Produktinformationsguide

April 2023
© 2016 Lexmark International, Inc.

Med ensamrätt.


Varumärken

Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. i USA och/eller andra länder.

Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Översikt

Det här dokumentet innehåller grundläggande information om säkerhet, miljö och regler gällande din produkt. Vissa alternativ är eventuellt inte tillämpliga för din skrivare. Om du vill ha mer information går du till http://support.lexmark.com.

Meddelanden, juridisk information och licensinformation gällande den här produkten finns i avsnittet Meddelanden på skrivarens cd-skiva och i användarhandboken.

Ändrade versioner av källkod som omfattas av GNU Lesser General Public License (LGPL) kan du få genom att kontakta kundsupport.

Dokumentets ändringshistorik

DatumÄndringar

April 2023

 • Lade till maskintyper och modellnummer för följande produkter: C2335, CS531, CS632, CS639, CS737, CX532, CX635, CX737, M3350, MS531, MS631, MS632, MS639, MX532, MX632, XC2335, XM3350.
 • Lade till meddelande för produktanvändare i Brasilien.
 • La till meddelande om överensstämmelse av thailändska telekommyndighetens (NBTC) tekniska standarder.
 • Uppdaterade informationen om hur du returnerar Lexmark-tonerkassetter för återanvändning eller återvinning.
 • CCC EMC-meddelandet för klass A-produkter har uppdaterats.
 • BSMI EMC-meddelandet för klass A-produkter har uppdaterats.

Oktober 2022

Lade till maskintyper och modellnummer för följande produkter: MX432, XM3142.

April 2022

 • Lade till maskintyper och modellnummer för följande produkter: CS943, CX930, CX931, CX942, CX943, CX944, MX931, XC9325, XC9335, XC9445, XC9455, XC9465.
 • Uppdaterade det japanska telekommeddelandet.
 • Uppdaterade NCC-meddelandet.

Januari 2022

 • Lade till maskintyper och modellnummer för följande produkter: C4342, C4352, CS730, CS735, CX730, CX735, XC4342, XC4352.
 • La till meddelandet om laddningsbart litiumjonbatteri (för EU).
 • La till Turkiets WEEE-meddelande.
 • Uppdaterade avsnittet om NCC RF-meddelandet.
 • La till information om digitalt pass.
 • La till meddelandet om tillämplighet av förordning (EU) 2019/2015 och (EU) 2019/2020.
 • Uppdaterade meddelandet till användare av det nyzeeländska telenätet.
 • Uppdaterade informationen om vänteläge.

Februari 2021

 • Lade till maskintyper och modellnummer för följande produkter: C2326, M1342, XC2326, XM1342.
 • La till meddelande om överensstämmelse för Storbritannien (UK).
 • Uppdaterade meddelandet om Europeiska gemenskapens (EC) direktiv gällande konformitet.
 • Meddelandet om radiostörningar för klass A-produkter har uppdaterats.
 • Uppdaterade meddelandet om elektroniskt avfall i Indien.
 • Tillagd information om EPEAT-registrerade produkter.

September 2020

 • Lade till maskintyper och modellnummer för följande produkter: XC4143, XC6153, XC8163, XC9225.
 • Industry Canada har bytt namn till Innovation, Science and Economic Development Canada.
 • Uppdaterade meddelandet om Europeiska gemenskapens (EC) direktiv gällande konformitet.
 • Uppdaterade Kina RoHS-informationen.

Maj 2020

Lade till maskintyper och modellnummer för följande produkter: CS439, MS439.

April 2020

 • Lade till maskintyper och modellnummer för följande produkter: B3340, B3442, C3426, CS431, CX431, MB3442, MC3426, MS331, MS431, MX331, MX431, XC4153.
 • Uppdaterade meddelande om vänteläge.

Juli 2019

 • Uppdaterade information om enhetsklassificering och lade till maskintyper och modellnummer för följande produkter: C4150, CS720, CS725, CS725R, CS727, CS728, CX725, CX725R, CX727, XC4140, XC4150.
 • Lade till information om regler för RFID-modeller.
 • Uppdaterade säkerhetsmeddelandet om att lyfta skrivaren.
 • Lade till försäkran om överensstämmelse för faxmodulen i MB2236.
 • Lade till maskintyper och modellnummer för följande produkter: C3224, C3326, CS331, CX331, MB2236, MC3224, MC3326.
 • Uppdaterade information om Lexmarks sekretesspolicy som reglerar användning av produkterna.
 • Uppdaterade meddelande om vänteläge.
 • Uppdaterade avsnittet om skrivsätt genom att ta bort ett varningsmeddelande om roterande fläktblad.
 • Tog bort säkerhetsmeddelandet om roterande fläktblad.

Januari 2019

 • Lade till maskintyper och modellnummer för följande produkter: B2236, MB2236.
 • Uppdaterade avsnittet om skrivsätt med varningsmeddelande om rörliga delar.
 • Lade till ett säkerhetsmeddelande om rörliga delar.
 • Uppdaterade det japanska telekommeddelandet.
 • Uppdaterade BSMI RoHS-informationen.
 • Uppdaterade avsnittet om NCC RF-meddelandet.

Juni 2018

 • Lade till maskintyper och modellnummer för följande produkter: B2865, C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, M5255, M5270, MB2770, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, MX822, MX826, XC2235, XC4240, XM5365, XM5370, XM7355, XM7370.
 • Uppdaterade avsnittet om total energiförbrukning.
 • Uppdaterade meddelandet om elektroniskt avfall i Indien.
 • Uppdaterade det japanska telekommeddelandet.
 • Uppdaterade avsnittet om Industry Canada (Kanada).
 • Uppdaterade avsnittet om NCC RF-meddelandet.
 • Uppdaterade meddelandet om Europeiska gemenskapens (EC) direktiv gällande överensstämmelse för radioprodukter.

April 2018

 • Lade till information om användning av äkta delar och förbrukningsmaterial från Lexmark.
 • Uppdaterade meddelandet till användare av USA:s telenät.
 • Uppdaterade meddelandet till användare av Kanadas telenät.

Mars 2018

 • Lade till maskintyper och modellnummer för följande produkter: B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MB2338, MB2442, MB2546, MB2650, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622, MX321, MX421, MX521, MX522, MX622, XM1242, XM1246, XM3250.
 • Uppdaterade BSMI RoHS-informationen.
 • Uppdaterade återvinningsinformationen.
 • Uppdaterade meddelandet till användare av det nyzeeländska telenätet.
 • Uppdaterade informationsmeddelandet om överensstämmelse med FCC (Federal Communications Commission).

Augusti 2017

 • Lade till maskintyper och modellnummer för följande produkter: C9235, CS921, CS923, CS927, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265.
 • Uppdaterade faxmeddelandena.
 • Lade till information om regler för trådlösa produkter.

Juni 2017

 • Lade till maskintyper och modellnummer för följande produkter: CS727, CS728, CS827, CX727, CX827.
 • Uppdaterade BSMI RoHS-informationen.
 • Uppdaterade Kina RoHS-informationen.

September 2016

 • Lade till säkerhetsmeddelande om skrivarmodeller som inte passar för användning i miljöer där det är troligt att barn vistas.

Augusti 2016

 • Lade till skrivarmodellen XC4140.
 • Uppdaterade Europeiska gemenskapens direktiv och radiostörningsmeddelanden.
 • Tog bort EU:s telekommunikationsmeddelanden.

Mars 2016

 • Lade till maskintyper och modellnummer för följande produkter: C4150, C6160, CS820, CS720, CS725, CX725, CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, XC8160, XC4150.
 • Lade till ett klass A-meddelande för Brasilien.
 • La till BSMI RoHS-informationen.
 • Ändrade säkerhetsmeddelandet om att ansluta en telekommunikationskabel.

Januari 2016

Ursprunglig dokumentversion för följande produkter: C4150, C6160, CS820, CS720, CS725, CX725, CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, XC8160, XC4150.

Hitta information om skrivaren

Vad letar du efter?Här kan du hitta det

Den senaste tilläggsinformationen, uppdateringar och kundsupport:

 • Dokumentation
 • Nedladdningar av drivrutiner
 • Support via live-chatt
 • Support via e-post
 • Samtalssupport

http://support.lexmark.com

Obs!  Välj land eller region och välj sedan produkt för att visa lämplig supportwebbplats.

Du hittar supporttelefonnummer och öppettider för din region eller ditt land på supportwebbplatsen eller på den tryckta garantisedel som medföljde skrivaren.

Ha följande information till hands när du kontaktar kundtjänst:

 • Inköpsställe och -datum
 • Skrivartyp och serienummer

Information om att installera, konfigurera och använda tillgänglighetsfunktionerna på din skrivare

Tillgänglighetshandbokhttp://support.lexmark.com

Garantiinformation

Garantiinformation varierar mellan länder eller regioner:

 • USA – läs Statement of Limited Warranty som medföljer skrivaren och som även finns på http://support.lexmark.com.
 • I andra länder eller regioner – Se den tryckta garantin som medföljde skrivaren.

Information om Lexmarks digitala pass

https://csr.lexmark.com/digital-passport.php

Teknisk support från Lexmark finns på http://support.lexmark.com.

Om du vill ha information om Lexmarks sekretesspolicy som reglerar användning av denna produkt, gå till www.lexmark.com/privacy.

Mer information om förbrukningsmaterial och nedladdningar finns på www.lexmark.com.

Säkerhetsinformation

Skrivsätt

Obs!Obs! anger information som kan vara till hjälp.

Varning!Varning! anger att något kan skada produktens maskin- eller programvara.

VAR FÖRSIKTIG!Var försiktig! anger en möjlig riskfylld situation som kan leda till personskada.

  Olika typer av varningsmeddelanden:

  VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  anger risk för personskada

  VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  anger risk för elektrisk stöt

  VAR FÖRSIKTIG – VARM YTA:  anger risk för brännskada vid beröring

  VAR FÖRSIKTIG – VÄLTRISK:  anger klämrisk

  VAR FÖRSIKTIG – KLÄMRISK:  anger risk för att fastna mellan rörliga delar

Information om produkten

VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att undvika risk för eldsvåda eller elstöt ansluter du nätsladden direkt till lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt använd endast den nätsladd som levererades med produkten eller en utbytesnätsladd som godkänts av tillverkaren.

VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  Använd inte produkten med förlängningssladdar, grenuttag, förlängare med grenuttag eller enheter för avbrottsfri strömförsörjning. Strömkapaciteten i den här typen av tillbehör kan enkelt överbelastas av en laserskrivare, vilket kan leda till brandrisk, materiella skador och sämre skrivarprestanda.

VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  Endast ett inbyggt överspänningsskydd från Lexmark som är korrekt anslutet mellan skrivaren och nätsladden som hör till skrivaren får användas med den här produkten. Användningen av överspänningsskydd som inte är från Lexmark kan leda till brandrisk, materiella skador och sämre skrivarprestanda.

VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att minska brandrisken använder du endast en 26 AWG-kabel eller större telekommunikationskabel (RJ-11) vid anslutning av den här produkten till det allmänna telenätet. För användare i Australien måste sladden vara godkänd av Australian Communications and Media Authority.

VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  För att undvika att få en elektrisk stöt bör du inte placera eller använda den här produkten i närheten av vatten eller våtutrymmen.

VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  För att undvika att få en elektrisk stöt bör du inte konfigurera produkten eller göra andra elektriska anslutningar med t.ex. nätsladden, faxfunktionen eller telefonen under åskväder.

VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  Klipp, vrid, knyt eller kläm inte strömsladden. Placera inte heller tunga föremål på den. Se till så att strömsladden inte skavs eller belastas. Kläm inte fast strömsladden mellan föremål, t.ex. möbler och väggar. Om något av ovanstående sker finns det risk för brand eller elstötar. Inspektera strömsladden regelbundet för tecken på sådana problem. Koppla bort strömsladden från eluttaget innan du inspekterar den.

VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  För att undvika att få en elektrisk stöt bör du se till att alla externa anslutningar (som Ethernet- och telefonanslutningar) är ordentligt installerade i de markerade inkopplingsportarna.

VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  För att undvika att få en elektrisk stöt när du vill komma åt systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat skrivaren ska du först stänga av skrivaren och dra ut nätsladden från eluttaget innan du fortsätter. Om några andra enheter är anslutna till skrivaren bör du stänga av dem också och dra ut eventuella kablar till skrivaren.

VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  För att undvika att få en elektrisk stöt bör du inte använda faxen under åskväder.

VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  För att undvika att få en elektrisk stöt när du rengör skrivarens utsida ska du dra ut nätsladden ur eluttaget och koppla bort alla sladdar från skrivaren innan du fortsätter.

VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  Om skrivaren väger mer än 20  kg (44  lbs) behövs det minst två personer för att lyfta den på ett säkert sätt.

VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  När skrivaren ska flyttas följer du dessa riktlinjer för att undvika personskada eller att skrivaren skadas:

 • Se till att alla luckor och magasin är stängda.
 • Stäng av skrivaren och dra ut nätsladden ur eluttaget.
 • Koppla bort alla sladdar och kablar från skrivaren.
 • Om skrivaren har separata golvstående tillvalsmagasin eller utmatningstillval anslutna måste dessa kopplas från innan skrivaren flyttas.
 • Om skrivaren har en hjulbas kan den rullas till den nya platsen. Var försiktig när du går över hinder och avbrott i golvet.
 • Om skrivaren inte har någon hjulbas, men har tillvalsmagasin eller utmatningstillval, tar du bort utmatningstillvalen och lyfter sedan av skrivaren från tillvalsmagasinen. Försök inte lyfta skrivaren och tillval samtidigt.
 • Använd handtagen när du lyfter skrivaren.
 • Om ni transporterar skrivaren på en kärra måste den vara så stor att hela skrivarens bottenplatta får plats på den.
 • Om ni transporterar maskintillval på kärra måste den vara så stor att respektive tillval får plats på den.
 • Skrivaren måste alltid vara upprätt.
 • Undvik kraftigt vibrerande rörelser.
 • Se till att du inte har fingrarna under skrivaren när du ställer ner den.
 • Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt skrivaren.

VAR FÖRSIKTIG – VÄLTRISK:  Vid installation av en eller fler tillval på skrivaren eller flerfunktionsenheten kanske en hjulbas, möbel eller annan funktion krävs för att förhindra instabilitet som kan riskera personskada. Mer information om vilka konfigurationer som stöds finns på www.lexmark.com/multifunctionprinters.

VAR FÖRSIKTIG – VÄLTRISK:  Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara stängda tills de behövs.

VAR FÖRSIKTIG – VARM YTA:  Insidan av skrivaren kan vara varm. Förebygg risken för brännskador genom att vänta tills ytan har svalnat.

VAR FÖRSIKTIG – KLÄMRISK:  För att undvika risken för klämskador ska du vara försiktig i områden märkta med den här etiketten. Klämskador kan ske vid rörliga delar, t.ex. kugghjul, luckor och fack.

VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  Produkten använder laser. Användning av kontroller, justeringar eller utförande av andra procedurer än de som angivits här i användarhandboken kan resultera i farlig strålning.

VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  Litiumbatteriet i produkten är inte utbytbart. Om ett litiumbatteri byts ut på fel sätt finns det risk att det exploderar. Ladda inte upp, ta isär eller bränn ett litiumbatteri. Gör dig av med använda litiumbatterier enligt tillverkarens instruktioner och lokala föreskrifter.

Följande produkter passar inte för användning i miljöer där det är troligt att barn vistas:

  C4150, C4342, C4352, C6160, C9235, CS720, CS725, CS725R, CS727, CS728, CS730, CS735, CS737, CS820, CS827, CS921, CS923, CS927, CX725, CX725R, CX727, CX730, CX735, CX737, CX820, CX825, CX827, CX860, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153, XC4342, XC4352, XC6152, XC6153, XC8155, XC8160, XC8163, XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

Produkten är utformad, testad och godkänd för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder vid användning av specifika delar från tillverkaren. Vissa delars säkerhetsfunktioner kanske inte alltid är självklara. Tillverkaren ansvarar inte för användning av andra ersättningsdelar.

Se till att en servicerepresentant utför service och reparationer som inte beskrivs i användarhandboken.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

Miljöinformation

ENERGY STAR

Lexmark-produkter som bär ENERGY STAR-® emblemet på produkten eller huvudmenyn är certifierade för och överensstämmer med kraven i EPA ENERGY STAR från och med tillverkningsdatum.

Strömförbrukning

Produktens strömförbrukning

I följande tabell dokumenteras strömförbrukningen i watt (W) för produkten.

Obs!  Alla lägen kanske inte är tillämpliga för din produkt.

ModellFunktionsläge
Skriv utKopieraSkannaKlarVäntelägeVilolägeAv

B2236

460 W

E/T

E/T

4 W

1,2 W

E/T

0,1 W

B2338, MS321

520 W

E/T

E/T

7 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

B2442, M1242, MS421

570 W

E/T

E/T

7,5 W

1,6 W

0,1 W

0,1 W

B2546, M1246, MS521

620 W

E/T

E/T

8 W

2,0 W

0,1 W

0,1 W

B2650, M3250, MS621, MS622

670 W

E/T

E/T

9,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

B2865, MS823

800 W

E/T

E/T

20 W

1,6 W

0,2 W

0,2 W

B3340, MS331

550 W

E/T

E/T

5,5 W

0,9 W

0,1 W

0,1 W

B3442, M1342, MS431, MS439

570 W

E/T

E/T

4,9 W

0,9 W

0,1 W

0,1 W

C2240, CS622

570 W

E/T

E/T

22,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

C2325

400 W

E/T

E/T

20,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

C2326, C3426, CS431, CS439

400 W

E/T

E/T

17 W

1,2 W

E/T

0,1 W

C2335, CS531

514 W

E/T

E/T

20,8 W

1 W

0,2 W

0,2 W

C2425, CS421

400 W

E/T

E/T

22 W

1,2 W

0,2 W

0,2 W

C2535

530 W

E/T

E/T

22 W

1,6 W

0,2 W

0,2 W

C3224

385 W

E/T

E/T

15,5 W

0,9 W

E/T

0,1 W

C3326, CS331

395 W

E/T

E/T

15 W

0,8 W

E/T

0,1 W

C4150, CS725, CS728

680 W

E/T

E/T

45 W

2,2 W

0,3 W

0,2 W

C4342, CS730

610 W

E/T

E/T

27 W

1 W

0,1 W

0,1 W

C4352, CS735

740 W

E/T

E/T

25 W

1 W

0,1 W

0,1 W

C6160, CS820, CS827

800 W

E/T

E/T

45,4 W

1,3 W

0,3 W

0,2 W

C9235, CS921, CS927

575 W

E/T

E/T

140 W

1 W

0,2 W

0 W

CS521

530 W

E/T

E/T

22 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

CS632, CS639

574 W

E/T

E/T

21,3 W

1 W

0,2 W

0,2 W

CS720, CS727

560 W

E/T

E/T

45 W

2,4 W

0,2 W

0,2 W

CS737

740 W

E/T

E/T

25 W

1 W

0,1 W

0,1 W

CS923

1 050 W

E/T

E/T

200 W

2,1 W

0,2 W

0 W

CS943

767 W

E/T

E/T

76 W

1,3 W

0,1 W

0,1 W

CX331, MC3326

395 W

385 W

24 W

17 W

1,1 W

E/T

0,1 W

CX421, MC2325, MC2425

400 W

425 W

25 W

25 W

2,2 W

0,2 W

0,2 W

CX431, MC3426, XC2326

400 W

395 W

21 W

17,5 W

1,3 W

E/T

0,1 W

CX522, MC2535, XC2235

530 W

485 W

28,5 W

26,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

CX532, XC2335

519 W

549 W

37,1 W

25,5 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

CX622

580 W

560 W

29,5 W

28,5 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

CX625, XC4240

580 W

540 W

28 W

29,5 W

1,8 W

0,2 W

0,2 W

CX635

587 W

606 W

37,1 W

29 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

CX725, CX727, XC4150, XC4153,

700 W

460 W

85 W

40,6 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

CX730, XC4342

630 W

640 W

44,5 W

31,5 W

1 W

0,1 W

0,1 W

CX735, XC4352

760 W

800 W

45 W

32 W

1,2 W

0,1 W

0,1 W

CX737

760 W

800 W

45 W

32 W

1,2 W

0,1 W

0,1 W

CX820, CX827, XC6152, XC6153

760 W

870 W

115 W

70 W

1,5 W

0,3 W

0,2 W

CX825, XC8155

825 W

650 W

110 W

63 W

1,4 W

0,3 W

0,2 W

CX860, XC8160, XC8163

870 W

650 W

115 W

64,3 W

1,5 W

0,3 W

0,2 W

CX920, XC9225

575 W

600 W

230 W

220 W

2,8 W

0,2 W

0 W

CX921, XC9235

675 W

700 W

230 W

220 W

1,5 W

0,2 W

0 W

CX922, XC9245

1 000 W

1 075 W

250 W

230 W

2,7 W

0,2 W

0 W

CX923, XC9255

1 075 W

1 100 W

250 W

230 W

2,8 W

0,2 W

0 W

CX924, XC9265

1 250 W

1 275 W

250 W

230 W

1,2 W

0,2 W

0 W

CX930, XC9325

381 W

434 W

103 W

72 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

CX931, XC9335

477 W

540 W

120 W

93 W

1,2 W

0,1 W

0,1 W

CX942, XC9445

710 W

780 W

136 W

96 W

1,2 W

0,1 W

0,1 W

CX943, XC9455

790 W

880 W

132 W

88 W

1,2 W

0,1 W

0,1 W

CX944, XC9465

840 W

870 W

125 W

88 W

1,2 W

0,1 W

0,1 W

M3350, MS632

670 W

E/T

E/T

9,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

M5255, MS821, MS822

670 W

E/T

E/T

21,5 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

M5270, MS825, MS826

830 W

E/T

E/T

21 W

1,4 W

0,2 W

0,2 W

MB2236adw

460 W

460 W

E/T

5,5 W

1,2 W

E/T

0,1 W

MB2236adwe

460 W

460 W

9,5 W

6,0 W

1,1 W

E/T

0,2 W

MB2338, MX321

520 W

550 W

14,5 W

10,5 W

1,3 W

0,1 W

0,1 W

MB2442, MX421, XM1242

570 W

590 W

17,5 W

11,5 W

1,3 W

0,1 W

0,1 W

MB2546, MX521

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,5 W

0,1 W

0,1 W

MB2650, XM3250

670 W

680 W

23,5 W

16,5 W

2,5 W

0,1 W

0,1 W

MB2770, MX722, XM5370

850 W

890 W

73 W

32 W

1,9 W

0,2 W

0,2 W

MB3442, MX431adw, XM1342

580 W

600 W

14 W

7,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

MC2640

580 W

560 W

29,5 W

28,5 W

1,9 W

0,2 W

0,2 W

MC3224adwe

385 W

385 W

22 W

17 W

1,1 W

E/T

0,1 W

MC3224dwe

385 W

385 W

E/T

17 W

1,1 W

E/T

0,1 W

MS531

620 W

E/T

E/T

9,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

MS631, MS639

670 W

E/T

E/T

9,5 W

1,1 W

0,1 W

0,1 W

MS725

720 W

E/T

E/T

108 W

1,3 W

0,2 W

0,2 W

MX331

530 W

550 W

13 W

6,5 W

0,8 W

0,1 W

0,1 W

MX431adn

580 W

600 W

14 W

7 W

0,9 W

0,1 W

0,1 W

MX432, XM3142

580 W

600 W

14 W

7 W

0,9 W

0,1 W

0,1 W

MX522

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,4 W

0,1 W

0,1 W

MX532

620 W

680 W

23,5 W

16,5 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

MX632, XM3350

620 W

680 W

23,5 W

16,5 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

MX622

670 W

680 W

23,5 W

16,5 W

1,8 W

0,1 W

0,1 W

MX721, XM5365

800 W

830 W

75 W

31 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

MX725

810 W

870 W

158 W

124 W

1,6 W

0,1 W

0,1 W

MX822, XM7355

690 W

750 W

84 W

32,1 W

1,8 W

0,2 W

0,2 W

MX826, XM7370

850 W

900 W

86 W

34,5 W

2,9 W

0,2 W

0,2 W

MX931

455 W

490 W

130 W

87 W

1,1 W

0,2 W

0,1 W

XC4140, XC4143

700 W

460 W

85 W

42,7 W

1,7 W

0,2 W

0,2 W

XM1246

620 W

630 W

20 W

14,5 W

1,4 W

0,1 W

0,1 W

Strömförbrukningsnivåerna som listades i föregående tabell representerar genomsnittsmätningar. Momentaneffekten kan vara betydligt högre än genomsnittet. Värdena kan ändras.

Aktuella värden finns på www.lexmark.com.

Vänteläge

Den här produkten är utrustad med ett energisparläge som kallas Vänteläge. Vänteläget sparar ström genom att minska strömförbrukningen under längre inaktiva perioder. Vänteläget aktiveras automatiskt när produkten inte har använts under en viss tidsperiod, vilket kallas Väntelägestimeout.

Fabriksstandard för väntelägestimeouten för den här produkten (i minuter):

MS725 och MX725: 5
Alla andra modeller: 15

Genom att använda konfigurationsmenyerna kan väntelägestimeouten ändras mellan 1 minut och 120 minuter eller mellan 1 minut och 114 minuter beroende på skrivarmodellen. Om skrivarhastigheten är mindre eller lika med 30 sidor per minut kan timeouten endast ställas in till upp till 60 minuter eller 54 minuter beroende på skrivarmodellen. Om du ställer in väntelägestimeouten på ett lågt värde minskar strömförbrukningen, men produktens svarstid kan då öka. Om du ställer in väntelägestimeouten på ett högt värde bibehålls en snabb svarstid, men mer ström förbrukas.

Vissa modeller har stöd för Djupt viloläge, vilket minskar strömförbrukningen ytterligare efter längre perioder av inaktivitet.

Standbyläge

Den här produkten är utrustad med ett driftläge som drar mycket lite ström och som kallas Standbyläge. När skrivaren är i standbyläge stängs alla andra system och enheter av på ett säkert sätt.

Skrivaren kan gå in i standbyläget med följande metoder:

 • Använda standbylägestimeouten
 • Använda schemalagda energilägen

Standardtimeout för standbyläget för den här produkten i alla länder och regioner

3 dagar

Hur lång tid skrivaren ska vänta efter att ett jobb har skrivits ut innan den går in i standbyläget kan ändras mellan en timme och en månad.

Information om EPEAT-registrerad bildhanteringsutrustning:

 • Strömnivån för Standby-läget anges i Viloläge eller avstängt läge.
 • Produkten ska automatiskt sänka strömnivån till Standby-läget på ≤ 1 W. Den automatiska standbyfunktionen (Viloläge eller Av) ska aktiveras vid produktleverans.
Avstängt läge

Om den här produkten har ett avstängt läge som ändå drar en mindre mängd ström måste du koppla bort nätsladden från eluttaget för att stoppa strömförbrukningen helt.

Total energiförbrukning

Ibland kan det vara användbart att kunna uppskatta produktens totala energiförbrukning. Eftersom uppgifter om energiförbrukningen står i Watt ska energiförbrukningen multipliceras med den tid produkten befinner sig i varje enskilt läge om du vill beräkna den totala förbrukningen. Produktens totala energiförbrukning är summan av förbrukningen i varje läge.

WEEE-direktivet (Waste from Electrical and Electronic Equipment)

WEEE-logotypen betecknar specifika återvinningsprogram och -procedurer för elektroniska produkter i EU-länderna. Vi uppmuntrar återvinning av våra produkter.

Om du har frågor om återvinningsalternativ kan du besöka Lexmarks webbplats på www.lexmark.com och slå upp ditt lokala säljkontors telefonnummer.

Laddningsbart litiumjonbatteri

Den här produkten kan innehålla ett laddningsbart litiumjonknappcellsbatteri som endast bör tas bort av en utbildad tekniker. En överkryssad soptunna betyder att produkten inte ska kasseras som osorterat avfall utan måste skickas till separata insamlingsanläggningar för återvinning och återanvändning. Om batteriet tas bort ska du inte kassera det i hushållsavfall. Det kan finnas separata insamlingssystem för batterier i din kommun, till exempel en insamlingsplats för batteriåtervinning. Genom särskild insamling av förbrukade batterier säkerställs lämplig hantering av avfall, inklusive återanvändning och återvinning, samtidigt som eventuella negativa effekter på hälsa och miljö undviks. Kassera batterierna på ett ansvarsfullt sätt.

Produktkassering

Skrivaren eller dess tillbehör får inte kastas bland hushållsavfall. De lokala myndigheterna kan ge information om kasserings- och återvinningsalternativ.

Återvinning

Lexmark tillhandahåller program för insamling och återvinning som är till fördel för miljön. Mer information finns i:

Återvinna produkter från Lexmark

  Så här gör du för att lämna Lexmark-produkter till återvinning:

 1. Gå till www.lexmark.com/recycle.

 2. Välj den produkt du vill återvinna.

Obs!  Förbrukningsartiklar och maskinvara till skrivaren som inte finns med i Lexmarks insamlings- och återvinningsprogram kan återvinnas på en lokal återvinningsstation.

Återvinna förpackningar från Lexmark

Lexmark strävar kontinuerligt efter att ta fram mindre förpackningar. Mindre förpackningar betyder att Lexmark-skrivare kan transporteras på det mest effektiva och miljövänliga sättet samt att det innebär färre sopor. Den effektiva hanteringen leder till minskade utsläpp av växthusgaser, energibesparingar och sparade naturresurser. Lexmark erbjuder även återvinning av förpackningskomponenter i vissa länder och regioner. Mer information finns att läsa på www.lexmark.com/recycle efter att du har valt land eller region. Information om tillgängliga återvinningsprogram för paketering finns i informationen om produktåtervinning.

Lexmark-kartonger är 100 % återvinningsbara i återvinningsanläggningar för wellpapp. Dessa anläggningar kanske inte finns i ditt område.

Skumplasten som används i Lexmark-förpackningar är återvinningsbar i återvinningsanläggningar för skumplast. Dessa anläggningar kanske inte finns i ditt område.

När du returnerar en bläckpatron till Lexmark kan du återanvända kartongen som den levererades i. Lexmark återvinner kartongen.

Använda äkta delar och förbrukningsartiklar från Lexmark

Lexmark-skrivaren fungerar bäst med äkta delar och förbrukningsmaterial från Lexmark. Användning av tredje parts förbrukningsmaterial eller delar kan påverka prestanda, driftsäkerhet, eller livslängd för skrivaren och dess bildhanteringskomponenter. Det kan också påverka garantin. Skador som orsakas genom användning av tredje parts förbrukningsmaterial eller delar omfattas inte av garantin. Alla livslängdsindikatorer är utformade för att fungera med Lexmark-tillbehör och -delar och kan ge oförutsedda resultat om material eller delar från tredje part används. Användning av bildhanteringskomponenter utöver den avsedda livslängden kan skada din Lexmark-skrivare eller tillhörande komponenter.

Lämna tillbaka Lexmark-kassetter för återanvändning eller återvinning

Genom Lexmarks insamlingsprogram kan du lämna tillbaka använda kassetter gratis till Lexmark för återanvändning eller återvinning. Alla kassetter som återlämnas till Lexmark antingen återanvänds eller monteras isär för återvinning. Förpackningarna som kassetterna återlämnas i återvinns också.

  Om du vill lämna tillbaka Lexmark-kassetter för återanvändning eller återvinning gör du följande:

 1. Gå till www.lexmark.com/recycle.

 2. Välj land eller område.

 3. Välj Lexmarks program för insamling av tonerkassetter (LCCP).

 4. Följ anvisningarna på skärmen.

Information om regler

Meddelanden om riktlinjer för terminalutrustning för telekommunikation

Detta avsnitt innehåller information gällande bestämmelser för produkter som är utrustade med ett analogt faxkort.

För att ta reda på om produkten är utrustad med faxfunktion kan du läsa i Användarhandboken eller gå till http://support.lexmark.com.

Information om regler för trådlösa produkter

Det här avsnittet innehåller information om regler som endast gäller för trådlösa modeller.

Om du inte är säker på om din modell är en trådlös modell går du till http://support.lexmark.com.

Information om modulära komponenter

Trådlösa modeller innehåller en av följande modulära komponenter:

Lexmark-regeltyp/-modellnummer LEX-M07-001, FCC-ID:IYLLEXM07001, IC:2376A-LEXM07001
Lexmark-regeltyp-/modellnummer LEX-M08-001, FCC-ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001
AzureWave Technologies, Inc. modell: AW-CM276NF; FCC ID:TLZ-CM276NF; IC:6100A-CM276NF
AzureWave Technologies, Inc. modell: AW-CM467-SUR; FCC ID:TLZ-CM467; IC:6100A-CM467

Om du vill kontrollera vilka modulära komponenter som är installerade i produkten läser du på märkningen på produkten.

Exponering för RF-strålning

Strålningen från den här enheten ligger långt under FCC:s och andra reglerande myndigheters gränser för exponering av RF-strålning. Enligt FCC:s och andra reglerande myndigheters krav gällande RF-strålning måste ett avstånd på minst 20  cm hållas mellan antennen och människor.

EU-regler

Den här produkten överensstämmer med skyddskraven i rådets direktiv 2014/53/EU om anpassning och harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning som rör radioutrustning.

Tillverkare av denna produkt är: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Det auktoriserade EEA/EU-ombudet är: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGERN. Importören för EES/EU är: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Schweiz. En försäkran om överensstämmelse med direktivens krav kan fås på begäran från den auktoriserade representanten eller erhållas på www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Uppfyllandet av kravet visas med CE-märkning:

Begränsningar

Den här radioutrustningen får endast användas inomhus. Användning utomhus är förbjuden. Den här begränsningen gäller för alla länder som är angivna i tabellen nedan:

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IS

IT

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR

STORBRITANNIEN (NI)

Uttalande från EU och andra länder om radiosändares operationella frekvensband och maximala RF-effekt

Denna radioprodukt överför antingen inom band 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz inom EU) eller 5 GHz (5,15–5,35, 5,47–5,725 inom EU). Sändarens maximala EIRP-uteffekt, inklusive antennförstärkning, är ≤ 20 dBm för båda banden.

Information om regler för RFID-produkter

Det här avsnittet innehåller information om regler som endast gäller för följande RFID-modell eller -modeller:

CS725R, CX725R

Information om modulära komponenter (RFID)

RFID-modeller innehåller följande modulära komponent:

Lexmark-regeltyp/-modellnummer: FCC-ID:IYL0528RFU; IC:2376A-0528RFU

Exponering för radiofrekvent strålning

Strålningen från den här enheten ligger långt under exponeringsgränserna för radiofrekvens enligt FCC och andra reglerande myndigheter. För den här enheten måste ett minimiavstånd på 20 cm finnas mellan antennen och personer för att uppfylla RF-exponeringskraven enligt FCC:s och andra reglerande myndigheters krav.

EU-regler

Den här produkten överensstämmer med skyddskraven i rådets direktiv 2014/53/EU om anpassning och harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning som rör radioutrustning.

Tillverkare av denna produkt är: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Det auktoriserade EEA/EU-ombudet är: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGERN. Importören för EES/EU är: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Schweiz. En försäkran om överensstämmelse med direktivens krav kan fås på begäran från den auktoriserade representanten eller erhållas på www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Uppfyllandet av kravet visas med CE-märkning:

Uttalande från EU och andra länder om radiosändares operationella frekvensband och maximala RF-effekt

Denna radioprodukt sänder inom band 865–868 MHz inom EU. Sändarens maximala EIRP-uteffekt, inklusive antennförstärkning, är ≤ 21 dBm.

Klass A-produkter
ProduktnamnMaskintypModellnummer

B2865 (B2865dw), M5255, M5270, MS725 (MS725dvn), MS821 (MS821n, MS821dn), MS822 (MS822de), MS823 (MS823n, MS823dn), MS825 (MS825dn), MS826 (MS826de)

4064

210, 230, 235, 295, 410, 430, 438, 630, 635, 695, 830

C2240, CS622 (CS622de)

5029

636, 696

C4150, CS720 (CS720de, CS720dte), CS725 (CS725de, CS725dte), CS725R, CS727 (CS727de), CS728 (CS728de)

5028

1A5, 6A0, 6A9

C4342 (C4342de), C4352 (C4352de), CS730 (CS730de), CS735 (CS735de), CS737 (CS737dze)

5030

235, 239, 635, 695, 835

C6160, CS820 (CS820de, CS820dte, CS820dtfe), CS827 (CS827de)

5063

530, 539, 571

C9235, CS921 (CS921de), CS923 (CS923de), CS927 (CS927de)

5059

130, 190, 530

CS632 (CS632dwe), CS639

5031

635, 675 (trådbunden), 685 (trådlös)

CS943 (CS943de)

5080

435

CX622 (CX622ade, CX622de), CX625 (CX625ade, CX625adhe, CX625de), MC2640 (MC2640adwe), XC4240

7529

636, 686, 836, 838, 898

CX635 (CX635adwe)

7531

676 (trådbunden), 686 (trådlös)

CX725 (CX725de, CX725dhe, CX725dthe), CX725R, CX727 (CX727de), XC4140, XC4143, XC4150, XC4153

7528

1A9, 5A6, 5A8, 5A9

CX730 (CX730de), CX735 (CX735adse), CX737 (CX737adzse), XC4342, XC4352

7530

236, 239, 678, 679, 878

CX820 (CX820de, CX820dtfe), CX827 (CX827de), XC6152 (XC6152de, XC6152dtfe), XC6153 (XC6153, XC6153de)

7563

136, 137, 196, 197

CX825 (CX825de, CX825dte, CX825dtfe), CX860 (CX860de, CX860dte, CX860dtfe), XC8155 (XC8155de, XC8155dte), XC8160 (XC8160de, XC8160dte), XC8163

7564

336, 337, 536, 537, 596, 598

CX920 (CX920de), CX921 (CX921de), CX922 (CX922de), CX923 (CX923de, CX923dte, CX923dxe), CX924 (CX924dte, CX924dxe), XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

7559

078, 178, 198, 378, 398, 578, 598, 778, 798

CX930 (CX930dse), CX931 (CX931dse, CX931dtse), CX942 (CX942adse), CX943 (CX943adtse, CX943adxse), CX944 (CX944adtse, CX944adxse), XC9325, XC9335, XC9445, XC9455, XC9465

7580

138, 198, 238, 298, 478, 498, 678, 698, 878, 898

M3250, MS622 (MS622de)

4600

835, 895

MB2546 (MB2546adwe), MX521 (MX521de, MX521ade), MX522 (MX522adhe, MX522dhe), XM1246

7017

636, 676, 678, 679, 686

MB2650 (MB2650adwe), MX622 (MX622ade, MX622adhe, MX622de), XM3250

7018

676, 678, 679, 686

MB2770 (MB2770adwhe), MX721 (MX721ade, MX721adhe), MX722 (MX722ade, MX722adhe, MX722de, MX722dhe), MX725 (MX725adve), XM5365, XM5370

7464

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

MX532 (MX532adwe), MX632 (MX632adwe), XM3350

7020

476 (trådbunden), 486 (trådlös), 676 (trådbunden), 686 (trådlös), 689

MX822 (MX822ade, MX822adxe, MX822de), MX826 (MX826ade, MX826adxe, MX826de), XM7355 (XM7355, XM7355b), XM7370

7465

436, 496, 836, 896

MX931 (MX931dse)

7450

238, 298

EU-regler

Denna produkt överensstämmer med skyddskraven i EG:s direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU och 2011/65/EU, som ändrats i enlighet med (EU) 2015/863, om anpassning och harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning som rör elektromagnetisk kompatibilitet, säkerhet hos elektrisk utrustning som konstruerats för användning inom vissa spänningsgränser och begränsningar för användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Tillverkare av denna produkt är: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Det auktoriserade ombudet för EES/EU är: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGERN. Importören för EES/EU är: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Schweiz. En försäkran om överensstämmelse med direktivens krav kan fås på begäran från den auktoriserade representanten eller erhållas på www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Produkten uppfyller begränsningarna för klass A i EN 55032 och säkerhetskraven i EN 62368‑1.

Om radiostörningar

Varning

Den här produkten följer bestämmelser om radiostörningar enligt EN 55032 klass A och bestämmelser om immunitet mot elektromagnetiska störningar enligt EN 55035. Produkten är inte avsedd för användning i bostads-/hemmiljöer.

Detta är en klass A-produkt. I en hemmiljö kan den här produkten orsaka radiostörningar. Användaren kan i vissa fall behöva vidta lämpliga åtgärder.

Klass B-produkter
ProduktnamnMaskintypModellnummer

B2236 (B2236dw)

1400

438

B2338 (B2338dw), B2442 (B2442dw), B2546 (B2546dw), B2650 (B2650dw), M1242, M1246, MS321 (MS321dn), MS421 (MS421dn, MS421dw), MS521 (MS521dn), MS621 (MS621dn)

4600

230, 238, 430, 438, 490, 630, 638, 690, 830, 838

B3340 (B3340dw), B3442 (B3442dw), M1342, MS331 (MS331dn), MS431 (MS431dn, MS431dw), MS439 (MS439dn)

4601

230, 280, 4a0, 480, 489

C2325 (C2325dw), C2425 (C2425dw), C2535 (C2535dw), CS421 (CS421dn), CS521 (CS521dn)

5029

038, 230, 238, 430, 438

C2335, CS531 (CS531dw)

5031

270 (trådbunden), 280 (trådlös), 290

C2326, C3224 (C3224dw), C3326 (C3326dw), C3426 (C3426dw), CS331 (CS331dw), CS431 (CS431dw), CS439 (CS439dn)

1500

218, 638, 836, 8c6, 8c9

C4150, CS720 (CS720de, CS720dte), CS725 (CS725de, CS725dte), CS725R, CS727 (CS727de), CS728 (CS728de)

5028

135, 630, 639

CX331 (CX331adwe), CX431 (CX431adw, CX431dw), MC3224 (MC3224adwe, MC3224dwe, MC3224i), MC3326 (MC3326adwe, MC3326i), MC3426 (MC3426adw, MC3426i), XC2326

3500

285, 485, 685, 876, 8c6, 8c9

CX421 (CX421adn), CX522 (CX522ade, CX522de), MC2325 (MC2325adw), MC2425 (MC2425adw), MC2535 (MC2535adwe), XC2235

7529

081, 230, 238, 436, 486, 496

CX532 (CX532adwe), XC2335

7531

276 (trådbunden), 286 (trådlös), 289

CX725 (CX725de, CX725dhe, CX725dthe), CX725R, CX727 (CX727de), XC4140, XC4143, XC4150

7528

196, 576, 578, 598

MB2236 (MB2236adw, MB2236adwe, MB2236i)

3400

481, 485

MB2338 (MB2338adw), MB2442 (MB2442adwe), MX321 (MX321adn, MX321adw), MX421 (MX421ade), XM1242

7017

238, 276, 278, 476, 478, 496

MB3442 (MB3442adw, MB3442i), MX331 (MX331adn, MX331dn), MX431 (MX431adn, MX431adw, MX431dn), MX432 (MX432adwe), XM1342, XM3142

7019

235, 4a6, 4b6, 486, 489, 6w6, 6w9

M3350, MS531 (MS531dw), MS631 (MS631dw), MS632 (MS632dwe), MS639

4602

470 (trådbunden), 480 (trådlös), 630, 670 (trådbunden), 675 (trådbunden), 680 (trådlös), 685 (trådlös), 695

EU-regler

Denna produkt överensstämmer med skyddskraven i EG:s direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC och 2011/65/EU, ändrad av (EU) 2015/863, om anpassning och harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning som rör elektromagnetisk kompatibilitet, säkerhet hos elektrisk utrustning som konstruerats för användning inom vissa spänningsgränser, ekodesign av energirelaterade produkter och begränsningar för användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Tillverkare av denna produkt är: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Det auktoriserade EEA/EU-ombudet är: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGERN. Importören för EES/EU är: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Schweiz. En försäkran om överensstämmelse med direktivens krav kan fås på begäran från den auktoriserade representanten eller erhållas på www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Produkten uppfyller begränsningarna för klass B i EN 55032 och säkerhetskraven i EN 62368‑1.

Var denna artikel användbar?
Top