Skip to Content Information Center
Lexmark MS415

Lexmark MS415

Papirileggingsmeny

Bruk For å

Merknader:

 • Duplex angir at tosidig utskrift skal være standard for alle utskriftsjobber, med mindre enkeltsidig utskrift er angitt fra dialogboksen for utskriftsinnstillinger eller utskrift.
 • Hvis Duplex er valgt, sendes alle utskriftsjobbene via dupleksenheten, inkludert enkeltsidige jobber.
 • Standardinnstillingen er Av for alle menyene.

  Legger i resirkulert

 • Dupleks
 • Off (Av)

Angi at alle utskriftsjobber der Resirkulert er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.

  Bankpost mates

 • Dupleks
 • Off (Av)

Angi at alle utskriftsjobber der Bankpost er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.

  Brevpapir mates

 • Tosidigfunksjonalitet
 • Av

Angi at alle utskriftsjobber der Brevpapir er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.

  Fortrykt papir mates

 • Tosidigfunksjonalitet
 • Av

Angi at alle utskriftsjobber der Fortrykt papir er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.

  Farget papir mates

 • Tosidigfunksjonalitet
 • Av

Angi at alle utskriftsjobber der Farget papir er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.

  Lett papir mates

 • Tosidigfunksjonalitet
 • Av

Angi at alle utskriftsjobber der Lett er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.

  Tungt papir mates

 • Tosidigfunksjonalitet
 • Av

Angi at alle utskriftsjobber der Tungt er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.

  Tilpasset  [x] mates

 • Dupleks
 • Off (Av)

Angi at alle utskriftsjobber der Tilpasset  [x] er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.

Merk:  Tilpasset  [x]-ilegging er bare tilgjengelig hvis den tilpassede typen støttes.

Var denne artikkelen nyttig?
Top