Skip to Content Information Center
Lexmark MS415

Lexmark MS415

Konflikt kassett/bildeenhet [41.xy]

  1. Kontroller at både tonerkassetten og bildeenheten er Lexmark-autorisert MICR- (Magnetic Ink Character Recognition) eller ikke-MICR-rekvisita.

  2. Bytt ut tonerkassetten eller bildeenheten slik at begge er Lexmark-autorisert MICR-rekvisita eller ikke-MICR-rekvisita.

Merknader:

  • Du finner en liste over rekvisita som støttes, i delen Bestille rekvisita i brukerveiledningen eller på www.lexmark.com.
  • Gå til www.lexmark.com hvis du vil ha mer informasjon om MICR.
Var denne artikkelen nyttig?
Top