Skip to Content Information Center
Lexmark MS312

Výběr umístění tiskárny

Při volbě umístění tiskárny ponechejte dostatek prostoru pro otevření zásobníků, krytů a dvířek. Pokud máte v úmyslu instalovat hardwarové doplňky, ponechte pro ně dostatek volného prostoru. Je důležité:

 • Postavte tiskárnu blízko řádně uzemněné a snadno přístupné elektrické zásuvky.
 • Ujistěte se, že proudění vzduchu v místnosti odpovídá nejnovější revizi normy ASHRAE 62 nebo normě 156 technického výboru CEN.
 • Umístěte tiskárnu na rovný, pevný a stabilní povrch.
 • Udržujte tiskárnu:
  • Čistou, suchou a nezprášenou.
  • Stranou od volně položených svorek a kancelářských spon.
  • Stranou přímého vzdušného proudění klimatizací, ohřívačů a ventilátorů.
  • Stranou přímého slunečního záření a prostředí s extrémní vlhkostí.
 • Dodržujte doporučené teploty a zabraňte výkyvům hodnot.
 • Okolní teplota

  16 až 32 °C (60 až 90 °F)

  Skladovací teplota

  -20 až 40 °C (-4 až 104 °F)
 • Pro vhodné odvětrávání doporučujeme zachovat v okolí tiskány volný prostor o rozměrech:
 • 1

  Pravá strana

  110 mm (4,33 palce)

  2

  Vepředu

  305 mm (12 palců)

  3

  Levá strana

  65 mm (2,56 palce)

  4

  Vzadu

  100 mm (3,94 palce)

  5

  Nahoře

  305 mm (12 palců)
Byl tento článek užitečný?
Top