu.

Nabíjateľná lítium‑iónová batéria

Tento produkt môže obsahovať gombíkovú, nabíjateľnú lítium-iónovú batériu, ktorú by mal vybrať iba školený technik. Prečiarknutý kôš na kolieskach znamená, že produkt sa nesmie likvidovať ako netriedený odpad, ale musí sa poslať do samostatných zberných zariadení na zhodnotenie a recykláciu. V prípade vybrania batérie nevyhadzujte batériu do domového odpadu. Vo vašej miestnej komunite môžu existovať systémy separovaného zberu batérií, napríklad miesto, kde možno batérie odovzdať na recykláciu. Separovaný zber použitých batérií zabezpečuje vhodné spracovanie odpadu vrátane opätovného použitia a recyklácie a zabraňuje akýmkoľvek možným negatívnym účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie. Batérie zlikvidujte zodpovedne.

Likvidácia produktu

Tlačiareň ani spotrebný materiál nevyhadzujte do kontajnerov pre domový odpad. Informácie o možnostiach likvidácie alebo recyklácie získate na príslušnom miestom úrade.

Recyklácia

Spoločnosť Lexmark realizuje zberné programy a presadzuje pokrokové ekologické prístupy k recyklácii. Ďalšie informácie nájdete:

Recyklácia produktov Lexmark

  Vrátenie produktov Lexmark na recykláciu:

 1. Prejdite na stránku www.lexmark.com/recycle.

 2. Vyberte produkt, ktorý chcete recyklovať.

Poznámka:  Spotrebný materiál a hardvér tlačiarne, ktorý nie je súčasťou programu zberu a recyklácie spoločnosti Lexmark, je možné recyklovať cez miestne recyklačné centrum.

Recyklácia obalov Lexmark

Spoločnosť Lexmark sa neustále snaží minimalizovať obalové materiály. Menej obalových materiálov zaručuje, že tlačiarne Lexmark sa prenášajú čo najefektívnejšie a environmentálne najšetrnejšie a že pre vás bude jednoduchšie zbaviť sa obalov. Zabezpečíme tak aj vznik menšieho množstva emisií skleníkových plynov, úsporu energie a prírodných zdrojov. Spoločnosť Lexmark navyše v niektorých krajinách alebo regiónoch ponúka recykláciu obalových materiálov. Pre ďalšie informácie prejdite na stránku www.lexmark.com/recycle a vyberte svoju krajinu alebo región. Informácie o dostupných programoch recyklácie obalových materiálov nájdete pri informáciách o recyklácii produktu.

Kartóny Lexmark sú 100 % recyklovateľné v zariadeniach na recykláciu lepenky. Vo vašej oblasti takéto zariadenia nemusia existovať.

Pena, ktorú spoločnosť Lexmark používa pri balení, je recyklovateľná v zariadeniach na recykláciu peny. Vo vašej oblasti takéto zariadenia nemusia existovať.

Keď vrátite kazetu spoločnosti Lexmark, môžete znovu použiť krabičku, v ktorej ste kazetu dostali. Spoločnosť Lexmark krabičku zrecykluje.

Používanie originálnych súčastí a spotrebného materiálu Lexmark

Tlačiareň Lexmark funguje najlepšie s originálnymi súčasťami a spotrebným materiálom Lexmark. Používanie spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán môže ovplyvniť výkonnosť, spoľahlivosť alebo životnosť tlačiarne a jej tlačových súčastí. Môže mať vplyv aj na pokrytie záruky. Záruka nepokrýva poškodenie spôsobené používaním súčastí a spotrebného materiálu tretích strán. Všetky indikátory životnosti sú určené na fungovanie so súčasťami a spotrebným materiálom Lexmark a ak sa používajú súčasti a spotrebný materiál tretích strán, môžu sa správať nepredvídateľne. Používanie tlačových súčastí po určenej životnosti môže poškodiť tlačiareň Lexmark alebo jej priradené súčasti.

Vrátenie kaziet Lexmark na opätovné použitie alebo recykláciu

Program zberu tlačových kaziet Lexmark vám umožňuje bezplatne vrátiť použité kazety spoločnosti Lexmark na opätovné použitie alebo recykláciu. Sto percent prázdnych kaziet vrátených spoločnosti Lexmark sa znovu použije alebo sa rozoberie na recykláciu. Krabičky použité na vrátenie kaziet taktiež recyklujeme.

  Ak chcete vrátiť kazety Lexmark na opätovné použitie alebo recykláciu, postupujte takto:

 1. Prejdite na stránku www.lexmark.com/recycle.

 2. Vyberte svoju krajinu alebo región.

 3. Vyberte program zberu tlačových kaziet Lexmark.

 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Regulačné informácie

Regulačné upozornenia týkajúce sa koncových telekomunikačných zariadení

Táto časť obsahuje regulačné informácie týkajúce sa produktov obsahujúcich analógovú faxovú kartu.

Ak chcete zistiť, či váš produkt obsahuje faxovaciu funkciu, pozrite si používateľskú príručku, alebo navštívte lokalitu http://support.lexmark.com.

Regulačné upozornenia týkajúce sa bezdrôtových produktov.

Táto časť obsahuje regulačné informácie, ktoré sa týkajú iba bezdrôtových modelov.

V prípade pochybností o tom, či váš model patrí k bezdrôtovým modelom, prejdite na adresu http://support.lexmark.com.

Poznámka o štandardných komponentoch

Modely s funkciou bezdrôtového pripojenia obsahujú niektorý z nasledujúcich štandardných komponentov:

Číslo modelu regulačného typu Lexmark LEX-M07-001; FCC ID:IYLLEXM07001; IC:2376A-LEXM07001
Číslo modelu regulačného typu Lexmark LEX-M08-001; FCC ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001
AzureWave Technologies, Inc. Model: AW-CM276NF; FCC ID:TLZ-CM276NF; IC:6100A-CM276NF
AzureWave Technologies, Inc. Model: AW-CM467-SUR; FCC ID:TLZ-CM467; IC:6100A-CM467

Ak chcete zistiť, ktoré štandardné komponenty sú nainštalované vo vašom vlastnom produkte, pozrite si označenie konkrétneho produktu.

Vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu

Vyžiarený výkon tohto zariadenia je hlboko pod limitmi rádiofrekvenčnej expozície komisie FCC a iných regulačných orgánov. Ak má toto zariadenie spĺňať požiadavky na objem rádiofrekvenčnej expozície komisie FCC a iných regulačných orgánov, medzi anténou a človekom sa musí dodržať minimálna vzdialenosť 20  cm (8  palcov).

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Tento produkt je v zhode s požiadavkami ochrany smernice Rady ES 2014/53/EÚ o aproximácii a harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa rádiového zariadenia.

Výrobcom tohto produktu je: spoločnosť Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Splnomocnený zástupca pre EHP/EÚ je: spoločnosť Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapešť, MAĎARSKO. Dovozca pre EHP/EÚ je: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Ženeva, Švajčiarsko. Vyhlásenie o zhode s požiadavkami smerníc poskytuje na požiadanie splnomocnený zástupca alebo ho možno získať na adrese www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

O zhode svedčí označenie CE:

Obmedzenia

Toto rádiové zariadenie je povolené používať iba v interiéri. Používanie vo vonkajšom prostredí je zakázané. Toto obmedzenie sa vzťahuje na všetky krajiny uvedené v nasledujúcej tabuľke:

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IS

IT

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR

UK (NI)

Vyhlásenie EÚ a ďalších krajín o prevádzkových frekvenčných pásmach rádiového vysielača a maximálnom rádiofrekvenčnom výkone

Tento rádiový produkt vysiela v pásme 2,4 GHz (2,412 – 2,472 GHz v EÚ) alebo pásme 5 GHz (5,15 – 5,35, 5,47 – 5,725 v EÚ). Maximálny vysielaný EIRP výkon vrátane zisku antény je v prípade oboch pásiem ≤ 20 dBm.

Regulačné upozornenia týkajúce sa produktov s technológiou RFID

Táto časť obsahuje regulačné informácie, ktoré sa vzťahujú iba na nasledujúci model alebo modely s technológiou RFID:

CS725R, CX725R

Poznámka o modulárnych komponentoch (RFID)

Modely s technológiou RFID obsahujú nasledujúce modulárne komponenty:

Regulačný typ/číslo modelu Lexmark: FCC ID:IYL0528RFU; IC:2376A-0528RFU

Vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu

Vyžiarený výkon tohto zariadenia je hlboko pod limitmi rádiofrekvenčnej expozície komisie FCC a iných regulačných orgánov. Medzi anténou a osobami musí byť zachovaná vzdialenosť väčšia ako 20 cm (8 palcov). Iba v takom prípade spĺňa toto zariadenie požiadavky týkajúce sa vystavenia rádiofrekvenčnému žiareniu stanovené Federálnou komisiou pre komunikácie (FCC) a inými regulačnými orgánmi.

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Tento produkt je v zhode s požiadavkami ochrany smernice Rady ES 2014/53/EÚ o aproximácii a harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa rádiového zariadenia.

Výrobcom tohto produktu je: spoločnosť Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Splnomocnený zástupca pre EHP/EÚ je: spoločnosť Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapešť, MAĎARSKO. Dovozca pre EHP/EÚ je: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Ženeva, Švajčiarsko. Vyhlásenie o zhode s požiadavkami smerníc poskytuje na požiadanie splnomocnený zástupca alebo ho možno získať na adrese www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

O zhode svedčí označenie CE:

Vyhlásenie EÚ a ďalších krajín o prevádzkových frekvenčných pásmach rádiového vysielača a maximálnom rádiofrekvenčnom výkone

Tento rádiový produkt vysiela v EÚ na pásme 865 – 868 MHz. Maximálny výstupný výkon EIRP vysielača vrátane zisku antény je ≤ 21 dBm.

Produkty triedy A
Názov produktuTyp zariadeniaČíslo modelu

B2865 (B2865dw), M5255, M5270, MS725 (MS725dvn), MS821 (MS821n, MS821dn), MS822 (MS822de), MS823 (MS823n, MS823dn), MS825 (MS825dn), MS826 (MS826de)

4064

210, 230, 235, 295, 410, 430, 438, 630, 635, 695, 830

C2240, CS622 (CS622de)

5029

636, 696

C4150, CS720 (CS720de, CS720dte), CS725 (CS725de, CS725dte), CS725R, CS727 (CS727de), CS728 (CS728de)

5028

1A5, 6A0, 6A9

C4342 (C4342de), C4352 (C4352de), CS730 (CS730de), CS735 (CS735de), CS737 (CS737dze)

5030

235, 239, 635, 695, 835

C6160, CS820 (CS820de, CS820dte, CS820dtfe), CS827 (CS827de)

5063

530, 539, 571

C9235, CS921 (CS921de), CS923 (CS923de), CS927 (CS927de)

5059

130, 190, 530

CS632 (CS632dwe), CS639

5031

635, 675 (drôtové), 685 (bezdrôtové)

CS943 (CS943de)

5080

435

CX622 (CX622ade, CX622de), CX625 (CX625ade, CX625adhe, CX625de), MC2640 (MC2640adwe), XC4240

7529

636, 686, 836, 838, 898

CX635 (CX635adwe)

7531

676 (drôtové), 686 (bezdrôtové)

CX725 (CX725de, CX725dhe, CX725dthe), CX725R, CX727 (CX727de), XC4140, XC4143, XC4150, XC4153

7528

1A9, 5A6, 5A8, 5A9

CX730 (CX730de), CX735 (CX735adse), CX737 (CX737adzse), XC4342, XC4352

7530

236, 239, 678, 679, 878

CX820 (CX820de, CX820dtfe), CX827 (CX827de), XC6152 (XC6152de, XC6152dtfe), XC6153 (XC6153, XC6153de)

7563

136, 137, 196, 197

CX825 (CX825de, CX825dte, CX825dtfe), CX860 (CX860de, CX860dte, CX860dtfe), XC8155 (XC8155de, XC8155dte), XC8160 (XC8160de, XC8160dte), XC8163

7564

336, 337, 536, 537, 596, 598

CX920 (CX920de), CX921 (CX921de), CX922 (CX922de), CX923 (CX923de, CX923dte, CX923dxe), CX924 (CX924dte, CX924dxe), XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

7559

078, 178, 198, 378, 398, 578, 598, 778, 798

CX930 (CX930dse), CX931 (CX931dse, CX931dtse), CX942 (CX942adse), CX943 (CX943adtse, CX943adxse), CX944 (CX944adtse, CX944adxse), XC9325, XC9335, XC9445, XC9455, XC9465

7580

138, 198, 238, 298, 478, 498, 678, 698, 878, 898

M3250, MS622 (MS622de)

4600

835, 895

MB2546 (MB2546adwe), MX521 (MX521de, MX521ade), MX522 (MX522adhe, MX522dhe), XM1246

7017

636, 676, 678, 679, 686

MB2650 (MB2650adwe), MX622 (MX622ade, MX622adhe, MX622de), XM3250

7018

676, 678, 679, 686

MB2770 (MB2770adwhe), MX721 (MX721ade, MX721adhe), MX722 (MX722ade, MX722adhe, MX722de, MX722dhe), MX725 (MX725adve), XM5365, XM5370

7464

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

MX532 (MX532adwe), MX632 (MX632adwe), XM3350

7020

476 (drôtové), 486 (bezdrôtové), 676 (drôtové), 686 (bezdrôtové), 689

MX822 (MX822ade, MX822adxe, MX822de), MX826 (MX826ade, MX826adxe, MX826de), XM7355 (XM7355, XM7355b), XM7370

7465

436, 496, 836, 896

MX931 (MX931dse)

7450

238, 298

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Tento produkt je v zhode s požiadavkami ochrany smerníc Rady ES 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ, zmenenými a doplnenými smernicou (EÚ) 2015/863 o aproximácii a harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility, bezpečnosti elektrického zariadenia navrhnutého na používanie v rámci určitého rozsahu napätia a obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Výrobcom tohto produktu je: spoločnosť Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Splnomocnený zástupca pre EHP/EÚ je: spoločnosť Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapešť, MAĎARSKO. Dovozca pre EHP/EÚ je: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Ženeva, Švajčiarsko. Vyhlásenie o zhode s požiadavkami smerníc poskytuje na požiadanie splnomocnený zástupca alebo ho možno získať na adrese www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Tento produkt spĺňa hraničné hodnoty triedy A podľa normy EN 55032 a bezpečnostné požiadavky normy EN 62368‑1.

Upozornenie o rádiovej interferencii

Upozornenie

Tento produkt spĺňa požiadavky týkajúce sa emisií (hraničné hodnoty pre triedu A) podľa normy EN 55032 a požiadavky týkajúce sa odolnosti podľa normy EN 55035. Tento produkt nie je určený na používanie v obytných zónach alebo v domácom prostredí.

Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiovú interferenciu a v takom prípade sa od používateľa môže požadovať prijatie primeraných opatrení.

Produkty triedy B
Názov produktuTyp zariadeniaČíslo modelu

B2236 (B2236dw)

1400

438

B2338 (B2338dw), B2442 (B2442dw), B2546 (B2546dw), B2650 (B2650dw), M1242, M1246, MS321 (MS321dn), MS421 (MS421dn, MS421dw), MS521 (MS521dn), MS621 (MS621dn)

4600

230, 238, 430, 438, 490, 630, 638, 690, 830, 838

B3340 (B3340dw), B3442 (B3442dw), M1342, MS331 (MS331dn), MS431 (MS431dn, MS431dw), MS439 (MS439dn)

4601

230, 280, 4a0, 480, 489

C2325 (C2325dw), C2425 (C2425dw), C2535 (C2535dw), CS421 (CS421dn), CS521 (CS521dn)

5029

038, 230, 238, 430, 438

C2335, CS531 (CS531dw)

5031

270 (drôtové), 280 (bezdrôtové), 290

C2326, C3224 (C3224dw), C3326 (C3326dw), C3426 (C3426dw), CS331 (CS331dw), CS431 (CS431dw), CS439 (CS439dn)

1500

218, 638, 836, 8c6, 8c9

C4150, CS720 (CS720de, CS720dte), CS725 (CS725de, CS725dte), CS725R, CS727 (CS727de), CS728 (CS728de)

5028

135, 630, 639

CX331 (CX331adwe), CX431 (CX431adw, CX431dw), MC3224 (MC3224adwe, MC3224dwe, MC3224i), MC3326 (MC3326adwe, MC3326i), MC3426 (MC3426adw, MC3426i), XC2326

3500

285, 485, 685, 876, 8c6, 8c9

CX421 (CX421adn), CX522 (CX522ade, CX522de), MC2325 (MC2325adw), MC2425 (MC2425adw), MC2535 (MC2535adwe), XC2235

7529

081, 230, 238, 436, 486, 496

CX532 (CX532adwe), XC2335

7531

276 (drôtové), 286 (bezdrôtové), 289

CX725 (CX725de, CX725dhe, CX725dthe), CX725R, CX727 (CX727de), XC4140, XC4143, XC4150

7528

196, 576, 578, 598

MB2236 (MB2236adw, MB2236adwe, MB2236i)

3400

481, 485

MB2338 (MB2338adw), MB2442 (MB2442adwe), MX321 (MX321adn, MX321adw), MX421 (MX421ade), XM1242

7017

238, 276, 278, 476, 478, 496

MB3442 (MB3442adw, MB3442i), MX331 (MX331adn, MX331dn), MX431 (MX431adn, MX431adw, MX431dn), MX432 (MX432adwe), XM1342, XM3142

7019

235, 4a6, 4b6, 486, 489, 6w6, 6w9

M3350, MS531 (MS531dw), MS631 (MS631dw), MS632 (MS632dwe), MS639

4602

470 (drôtové), 480 (bezdrôtové), 630, 670 (drôtové), 675 (drôtové), 680 (bezdrôtové), 685 (bezdrôtové), 695

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Tento produkt je v súlade s požiadavkami ochrany stanovenými v smerniciach Rady ES 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ 2009/125/ES a 2011/65/EÚ zmenenými a doplnenými smernicou (EÚ) 2015/863 o aproximácii a harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility, bezpečnosti elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia, ekodizajnu energeticky významných výrobkov a obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Výrobcom tohto produktu je: spoločnosť Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Splnomocnený zástupca pre EHP/EÚ je: spoločnosť Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapešť, MAĎARSKO. Dovozca pre EHP/EÚ je: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Ženeva, Švajčiarsko. Vyhlásenie o zhode s požiadavkami smerníc poskytuje na požiadanie splnomocnený zástupca alebo ho možno získať na adrese www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Tento produkt spĺňa hraničné hodnoty triedy B podľa normy EN 55032 a bezpečnostné požiadavky normy EN 62368‑1.

Pomohol vám tento článok?
Top