Skip to Content Information Center
Lexmark MS312

Pomocí ovládacího panelu tiskárny

TlačítkoPoužití

1

Tlačítko nabídek

Otevírání nabídek.

Poznámky:

 • Nabídky jsou přístupné, pouze pokud je tiskárna ve stavu Připravena.
 • Stisknutím tlačítka při pohybu v nabídkách se ovládací panel tiskárny vrátí na obrazovku s nejvyšší úrovní nabídky.

2

Displej

Zobrazení možností tisku a také stavových a chybových zpráv.

3

Tlačítko Spánek

Zapnutí režimu spánku nebo režimu hibernace.

Poznámky:

 • Z režimu spánku tiskárnu probudíte stisknutím libovolného tlačítka.
 • Stisknutím tlačítka Spánek nebo vypínače se tiskárna probudí z režimu hibernace.

4

Tlačítko Stop

 • Ukončení práce s nabídkami a návrat do stavu Připravena
 • Zastavení činností tiskárny, např. tisku nebo stahování písem

5

Tlačítko šipka doprava

 • Procházení nabídek nebo přecházení mezi obrazovkami a možnostmi nabídek
 • Procházení nastavení či textu. U nabídek s numerickými hodnotami můžete procházet nastavení pomocí tlačítka se šipkou. Po zobrazení požadované hodnoty tlačítko uvolněte.

6

Tlačítko Výběr

 • Otevření nabídky
 • Zobrazí dostupné hodnoty nebo nastavení v nabídce. Aktuální výchozí nastavení je označeno hvězdičkou (*).
 • Uložení zobrazené hodnoty jako nového výchozího uživatelského nastavení

7

Tlačítko šipka doleva

 • Procházení nabídek nebo přecházení mezi obrazovkami a možnostmi nabídek
 • Procházení nastavení či textu. U nabídek s numerickými hodnotami můžete procházet nastavení pomocí tlačítka se šipkou. Po zobrazení požadované hodnoty tlačítko uvolněte.

8

Tlačítko Zpět

Návrat na předchozí obrazovku

9

Kontrolka

Zjištění stavu tiskárny

Byl tento článek užitečný?
Top