Skip to Content Information Center
Lexmark MS415

Lexmark MS415

Konfigurere rekvisitavarsler fra Embedded Web Server

  Du kan bestemme hvordan du vil varsles når rekvisita er snart, nesten eller helt oppbrukt ved å angi de valgbare varslene.

  Merknader:

  • Rekvisita som du kan velge, kan stilles på tonerkassetten og bildeenheten.
  • Alle valgbare varsler kan angis for tilstandene snart tom, lite og svært lite. Ikke alle valgbare varsler kan angis for tilstanden oppbrukt. E-postvarsel kan velges for alle rekvisitatilstander.
  • Prosentandelen for beregnet gjenværende rekvisita som utløser varselet, kan angis for enkelte rekvisita for enkelte rekvisitatilstander.
 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis skriverens IP-adresse i delen TCP/IP på menyen Nettverk/porter. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > Utskriftsinnstillinger > Varsler for rekvisita.

 3. Velg ett av følgende varslingsalternativ fra nedtrekksmenyen for hver enkelt rekvisitaenhet:

  VarslingBeskrivelse

  1 Skriveren genererer en e-postmelding om statusen for rekvisitaenheten når rekvisitavarsler er aktivert.

  2 Skriveren stopper når enkelte rekvisita går tomme, for å forhindre skade.

  Av

  Normal virkemåte for alle rekvisita inntreffer.

  Bare SNMP

  Skriveren genererer et SNMP-varsel (Simple Network Management Protocol) når rekvisitatilstanden er nådd. Statusen for rekvisitaenheten vises på menysiden og statussiden.

  Bare e-post

  Skriveren genererer en e-postmelding når rekvisitatilstanden er nådd. Statusen for rekvisitaenheten vises på menysiden og statussiden.

  Advarsel

  Skriveren viser advarselen og genererer en e-postmelding om statusen for rekvisitaenheten. Skriveren stopper ikke når rekvisitatilstanden er nådd.

  Stopp som kan fortsettes1

  Skriveren slutter å behandle jobber når rekvisitatilstanden er nådd. Brukeren må trykke på en knapp for å fortsette utskriften.

  Stopp som ikke kan fortsettes1,2

  Skriveren stopper når rekvisitatilstanden er nådd. Rekvisitaenheten må skiftes for at utskriften skal kunne fortsette.

 4. Klikk på Send.

Var denne artikkelen nyttig?
Top