Skip to Content Information Center
Lexmark MS415

Lexmark MS415

Tilordne en tilpasset papirtype

  Bruke EWS (Embedded Web Server)

 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Skrive ut en nettverksoppsettside eller en menyinnstillingsside og finne IP-adressen i TCP/IP-delen. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > Papirmeny.

 3. Velg en papirkilde fra avsnittet Skuffkonfigurering, og velg deretter en tilpasset papirtype under papirtypekolonnen.

 4. Klikk på Send.

  Bruke skriverinnstillingene på datamaskinen

 • Avhengig av operativsystem, får du tilgang til papirmenyen ved hjelp av Verktøy for lokale skriverinnstillinger eller Skriverinnstillinger.
Var denne artikkelen nyttig?
Top