Skip to Content Information Center
Lexmark MS312

Výměna tonerové kazety

  1. Stiskněte tlačítko na pravé straně tiskárny a otevřete přední dvířka.

  2. Pomocí držadla vytáhněte tonerovou kazetu ven.

  3. Vybalte tonerovou kazetu a poté odstraňte veškerý balicí materiál.

  4. Zatřeste novou kazetou a rozprostřete toner.

  5. Vložte tonerovou kazetu do tiskárny tak, že vyrovnáte boční kolejničky kazety se šipkami na bočních kolejničkách v tiskárně.

    Varování – nebezpečí poškození:  Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

  6. Zavřete přední dvířka.

Byl tento článek užitečný?
Top