Skip to Content Information Center
Lexmark MS312

Výměna fotoválce

 1. Stiskněte tlačítko na pravé straně tiskárny a otevřete přední dvířka.

 2. Pomocí držadla vytáhněte tonerovou kazetu ven.

 3. Zvedněte zelené držadlo a poté vytáhněte zobrazovací jednotku z tiskárny.

 4. Vybalte nový fotoválec a zatřeste s ním.

 5. Odstraňte z fotoválce veškerý balicí materiál.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nedotýkejte se bubnu fotoválce. Učiníte-li tak, můžete ovlivnit kvalitu tisku budoucích tiskových úloh.

 6. Vložte fotoválec do tiskárny tak, že vyrovnáte šipky na bočních kolejničkách fotoválce se šipkami na bočních kolejničkách v tiskárně.

 7. Vložte tonerovou kazetu do tiskárny tak, že vyrovnáte boční kolejničky kazety se šipkami na bočních kolejničkách v tiskárně.

 8. Zavřete přední dvířka.

Byl tento článek užitečný?
Top