Skip to Content Information Center
Lexmark MS312

[Typ spotřebního materiálu] od jiného výrobce, viz Uživatelská příručka [33.xy]

Poznámka:  Typ spotřebního materiálu může být tonerová kazeta nebo zobrazovací válec.

Tiskárna zjistila, že je v tiskárně nainstalován spotřební materiál nebo díl od jiného výrobce.

Tiskárna Lexmark je navržena tak, aby fungovala nejlépe s pravým spotřebním materiálem a díly Lexmark. Použití spotřebních materiálů či dílů jiných výrobců můžete ovlivnit výkon, spolehlivost či životnost tiskárny a jejích zobrazovacích součástí. Další informace najdete v části Používání originálních dílů a spotřebního materiálu Lexmark.

Všechny ukazatele životnosti jsou navrženy pro používání spotřebního materiálu a dílů Lexmark a mohou přivodit nepředvídatelné důsledky, pokud se použije spotřební materiál či díly jiného výrobce. Používání zobrazovacích součástí po uplynutí zamýšlené životnosti může tiskárnu Lexmark nebo související součásti poškodit.

Varování – nebezpečí poškození:  Použití spotřebních materiálů nebo dílů jiných výrobců může ovlivnit pokrytí zárukou. Poškození způsobené použitím spotřebního materiálu či dílů jiného výrobce nemusí být zárukou pokryto.

Pokud přijímáte všechna tato rizika a chcete pokračovat s použitím neoriginálního spotřebního materiálu nebo dílů ve vaší tiskárně, stiskněte a přidržte tlačítko a tlačítko # na ovládacím panelu současně po dobu 15 sekund.

U modelů tiskárny bez dotykové obrazovky současným stisknutím tlačítek a na ovládacím panelu po dobu 15 sekund odstraníte zprávu a můžete pokračovat v tisku.

Pokud tato rizika nechcete přijmout, vyjměte spotřební materiál či díl od jiného výrobce z tiskárny a nainstalujte originální spotřební materiál či díl Lexmark.

Poznámka:  Seznam podporovaných spotřebních materiálů naleznete v části „Objednání spotřebního materiálu“ nebo na webových stránkách www.lexmark.com.

Byl tento článek užitečný?
Top