Skip to Content Information Center
Lexmark MS312

Nabídka Zakládání papíru

Položka Činnost

Poznámky:

 • Možnost Oboustranně nastaví oboustranný tisk jako výchozí pro všechny tiskové úlohy, pokud nebude nastaven jednostranný tisk v Předvolbách tisku nebo v dialogovém okně Tisk.
 • Je-li zvolena možnost Oboustranně, všechny tiskové úlohy, včetně jednostranných, se odesílají prostřednictvím jednotky pro oboustranný tisk.
 • Vypnuto je výchozí tovární nastavení pro všechny nabídky.

  Zavádí se recyklovaný

 • Oboustranný tisk
 • Vypnuto

Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Recyklovaný.

  Bond – zakládání

 • Oboustranný tisk
 • Vypnuto

Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Kancelářský.

  Zakládání hlavičkového papíru

 • Oboustranný tisk
 • Vypnuto

Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Hlavičkový.

  Zakládání předtišt.pap.

 • Oboustranný tisk
 • Vypnuto

Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Předtištěný.

  Zakládání barevného papíru

 • Oboustranný tisk
 • Vypnuto

Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Barevný.

  Zakládá se lehký papír

 • Oboustranný tisk
 • Vypnuto

Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Lehký.

  Zakládá se těžký papír

 • Oboustranný tisk
 • Vypnuto

Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Těžký.

  Vkládání vlastního papíru  [x]

 • Oboustranný tisk
 • Vypnuto

Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Vlastní  [x].

Poznámka:  Zakládání Vlastní  [x] je k dispozici jen tehdy, když je podporován vlastní typ.

Byl tento článek užitečný?
Top